Branżowa Szkoła I stopnia nr 3

W cyklu 3-letnim uczą się uczniowie w zawodach: kucharz, piekarz, cukiernik, fryzjer, stolarz, sprzedawca, ślusarz, murarz, tynkarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter instalacji sanitarnych.

Częste pytania

Gdzie znajdę dokumenty
Wszystkie niezbędne dokumenty związane z działalnością naszej placówki są dostępne online dla Państwa wygody. Aby je znaleźć, proszę kierować się do zakładek: „Dokumenty” w każdej sekcji oraz „Dokumenty” umieszczone w menu nagłówka „Informacje” naszej strony internetowej. W tej sekcji, zgromadziliśmy wszystkie kluczowe dokumenty, które mogą Państwu być potrzebne.
Jak wygląda współpraca z rodzicami
Wierzymy, że skuteczna współpraca pomiędzy szkołą a rodzicami jest kluczowa dla rozwoju i sukcesu naszych uczniów. Nasza współpraca z rodzicami obejmuje:

 1. Zajęcia otwarte: Rodzice mają możliwość dołączenia do wybranych zajęć, aby zrozumieć, jak prowadzona jest edukacja i jak ich dzieci radzą sobie w szkole.
 2. Wspólne warsztaty dla rodziców: Organizujemy regularne warsztaty, które pozwalają rodzicom lepiej zrozumieć i wsparć procesy edukacyjne swoich dzieci.
 3. Udział w uroczystościach i imprezach szkolnych: Rodzice są zapraszani na wszystkie nasze uroczystości szkolne, imprezy i koncerty, aby mogli celebrować osiągnięcia swoich dzieci razem z nami.
 4. Wycieczki i wyprawy integracyjne: Rodzice mogą brać udział w wycieczkach i wyprawach integracyjnych, które pomagają zacieśnić więzi między uczniami, rodzicami i personelem szkolnym.
 5. Indywidualne porady i konsultacje: Nasi specjaliści są dostępni dla rodziców, oferując indywidualne porady i konsultacje, aby pomóc im w rozwiązywaniu wszelkich problemów edukacyjnych, społecznych czy emocjonalnych ich dzieci.

Naszym celem jest zbudowanie silnej i efektywnej współpracy z rodzicami, która będzie skutecznie wspierała rozwój i postępy naszych uczniów.

Jak wygląda rekrutacja?
Rekrutacja do naszego ośrodka odbywa się przez cały rok, a proces jest prosty i przejrzysty. Wszystkie niezbędne dokumenty można pobrać z naszej strony internetowej lub odebrać gotowy pakiet w naszej placówce.

Dokumenty potrzebne do procesu rekrutacji:

 1. Aktualne orzeczenie wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną o potrzebie kształcenia specjalnego – to dokument potwierdzający, że dziecko spełnia wymagania kwalifikacyjne dla naszego ośrodka.
 2. Podanie o przyjęcie do szkoły – dostępne do pobrania na naszej stronie internetowej lub do odebrania w placówce.
 3. Skierowanie Starosty Sieradzkiego – wymagany dokument administracyjny.
 4. Wyciąg z dowodu osobistego rodzica lub odpis z aktu urodzenia – do weryfikacji tożsamości.
 5. Trzy fotografie – do dokumentacji szkolnej.
 6. Karta zdrowia i szczepień – ważne informacje medyczne, które pomogą nam lepiej zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo Twojego dziecka.

Zachęcamy do skontaktowania się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące procesu rekrutacji. Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc.

Jakie rodzaje szkół są u nas
Branżowa Szkoła I stopnia, Przedszkole Specjalne, Szkoła Podstawowa nr 5
Czy przy szkole działa stowarzyszenie?
Tak, przy szkole działa Stowarzyszenie „AB OVO”.
Jak wygląda struktura organizacyjna
Przedszkole specjalne

Szkoła Podstawowa nr 5

Branżowa Szkoła I stopnia nr 3

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

Jakie terapie i metody wykorzystujemy
Stosujemy szeroki zakres terapii i metod dostosowanych do indywidualnych potrzeb naszych uczniów, w tym terapie logopedyczną i neurologopedyczną, integracji sensorycznej, tyflopedagogiczną, surdopedagogiczną, EEG Biofeedback, audiowizualną stymulację AVS, komunikację alternatywną i wspomagającą, Metodę Tomatisa, Terapię Snoezelen, terapię ręki, muzykoterapię, arteterapię, Metodę integracji bilateralnej, Metodę Warnkego, elektrostymulację i Kinesiotaping, Metodę Johansena JIAS, treningi umiejętności społecznych, Metodę stymulacji bazalnej, Metodę Neuroflow, Metodę Growth Trough Play, Metodę Weroniki Sherborne, Metodę M.Ch.Knillów, Metodę Krakowską, Metodę Werbo-tonalną, logosensorykę, logorytmikę oraz hortiterapię – więcej szczegółów w zakładce 'Terapie i metody’ na naszej stronie.

Dlaczego warto nas wybrać?

Z nami masz większe szanse.

Aktywności dodatkowe

Najlepsza kadra

Ich doświadczenie jest niezbędne.

 Informacje dla kandydatów do branżowej szkoły  I stopnia

 

Co to jest branżowa szkoła I stopnia ?

Zgodnie z reformą MEN od roku szkolnego 2017/2018 dotychczasowa 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa przekształciła się w 3-letnią branżową szkołę  I stopnia. Celem nauki w tej szkole jest uzyskanie przez młodocianego umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej niezbędnych do odpowiedzialnego wykonywania zawodu zarówno w charakterze pracownika, jak też w ramach samodzielnej działalności gospodarczej. Po ukończeniu Branżowej Szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe. Absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia w celu uzyskania dyplomu technika będą mogli kontynuować naukę w dwuletniej Branżowej Szkole II stopnia. Ponadto absolwent Branżowej Szkoły II stopnia uzyska wykształcenie średnie branżowe i będzie mógł przystąpić do matury. Absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia kształcący się w zawodach, którzy nie zdecydują się na naukę w Branżowej Szkole II stopnia, będą mogli podjąć pracę.

Nauka zawodu składa się z trzech integralnych, równolegle realizowanych części:

–    kształcenie ogólne odbywa się w szkole,
– kształcenie zawodowe teoretyczne, w szkole lub  w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu,
 – dla zawodu kucharz – zorganizowane jest w szkole.

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
im. Janusza Korczaka w Sieradzu

ul. Krakowskie Przedmieście 58
98-200 Sieradz

Godziny pracy sekretariatu

Pon – Pt.: 7:30 – 15:30
Sob – Nd.: zamknięte

Kontakt

tel.: 43 8224563
specsier@pro.onet.pl

Kalendarz

Poniedziałek, 19 czerwca

PROJEKT„CZYTAM Z KLASĄ- LEKTURKI SPOD CHMURKI”

PIĄTEK, 23 CZERWCA

BEZPIECZNE WAKACJE 2023

ŚRODA, 5 LIPCA

REGIONALNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ OLIMPIAD SPECJALNYCH W ZDUŃSKIEJ WOLI

UCZNIÓW

PROGRAMÓW

ZAJĘĆ

LAT PARKTYKI

Pozostań w kontakcie

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY                 im. Janusza Korczaka w Sieradzu
ul. Krakowskie Przedmieście 58, 98-200 Sieradz

Telefon: 438224563 ; 507045139

Email: sekretariat@sosw-sieradz.pl

RODO

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. JANUSZA KORCZAKA W SIERADZU OD ZAWSZE PRZYWIĄZYWAŁ OGROMNĄ WAGĘ DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, ROZUMIEJĄC JAK WAŻNY JEST TO ASPEKT Z PERSPEKTYWY KAŻDEGO CZŁOWIEKA. SZKOŁA PODJĘŁA SZEREG DZIAŁAŃ, ABY OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLĘ BYŁA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE. Czytaj dalej.

 

Skip to content