co u nas znajdziesz?

Przedszkole Specjalne* Szkołę Podstawową* Branżową Szkołę I stopnia * Szkołę Przysposabiającą do Pracy *Zajęcia Rewalidacyjno-Wychowawcze

Ośrodek to miejsce, w którym wychowankowie mogą w małych grupach pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry rozwinąć swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje. Przygotowaliśmy bogatą ofertę edukacyjną i terapeutyczną.

Częste pytania

Gdzie znajdę dokumenty

Wszystkie niezbędne dokumenty związane z działalnością naszej placówki są dostępne online dla Państwa wygody. Aby je znaleźć, proszę kierować się do zakładek: „Dokumenty” w każdej sekcji oraz „Dokumenty” umieszczone w menu nagłówka „Informacje” naszej strony internetowej. W tej sekcji, zgromadziliśmy wszystkie kluczowe dokumenty, które mogą Państwu być potrzebne.

Jak wygląda współpraca z rodzicami

Wierzymy, że skuteczna współpraca pomiędzy szkołą a rodzicami jest kluczowa dla rozwoju i sukcesu naszych uczniów. Nasza współpraca z rodzicami obejmuje:

 1. Zajęcia otwarte: Rodzice mają możliwość dołączenia do wybranych zajęć, aby zrozumieć, jak prowadzona jest edukacja i jak ich dzieci radzą sobie w szkole.

 2. Wspólne warsztaty dla rodziców: Organizujemy regularne warsztaty, które pozwalają rodzicom lepiej zrozumieć i wsparć procesy edukacyjne swoich dzieci.

 3. Udział w uroczystościach i imprezach szkolnych: Rodzice są zapraszani na wszystkie nasze uroczystości szkolne, imprezy i koncerty, aby mogli celebrować osiągnięcia swoich dzieci razem z nami.

 4. Wycieczki i wyprawy integracyjne: Rodzice mogą brać udział w wycieczkach i wyprawach integracyjnych, które pomagają zacieśnić więzi między uczniami, rodzicami i personelem szkolnym.

 5. Indywidualne porady i konsultacje: Nasi specjaliści są dostępni dla rodziców, oferując indywidualne porady i konsultacje, aby pomóc im w rozwiązywaniu wszelkich problemów edukacyjnych, społecznych czy emocjonalnych ich dzieci.

Naszym celem jest zbudowanie silnej i efektywnej współpracy z rodzicami, która będzie skutecznie wspierała rozwój i postępy naszych uczniów.

Jak wygląda rekrutacja?

Rekrutacja do naszego ośrodka odbywa się przez cały rok, a proces jest prosty i przejrzysty. Wszystkie niezbędne dokumenty można pobrać z naszej strony internetowej lub odebrać gotowy pakiet w naszej placówce.

Dokumenty potrzebne do procesu rekrutacji:

 1. Aktualne orzeczenie wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną o potrzebie kształcenia specjalnego – to dokument potwierdzający, że dziecko/uczeń spełnia wymagania kwalifikacyjne dla naszego ośrodka.
 2. Podanie o przyjęcie do szkoły – dostępne do pobrania na naszej stronie internetowej lub do odebrania w placówce.
 3. Skierowanie Starosty Sieradzkiego – wymagany dokument administracyjny.
 4. Wyciąg z dowodu osobistego rodzica lub odpis z aktu urodzenia – do weryfikacji tożsamości.
 5. Trzy fotografie – do dokumentacji szkolnej.
 6. Karta zdrowia i szczepień – ważne informacje medyczne, które pomogą nam lepiej zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo Twojego dziecka.

Zachęcamy do skontaktowania się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące procesu rekrutacji. Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc.

Jakie rodzaje szkół są u nas

Branżowa Szkoła I stopnia nr 3                       Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Szkoła Podstawowa nr 5

 

Czy przy ośrodku działa stowarzyszenie?

Tak, przy ośrodku działa Stowarzyszenie „AB OVO”. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność społecznie użyteczną na rzecz i w imieniu osób niepełnosprawnych oraz pełnosprawnych popierających ideę integracji. W swoim założeniu staramy się wesprzeć tych, którym los nie oszczędził trudności fizycznych i materialnych. Pragniemy przede wszystkim ukazać dzieciom i młodzieży promyk nadziei na to, iż nikt nie zostaje sam, a marzenia mogą się spełniać.

CELE:

 • Wspieranie integracji osób pełno  i niepełnosprawnych umysłowo i fizycznie.
 • Działanie na rzecz wyrównania szans, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.
 • Organizowanie pomocy w przystosowaniu do życia w społeczeństwie osób niepełnosprawnych.
 • Wspieranie rozwoju osób niepełnosprawnych poprzez rehabilitację i zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny.
 • Rozwijanie zainteresowań i aktywności twórczej młodzieży oraz promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu: organizowanie konkursów, wycieczek, przeglądów, festiwali i imprez o charakterze artystycznym.
Jak wygląda struktura organizacyjna Szkoły Podstawowej?

Nasza placówka oferuje bezpłatny pobyt dla dzieci w wieku szkolnym z różnorodnymi rodzajami niepełnosprawności. Uczymy w małych zespołach klasowych z obecnością pomocy nauczyciela, tam gdzie zachodzi potrzeba. Dbamy o bezpieczeństwo i komfort naszych podopiecznych, oferując możliwość zorganizowania dowozu szkolnego oraz bezpłatną opiekę na świetlicy. Nasza kadra to wysoko wykwalifikowani specjaliści-pedagodzy specjalni, psycholog, pedagog,  oligofrenopedagog, logopeda, tyflopedagog, surdopedagog, itd.

Placówka jest dostosowana do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami wg modelu Dostępnej szkoły. Dysponujemy bogatym zapleczem, takim jak biblioteka „Centrum Multimedialne”, kuchnia oferująca posiłki i diety specjalistyczne według wskazań lekarskich, a także doskonale wyposażone sale szkolne. Nasz specjalistyczny sprzęt i pomoce są dostosowane do możliwości psychofizycznych wychowanków, co zapewnia maksymalny komfort i wsparcie w procesie edukacji.

Jakie terapie i metody wykorzystujemy

Stosujemy szeroki zakres terapii i metod dostosowanych do indywidualnych potrzeb naszych uczniów, w tym terapie logopedyczną i neurologopedyczną, integracji sensorycznej, tyflopedagogiczną, surdopedagogiczną, EEG Biofeedback, audiowizualną stymulację AVS, komunikację alternatywną i wspomagającą, Metodę Tomatisa, Terapię Snoezelen, terapię ręki, muzykoterapię, arteterapię, Metodę integracji bilateralnej, Metodę Warnkego, elektrostymulację i Kinesiotaping, Metodę Johansena JIAS, treningi umiejętności społecznych, Metodę stymulacji bazalnej, Metodę Neuroflow, Metodę Growth Trough Play, Metodę Weroniki Sherborne, Metodę M.Ch.Knillów, Metodę Krakowską, Metodę Werbo-tonalną, logosensorykę, logorytmikę oraz hortiterapię – więcej szczegółów w zakładce 'Terapie i metody’ na naszej stronie.

Aktywności dodatkowe

Koła zainteresowań   i  Teatr „Masakra”

Teatr Masakra

 

Najlepsza kadra

Ich doświadczenie jest niezbędne.

Struktura organizacyjna

Mało liczne oddziały 4-8 osób

Kształcenie edukacyjne  do 24 roku życia

Oferta edukacyjna

Realizacja podstaw programowych

*kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

*kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia

*kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

Bogata oferta zajęć edukacyjnych oraz specjalistycznych  

POZNAJMY SIĘ LEPIEJ!

adres

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
im. Janusza Korczaka w Sieradzu

ul. Krakowskie Przedmieście 58
98-200 Sieradz

Godziny pracy sekretariatu

Pon – Pt.: 7:30 – 15:30
Sob – Nd.: zamknięte

Kontakt

tel.: 43 8224563
specsier@pro.onet.pl

Dyrekcja

„W naszej szkole uważamy, że edukacja to nie tylko przekazywanie wiedzy. To kreowanie środowiska, w którym każde dziecko jest cenne, rozwija swoje unikalne talenty i zdobywa umiejętności, które pozwolą mu z sukcesem kroczyć przez życie.”

Pani Dyrektor Angelika Skrobała

Kalendarz

Poniedziałek, 19 czerwca

PROJEKT„CZYTAM Z KLASĄ- LEKTURKI SPOD CHMURKI”

PIĄTEK, 23 CZERWCA

BEZPIECZNE WAKACJE 2023

ŚRODA, 5 LIPCA

REGIONALNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ OLIMPIAD SPECJALNYCH W ZDUŃSKIEJ WOLI

UCZNIÓW

PROGRAMÓW

ZAJĘĆ

LAT PARKTYKI

Pozostań w kontakcie

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY                 im. Janusza Korczaka w Sieradzu
ul. Krakowskie Przedmieście 58, 98-200 Sieradz

Telefon: 438224563 ; 507045139

Email: sekretariat@sosw-sieradz.pl

RODO

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. JANUSZA KORCZAKA W SIERADZU OD ZAWSZE PRZYWIĄZYWAŁ OGROMNĄ WAGĘ DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, ROZUMIEJĄC JAK WAŻNY JEST TO ASPEKT Z PERSPEKTYWY KAŻDEGO CZŁOWIEKA. SZKOŁA PODJĘŁA SZEREG DZIAŁAŃ, ABY OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLĘ BYŁA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE. Czytaj dalej.

 

Skip to content