PROGRAM KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA
DLA RODZIN "ZA ŻYCIEM"

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sieradzu po raz kolejny został wskazany przez Zarząd Powiatu Sieradzkiego do realizacji zadania . Utworzony w naszej placówce Wiodący Ośrodek Koordynacyjno - Rehabilitacyjno - Opiekuńczy "Za Życiem" będzie funkcjonował od miesiąca lipiec/sierpień 2022 do 31 grudnia 2026 roku. Ośrodek będzie pracował przez cały rok, również w wakacje. Zajęcia, konsultacje, różnego rodzaju terapie są bezpłatne.

W ramach działalności ośrodek oferuje udzielanie właściwych form specjalistycznej pomocy w szczególności rehabilitacyjno-terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i innych w zależności od potrzeb. Liczba godzin będzie zależna od indywidualnych potrzeb dziecka, jego rodziny.

Cele działania:

  • zapewnienie rozwoju dziecka dostępu do aktywnej pomocy rodzicom informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych
  • zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wsparcia rozwoju dziecka , umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka grupa docelowa- dzieci od 0 roku życia do 7 lat do czasu podjęcia nauki szkolnej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia. wsparciem objęte będą dzieci z terenu całego powiatu sieradzkiego.

Wsparciem objęte będą dzieci z terenu całego powiatu sieradzkiego.Zachęcamy do składania niezbędnych dokumentów:
podanie o przystąpienie do programu dostępne na stronie SOSW w Sieradzu, opinia o wczesnym wspomagania rozwoju małego dziecka wydana przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną, lub zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

PODANIE - podanie-za-zyciem.pdf

Wniosek o kontynuację programu "Za Życiem" w roku 2022
- wniosek-za-zyciem-sosw-sieradz-kontynuacja-2022.pdf

Oświadczenie RODO - za-zyciem-rodo.pdf


Więcej informacji udzielamy pod nr tel. 507 045 197"Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi"

Janusz Korczak