poznaj szczegóły

Internat
Czytaj

            STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 

 • internat znajduje się na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu  i jest jego integralną częścią;
 • internat zapewnia opiekę i wychowanie uczniom, uczącym się poza miejscem zamieszkania;
 • mieszkańcem internatu może być wychowanek SOSW w Sieradzu, do czasu  ukończenia przez niego nauki w szkole wchodzącej w skład Ośrodka, nie dłużej jednak niż do 24 r.ż.;
 • pobyt wychowanka w internacie jest bezpłatny, rodzice/prawni opiekunowie ponoszą jedynie comiesięczne koszty wyżywienia w dniach pobytu wychowanka w internacie;
 • pobyt wychowanków w internacie trwa od niedzieli od godz.18.00 do piątku do godz. 16.00, podczas którego wychowankowie mają zapewnioną całodobową fachową opiekę wychowawczą;
 • na terenie internatu w godz. 22.00 – 7.00 wychowankowie mają zapewnioną opiekę pielęgniarską;
 • wychowankowie są pod stałą opieką psychologa i pedagoga;
 • wychowankowie mają zapewnione pełne wyżywienie;
 • posiłki są przygotowywane przez kuchnię z uwzględnieniem diet specjalistycznych według wskazań lekarskich;
 • internat dysponuje 30 miejscami dla wychowanków (15 dla dziewcząt, 15 dla chłopców);
 • zakwaterowanie odbywa się w pokojach 2, 3 i 4 osobowych;
 • na terenie internatu znajdują się 2 łazienki (dla dziewcząt i chłopców) oraz łazienka dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach;
 • istnieje możliwość korzystania z pralni i suszarni;
 • na terenie internatu znajduje się świetlica wyposażona w sprzęt komputerowy i sprzęt rtv, z której wychowankowie korzystają w godzinach popołudniowych;
 • w zależności od pory roku i pogody wychowankowie korzystają z boiska szkolnego, placu zabaw, sali gimnastycznej oraz sali rekreacyjnej wyposażonej w sprzęt do ćwiczeń siłowych.

 

.

             OFERTA EDUKACYJNA

 

 • internat zapewnia wychowankom bezpieczne   i higieniczne warunki pobytu;
 • zapewnia warunki do nauki, w tym pomoc       w nauce;
 • wspiera rozwój zainteresowań i uzdolnień wychowanków poprzez udział w zajęciach kół zainteresowań, takich jak: plastycznym, czytelniczo-filmowym,muzycznym, sportowo-rekreacyjnym;
 • udział w uroczystościach internackich, takich jak:

– „Dzień Chłopca”;

– „Święto Pieczonego Ziemniaka”;

– „Pasowanie na Wychowanka Internatu”;

– „Andrzejki”;

– „Jasełka” i towarzysząca im „Uroczysta kolacja wigilijna”;

– „Walentynki”;

– „Dzień Matki”;

– „Dzień Sportu”;

– dyskoteki urodzinowe i okolicznościowe;

 • udział w różnego rodzaju konkursach, zawodach sportowych, wycieczkach;
 • wspieranie wychowanków w rozwiązywaniu problemów;
 • uczenie samodzielności, tolerancji oraz wyrabianie w nich poczucia odpowiedzialności podczas pracy w Samorządzie Internatu, który bierze czynny udział w życiu codziennym wychowanków,
 • realizacja programów profilaktycznych.

                      WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

 • wspieranie rodziców poprzez wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych dzieci (rozmowy na terenie internatu, rozmowy telefoniczne);
 • zajęcia otwarte;
 • współudział rodziców w uroczystościach internackich.

 

        REKRUTACJA

 

 • rekrutacja odbywa się przez cały rok;
 • do internatu może być przyjęty uczeń, wychowanek na wniosek rodziców/prawnych opiekunów;

Potrzebne dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do internatu (wydrukowane, dostępne u wychowawców      w internacie lub do samodzielnego wydrukowania Podanie do internatu)

.

UCZNIÓW

PROGRAMÓW

ZAJĘĆ

LAT PARKTYKI

Pozostań w kontakcie

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY                 im. Janusza Korczaka w Sieradzu
ul. Krakowskie Przedmieście 58, 98-200 Sieradz

Telefon: 438224563 ; 507045139

Email: sekretariat@sosw-sieradz.pl

RODO

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. JANUSZA KORCZAKA W SIERADZU OD ZAWSZE PRZYWIĄZYWAŁ OGROMNĄ WAGĘ DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, ROZUMIEJĄC JAK WAŻNY JEST TO ASPEKT Z PERSPEKTYWY KAŻDEGO CZŁOWIEKA. SZKOŁA PODJĘŁA SZEREG DZIAŁAŃ, ABY OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLĘ BYŁA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE. Czytaj dalej.

 

Skip to content