przedszkole specjalne

Oferta edukacyjna
Sprawdź
NASZA MISJA

Jak realizujemy nasze cele?

Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego z  dnia 14 lutego 2017 r.

TO CO NAJWAŻNIEJSZE : )

Autorski program wychowania przedszkolnego ,,Wesołe Biedroneczki” dostosowany do potrzeb i możliwości psychofizycznych wychowanków

Miesięczne plany pracy wychowawczo-dydaktycznej

Ramowy plan dnia

Programy edukacyjne, adaptacyjne i profilaktyczne oraz rozwijające samodzielność 

 

Bierzemy udział w ogólnopolskich projektach edukacyjnych m.in. ,,Terapia ręki dla każdego”, ,,Wędrówki przez 4 pory roku”, ,,Bezpieczne Przedszkole”
 

Celebracja świąt nietypowych w naszym przedszkolu m.in. Dzień Jabłka, Dzień Jeża, Dzień Pizzy itd.

Możliwość bezpłatnego uczestnictwa wychowanków w programie      ,,Za życiem”

Wyposażenie & infrastruktura

Zapewniamy naszym wychowankom  środowisko do wszechstronnego rozwoju

Realizujemy zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego

Zapewniamy szereg zajęć o charakterze specjalistycznym

 

 

Autorski program wychowania przedszkolnego ,,Wesołe Biedroneczki” dostosowany do potrzeb i możliwości psychofizycznych wychowanków

Miesięczne plany pracy wychowawczo-dydaktycznej

Ramowy plan dnia

Szereg programów edukacyjnych, adaptacyjnych, profilaktycznych oraz  rozwijających samodzielność

 

Kontakt | Rekrutacja

 

Bierzemy udział w ogólnopolskich projektach edukacyjnych m.in.

,,Terapia ręki dla każdego”

,,Wędrówki przez 4 pory roku”

,,Bezpieczne Przedszkole”

Celebracja świąt nietypowych w naszym przedszkolu m.in.

Dzień Jabłka

Dzień Jeża

Dzień Pizzy

 

Kontakt | Rekrutacja

Bezpłatny pobyt wychowanków

Możliwość bezpłatnego uczestnictwa w projektach i programach finansowanych zewnętrznie np.

,,Za życiem”

,,Kreatywne przedszkole”

 

 

 

Kontakt | Rekrutacja

UCZNIÓW

PROGRAMÓW

ZAJĘĆ

LAT PARKTYKI

Pozostań w kontakcie

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY                 im. Janusza Korczaka w Sieradzu
ul. Krakowskie Przedmieście 58, 98-200 Sieradz

Telefon: 438224563 ; 507045139

Email: sekretariat@sosw-sieradz.pl

RODO

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. JANUSZA KORCZAKA W SIERADZU OD ZAWSZE PRZYWIĄZYWAŁ OGROMNĄ WAGĘ DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, ROZUMIEJĄC JAK WAŻNY JEST TO ASPEKT Z PERSPEKTYWY KAŻDEGO CZŁOWIEKA. SZKOŁA PODJĘŁA SZEREG DZIAŁAŃ, ABY OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLĘ BYŁA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE. Czytaj dalej.

 

Skip to content