Stołówka

Godziny otwarcia stołówki: 11.00 - 14.00

W roku szkolnym 2022 opłaty za obiady przyjmowane będą w terminach wyznaczonych przez szkołę według poniższego cennika

Płatność z obiady dokonujemy tylko przelewem na konto:
PKO BP s.a 19 10204564 0000 5602 0010 9652

W treści przelewu prosimy podać: imię i nazwisko ucznia, klasę oraz miesiąc za który wnoszona jest opłata. Nazwa i adres odbiorcy: SOSW w Sieradzu, ul. Krak. Przedmieście 58.

Informujemy, że naliczona należność za niezjedzony obiad będzie odliczana w kolejnym dniu.

WPŁATY POWINNY BYĆ ZGODNE Z PODANYMI KWOTAMI,
NIE NALEŻY ICH ZAOKRĄGLAĆ !!!

ZGŁOSZONA NIEOBECNOŚĆ DZIECKA NA OBIEDZIE ZOSTANIE ODLICZONA OD DNIA NASTĘPNEGO.
  • 1. Rodzice/opiekunowie prawni, którzy chcą zapisać dziecko na obiady proszeni są o zgłoszenie się do wychowawcy klasy, sekretariatu.

  • 2. Uprawnieni do korzystania z obiadów w stołówce są uczniowie, których rodzice/opiekunowie prawni zapisali dziecko oraz dokonali wpłaty za obiady.

  • 3. Nieobecności dzieci na obiadach będą odliczane od dnia następnego po zgłoszeniu.

  • 4. Nie zgłoszone nieobecności nie będą uwzględniane.

  • 5. Zgłoszenia nieobecności dziecka na obiadach można dokonywać telefonicznie pod numerami: Sekretariat – tel. (0*43) 822-45-63

  • 6. Rezygnację z obiadów (czyli skreślenie z listy obiadowej) należy zgłaszać w sekretariacie szkoły osobiście lub telefonicznie w/w.

  • 7. Nie zgłoszenie rezygnacji z obiadów jest równoznaczne z koniecznością zapłacenia za niewykorzystane posiłki do dnia poinformowania o rezygnacji."Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi"

Janusz Korczak