Zachęcamy do wykorzystania słów Jana Pawła II „Ojczyzna to nasze dziedzictwo”, do refleksji i twórczych poszukiwań artystycznych w związku z organizacją I Powiatowego Przeglądu Młodzieżowej Twórczości Patriotycznej, który odbędzie się 15 listopada w Sieradzkim Centrum Kultury.

Przegląd pod patronatem Łódzkiego Kuratora Oświaty i Starosty Sieradzkiego skierowany jest do szkół i placówek powiatu sieradzkiego.

Zgodnie z treścią regulaminu, wypełnione karty zgłoszeń należy przekazać koordynatorowi -do 30 września 2022 na adres mailowy:
aklaniecka@sosw-sieradz.pl lub złożyć w wersji papierowej w sekretariacie SOSW w Sieradzu w ww. terminie.

Skip to content