BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Oferta edukacyjna
Sprawdź

Jak realizujemy nasze cele?

Realizacja podstawy programowej  kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia  z dnia 14.02.2017r. z późniejszymi zmianami.    

Realizacja zaleceń poradni zawartych w orzeczeniach  o potrzebie kształcenia specjalnego.                  

 

TO CO NAJWAŻNIEJSZE : )

Bogata oferta zajęć specjalistycznych

Udział w projektach

 „Laboratoria Przyszłości”

„Erasmus +”

„Zawodowcy to my”

Zajęcia z  podstaw komputera, prac biurowych

Wyjazdy zagraniczne dla uczniów w ramach projektów europejskich

Udział  w  konkursach, zawodach sportowych, wycieczkach

Udział w zajęciach dodatkowych rozwijających zainteresowania uczniów: taneczne, sportowe, muzyczne, teatralne, kulinarne

Realizacja programów profilaktycznych:

„Szkoła odpowiedzialna cyfrowo”

„Komunikacja bez przemocy”

„Szkoła pozytywnego myślenia”

„Bezpieczni w sieci”

„Spójrz inaczej”

Realizacja treści z doradztwa zawodowego

Udział w Treningu Umiejętności Społecznych

 

 

Wyposażenie & infrastruktura

Zapewniamy naszym uczniom środowisko do rozwoju i samodoskonalenia.

UCZNIÓW

PROGRAMÓW

ZAJĘĆ

LAT PARKTYKI

Pozostań w kontakcie

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY                 im. Janusza Korczaka w Sieradzu
ul. Krakowskie Przedmieście 58, 98-200 Sieradz

Telefon: 438224563 ; 507045139

Email: sekretariat@sosw-sieradz.pl

RODO

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. JANUSZA KORCZAKA W SIERADZU OD ZAWSZE PRZYWIĄZYWAŁ OGROMNĄ WAGĘ DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, ROZUMIEJĄC JAK WAŻNY JEST TO ASPEKT Z PERSPEKTYWY KAŻDEGO CZŁOWIEKA. SZKOŁA PODJĘŁA SZEREG DZIAŁAŃ, ABY OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLĘ BYŁA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE. Czytaj dalej.

 

Skip to content