branżowa szkoła i stopnia

Struktura organizacyjna
Dowiedz się
 TYLKO NAJLEPSI

Kto może zostać uczniem branżowej szkoły? 

       

Jak wygląda nauka w naszej szkole?

 

 

-uczeń posiadający świadectwo ukończenia  szkoły podstawowej;

-młodzież posiadająca orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim;

-3 letni cykl nauczania;

-mało liczebne oddziały;

-klasy wielozawodowe;

-praktyczna nauka zawodu w zawodzie kucharz, odbywa się na terenie placówki, w pozostałych zawodach w centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu lub u pracodawcy;

-szkoła dostępna dla uczniów z niepełnosprawnościami wg modelu Dostępnej szkoły;

-możliwość zorganizowania  dowozu  do szkoły, pomoc w organizacji dowozu przez gminę;

-internat na terenie placówki;

-bezpłatna opieka na świetlicy;

-opieka pielęgniarki;

-centrum multimedialne w szkole, biblioteka;

-posiłki przygotowywane przez kuchnię i diety specjalistyczne według wskazań lekarskich;

-bogato wyposażone pracownie gastronomiczne;

-ukończenie szkoły umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie;

-po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia, absolwent może kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia i po jej ukończeniu uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, ale także przystąpić do matury i otrzymać świadectwo dojrzałości;

do wszystkich

Od jednego z uczniów

Placówka jest dostępna dla wychowanków z niepełnosprawnościami, zgodnie z modelem Dostępnej szkoły. Szkoła oferuje bogate zaplecze, takie jak Centrum Multimedialne, bezpłatną opiekę na świetlicy, posiłki przygotowywane przez kuchnię zgodnie z wskazaniami lekarskimi oraz specjalistyczne pomoce i sprzęt dostosowany do możliwości psychofizycznych uczniów. Kadrze zależy nam na tym, aby każdy uczeń czuł się tutaj bezpiecznie i komfortowo.

– Kamil W.

UCZNIÓW

PROGRAMÓW

ZAJĘĆ

LAT PARKTYKI

Pozostań w kontakcie

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY                 im. Janusza Korczaka w Sieradzu
ul. Krakowskie Przedmieście 58, 98-200 Sieradz

Telefon: 438224563 ; 507045139

Email: sekretariat@sosw-sieradz.pl

RODO

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. JANUSZA KORCZAKA W SIERADZU OD ZAWSZE PRZYWIĄZYWAŁ OGROMNĄ WAGĘ DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, ROZUMIEJĄC JAK WAŻNY JEST TO ASPEKT Z PERSPEKTYWY KAŻDEGO CZŁOWIEKA. SZKOŁA PODJĘŁA SZEREG DZIAŁAŃ, ABY OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLĘ BYŁA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE. Czytaj dalej.

 

Skip to content