Na kogo można liczyć?

Kadra
Sprawdź

Nazwisko i imię

Kwalifikacje/uprawnienia

Miejsce pracy /funkcja

1

Augustyniak Lidia

oligofrenopedagog

nauczyciel w szkole podstawowej

2

Barańska Małgorzata

oligofrenopedag,  katecheta

nauczyciel religii we wszystkich typach szkół/przedszkolu

3

Bartodziej Elżbieta

pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, trener TUS

nauczyciel/wychowawca w szkole podstawowej

4

Bąk-Pierzakowska Aneta

oligofrenopedagog, pedagog społeczny, matematyk, terapeuta metodą stymulacji bazalnej

nauczyciel  w szkole podstawowej i branżowej

5

Biernacka Donata

pedagog specjalny, trapeuta pedagogiczny

nauczyciel/wychowawca  w szkole podstawowej

6

Bińczyk-Strumińska Aneta

oligofrenopedagog

nauczyciel w szkole przysposabiającej do pracy i zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

7

Bronka Justyna

pedagog specjalny,  edukacja wczesnoszkolna  i przedszkolna, terapeuta pedagogiczny, trener TUS

nauczyciel/wychowawca w szkole podstawowej

8

Cajdler Joanna

oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta logorytmiki, terapeuta pedagogiczny, resocjalizacyjny, osób z autyzmem, trener TUS, kierownik placówek  wypoczynku dzieci  i młodzieży

nauczyciel/wychowawca w szkole podstawowej

9

Chrzanowska Elżbieta

pedagog specjalny, oligofrenopedagog, logopeda,                                               terapeuta osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami

nauczyciel  zajęć  rewalidacyjnych   we wszystkich  typach szkół/przedszkolu

10

Chudecka Marlena

pedagog specjalny, oligofrenopedagog, zintegrowana edukacja przedszkolna    i wczesnoszkolna, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych, terapeuta osób z autyzmem, trener TUS

nauczyciel/wychowawca w przedszkolu

11

Ciesielska Anna

oligofrenopedagog, geografia

nauczyciel we wszystkich typach szkół

12

Cwynar Aleksandra

oligofrenopedagog, pedagog Montessori, terapeuta Johansena, Snoezelen, Growth Ø  Trough Play System™ St. 1, sensoplastyki®

nauczyciel/wychowawca w szkole podstawowej

13

Dalmata Urszula

oligofrenopedagog, tyflopedagog, teolog, nauczyciel wychowania do życia         w rodzinie, terapeuta  widzenia

nauczyciel  religii i wychowania do życia w rodzinie we wszystkich typach szkół/wychowawca

14

Dawid-Jędrysiak Katarzyna

psycholog, oligofrenopedagog, terapeuta EEG Biofeedback, terapeuta  Feuerstein

psycholog

15

Durska Lidia

pedagog specjalny, oligofrenopedagog, żywienie człowieka, logopeda, trener TUS

nauczyciel przedmiotów zawodowych, praktycznej nauki zawodu w szkole branżowej/wychowawca

16

Flanek Zbigniew

wychowanie fizyczne,  edukacja dla bezpieczeństwa, ekspert do spraw awansu zawodowego nauczycieli, Instruktor sportu osób niepełnosprawnych

nauczyciel wychowania fizycznego we wszystkich typach szkół, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

17

Fogiel-Dobiecka Beata

nauczyciel zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

18

Frankowska Agnieszka

oligofrenopedagog, pedagogikia opiekuńczo-wychowawcza, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

wychowawca w internacie

19

Gaj Anna

oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, dogoterapeuta

nauczyciel/wychowawca w szkole podstawowej

20

Gajda Aneta

oligofrenopedagog, neurologopeda

nauczyciel we wszystkich typach szkół, nauczyciel  zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

21

Gałązka Agnieszka

oligofrenopedagog, wychowanie fizyczne, terapeuta integracji sensorycznej, instruktor ćwiczeń siłowych  i kulturystyki

nauczyciel wychowania fizycznego we wszystkich typach szkół

22

Garnowska-Flanek Judyta

pedagog specjalny, edukacja wczesnoszkolna  i przedszkolna, terapeuta osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta TUS

nauczyciel/wychowawca w szkole podstawowej

23

Gołąbek Justyna

pedagog specjalny, oligofrenopedagog, pedagog  szkolny, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami metody Montessori, certyfikowany trener TUS

nauczyciel/wychowawca w  szkole  podstawowej

24

Górka Iwona

oligofrenopedagog,  edukacja wczesnoszkola,  pedagog opiekuńczo-wychowawczy, terapeuta pedagogiczny

nauczyciel w szkole przysposabiającej do pracy

25

Grabarczyk Anna

oligofrenopedaog, arteterapeuta , terapeuta  Snoezelen, terapeuta metody Tomatisa

nauczyciel / wychowawca w przedszkolu

26

Grygowska Justyna

oligofrenopedagog, wczesna edukacja dziecka, pedagog opiekuńczo-resocjalizacyjny, terapeuta pedagogiczny, terapeuta metody Tomatisa, instruktor tańca w kręgu, terapeuta tańcem i ruchem, certyfikowany muzykoterapeta

nauczyciel w przedszkolu, nauczyciel zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

27

Idziaszczyk Joanna

oligofrenopedagog, pedagog opiekuńczo-wychowawczy, edukacja wczesnoszkolna  i wychowania przedszkolnego, terapeuta osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

wychowawca w internacie

28

Jabłońska-Gałaj Izabela

oligofrenopedagog, chemia

nauczyciel chemii w szkole branżowej

29

Jabłoński Ireneusz

oligofrenopedagog, informatyka

nauczyciel w szkole podstawowej i branżowej

30

Jasianek Justyna

pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny

nauczyciel/wychowawca w szkole przysposabiającej do pracy

31

Kaczmarek Wioletta

oligofrenopedagog,  pedagog opiekuńczo-wychowawczy, terapeuta pedagogiczny przyroda, biologia

nauczyciel-/wychowawca w szkole podstawowej

32

Kaleciński Piotr

oligofrenopedagog, pedagog opiekuńczo -wychowawczy, pedagog specjalny

nauczyciel wychowania fizycznego we wszystkich typach szkół

33

Kałdońska-Plöckl Agata

pedagog specjalny

nauczyciel/wychowawca w szkole przysposabiającej do pracy

34

Kawka Grażyna

oligofrenopedagog, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, terapeuta pedagogiczny, terapeuta osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

nauczyciel we wszystkich typach szkół

35

Kłaniecka Anna

pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeuta teatralny, wiedza o kulturze, terapeuta pedagogiczny, polonista, egzaminator w zakresie egzaminu maturalnego z języka polskiego

nauczyciel we wszystkich typach szkół

36

Kolasa Karolina

germanista logopeda

nauczyciel w szkole podstawowej

37

Kołodziej Agnieszka

oligofrenopedagog, pedagog opiekuńczo – wychowawczy, terapeuta pedagogiczny

nauczyciel/wychowawca   w szkole podstawowej

38

Komorowska Iwona

oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta korekcyjno-kompensacyjny, kierownik placówek  wypoczynku dzieci  i młodzieży, instruktor harcerstwa

nauczyciel/wychowawca w szkole przysposabiającej do pracy

39

Kowalska-Burdelak Katarzyna

oligofrenopedagog, filolog języka polskiego, surdopedagog, terapeuta pedagogiczny, socjoterapeuta, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, terapeuta osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, fizyka i matematyka dla pedagogów specjalnych, trener TUS, terapeuta metody strukturalnej, metody werbo- tonalnej

nauczyciel/wychowawca w szkole podstawowej)

40

Krawczyk Katarzyna

oligofrenopedagog, germanista

nauczyciel w szkole podstawowej i branżowej

41

Król Agnieszka

pedagog specjalny, oligofrenopedagog, pedagog  wychowania artystycznego    i wczesnoszkolnego,  etyka i filozofia

nauczyciel we wszystkich typach szkół

42

Krystkiewicz Lilianna

oligofrenopedagog,  surdopedagog, tyflopedagog, logopeda, terapeuta pedagogiczny, profilaktyka zagrożeń społecznych i resocjalizacja w środowisku otwartym, terapeuta osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, terapeuta EEG Biofeedback, metody Warnkego, terapeuta  Feuerstein, provider metody Neuroflow ATS, terapeuta w zakresie technik elektrostymulacji, terapeuta behawioralny dzieci   i młodzieży z autyzmem, terapeuta ręki,  terapeuta kinesiotapingu, ekspert do spraw awansu zawodowego nauczycieli

nauczyciel zajęć rewalidacyjnych we wszystkich typach szkół/przedszkolu

43

Kubiś-Knop Beata

logopeda, neurologopeda, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, edukacja wczesnoszkolna, terapeuta metody Tomatisa, Johansena, metody Dyna Lingua M.S.,  provider metody Neuroflow ATS, terapeuta w zakresie technik elektrostymulacji,  kinesiotapingu, regulatorów funkcji MFS i systemu Makaton I i II stopnia

logopeda

44

Kuchnicki Rafał

oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej

wychowawca w internacie

45

Kuran Zuzanna

nauczyciel zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

46

Łukasiewicz Izabela

oligofrenopedagog, edukacja i rehabilitacja osób   z niepełnosprawnością intelektualną i wspomaganie rozwoju oraz edukacja ze spektrum autyzmu, profilaktyka zagrożeń społecznych i resocjalizacja   w środowisku otwartym

nauczyciel/wychowawca w szkole przysposabiającej do pracy

47

Łuszczek Lidia

oligofrenopedagog, edukacja wczesnoszkolna, terapeuta pedagogiczny

nauczyciel/wychowawca w szkole przysposabiającej do pracy

48

Maćczak Iwona

oligofrenopedagog, edukacja wczesnoszkolna   i arteterapia, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju  i wczesnej interwencji, terapeuta integracji sensorycznej

nauczyciel/wychowawca  w  szkole podstawowej

49

Madalińska Barbara

oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, historia, wychowanie do życia       w rodzinie, bibliotekarstwo, pedagog leczniczy

nauczyciel we wszystkich typach szkół, wicedyrektor

50

Mazurkiewicz Marlena

oligofrenopedagog, pedagogika wieku dziecięcego, żywienie człowieka

nauczyciel/wychowawca  w  szkole podstawowej

51

Miedziński Piotr

oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta manualny, terapeuta bobath for adult, terapeuta Pnf, terapeuta fdm, terapeuta terapii skolioz Pnf oraz  Skol-as, masaż głęboki, terapia powięziowa, terapia bańkami bezogniowymi, instruktor piłki nożnej, instruktor ćwiczeń siłowych, kierownik wypoczynku dzieci I młodzieży

nauczyciel wychowania fizycznego we wszystkich typach szkół, nauczyciel zajęć rewalidacyjnych

52

Mikołajczyk Ryszard

oligofrenopedagog, wychowanie muzyczne, pedagog opiekuńczo-wychowawczy

wychowawca w internacie

53

Miśkiewicz Katarzyna

oligofrenopedagog, kształcenie zintegrowane  i edukacja przedszkolna, edukacja i rehabilitacja dziecka  z autyzmem i Zespołem Aspergera, terapeuta metody struktualnej

nauczyciel/wychowawca w szkole podstawowej

54

Ograbek Iwona

oligofrenopedagog, pedagog

nauczyciel zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

55

Olszewska Bożena

oligofrenopedagog,  edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, terapeuta osób ze spektrum autyzmu

nauczyciel w szkole podstawowej

56

Paś-Sobczak Bogusława

nauczyciel zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

57

Piaskowska Katarzyna

oligofrenopedagog, terapeta pedagogiczny, terapeuta osób z zaburzeniami ze spaktrum autyzmu, tarapeuta integracji sensorycznej, katecheta

nauczyciel religii we wszystkich typach szkół/przedszkolu

58

Piekarczyk-Cola Danuta

oligofrenopedgog, bibliotekoznawstwo

nauczyciel rewalidacji we wszystkich typach szkół, bibliotekarz

59

Pietruszewska Izabela

pedagog resocjalizacyjny, oligofrenopedagog,  pedagog opiekuńczo -wychowawczy z pracą socjalną, terapeuta wczesnego wspomaganie rozwoju   i wczesnej interwencji, zintegrowana edukacja  przedszkolnai wczesnoszkolna, edukacja i wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i Zespołem Aspergera, terapeuta pedagogiczny, neurofizjologiczne podstawy SI,  terapeuta ręki, kierownik wycieczek szkolnych, trening umiejętności społecznych,  terapeuta behawioralny dzieci i młodzieży z autyzmem

nauczyciel/ wychowawca  w szkole podstawowej

60

Płaczek Renata

oligofrenopedagog, edukacja wczesnoszkolna

nauczyciel w szkole podstawowej, nauczyciel zajęć rewalidacyjnych w szkole podstawowej

61

Rogowska Izabela

oligofrenopedagog, neurologopeda

nauczyciel zajęć rewalidacyjnych we wszystkich typach szkół

62

Różańska Ewelina

oligofrenopedagog, historia

nauczyciel w szkole p[odstawowej i branżowej

63

Serweta Barbara

pedagog specjalny, oligofrenopedagog, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta TUS, terapeuta integracji  bilateralnej

nauczyciel zajęć rewalidacyjnych w szkole podstawowej

64

Skrobała Angelika

oligofrenopedagog, filolog języka niemieckiego, tyflopedagog, terapeta pedagogiczny

nauczyciel we wszystkich typach szkół, dyrektor

65

Sobczyńska Agnieszka

oligofrenopedagog, filolog języka polskiego, terapeuta pedagogiczny, egzaminator w zakresie egzaminu maturalnego z języka polskiego

nauczyciel zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

66

Sowijak Aldona

oligofrenopedagog, pedagog  opiekuńczo-wychowawczy, edukacja przedszkolna   i wczesnoszkolnej, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, matematyka, terapeuta metody  stymulacji bazalnej

nauczyciel w szkole przysposabiającej do pracy

67

Stasiak Krystyna

pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, wychowanie przedszkolne

wychowawca w internacie

68

Stencel Justyna

oligofrenopedagog, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, socjoterapeuta/ trener interpersonalny, edukacja wczesnoszkolna i nauczanie przedszkolne, edukacja techniczna, trener sensoplastyki, instruktor rekreacji ruchowej

nauczyciel w szkole podstawowej, nauczyciel zajęć rewalidacyjnych

69

Szczepańska Anna

pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel żywienia człowieka z elementami gospodarstwa domowego, psychodietetyk, terapeuta osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, trener TUS

pedagog szkolny, nauczyciel przedmiotów zawodowych, praktycznej nauki zawodu w szkole branżowej

70

Szczuko Marzena

pedagog specjalny, filolog języka polskiego, terapeuta pedagogiczny, przyroda

nauczyciel/wychowawca w szkole podstawowej

71

Szustak Sara

oligofrenopedagog, pedagog opiekuńczo-wychowawczy, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, terapeuta osób ze spectrum autyzmu, terapeuta Johansena, edukacja włączająca, trener sensoplastyki, logorytmiki

nauczyciel zajęć rewalidacyjnych w szkole podstawowej i szkole przysposabiającej do pracy

72

Szymczak Agnieszka

oligofrenopedagog

nauczyciel zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

73

Ślipek Sylwia

pedagog specjalny,oligofrenopedagog,pedagog opiekuńczo-wychowawczy, terapeuta pedagogiczny,nauczyciel nauczania zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

nauczyciel /wychowawca w szkole podstawowej

74

Tokarek Aleksandra

oligofrenopedagog, fizjoterapeuta, terapeuta integracji senosrycznej

nauczyciel zajęć rewalidacyjnych w szkole podstawowej i przedszkolu

75

Tomczyk Barbara

oligofrenopedagog, pedagog opiekuńczo- wychowawczy, pedagog specjalny,terapeuta osób  z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, terapeuta pedagogiczny, trener TUS

wychowawca w  internacie

76

Tomczyńska Katarzyna

oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, terapeuta integracji sensorycznej

wychowawca w  internacie

77

Walczak Aleksandra

oligofrenopedagog, pedagog opiekuńczo-wychowawczy, terapeuta osób ze spektrum autyzmu, trener TUS

wychowawca w świetlicy

78

Wencwel Anna

oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, logopeda, neurologopeda, surdologopeda, provider metody Neuroflow ATS®, terapeuta w zakresie prowadzenia technik, elektrostymulacji w logopedii, kinesotapingu  w logopedii, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

nauczyciel w szkole przysposabiającej do pracy

79

Wika Maria

nauczyciel zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

80

Wojtkiewicz Beata

oligofrenopedagog

nauczyciel zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

81

Wojtyniak Sylwia

oliogofrenopedagog,filolog języka polskiego, logopeda, surdopedadog, terapeuta pedagogiczny, edukator   i rehabilitant dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera

nauczyciel/wychowawca w szkole podstawowej

82

Zawieja Iwona

oligofrenopedagog

nauczyciel zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

UCZNIÓW

PROGRAMÓW

ZAJĘĆ

LAT PARKTYKI

Pozostań w kontakcie

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY                 im. Janusza Korczaka w Sieradzu
ul. Krakowskie Przedmieście 58, 98-200 Sieradz

Telefon: 438224563 ; 507045139

Email: sekretariat@sosw-sieradz.pl

RODO

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. JANUSZA KORCZAKA W SIERADZU OD ZAWSZE PRZYWIĄZYWAŁ OGROMNĄ WAGĘ DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, ROZUMIEJĄC JAK WAŻNY JEST TO ASPEKT Z PERSPEKTYWY KAŻDEGO CZŁOWIEKA. SZKOŁA PODJĘŁA SZEREG DZIAŁAŃ, ABY OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLĘ BYŁA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE. Czytaj dalej.

 

Skip to content