Przedszkole Specjalne

”Pomagamy maluchom wyrosnąć na ciekawych świata, przygotowanych
do życia i szczęśliwych ludzi.”

 

Realizujemy podstawę programową MEN, taką samą jak we wszystkich przedszkolach. Program zajęć przedszkolnych  i terapeutycznych dostosowany jest do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

 

Nadrzędnym celem przedszkola jest przygotowanie dzieci do dalszej edukacji i kontaktów społecznych oraz wspieranie rodziców w nabywaniu nowych umiejętności i wiedzy niezbędnej  w związku z potrzebami ich dzieci. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 roku życia  do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, które uczestniczą w zajęciach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych organizowanych  w wymiarze 5 godzin dziennie. Przedszkole pracuje w systemie dwuzmianowym w godzinach od 8.00 do 16.00.

Oferujemy :

 • wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę, specjalizującą się w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnościami  sprzężonymi, z niedosłuchem, niedowidzących oraz z niepełnosprawnością intelektualną,
 • sprzyjające terapii, kameralne grupy (od 3 do 6 dzieci w grupie pod opieką 2 osób dorosłych)
 • zajęcia indywidualne i grupowe,
 • indywidualne plany edukacyjno-terapeutyczne (IPET) opracowywane przez psychologów, pedagogów specjalnych, logopedów
  i rehabilitantów, mające na względzie całościowy rozwój dziecka z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy,
 • ewaluację postępów oraz szkolenia dla rodziców,
 • możliwość prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu, własny plac zabaw,
 • ciepłą i sprzyjającą poczuciu bezpieczeństwa atmosferę,
 • specjalistyczne pracownie i odpowiednio dobrane pomoce dydaktyczne wspierające rozwój dziecka,

·         wycieczki edukacyjne i imprezy okolicznościowe,

·         możliwość korzystania ze świetlicy i wyżywienia,

·         dowóz dzieci z terenu miasta i powiatu,

·     opiekę psychologa, rehabilitantów, terapia integracji sensorycznej, behawioralna dla dzieci z autyzmem, zajęcia logopedyczne, terapia EEG Biofeedback,  treningi kompetencji społecznych, zajęcia z muzykoterapii, rytmiki, arteterapii, logorytmiki, zajęcia rozwijające kreatywność i inne.

Metody wspomagające (ogólne):

 • metoda „Dotyk i komunikacja”  – CH. Knill,
 • metoda „Ruchu rozwijającego” W. Sherborne,
 • metoda „Dobrego Startu” M. Bogdanowicz oraz symultaniczno-sekwencyjna nauki czytania wg J. Cieszyńskiej,
 • alternatywne metody komunikacji i metoda rozwijania percepcji wg M. Frostig,
 • gimnastyka mózgu Dennisona (Kinezjologia Edukacyjna)

Zajęcia indywidualne i grupowe

 • terapia logopedyczna
 • terapia pedagogiczno-psychologiczna
 • terapia integracji sensorycznej i rehabilitacji ruchowej
 • terapia ręki, arteterapia i muzykoterapia
 • ćwiczenia rytmiczno-ruchowe i korekcyjne
 • trening umiejętności społecznych, zajęcia opiekuńczo- wychowawcze

Nasi podopieczni mają możliwość realizowania na terenie placówki zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

W naszym przedszkolu organizowane są imprezy o charakterze cyklicznym m.in. Pasowanie na Przedszkolaka, Dzień Pluszowego Misia, Spotkanie Wigilijne, Bal Karnawałowy, Śniadanie Wielkanocne, Piknik z okazji Dnia Mamy i Taty, Festyn z okazji Dnia Dziecka oraz impreza integracyjna ,,Powitanie Lata” itp.

Bierzemy  udział w wielu konkursach, projektach  i przedsięwzięciach, m.in. konkursie  ,,Bezpieczne dziecko-Bezpieczne Przedszkole” .

 

Niezwykle istotne jest dla nas zintegrowane podejście do każdego
z naszych przedszkolaków, gdyż wiemy jak ważne jest wsparcie dziecka w wielu aspektach jego rozwoju.

Za główny cel stawiamy sobie udostępnienie kompleksowej pomocy
w jednym, przyjaznym całej rodzinie miejscu.

Nasi terapeuci pracują w nurcie stymulacyjno-rozwojowym."Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi"

Janusz Korczak