poznaj szczegóły

Świetlica szkolna
Czytaj

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

• Świetlica  jest czynna: od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00-16.00 i piątek w godzinach 8.00-17.00

• W zajęciach świetlicowych mogą uczestniczyć uczniowie dojeżdżający do szkoły, uczniowie, których rodzice pracują oraz pozostali uczniowie ze względu na okoliczności rodzinne.

OFERTA EDUKACYJNA

Wśród najważniejszych celów świetlicy szkolnej należy wymienić:
* zapewnienie opieki i bezpieczeństwa: świetlica szkolna ma na celu stworzenie odpowiednich warunków do efektywnego i aktywnego spędzania czasu pozalekcyjnego, gdzie uczniowie mogą spędzać czas w bezpiecznym        i miłym środowisku.

* stwarzanie warunków do racjonalnego wykorzystania czasu: zajęcia świetlicowe umożliwiają uczniom efektywne i konstruktywne spędzanie czasu pozalekcyjnego; w planie pracy przewidziane są różnorodne aktywności            i zajęcia; różnorodność zajęć i aktywizujące metody pracy opiekuńczo- wychowawczej oraz proponowane przez wychowawców zajęcia tematyczne dają dzieciom możliwość rozwijania ich indywidualnych zainteresowań.

* integracja społeczna: istotnym elementem naszych działań jest pomoc      w nabywaniu umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami, szacunku i wzajemnej życzliwości oraz integracja poprzez wspólną zabawę; świetlica to miejsce, w którym uczniowie mogą nawiązywać znajomości, budować relacje i rozwijać umiejętności społeczne, wspólnie spędzać czas, uczestniczyć w grupowych działaniach i zabawach sprzyjających integracji społecznej oraz rozwijaniu umiejętności współpracy.

W ramach pracy świetlicy organizowane są różne formy zajęć z uczniami, dostosowane do ich możliwości psychofizycznych:
– zajęcia plastyczno- techniczne (konkursy plastyczne),
– dni tematyczne np. Dzień Chłopaka,
– zajęcia rozwijające kreatywność,
– zajęcia ruchowe,
– zabawy integracyjne,
– pomoc w odrabianiu zadań domowych.

Świetlica szkolna wyposażona jest w nowoczesne pomoce edukacyjno-terapeutyczne:
– klocki konstrukcyjne;
– Photon EDU ( robot edukacyjny);
– podłoga interaktywna „Magiczny Dywan”;
– domek manipulacyjny;
– układanki , puzzle;
– materiały do zajęć plastycznych i technicznych.

Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra pedagogiczna w pracy z dziećmi        o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

• Współpraca z rodzicami uczniów, którzy uczestniczą w zajęciach świetlicowych, to przede wszystkim rozmowy z wychowawcą na temat zachowania i osiągnięć wychowanków. Ponadto  bezpośredni kontakt               z rodzicem, podczas przybycia i odbioru dziecka ze świetlicy.

• Rodzice dzieci dojeżdżających busem do placówki mają możliwość kontaktu telefonicznego.

REKRUTACJA

• Rekrutacja do udziału w zajęciach świetlicowych odbywa się przez cały rok szkolny.

• Dokumenty rekrutacyjne dla uczniów ubiegających się o możliwość pobytu na świetlicy to:

– formularz wniosku do pobrania Karta zapisu do świetlicy , również od  wychowawcy klasy lub od wychowawcy świetlicy w wersji papierowej.

UCZNIÓW

PROGRAMÓW

ZAJĘĆ

LAT PARKTYKI

Pozostań w kontakcie

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY                 im. Janusza Korczaka w Sieradzu
ul. Krakowskie Przedmieście 58, 98-200 Sieradz

Telefon: 438224563 ; 507045139

Email: sekretariat@sosw-sieradz.pl

RODO

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. JANUSZA KORCZAKA W SIERADZU OD ZAWSZE PRZYWIĄZYWAŁ OGROMNĄ WAGĘ DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, ROZUMIEJĄC JAK WAŻNY JEST TO ASPEKT Z PERSPEKTYWY KAŻDEGO CZŁOWIEKA. SZKOŁA PODJĘŁA SZEREG DZIAŁAŃ, ABY OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLĘ BYŁA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE. Czytaj dalej.

 

Skip to content