NASZA PRZYSZŁOŚĆ W NASZYCH RĘKACH – nr 2020-1-PL01-KA229-081577_1

 

W latach 2020 – 2023 realizowany był w naszej placówce projekt we współpracy międzynarodowej 5 państw, w którym SOSW pełnił rolę koordynatora.

Żyjemy w dobie zmian klimatycznych, stale pogarszającej się jakości powietrza, z ciągle nierozwiązanym problemem przetwarzania odpadów, a także konsumpcyjnego nastawienia do otaczającej nas rzeczywistości, co przyczynia się do wykluczenia społecznego osób o niskich dochodach, często imigrantów czy niepełnosprawnych.

Projekt „Nasza przyszłość w naszych rękach” uświadomił młodym ludziom, że to od ich postawy zależy jakość życia następnych pokoleń. Chcemy postawić na młodzież w drodze do zmian na lepsze. Zapoznaliśmy ją z wiarygodnymi wynikami badań stanu środowiska, zachęciliśmy do własnych wniosków. Nauczyliśmy ją racjonalnego, gospodarnego życia (co zwiększy szanse na sukces grup społecznych zagrożonych wykluczeniem) w oparciu o sprawdzone, stare metody pokolenia dziadków, tradycje kulturowe poszczególnych krajów partnerskich; radzenia sobie z trudnościami dzięki mądrości poprzednich pokoleń, pomagania innym (wolontariat); przerabiania rzeczy starych i odchodzenia od konsumpcjonizmu na rzecz realizacji wartościowych celów.

Mobilizowaliśmy uczniów do przyjmowania postawy aktywnej – aby dzielili się ze swoimi kolegami, znajomymi („rówieśnicy rówieśnikom”), rodziną, uzyskaną wiedzą, zarażali innych przekonaniem co do konieczności świadomego, ekologicznego, racjonalnego stylu życia poprzez formy artystyczne (konkurs na logo, spot – film, teatr, plakaty), z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i mediów (blog z poradami, wideokonferencje, Facebook, eTwinning), a także z nastawieniem na promowanie idei projektu w społeczeństwie lokalnym (debata, festyn).

Nasze cele  osiągnęliśmy dzięki partnerstwu szkół z: Polski, Rumunii, Grecji, Włoch, Macedonii. Zorganizowaliśmy 5-dniowe szkolenie dla nauczycieli (na temat zdrowia fizycznego i psychicznego, z zastosowaniem metod i technik teatralnych, aby przygotować kadrę pedagogiczną do zadań projektowych); a także cztery 5-dniowe wymiany dla uczniów: w Rumunii (zdobycie wiedzy na temat zasobów,surowców, stanu środowiska); Grecji (przygotowanie przedstawienia w tematyce projektu); Włoszech (metody, techniki, narzędzia cyfrowego tworzenia produktów projektu); Macedonii Północnej (podsumowanie wyników, rezultatów projektu). 

Dzięki ww. działaniom rozwinęły się u młodych ludzi (uczniów szkół średnich oraz szkoły specjalnej) kompetencje międzykulturowe, społeczne, stali się bardziej otwarci na świat, innych ludzi, wzrosły ich umiejętności w zakresie TIK. Wszystkie aktywności, przewidziane w projekcie, zostały przeprowadzone w duchu braterstwa, pomocy i zrozumienia, wspierania na poziomie szkolnym, regionalnym, międzynarodowym. Miały charakter: warsztatów artystycznych, gier, zabaw, zajęć ze specjalistami, festiwalu, zajęć terenowych, konferencji, konkursów, pogadanek, dyskusji z wykorzystaniem technik aktywizujących, informatycznych i działań praktycznych. Głównym założeniem szkoleń dla młodzieży było współdziałanie, nauka przez współpracę, przydział zadań dla każdego uczestnika zgodnie z jego potrzebami i możliwościami (np. dla osób niepełnosprawnych, ze SPE,), interakcje, tworzenie relacji, wyzwalanie wspólnych inicjatyw. Sądzimy, że uczestnicy naszych działań – zarówno bezpośredni (nauczyciele, pracownicy, uczniowie w wieku 14 – 24 lat, w tym niepełnosprawni intelektualnie); jak i pośredni – wszyscy nauczyciele i uczniowie szkół partnerskich, rodzice, rodziny, społeczność szkół lokalnych, zaproszona na festyn, debaty, nauczyciele, dyrektorzy szkół regionalnych, zaproszeni na konferencję, eksperci, członkowie stowarzyszeń, fundacji, organizacji ekologicznych, władze lokalne. media – poczuli się odpowiedzialni za los kolejnych pokoleń i stan naszego środowiska.

Zorganizowaliśmy wideokonferencje dla nauczycieli, aby określić potrzeby, zasoby, uszczegółowić harmonogram, dokonać ewaluacji działań, a także wideokonferencje dla uczniów, w celu wymiany doświadczeń i inspiracji do działań („giełdy pomysłów”).

Dzięki naszej partnerskiej współpracy powstało wiele materiałów dydaktycznych: scenariuszy, planów pracy, kart pracy, spotów filmowych, a także blog z poradami, jak żyć ekologicznie, oszczędnie i ciekawie – w języku angielskim. 

Poniżej można znaleźć również książkę kucharską na bazie tradycyjnych przepisów, „porady babci”, jak wykorzystać proste produkty do przygotowania smacznych, zdrowych i tanich dań.

Mamy też wspaniałą piosenkę, napisaną przez partnerów z Grecji, a także pomysły na ciekawe przedstawienia teatralne o tematyce ekologicznej. Zachęcamy do korzystania!

https://school-education.ec.europa.eu/pl/etwinning/projects/our-life-our-hands-second-synergy-erasmus/twinspace/pages/results

UCZNIÓW

PROGRAMÓW

ZAJĘĆ

LAT PARKTYKI

Pozostań w kontakcie

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
im. Janusza Korczaka w Sieradzu
ul. Krakowskie Przedmieście 58, 98-200 Sieradz

Telefon: 438224563

Fax: 438220087

Email: specsier@pro.onet.pl

RODO

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. JANUSZA KORCZAKA W SIERADZU OD ZAWSZE PRZYWIĄZYWAŁ OGROMNĄ WAGĘ DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, ROZUMIEJĄC JAK WAŻNY JEST TO ASPEKT Z PERSPEKTYWY KAŻDEGO CZŁOWIEKA. SZKOŁA PODJĘŁA SZEREG DZIAŁAŃ, ABY OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLĘ BYŁA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE. Czytaj dalej.

 

Skip to content