przedszkole specjalne

Współpraca z rodzicami

Nasza placówka oferuje bezpłatny pobyt dla dzieci, zapewniając im nie tylko najlepszą opiekę, ale i odpowiednie warunki do rozwoju i nauki. Tworzymy małe grupy przedszkolne, składające się z 2 do 4 osób, co umożliwia naszej kadrze nauczycielskiej indywidualne podejście do każdego dziecka. Zajmujemy się dziećmi w wieku od 3 do 9 lat,                              z różnorodnymi rodzajami niepełnosprawności. W każdej grupie jest obecna pomoc nauczyciela, aby zapewnić dzieciom najwyższy poziom wsparcia.

Misja
SZA MISJA

Jak realizujemy nasze cele?

Podstawę wychowania przedszkolnego wychowania przedszkolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 14 lutego 2017 r  w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

TO CO NAJWAŻNIEJSZE : )

Realizujemy programy adaptacyjne dla dzieci i rodziców


Zajęcia otwarte


Wspólne warsztaty okazjonalne


Imprezy, uroczystości szkolne  oraz pozaszkolne z udziałem rodziców m.in.

Pasowanie na Przedszkolaka

Dzień Nauczyciela

Spotkanie Wigilijne oraz Wielkanocne

Piknik Rodzinny

 

Wycieczki i wyprawy integracyjne m.in.

do zoo, kina itp.


Indywidualne porady i konsultacje


Pomoc w uzyskaniu dofinansowań do turnusów rehabilitacyjnych, Mówik, sprzęt medyczny


Tworzenie informacji o funkcjonowaniu do PCPR, PFRON, PPP.

nasza misja

Jesteśmy otwarci na współpracę z gminami w zakresie organizowania dowozu .

Nasza kadra nauczycielska to wysoko wykwalifikowani specjaliści – nauczyciele wychowania przedszkolnego, pedagodzy specjalni, psychologowie, oligofrenopedagodzy, logopedzi, tyflopedagodzy, surdopedagodzy, i inni.

Nasze sale przedszkolne są bogato wyposażone w specjalistyczny sprzęt i pomoce, dostosowane do możliwości psychofizycznych naszych wychowanków, co umożliwia nam stworzenie środowiska sprzyjającego efektywnej i radosnej nauce.

NAJWYŻSZE STANDARDY

MODEL DOSTĘPNEJ SZKOŁY

„Nasz ośrodek jest dostępny dla wychowanków z niepełnosprawnościami, zgodnie z modelem Dostępnej Szkoły. Mamy także nasze własne Centrum Multimedialne, które służy jako biblioteka. Dzieciom zapewniamy również bezpłatną opiekę na świetlicy, opiekę pielęgniarki oraz posiłki przygotowywane przez naszą kuchnię, z możliwością dostosowania diety do specjalistycznych wskazań lekarskich.”

Promocja w środowisku lokalnym

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Sieradzu” to miejsce, które tworzy najkorzystniejsze warunki dla edukacji i rozwoju dzieci. U nas pobyt dziecka jest całkowicie bezpłatny, a niewielkie grupy przedszkolne, liczące od 2 do 4 osób, gwarantują indywidualne podejście do każdego podopiecznego.

Czy muszę płacić za pobyt mojego dziecka w placówce?

Nie, pobyt dziecka w naszej placówce jest całkowicie bezpłatny.

Jak wyglądają grupy przedszkolne?

W naszym przedszkolu są małe grupy od 2 do 4 osób. Taki podział gwarantuje indywidualne podejście do każdego dziecka.

Czy moje dziecko może korzystać z dowozu szkolnego?

Tak, w uzgodnieniu z gminą.

Jaka jest kwalifikacja kadry nauczycielskiej?

Nasza kadra to wysoko wykwalifikowani specjaliści, w tym nauczyciele wychowania przedszkolnego, pedagodzy specjalni, psycholog, oligofrenopedagog, logopeda, tyflopedagog, surdopedagog i inni.

Czy placówka oferuje posiłki?

Tak, oferujemy posiłki przygotowywane przez naszą kuchnię. W razie potrzeby dostosowujemy diety do indywidualnych potrzeb dziecka na podstawie wskazań lekarskich.

UCZNIÓW

PROGRAMÓW

ZAJĘĆ

LAT PARKTYKI

Pozostań w kontakcie

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY                 im. Janusza Korczaka w Sieradzu
ul. Krakowskie Przedmieście 58, 98-200 Sieradz

Telefon: 438224563 ; 507045139

Email: sekretariat@sosw-sieradz.pl

RODO

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. JANUSZA KORCZAKA W SIERADZU OD ZAWSZE PRZYWIĄZYWAŁ OGROMNĄ WAGĘ DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, ROZUMIEJĄC JAK WAŻNY JEST TO ASPEKT Z PERSPEKTYWY KAŻDEGO CZŁOWIEKA. SZKOŁA PODJĘŁA SZEREG DZIAŁAŃ, ABY OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLĘ BYŁA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE. Czytaj dalej.

 

Skip to content