Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „ZA ŻYCIEM”

 

Z przyjemnością informujemy, że Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sieradzu po raz kolejny został wskazany przez Zarząd Powiatu Sieradzkiego do realizacji rządowego zadania.

Realizacja zajęć w  ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin Za Życiem planowana jest od miesiąca lipiec/sierpień 2022 r. do 31 grudnia 2026 r.
Celem działania jest: zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu dostępu do aktywnej pomocy ze strony państwa, zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny. Osoby do których skierowano wsparcie: dzieci od 0 roku życia do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.
Liczba godzin wsparcia przyznanych dziecku zależy od indywidualnych potrzeb.
Proponujemy różne formy wsparcia m.in.

  • zajęcia usprawniające mowę prowadzone przez logopedów i neurologopedę,

  • zajęcia rozwijające sferę percepcyjno-motoryczną i funkcje poznawcze prowadzone przez pedagogów specjalnych,

  • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, wzmacniające procesy pamięci i uwagi prowadzone przez psychologów,

  • zajęcia ruchowe rozwijające sferę przedsionkową prowadzone przez terapeutów Integracji Sensorycznej (SI),

  • zajęcia usprawniające narząd ruchu prowadzone przez fizjoterapeutę, rehabilitant

ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE

Zachęcamy RODZICÓW do udziału w programie.

Niezbędne dokumenty:
– podanie o przystąpienie do programu dostępne na stronie SOSW w Sieradzu, opinia o wczesnym wspomagania rozwoju małego dziecka wydana przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną lub zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii  lub neonatologii.

– klauzula RODO

(wzory dokumentów można znaleźć TUTAJ NA STRONIE , są również dostępne w sekretariacie Ośrodka )

Więcej informacji udzielamy pod nr tel. 507 045 197

lub pod adresem: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sieradzu, ul. Krakowskie Przedmieście 58, 98-200 Sieradz.

UCZNIÓW

PROGRAMÓW

ZAJĘĆ

LAT PARKTYKI

Pozostań w kontakcie

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY                 im. Janusza Korczaka w Sieradzu
ul. Krakowskie Przedmieście 58, 98-200 Sieradz

Telefon: 438224563 ; 507045139

Email: sekretariat@sosw-sieradz.pl

RODO

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. JANUSZA KORCZAKA W SIERADZU OD ZAWSZE PRZYWIĄZYWAŁ OGROMNĄ WAGĘ DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, ROZUMIEJĄC JAK WAŻNY JEST TO ASPEKT Z PERSPEKTYWY KAŻDEGO CZŁOWIEKA. SZKOŁA PODJĘŁA SZEREG DZIAŁAŃ, ABY OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLĘ BYŁA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE. Czytaj dalej.

 

Skip to content