W Szkole Podstawowej nr 5 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu zrealizowano w terminie od września 2022r. do września 2023r. projekt „Szkoła dostępna dla osób z niepełnosprawnościami”  w ramach grantu „Dostępna szkoła” . Otrzymano na ten cel wspólnie z Zespołem Szkół Specjalnych w Warcie ponad 1.350.000,00 zł. Beneficjentem projektu jest Powiat Sieradzki.

Projekt powstał z myślą o szkołach podstawowych wymagających poprawy szeroko rozumianej dostępności.

Celem projektu było wypracowanie Modelu Dostępnej Szkoły, który będzie wyznaczał standardy poprzez eliminowanie barier w obszarach:

  • architektonicznym;
  • technicznym;
  • edukacyjno-społecznym;
  • związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry.

Model zakłada stopniowe osiąganie przez szkoły zdefiniowanych poziomów dojrzałości.

Dzięki realizacji działań projektowych i Indywidualnego Planu Poprawy Dostępności placówka może się poszczycić między innymi: remontem kilku pomieszczeń szkolnych, remontem i utworzeniem nowego pomieszczenia sanitarnego, wyrównaniem terenu wokół wejścia do budynku szkoły i internatu, doposażeniem sal, klas w meble, ławki, stoliki, pomoce dydaktyczne, materiały nietrwałe, sprzęt multimedialny, komputerowy, specjalistyczny do prowadzenia różnych terapii, zakupem rowerów, rowera stacjonarnego, drobnego sprzętu sportowego, wyposażeniem sali doświadczania świata, stref wyciszenia, zakupem audiobooków, czytników ebook, pionizera, krzesła rehabilitacyjnego, pętli indukcyjnej z systemem fm, noszy ewaluacyjnych dla osób z niepełnosprawnością ruchową, rolet wewnętrznych, zewnętrznych do sali gimnastycznej, wymianą oświetlenia na energooszczędne, remontem holu w internacie  i wieloma innymi zakupami.

Odbyła się również inwestycja w kadrę poprzez realizację cyklu szkoleń.

Projekt „Dostępna Szkoła” realizowany jest przez Fundację Fundusz Współpracy i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, jako pilotaż działania „Szkoła bez barier” – program Dostępność Plus.

UCZNIÓW

PROGRAMÓW

ZAJĘĆ

LAT PARKTYKI

Pozostań w kontakcie

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY                 im. Janusza Korczaka w Sieradzu
ul. Krakowskie Przedmieście 58, 98-200 Sieradz

Telefon: 438224563 ; 507045139

Email: sekretariat@sosw-sieradz.pl

RODO

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. JANUSZA KORCZAKA W SIERADZU OD ZAWSZE PRZYWIĄZYWAŁ OGROMNĄ WAGĘ DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, ROZUMIEJĄC JAK WAŻNY JEST TO ASPEKT Z PERSPEKTYWY KAŻDEGO CZŁOWIEKA. SZKOŁA PODJĘŁA SZEREG DZIAŁAŃ, ABY OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLĘ BYŁA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE. Czytaj dalej.

 

Skip to content