BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Współpraca z rodzicami
Misja

nasza misja

Jesteśmy otwarci na współpracę z gminami w zakresie organizowania dowozu szkolnego. Nasza kadra nauczycielska to wysoko wykwalifikowani specjaliści – nauczyciele, pedagodzy specjalni, psychologowie, oligofrenopedagodzy, logopedzi, tyflopedagodzy, surdopedagodzy, i inni.

Nasze sale są bogato wyposażone w specjalistyczny sprzęt i pomoce, dostosowane do możliwości psychofizycznych naszych uczniów, co umożliwia nam stworzenie środowiska sprzyjającego efektywnej nauce.

NAJWYŻSZE STANDARDY

MODEL DOSTĘPNEJ SZKOŁY

Nasz ośrodek jest dostępny dla uczniów   z niepełnosprawnościami, zgodnie z modelem Dostępnej Szkoły. Mamy także nasze własne Centrum Multimedialne, które służy jako biblioteka. Uczniom zapewniamy również bezpłatną opiekę na świetlicy, opiekę pielęgniarki oraz posiłki przygotowywane przez naszą kuchnię, z możliwością dostosowania diety do specjalistycznych wskazań lekarskich.

 

Czy muszę płacić za pobyt mojego dziecka w placówce?

Nie, pobyt dziecka w naszej placówce jest całkowicie bezpłatny.

Jak wyglądają zespoły klasowe?
Czy moje dziecko może korzystać z dowozu szkolnego?

Tak, w uzgodnieniu z gminami.

Jaka jest kwalifikacja kadry nauczycielskiej?

Nasza kadra to wysoko wykwalifikowani specjaliści- pedagodzy specjalni, psycholog, oligofrenopedagog, logopeda, tyflopedagog, surdopedagog i inni.

Czy w placówce oferowane są posiłki?

Tak, oferujemy posiłki przygotowywane przez naszą kuchnię. W razie potrzeby dostosowujemy diety do indywidualnych potrzeb dziecka na podstawie wskazań lekarskich.

UCZNIÓW

PROGRAMÓW

ZAJĘĆ

LAT PARKTYKI

Pozostań w kontakcie

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY                 im. Janusza Korczaka w Sieradzu
ul. Krakowskie Przedmieście 58, 98-200 Sieradz

Telefon: 438224563 ; 507045139

Email: sekretariat@sosw-sieradz.pl

RODO

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. JANUSZA KORCZAKA W SIERADZU OD ZAWSZE PRZYWIĄZYWAŁ OGROMNĄ WAGĘ DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, ROZUMIEJĄC JAK WAŻNY JEST TO ASPEKT Z PERSPEKTYWY KAŻDEGO CZŁOWIEKA. SZKOŁA PODJĘŁA SZEREG DZIAŁAŃ, ABY OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLĘ BYŁA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE. Czytaj dalej.

 

Skip to content