poznaj szczegóły

Patron
Czytaj

JANUSZ KORCZAK  22.VII.1878 (1879) – VIII.1942)

              PATRON  I JEGO MYŚLI

Prekursor praw dziecka

„Dziecko ma prawo:
Do bycia tym, kim jest,
Do życia własnym wysiłkiem i własną myślą,
Do poważnego i sprawiedliwego traktowania jego spraw,
Do wypowiadania swoich myśli,
Do upominania się i żądania,
Do protestu,
Do zabawy i rozrywki,
Do własności,
Niepowodzeń i łez,
Oraz dla szacunku dla niewiedzy, dla smutku,
i dla młodego wysiłku
i ufności”.

Wizjoner lepszego człowieka i świata

„Być człowiekiem znaczy posiadać kryształową
moralność, nieograniczoną tolerancyjność,
do pasji posuniętą pracowitość, dążyć do ciągłego
uzupełniania swego wykształcenia, pomagać innym.”

 „Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to, abym ja działał i kochał. Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie, ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat, o człowieka.”

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.”

„Nie wolno zostawiać świata takim, jakim jest.”

Pedagog i wychowawca, twórca innowacyjnego systemu wychowawczego opierającego się na potrzebach i dążeniach dziecka

„Rośnie nowe pokolenie,
nowa wznosi się fala.
Idą z wadami i zaletami.
Dajcie warunki, by wzrastali lepsi.”

„Szukaj własnej drogi. Poznaj siebie, zanim zechcesz dzieci poznać. Zdaj sobie sprawę z tego, do czego sam jesteś zdolny, zanim dzieciom poczniesz wykreślać zakres praw i obowiązków. Ze wszystkich sam jesteś dzieckiem, które musisz poznać, wychować i wykształcić przede wszystkim.”

„Niech dziecko pozna świat, na którym żyje, kraj w którym przemieszkuje, ludzi, z którymi życie je łączy, niech pozna wszechstronnie to życie, niech pozna obowiązki, które ono nakłada, niech odczytuje sercem, a będzie człowiekiem.”

„W wychowaniu kieruję się sercem. Patrzę na dziecko sercem. Dostrzegam serce w dziecku i dziecko w sercu. Jego i swoim.”

Lekarz

Pisarz

Autor znanej i lubianej książki „Król Maciuś Pierwszy”. To postać króla Maciusia  znajduje się w logo naszego ośrodka

 

Publicysta

Jako „Stary Doktor” wygłaszał w latach 1935-1936 radiowe pogadanki adresowane do dzieci i nazywane przez niego „gadaninkami starego doktora”. To określenie na zawsze związało się z jego osobą, choć przecież nie medycyna była najważniejszą sferą jego działania

Opiekun dzieci

Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż.”

Autorytet moralny

„Pozwólmy dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy. Dziecko nie może myśleć jak dorosły, ale może dziecięco zastanawiać się nad poważnymi zagadnieniami dorosłych: brak wiedzy i doświadczenia zmusza je, by inaczej myślało”.

„Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów. Ma prawo do posiadania własnego zdania. Ma prawo do szacunku. Nie ma dzieci – są ludzie.”

W czasie likwidacji getta w sierpniu 1942 roku Janusz Korczak został wywieziony wraz ze wszystkimi podopiecznymi do obozu zagłady w Treblince. Nie skorzystał z możliwości ocalenia swojego życia. Towarzyszył wychowankom do końca – aż do śmierci w komorze gazowej.

 „Dostrzec dziecko, poznać dziecko, zrozumieć dziecko, nauczyć dziecko… – takie zadania stawia Korczak przed sobą i przed nami” (B. Smolińska-Theiss).

Patron zobowiązuje wszystkich pracowników ośrodka do starań o to, aby nasza placówka była miejscem przyjaznym, życzliwym oraz pomocnym w procesie nauczania i wychowania młodych ludzi.

Każdego roku w listopadzie uroczyście obchodzimy Tydzień Korczakowski- wtedy poznajemy życie, działania oraz twórczość Janusza Korczaka.

                                                                                                       

   

UCZNIÓW

PROGRAMÓW

ZAJĘĆ

LAT PARKTYKI

Pozostań w kontakcie

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY                 im. Janusza Korczaka w Sieradzu
ul. Krakowskie Przedmieście 58, 98-200 Sieradz

Telefon: 438224563 ; 507045139

Email: sekretariat@sosw-sieradz.pl

RODO

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. JANUSZA KORCZAKA W SIERADZU OD ZAWSZE PRZYWIĄZYWAŁ OGROMNĄ WAGĘ DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, ROZUMIEJĄC JAK WAŻNY JEST TO ASPEKT Z PERSPEKTYWY KAŻDEGO CZŁOWIEKA. SZKOŁA PODJĘŁA SZEREG DZIAŁAŃ, ABY OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLĘ BYŁA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE. Czytaj dalej.

 

Skip to content