SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5

Oferta edukacyjna
Sprawdź

NASZA MISJA

Jak realizujemy nasze cele?

Realizujemy podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

TO CO NAJWAŻNIEJSZE : )

Realizacja zaleceń PPP zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego


Udział w projektach : Dostępna Szkoła, Laboratoria Przyszłości, Erasmus +, Zawodowcy to my


Zajęcia z gospodarstwa domowego, zajęcia kulinarne

Prace ogrodnicze

 

Podstawy komputera, prace biurowe


Elementy rękodzieła: ceramiki, florystyki, krawiectwa


Wyjazdy zagraniczne dla uczniów w ramach projektów europejskich


Udziału w konkursach, zawodach sportowych, wycieczkach

Wyposażenie & infrastruktura

Zapewniamy naszym uczniom środowisko do rozwoju i samodoskonalenia

Baza lokalowa, dydaktyczna

Szereg zajęć o charakterze specjalistycznym

UCZNIÓW

PROGRAMÓW

ZAJĘĆ

LAT PARKTYKI

Pozostań w kontakcie

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY                 im. Janusza Korczaka w Sieradzu
ul. Krakowskie Przedmieście 58, 98-200 Sieradz

Telefon: 438224563 ; 507045139

Email: sekretariat@sosw-sieradz.pl

RODO

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. JANUSZA KORCZAKA W SIERADZU OD ZAWSZE PRZYWIĄZYWAŁ OGROMNĄ WAGĘ DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, ROZUMIEJĄC JAK WAŻNY JEST TO ASPEKT Z PERSPEKTYWY KAŻDEGO CZŁOWIEKA. SZKOŁA PODJĘŁA SZEREG DZIAŁAŃ, ABY OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLĘ BYŁA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE. Czytaj dalej.

 

Skip to content