Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

W cyklu 3-letnim uczą się uczniowie z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Wszystkie zajęcia edukacyjne odbywają się na terenie ośrodka. Uczniowie tej szkoły mogą również zamieszkać w internacie i korzystać ze stołówki szkolnej. Wymagane dokumenty:

·podanie o przyjęcie do szkoły

·życiorys

·orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego lub jego potwierdzona kserokopia

·skierowanie starosty sieradzkiego

·dwie fotografie

·wyciąg z dowodu osobistego rodzica lub potwierdzona kserokopia skróconego aktu urodzenia

·świadectwo ukończenia gimnazjumW bogatej ofercie edukacyjnej naszego Ośrodka znajdują się:

·zajęcia logopedyczne

·zajęcia socjoterapeutyczne

·zajęcia specjalistyczne

·zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

·zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

·zajęcia rekreacyjne

 

 "Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi"

Janusz Korczak