Uroczystości i imprezy cykliczne

Dzień Edukacji Narodowej - październik

Święto Odzyskania Niepodległości - listopad

Wigilia i Koncert kolęd - grudzień

Dzień Wiosny - marzec

Przegląd "W krainie baśni, pieśni i tańca" - maj

Pierwsza edycja przeglądu "W krainie baśni, pieśni i tańca" odbyła się zimą w 1989 r. Był to przegląd zespołów harcerskich. Oprócz reprezentacji Sieradza udział wzięli harcerze ze Szkół Specjalnych z Wielunia, Gromadzic i Rożdżał. Przez te lata przegląd sie rozrastał, a przez scenę przewinęły się teatrzyki, kukiełki, bajki, inscenizacje do wierszy Brzechwy i Tuwima, mini-playback, jasełka, widowiska ludowe, wielkanocne, soliści, duety, chórki, zespoły instrumentalne, kapele ludowe, zespoły taneczne różnego rodzaju. Często przegląd poprzedzany był konkursem plastycznym o różnorodnej tematyce wychowawczej i wystawami tematycznymi. W przeglądzie biorą udział uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną. 


Dzień Treningu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych - maj

Europejski Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej - maj

Dzień Dziecka - czerwiec

Turnusy rehabilitacyjne - maj/czerwiec

Pierwszy turnus rehabilitacyjny zorganizowany został przez nasz Ośrodek w 1994 r. Wtedy warunkiem uczestnictwa było posiadanie przez dziecko dodatku pielęgnacyjnego. Obecnie uczestnicy turnusów rehabilitacyjnych muszą posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. 
"Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi"

Janusz Korczak