29 września 2023 r., dzięki inicjatywie i na zaproszenie państwa Joanny i Andrzeja Wodzyńskich, w naszej placówce odbyło się niezwykłe spotkanie z sędzią Sądu Okręgowego w Łodzi w stanie spoczynku – Anną Marią Wesołowską.

Tematem przewodnim spotkania było funkcjonowanie dziecka w szkole i w rodzinie. Pani sędzia dwukrotnie spotkała się z grupą dzieci i młodzieży z naszej placówki, dzieląc się swoimi doświadczeniami z zakresu orzecznictwa. Uświadomiła dzieciom, gdzie jest granica między żartem a wykroczeniem, między głupstwem a przestępstwem, jak rozpoznać, co jest dobre, a co złe. Wśród omawianych zagadnień znalazły się m.in. bicie, niszczenie mienia, wyśmiewanie, hejt w Internecie, demoralizacja. Pani sędzia zachęcała uczniów do rozmów z dorosłymi i proszenia o pomoc w razie problemów. Starała się uwrażliwić dzieci na konieczność reagowania na krzywdę innych. Zachęcała do założenia tzw. „kącika prawnego” i “skrzynki Korczakowskiej”, służących temu, aby sygnalizować wszelkie nieprawidłowości i codzienne problemy.

Uczniowie po zakończonym wykładzie mogli zadawać różnorodne pytania zarówno z zakresu stosowania przepisów prawa, jak i odnoszące się do kariery zawodowej pani Wesołowskiej. Po spotkaniu nasz znamienity gość rozdawał młodzieży autografy.

Trzecie spotkanie, które poprowadziła pani Wesołowska, skierowane było do nauczycieli i rodziców. Gośćmi byli: Starosta Sieradzki, przedstawiciele Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzie z siedzibą w Sieradzu, dyrektorzy szkół, placówek i instytucji pomocowych, przedstawiciele policji. Uczestnicy zapoznali się z głównymi założeniami ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. poz. 1700), mieli okazję uczestniczyć w dyskusji, dotyczącej ochrony dzieci i młodzieży przed zagrożeniami cywilizacyjnymi. Został poruszony bardzo ważny temat: „Budowania roli szkoły i rodziny we współczesnym, trudnym świecie”. Pani sędzia podkreślała niejednokrotnie, że zależy jej na tworzeniu świadomych i bezpiecznych rodzin w Polsce. Zwróciła uwagę na fakt, jak wielką rolę odgrywa współpraca szkoły z rodzicami oraz innymi instytucjami, np. sądami w wychowywaniu dzieci i młodzieży. Opowiedziała też o marzeniach dzieci dotyczących ich rodziców.

Wszystkim przybyłym gościom serdecznie DZIĘKUJEMY.

Skip to content