Świetlica szkolna


Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do  piątku w godzinach dopołudniowych i popołudniowych- pełni funkcję opiekuńczo - wychowawczą. Wychowawcy w pracy z uczniami stosują elementy socjoterapii. Prowadzą pracę wyrównawczą, kształtują umiejętności współdziałania w grupie i przestrzegania przyjętych norm zachowania. Uczą rozwiązywania konfliktów poprzez komunikację i zachowania asertywne. Prowadzone zajęcia dają im możliwość czynnego wypoczynku i rozwijania swoich zainteresowań, a także wyrównywania braków w nauce.

Przy świetlicy funkcjonuje stołówka szkolna, dzięki której uczniowie mogą korzystać z posiłków finansowanych przez rodziców lub refundowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej."Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi"

Janusz Korczak