W roku szkolnym 2021/2022 nasza placówka przystąpiła do programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI i otrzymała dofinansowanie w kwocie 30.000,00 zł na zakup nowoczesnego sprzętu, który uatrakcyjnił zajęcia lekcyjne i pozwolił uczniom rozwijać swoje zainteresowania w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

 

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Misją inicjatywy jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

 

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/laboratoria

Zajęcia kulinarne i nauka gotowania to częsta forma terapii ucząca pracy w grupie, nawiązywania i podtrzymywania relacji, koncentracji, odpowiedzialności i niezależności. To wyjątkowa okazja do odkrywania nowych smaków, poznawania zapachów i eksperymentowania z naturalnymi składnikami używanymi na co dzień w kuchni.  Uczniowie przez gotowanie szybko widzą efekt swojej pracy, którym mogą się pochwalić i podzielić, a to daje satysfakcję i motywuje do podejmowania kolejnych wyzwań.

Zajęcia z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu edukacyjno-technologicznego 

Kreatywność – różnorodność, oryginalność, wyobraźnia, wychodzenie poza schematy, postrzeganie rzeczywistości z wielu perspektyw.

 Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zainteresowania i kreatywność dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych poprzez różnorodną aktywność.

Zajęcia z wykorzystaniem materiałów zakupionych w ramach programu edukacyjno-technologicznego

Niepełnosprawność nie oznacza braku talentów

Uczniowie prezentują swoje uzdolnienia, rozwijają umiejętności sceniczne i wokalne. Uczą się obsługi sprzętu.

Zajęcia z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu edukacyjno-technologicznego

 

UCZNIÓW

PROGRAMÓW

ZAJĘĆ

LAT PARKTYKI

Pozostań w kontakcie

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY                 im. Janusza Korczaka w Sieradzu
ul. Krakowskie Przedmieście 58, 98-200 Sieradz

Telefon: 438224563 ; 507045139

Email: sekretariat@sosw-sieradz.pl

RODO

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. JANUSZA KORCZAKA W SIERADZU OD ZAWSZE PRZYWIĄZYWAŁ OGROMNĄ WAGĘ DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, ROZUMIEJĄC JAK WAŻNY JEST TO ASPEKT Z PERSPEKTYWY KAŻDEGO CZŁOWIEKA. SZKOŁA PODJĘŁA SZEREG DZIAŁAŃ, ABY OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLĘ BYŁA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE. Czytaj dalej.

 

Skip to content