Poznaj nasze osiągnięcia

Sport

Aktywność, Rozwój, Zabawa – Odkryj Pasję do Sportu w SOSW Sieradz. Z nami Twoje Dziecko Osiągnie Swój Pełen Potencjał Sportowy!

Zawody sportowe

HISTORIA SPORTU W NASZYM OŚRODKU

Stowarzyszenie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną  OLIMPIADY SPECJALNE POLSKA

Olimpiady Specjalne Polska na terenie naszego Ośrodka reprezentowane są przez działającą od 1993 roku Sekcję Olimpiad Specjalnych „Spartakus”. Stowarzyszenie na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną  działa prężnie na terenie naszej placówki już ponad dziesięć lat. W Sekcji Olimpiad Specjalnych ” Spartakus ” działającej przy SOSW w Sieradzu prowadzone są zajęcia sportowo – rehabilitacyjne z następujących dyscyplin sportowych : tenis stołowy, tenis ziemny, hokej halowy, kajakarstwo, piłka koszykowa, piłka nożna, lekkoatletyka, jazda szybka na wrotkach, gimnastyka, pływanie, bocce, bowling.

 W naszej Sekcji trenowało wielu zawodników Olimpiad Specjalnych. Zawodnicy  trenowali pod kierunkiem pięciu doświadczonych i wykwalifikowanych trenerów          i nauczycieli wychowania fizycznego:

AGNIESZKA GAŁĄZKA – mgr wychowania fizycznego, mgr pedagogiki specjalnej. Prowadzone dyscypliny sportowe : gimnastyka, lekkoatletyka, tenis stołowy.

PIOTR ISZCZEK – mgr wychowania fizycznego, mgr pedagogiki specjalnej, trener tenisa, instruktor piłki koszykowej, instruktor piłki siatkowej, instruktor pływania, instruktor piłki ręcznej, instruktor gimnastyki, instruktor lekkoatletyki, trener tenisa Olimpiad Specjalnych. Prowadzone dyscypliny sportowe : hokej halowy, tenis ziemny, piłka koszykowa, lekkoatletyka, piłka nożna.

ZBIGNIEW FLANEK – mgr wychowania fizycznego, instruktor sportu osób niepełnosprawnych, instruktor kajakarstwa. Prowadzone dyscypliny sportowe : hokej halowy, tenis stołowy, kajakarstwo, piłka koszykowa, lekkoatletyka, piłka nożna, pływanie.

PIOTR MIEDZIŃSKI – mgr rehabilitacji i fizykoterapii, studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki. Prowadzone dyscypliny sportowe: piłka nożna, piłka koszykowa, tenis stołowy, lekkoatletyka.

PIOTR KALECIŃSKI – mgr pedagogiki, studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki oraz  wychowania fizycznego dla nauczycieli. Prowadzone dyscypliny sportowe; bowling, bocce, tenis stołowy, tenis ziemny.

Nasi trenerzy i instruktorzy posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi, a ich zawodnicy od wielu już lat biorą udział w licznych zawodach sportowych, turniejach, mityngach i olimpiadach specjalnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną na szczeblu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym osiągając znaczące wyniki sportowe. Sekcja „Spartakus” jest również organizatorem corocznie wielu imprez i zawodów sportowych Olimpiad Specjalnych o zasięgu lokalnym i regionalnym. Jest organizatorem licznych zawodów sportowych  na terenie miasta Sieradza i województwa łódzkiego z zakresu : kajakarstwa, piłki koszykowej, hokeja halowego, piłki nożnej, tenisa stołowego, tenisa ziemnego, lekkoatletyki i gimnastyki.


Praca Sekcji oparta jest na ogólnej filozofii i założeniach – Olimpiad Specjalnych

 Misją Olimpiad Specjalnych jest organizowanie całorocznych treningów i zawodów sportowych dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w celu zapewnienia im możliwości lepszego rozwoju sprawności fizycznej, wykazywania się odwagą, odczuwania radości i dzielenia się talentami, umiejętnościami                     i przyjaźnią ze swoimi rodzinami, innymi zawodnikami Olimpiad Specjalnych i społecznością lokalną.

 Ruch Olimpiad Specjalnych zrodził się w Stanach Zjednoczonych w 1968 r., w wyniku przekonania, iż osoby z niepełnosprawnością intelektualną  potrafią przy odpowiedniej zachęcie i pomocy trenować, cieszyć się i czerpać korzyści z uczestnictwa w sportach indywidualnych i zespołowych, dostosowanych-tam, gdzie jest to niezbędne-do ich możliwości psychofizycznych.

Idea Special Olympics dotarła do Polski w połowie lat 80′ i przyjęta została z wielkim entuzjazmem szczególnie przez środowiska na co dzień pracujące z osobami         z niepełnosprawnością intelektualną. Ruch Olimpiad Specjalnych bardzo szybko zyskał poparcie rodzimych władz oświatowych i sportowych, jak również sympatię wielu wpływowych osobistości ze świata polityki, biznesu i sfer artystycznych. Obecnie Olimpiady Specjalne zrzeszają ponad milion sportowców  w ponad 200 akredytowanych programach narodowych na całym świecie. Olimpiady Specjalne dają możliwość udziału w treningach i zawodach sportowych każdej osobie                z niepełnosprawnością intelektualną powyżej 8 roku życia – niezależnie od stopnia niepełnosprawności, poziomu umiejętności sportowych, sytuacji materialnej, rasy, religii itp., oraz nie wymaga uiszczania żadnych opłat przez zawodników ani ich rodziny. Dzięki Olimpiadom Specjalnym zawodnicy mogą przez cały rok trenować wybrane dyscypliny sportowe (19 letnich i 5 zimowych), przygotowując się do zawodów rozgrywanych na wielu szczeblach – od lokalnych do ogólnopolskich, jak również brać udział w imprezach sportowych ruchu Special Olympics za granicą.

W tradycyjnych zawodach prawo do rywalizacji o pierwsze miejsce mają tylko zawodnicy, którzy przeszli wszystkie szczeble wstępnych eliminacji. Są to najlepsi             z najlepszych. W zawodach sportowych Olimpiad Specjalnych nie wyłania się zawodników najbardziej zdolnych, lecz daje się szansę zwycięstwa każdemu zawodnikowi, niezależnie od jego poziomu sprawności i możliwości, które mogą być u tych osób w różny sposób ograniczone. Sposób w jaki się to osiąga jest prosty    i polega na podzieleniu mających ze sobą rywalizować zawodników na grupy sprawnościowe o możliwie wyrównanym poziomie. Mechanizm tworzenia grup nazywa się procesem preeliminacji. Stwarza się w ten sposób każdemu zawodnikowi warunki do rywalizacji sportowej z równymi sobie przeciwnikami, a równocześnie do przeżycia radości i dumy jaką daje doświadczenie zwycięstwa.

  W Olimpiadach Specjalnych podkreślany jest jednocześnie fakt, że zwycięzcą jest każdy, kto podejmie trud walki i okazuje w niej swoją wytrwałość. Dla Specjalnych Sportowców jest to niezwykły wysiłek i dlatego wszyscy startujący są nagradzani. W Olimpiadach Specjalnych nie prowadzi się zespołowej klasyfikacji, nie sumuje się liczby medali, nie rejestruje i nie nagradza rekordów, a dzięki temu eliminuje się wszelkie negatywne zjawiska obserwowane
w tzw. normalnym sporcie.

Ruch ten akcentuje moralne i duchowe cechy osób z niepełnosprawnością intelektualną, pobudzając ich poczucie godności i szacunku dla siebie. Dlatego też przed każdymi zawodami sportowcy wypowiadają słowa przysięgi Olimpiad Specjalnych:

„Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, niech będę dzielny w swym wysiłku”.

 Wiemy, że w każdej szkole znajdują się uczniowie z niepełnosprawnościa intelektualną, którzy chcieliby rozwijać swój talent sportowy lecz nie mają szans rywalizować z rówieśnikami których los obdarzył pełnią zdrowia. Kontakt z nami da możliwość postawienia pierwszego kroku na drodze do sukcesów, możliwość wzięcia udziału   w zawodach i sprawdzeniu się z kolegami o podobnych możliwościach fizycznych.  Dzięki tym stowarzyszeniom ci, których świat nauki uznał za niezdolnych do udziału
w rywalizacji sportowej, mogą brać udział w zawodach, przeżywając radość i dumę ze swoich sportowych osiągnięć.

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE UCZNIÓW SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO  W SIERADZU W LATACH 1990 – 2015

 1. VIIIŚwiatowe Letnie Igrzyska O.S. w Minneapolis w USA- lipiec 1991 r.(srebrny medal w gimnastyce)
 2. Europejskie Letnie Igrzyska O.S. w Belgii – sierpień 1992 r.(1 srebrny medal w piłce nożnej)
 3. IX Światowe Letnie Igrzyska O.S. w New Heawen w USA – lipiec 1995 r.(1 srebrny medal w gimnastyce.)
 4. Międzynarodowy Mityng w LA w Gratzu w Austrii -sierpień 1995 r.(2 złote medale w skoku w dal, 1 złoty w sztafecie 4x100m, 1 srebrny w biegu na 100m
 5. Mistrzostwa Europy w piłce nożnej w Leicester w Anglii – lipiec 1997r.(1 złoty medal w piłce nożnej)
 6. Mistrzostwa Świata w LA w Sewilli w Hiszpanii – lipiec 1999 r.(2 złote medale i 2 rekordy świata w pchnięciu kulą i w rzucie dyskiem)
 7. Europejskie Zimowe Igrzyska O.S. w Lungau w Austrii – styczeń 2000 r.(IV miejsce w hokeju halowym)
 8. Mistrzostwa Europy w LA w Lizbonie w Portugalii – wrzesień 1998 r. ( 1 złoty medal – w rzucie dyskiem oraz 1 srebrny -w pchnięciu kulą) i w Bollnas w Szwecji – marzec 2000 r.(1 srebrny medal w pchnięciu kulą)
 9. Igrzyska Paraolimpijskie w Sydney w Australii – październik 2000 r.(1 złoty medal i rekord świata w pchnięciu kulą)
 10. VII Światowe Zimowe Igrzyska O.S. na Alasce w Anchorage w USA – marzec 2001r.( 1złoty medal w hokeju halowym)
 11. XI Światowe Letnie Igrzyska O.S. w Dublinie w Irlandii -czerwiec 2003 r.(1 złoty medal w kajakarstwie),
 12. VIII Światowe Zimowe Igrzyska O.S. w Nagano w Japonii -marzec 2005r.(1 brązowy medal w hokeju halowym)
 13. V Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Warszawie – wrzesień 2010 r.( 1 złoty medal, 2 srebrne medale w tenisie )
 14. XIII Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych – Grecja – Ateny – czerwiec – lipiec 2011 r. (2 medale złote w kajakarstwie, 1 złoty 1 brązowy w tenisie)
 15. Europejski Turniej Tenisa Olimpiad Specjalnych w Luksemburgu – listopad 2013 r.( 2 złote medale)

 Uczniowie SOSW w Sieradzu w latach 1990 – 2015 zdobyli łącznie 154 medale, w tym 69 złote , 48 srebrnych i 37 brązowych medali na zawodach sportowych rangi ogólnopolskiej, europejskiej i światowej z czego 16 złotych, 8 srebrnych, 2 brązowe medale i 1 czwarte miejsce na zawodach sportowych rangi europejskiej i światowej.

Nauczyciele WF w latach 1990 – 2015

Piotr Iszczek, Zbigniew Flanek, Agnieszka Gałązka, Piotr Miedziński,Andrzej Męcel, Piotr Kaleciński, Maria Durka, Zenon Łuczak, Grażyna Michalska 

UCZNIÓW

PROGRAMÓW

ZAJĘĆ

LAT PARKTYKI

Pozostań w kontakcie

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY                 im. Janusza Korczaka w Sieradzu
ul. Krakowskie Przedmieście 58, 98-200 Sieradz

Telefon: 438224563 ; 507045139

Email: sekretariat@sosw-sieradz.pl

RODO

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. JANUSZA KORCZAKA W SIERADZU OD ZAWSZE PRZYWIĄZYWAŁ OGROMNĄ WAGĘ DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, ROZUMIEJĄC JAK WAŻNY JEST TO ASPEKT Z PERSPEKTYWY KAŻDEGO CZŁOWIEKA. SZKOŁA PODJĘŁA SZEREG DZIAŁAŃ, ABY OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLĘ BYŁA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE. Czytaj dalej.

 

Skip to content