Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

Zajęcia w formie indywidualnej lub zespołowej dla uczestników  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

         STRUKTURA ORGANIZACYJNA

– obejmują dzieci i młodzież                                      z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim od 3 do 25 r.  ż.;

– zajęcia w formie zespołowej ( od 2- 4 uczestników ) w wymiarze 20 godzin tygodniowo na terenie placówki;

– zajęcia w formie indywidualnej  w wymiarze 10 godzin tygodniowo w domach rodzinnych uczestników;

– placówka dostępna dla uczestników                    z niepełnosprawnościami wg modelu Dostępnej Szkoły;

– możliwość zorganizowania  dowozu busem, pomoc w organizacji dowozu przez gminę;

– bezpłatna opieka na świetlicy;

– opieka pielęgniarki;

– posiłki przygotowywane przez kuchnię i diety specjalistyczne według wskazań lekarskich;

– bogato wyposażone sale terapeutyczne.

             OFERTA

realizacja zadań zawartych  w indywidualnym programie  zajęć zgodnie z rozporządzeniem MEN z 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

realizacja zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej zawartych w orzeczeniu o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych,   – realizacja programów profilaktycznych;

 – realizacja programów terapeutycznych m. in.

  • „Stymulacja bazalna w pracy  z osobami głęboko wielorako niepełnosprawnymi”,
  •  „Witajcie w naszej bajce”;
  •  „Diagnoza i terapia metodą stymulacyjną wg Carla Delacato”;
  •  „Moje ręce mogą więcej…”;
  • „Gramy zmysłami” – ogólnopolski projekt edukacyjny.

       WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

– jesteśmy otwarci na propozycje rodziców          w zakresie współpracy    z nami;

– cenimy ich zaangażowanie w życie naszej placówki;

– proponujemy indywidualne porady                       i konsultacje;

– zajęcia otwarte;

– udział w uroczystościach i imprezach  integracyjnych;

– motywowanie rodziców do kontynuowania działań terapeutycznych z dzieckiem w domu;

– tworzenie informacji o funkcjonowaniu uczestnika zajęć dla instytucji zewnętrznych.

   

REKRUTACJA

– odbywa się przez cały rok;

– wymagane dokumenty ( pakiet dokumentów rekrutacyjnych do pobrania w Zakładce Dokumenty Zajęcia Rewalidacyjno-Wychowawcze  lub gotowy do odebrania             w placówce):

Dodatkowo:

Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych z poradni psychologiczno – Pedagogicznej.

  Skip to content