Szkoła Podstawowa nr 5 w Sieradzu po raz kolejny bierze udział w „Programie dla szkół”. Celem programu jest promowanie wśród dzieci zdrowej diety. W ramach projektu, uczniowie z klas I-V, których rodzice zadeklarowali udział w programie, będą bezpłatnie otrzymywać mleko i produkty mleczne oraz warzywa i owoce. Dostarczane produkty będą spożywane w trakcie zajęć szkolnych, wyłącznie przez uprawnionych beneficjentów. Nie zabraknie również działań o charakterze edukacyjnym, dzięki którym uczniowie zdobędą wiedzę na temat rolnictwa, pochodzenia żywności oraz zdrowych nawyków żywieniowych.

Koordynatorzy: Izabela Pietruszewska, Elżbieta Bartodziej

Skip to content