Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Współpraca z rodzicami
Misja

TO CO NAJWAŻNIEJSZE : )

Zajęcia otwarte


Wspólne warsztaty dla rodziców


Udział w uroczystościach i imprezach szkolnych

 

 

Wycieczki i wyprawy integracyjne


Indywidualne porady i konsultacje

nasza misja

Jesteśmy otwarci na współpracę z gminami w zakresie organizowania dowozu szkolnego. Nasza kadra nauczycielska to wysoko wykwalifikowani specjaliści –  pedagodzy specjalni, psychologowie, oligofrenopedagodzy, logopedzi, tyflopedagodzy, surdopedagodzy i inni.

Nasze sale  są bogato wyposażone w specjalistyczny sprzęt i pomoce, dostosowane do możliwości psychofizycznych naszych uczniów i wychowanków, co umożliwia nam stworzenie środowiska sprzyjającego efektywnej i radosnej nauce.

 NAJWYŻSZE STANDARDY

MODEL DOSTĘPNEJ SZKOŁY

„Nasz ośrodek jest dostępny dla uczniów i wychowanków   z niepełnosprawnościami, zgodnie z modelem Dostępnej Szkoły. Mamy także nasze własne Centrum Multimedialne, które służy jako biblioteka. Dzieciom zapewniamy również bezpłatną opiekę na świetlicy, opiekę pielęgniarki oraz posiłki przygotowywane przez naszą kuchnię, z możliwością dostosowania diety do specjalistycznych wskazań lekarskich.”

– Pani Dyrektor

UCZNIÓW

PROGRAMÓW

ZAJĘĆ

LAT PARKTYKI

Pozostań w kontakcie

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY                 im. Janusza Korczaka w Sieradzu
ul. Krakowskie Przedmieście 58, 98-200 Sieradz

Telefon: 438224563 ; 507045139

Email: sekretariat@sosw-sieradz.pl

RODO

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. JANUSZA KORCZAKA W SIERADZU OD ZAWSZE PRZYWIĄZYWAŁ OGROMNĄ WAGĘ DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, ROZUMIEJĄC JAK WAŻNY JEST TO ASPEKT Z PERSPEKTYWY KAŻDEGO CZŁOWIEKA. SZKOŁA PODJĘŁA SZEREG DZIAŁAŃ, ABY OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLĘ BYŁA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE. Czytaj dalej.

 

Skip to content