poznaj szczegóły

Historia ośrodka

Każda podróż musiała mieć swój początek.

Czytaj

1.IX. 1961r. – początek szkolnictwa specjalnego w Sieradzu –powstaje Szkoła Specjalna w Sieradzu przy ulicy Dominikańskiej (przy Szkole Podstawowej nr 2, kierowniczką zostaje Mirosława Woskowska);

1963 r. – Szkoła Podstawowa nr 5 w Sieradzu otrzymuje własny budynek przy ul. Ogrodowej;

1. IX. 1975 r.- szkoła zostaje przeniesiona do nowego, własnego budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 58 w Sieradzu;

1. IX. 1977 r.  na bazie szkoły podstawowej specjalnej powstaje Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu;

W skład ośrodka weszły:

  • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 5,
  • Specjalna Zasadnicza Szkoła Zawodowa,
  • Internat;

10. II 1985 r.- Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Sieradzu zostaje nadany numer 1;

31. V. 1985 r.- Janusz Korczak zostaje patronem naszej placówki. Z tej okazji odsłonięto tablicę pamiątkową, poświęconą  Staremu Doktorowi;

1. IX. 1986 r.- Ośrodek staje się placówką samodzielną, z własnym budżetem, administracją i księgowością. Organem bezpośrednio prowadzącym i nadzorującym zostało Kuratorium Oświaty w Sieradzu;

1. VI. 1993 r.- do użytku zostaje oddany dobudowany budynek, w którym mieściła się  pracownia krawiecka;

1. IX. 1997 r.– zostają uruchomione zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu głębokim;

1. IX. 1997 r.– SOSW w Sieradzu staje się placówką opieki całkowitej na prawach domu dziecka dla dzieci skierowanych przez sąd dla nieletnich;

1. I. 1999 r.– SOSW  podlega samorządowi powiatu sieradzkiego.

  • Organ prowadzący – Powiat Sieradzki,
  • Organ nadzorujący – Kuratorium Oświaty w Łodzi, Delegatura w Sieradzu;

1. IX. 1999 r.- ośmioletnia szkoła podstawowa specjalna zostaje przekształcona w sześcioletnią szkołę;

1. IX. 1999 r.- zostaje wydany akt założycielski dla 3-letniego Gimnazjum nr 3  w Sieradzu;

1. IX. 2000 r.- powstaje 2-letnia Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym;

1. IX. 2004 r.- powstaje 3-letnia Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

9. XI. 2004 r.- odbywa się uroczystość ustanowienia sztandaru placówki;;

20. I. 2005 r.- Henryka Przesmycka, nauczycielka  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu, otrzymuje Order Uśmiechu, jedyne na świecie odznaczenie przyznawane przez dzieci;

1.IX. 2007 r. – na terenie placówki zostają uruchomione zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka;

1.IX. 2010 r.- powstaje Przedszkole Specjalne;

X. 2011 r.- obchodzimy 50 lat istnienia placówki;

6.VI.2017 r.-  w Teatrze Miejskim w Sieradzu odbywa się uroczystość z okazji 10-lecia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka w SOSW, realizowanych na terenie powiatu sieradzkiego;

15-17.IX. 2017r. – SOSW w Sieradzu jest współorganizatorem XI Ogólnopolskiego Dnia Treningowego Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych Sieradz 2017. W ramach uroczystości towarzyszących tej imprezie obchodzimy 20- lecie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych;;

13.X.2021 r.- szkolnictwo  specjalne w Sieradzu ma już 60 lat. Z tej okazji w ośrodku odbywa się  uroczystość połączona z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Dla uczczenia tej rocznicy  przed budynkiem zostaje posadzone drzewko, pod którym umieszczono kapsułę czasu;

5.V. 2022 r.- w ramach obchodów Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną zostaje otwarta wystawa przygotowana przez uczniów placówki pod tytułem „60 prac na 60-lecie  szkolnictwa specjalnego w Sieradzu”;

15.XI.2022 r.- nauczyciele ośrodka organizują w Sieradzkim Centrum Kultury  I Powiatowy Przegląd Twórczości Patriotycznej pod hasłem „Ojczyzna to nasze dziedzictwo”;

UCZNIÓW

PROGRAMÓW

ZAJĘĆ

LAT PARKTYKI

Pozostań w kontakcie

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
im. Janusza Korczaka w Sieradzu
ul. Krakowskie Przedmieście 58, 98-200 Sieradz

Telefon: 438224563

Fax: 438220087

Email: specsier@pro.onet.pl

RODO

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. JANUSZA KORCZAKA W SIERADZU OD ZAWSZE PRZYWIĄZYWAŁ OGROMNĄ WAGĘ DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, ROZUMIEJĄC JAK WAŻNY JEST TO ASPEKT Z PERSPEKTYWY KAŻDEGO CZŁOWIEKA. SZKOŁA PODJĘŁA SZEREG DZIAŁAŃ, ABY OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLĘ BYŁA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE. Czytaj dalej.

 

Skip to content