Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

W cyklu 3-letnim uczą się uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

W cyklu 3-letnim uczą się uczniowie z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną. Wszystkie zajęcia edukacyjne odbywają się na terenie ośrodka. Uczniowie tej szkoły mogą również zamieszkać w internacie i korzystać ze stołówki szkolnej.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego lub jego potwierdzona kopia przez dyrektora poradni psychologiczno-pedagogicznej
 • skierowanie starosty sieradzkiego
 • dwie fotografie
 • wyciąg z dowodu osobistego rodzica lub potwierdzona kserokopia skróconego aktu urodzenia
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

W bogatej ofercie edukacyjnej naszego Ośrodka znajdują się:

 • zajęcia logopedyczne
 • zajęcia rewalidacyjne
 • zajęcia specjalistyczne
 • koła zainteresowań
 • zajęcia rekreacyjne

UCZNIÓW

PROGRAMÓW

ZAJĘĆ

LAT PARKTYKI

Pozostań w kontakcie

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY                 im. Janusza Korczaka w Sieradzu
ul. Krakowskie Przedmieście 58, 98-200 Sieradz

Telefon: 438224563 ; 507045139

Email: sekretariat@sosw-sieradz.pl

RODO

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. JANUSZA KORCZAKA W SIERADZU OD ZAWSZE PRZYWIĄZYWAŁ OGROMNĄ WAGĘ DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, ROZUMIEJĄC JAK WAŻNY JEST TO ASPEKT Z PERSPEKTYWY KAŻDEGO CZŁOWIEKA. SZKOŁA PODJĘŁA SZEREG DZIAŁAŃ, ABY OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLĘ BYŁA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE. Czytaj dalej.

 

Skip to content