Szanowni Państwo!

Nasza placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim, z autyzmem, zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, z afazją oraz dla dzieci posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania.
Jest to miejsce, w którym wychowankowie mogą w małych grupach pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry rozwinąć swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje. Przygotowaliśmy bogatą ofertę edukacyjną, rehabilitacyjną i terapeutyczną.

OSIĄGAMY SUKCESY STAWIAJĄC WYZWANIA NA MIARĘ MOŻLIWOŚCI I POTRZEB NASZYCH PODOPIECZNYCH

Serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy
Dyrektor i Grono Pedagogiczne


Jesteśmy dla Twojego dziecka najlepsi!

SOSW oferuje następujące terapie i metody:"Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi"

Janusz Korczak