Aktualności - rok szkolny 2018/2019

55 ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
19 czerwca w naszej szkole odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego, na które przybyli uczniowie, rodzice i nauczyciele.
54 BEZPIECZNY W SZKOLE, W DOMU I NA ULICY
W dniu 13 czerwca 2019 odbyło się spotkanie dla uczniów Zespołów Terapeutycznych Szkoły Podstawowej w ramach realizacji programu „Bezpieczny w domu, w szkole i na ulicy” pod hasłem „Bezpieczne korzystanie z urzšdzeń gospodarstwa domowego”. Celem spotkania było poznanie wybranych urzšdzeń technicznych codziennego użytku ułatwiajšcych prace domowe zasilanych pršdem, wyjaœnienie czym jest energia, wskazanie jej Ÿródła. Uczniowie dowiedzieli się, że pršd elektryczny jest bardzo niebezpieczny dla naszego zdrowia i życia, poznali również zasady bezpiecznego obchodzenia się z pršdem oraz przypomnieli numery alarmowe w sytuacji zagrożenia.
53 DZIEŃ DZIECKA
W dniu 06 czerwca 2019 odbyła się uroczystoœć Dnia Dziecka pod hasłem „Międzynarodowy Dzień Talentów” . W programie zabawy znalazły się występy artystyczne uczniów zaproszonych z Ostrowa, uczniów z naszej placówki ,zabawy sprawnoœciowe, kšcik plastyczny i kulinarny oraz przejażdżki motocyklowe dzięki Stowarzyszeniu Motocyklistów” Sieradzanie”. Uroczystoœć sfinansowana została przez powiat sieradzki ze œrodków PFRON oraz Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Ab Ovo.
52 BEZPIECZNE WAKACJE
10 czerwca 2019 r. odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielem policji st. aspirant Agnieszką Kulawiecką.w ramach realizacji programu wychowania komunikacyjnego „Bądź bezpieczny”. Spotkanie miało na celu utrwalenie podstawowych zasad bezpiecznego zachowania się podczas wakacji. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali przestróg i rad bezpiecznego spędzania wolnego czasu nad wodą, w górach, w lesie, podczas burzy, na plaży i zachowania się w stosunku do nieznajomych . Uczestnicy obejrzeli prezentację multimedialną pt.: „ Bezpieczne wakacje”. Organizatorzy – p. A. Mikołajczyk, p. A. Wencwel i p. B. Kubiś-Knop, A. Maślak.
51 SZKOLENIA W GRECJI I NA MALCIE W RAMACH PROJEKTU"Poszukiwanie metod prewencji przedwczesnego kończenia nauki na podstawie doświadczeń europejskich II”
W kwietniu i maju odbyły się kolejne i zarazem ostatnie już 2 szkolenia w ramach projektu "Poszukiwanie metod prewencji przedwczesnego kończenia nauki na podstawie doświadczeń europejskich II” „. Pierwsze z nich zrealizowano w dniach 07-13.04.2019r. w Grecji, natomiast drugie w dniach 07-12.05.2019r. na Malcie. Tematyka szkolenia w Grecji dotyczyła specjalnych potrzeb edukacyjnych, w tym identyfikacji niepełnosprawności, rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych, w tym prewencji przedwczesnego kończenia nauki oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniów, którzy mają problemy między innymi takie jak: trudności w nauce (dysleksja, dyskalkulia, dysgrafia, zaburzenia komunikacji, niepełnosprawność intelektualną, zaburzenia sensoryczne, ADHD, Zespół Aspergera, autyzm, zaburzenia psychiczne i emocjonalne. Instytucją szkolącą było Areadne. W Grecji grupa nauczycieli z SOSW szkoliła się wspólnie z nauczycielami z Cypru, Rumunii, Niemiec, Finlandii. Z kolei druga grupa odbyła szkolenie na Malcie, gdzie tematyką szkolenia była Harmonia i Nauka („Harmony and Learning”). Uczestniczki poznawały techniki mediacji i negocjacji dotyczące promowania harmonii poprzez zarządzanie klasą i techniki mediacji w celu ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki. Efektem było nabycie nowej wiedzy z zakresu nieformalnych metod pracy z grupą, np. Onion Values, Pot of Identity, model ARCS, Elevator Pitch, metoda Carusela. Poza Polakami w szkoleniu uczestniczyli Rumunii, Islandczycy, Irlandczycy, Chorwaci, Słowacy i Cypryjczycy. Ponadto wszyscy uczestnicy szkoleń zapoznali się z systemami edukacyjnych krajów uczestniczących, kulturą i tradycją innych państw. Nauczyciele promowali działalność SOSW i zaprezentowali polski system edukacji. W tych 2 szkoleniach wzięło udział 10 nauczycieli Ośrodka. Projekt jest finansowany z programu Erasmus + , współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej – nr umowy 2018-1-PL01-KA101-049152. Szkolenia zagraniczne mają na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej poprzez podniesienie kompetencji zawodowych pracowników.
50 ŁÓDZKI REGIONALNY DZIEŃ TRENINGOWY PROGRAMU AKTYWNOŒCI MOTORYCZNEJ OLIMPIAD SPECJALNYCH
W dniu 14 maja 2019 r. na terenie sali rekreacyjnej Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego odbył się Łódzki Regionalny Dzień Treningowy Programu Aktywnoœci Motorycznej Olimpiad Specjalnych. Swoje umiejętnoœci w różnych dyscyplinach sportowych prezentowało 55 zawodników.
Uczestniczyło w nim 9 ekip z województwa łódzkiego: Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 3 ŁódŸ, Zespół Szkół Tyble, Zespół Szkół Specjalnych Wieluń, Warsztaty Terapii Zajęciowej Wieruszów, Oœrodek Adaptacyjny Sieradz, Warsztaty Terapii Zajęciowej Sieradz, Dom Pomocy Społecznej Sieradz, Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Dary Losu” w Sieradzu, Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychowawczy Sieradz.
Organizatorami tego wydarzenia sportowego był Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychowawczy, Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Dary Losu” oraz Olimpiady Specjalne Polska – Oddział Regionalny Łódzkie.
Organizację imprezy wspierały œrodki finansowe: Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych za poœrednictwem Starostwa Powiatowego w Sieradzu, Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Dary Losu” w Sieradzu.
Uroczystoœć rozpoczęła się od wprowadzenia i wcišgnięcia flagi Olimpiad Specjalnych Polska, hymnu oraz przysięgi.
Następnie odbyły się emocjonujšce zawody sportowe. Podczas imprezy każdy mógł znaleŸć coœ dla siebie. Można było pobawić się, zrelaksować w „wiosce olimpijskiej”, zjeœć coœ smacznego. Dużo radoœci, uœmiechu dostarczyli również przedstawiciele Fundacji „Dr Clown”. Zmagania zawodników obserwowali zaproszeni goœcie. Kulminacyjnym punktem tego dnia było wręczenie przez dyrekcję Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego medali, upominków zawodnikom i dyplomy wolontariuszom ze Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Ab Ovo w Sieradzu. Udział w MATP dostarczył wszystkim pozytywnych emocji.

49 KONKURS RECYTATORSKI
23 maja 2019 r. w naszej szkole odbył się czwarty szkolny konkurs recytatorski pod hasłem "Mama, to taki ktoś do kochania'. Konkurs przygotowały i przeprowadziły panie; M.. Szczuko, S. Wojtyniak. Tegorocznym mistrzem recytacji została Natalia Zych, uczennica przygotowana przez p. I. Komorowską. Sponsorem nagrody jest Stowarzyszenie AB OVO przy wsparciu sklepu sklepu Rabel Elektro w Sieradzu.
48 SZKOLENIE DLA UCZNIÓW Z KRAJÓW PARTNERSKICH
W dniach: 6-10 maja 2019 r. SOSW w Sieradzu gościł partnerów, realizujących program Erasmus+ „Przyszłość zaczyna się dziś”. Odbyło się szkolenie dla trzydziestu uczniów z Polski, Chorwacji, Hiszpanii i Włoch pod hasłem: „Kim jestem?”, w ramach którego młodzi ludzie uczyli się swojej tożsamości kulturowej, ale również poznawali tradycje, zwyczaje innych państw, prezentując ciekawostki z krajów i regionów, z których pochodzili, biorąc udział w kulturowym quizie, ucząc się tradycyjnych, ludowych tańców podczas warsztatów artystycznych. Uczestnicy szkolenia mieli okazję zwiedzić Skansen w Sieradzu (ucząc się przy okazji wyrobu regionalnych produktów), zaprezentować się podczas Festiwalu Kultur (nie tylko w postaci pokazów tanecznych, w tym – gości z SP4 w Sieradzu, ale również warsztatów plastycznych oraz degustacji potraw kuchni 4 państw partnerskich), zmierzyć się z aktorską rolą w czasie kręcenia pierwszej część filmu „Marzenia się spełniają” - w konwencji kina niemego, w pięknych wnętrzach pałacu w Małkowie, integrować się i bawić w sieradzkiej kręgielni. Zwieńczeniem wizyty była niecodzienna lekcja na temat historii, kultury i walorów turystycznych naszego kraju, zrealizowana podczas wycieczki do Krakowa
47 ŚNIADANIE WIELKANOCNE
W dniu 16.04.2019 roku odbyło się uroczyste Śniadanie Wielkanocne
z udziałem dzieci, rodziców i nauczycieli. Dzieci aktywnie włączały się
w przygotowania wielkanocne: malowały pisanki, siały rzeżuchę i owies. Wspólnie wytworzone akcenty wielkanocne znalazły się na stole. Dzieci
w odświętnych strojach zasiadły do stołu przy pięknie udekorowanych stołach
z tradycyjnymi pokarmami: z jajkiem, szynką, kiełbasą i babeczką. Przed rozpoczęciem śniadania wszyscy złożyliśmy sobie wzajemne życzenia.
46 KONKURS ORTOGRAFICZNY
28 marca 2019 roku w naszej placówce odbyła się kolejna edycja konkursu "MISTRZ ORTOGRAFII",
tym razem pod hasłem "Stanisław Moniuszko a ortografia". W ten sposób postaraliśmy się uczcić pamięć kompozytora, którego wspominamy w tym roku zgodnie z Uchwałą Sejmu RP i Senatu RP.
W zmaganiach o tytuł Mistrza uczestniczyło 6 uczniów, z klas VII – VIII szkoły podstawowej , klasy gimnazjalnej, branżowej oraz zawodowej, którzy musieli napisać dyktando, rozwiązać krzyżówkę, wypisać trudności ortograficzne z tekstu pieśni "Prząśniczka", napisać krótki tekst poprawny pod względem ortograficznym oraz rozwiązać zadania w quizie ortograficznym.
Miło nam poinformować, że tegoroczny tytuł "MISTRZA ORTOGRAFII" zdobyła uczennica klasy III gimnazjalnej – Natalia Wojterzak.
Organizację konkursu jak co roku wsparło finansowo Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych "AB OVO".
45 POWITANIE WIOSNY
Na pierwszy dzień wiosny każdy czeka z utęsknieniem. Zatem, gdy nadejdzie, należy go odpowiednio uczcić. W tym roku szkolnym 2019, pierwszy dzień wiosny w naszej szkole obchodziliśmy 21 marca w sposób urozmaicony, ciekawy i kolorowy. Głównym celem imprezy była integracja uczniów, motywowanie do pracy na rzecz szkoły oraz wdrażanie do zdrowej rywalizacji . Wszyscy zgromadziliśmy się w tym dniu na sali gimnastycznej. Na początku obejrzeliśmy prezentację pt: "Wiosna" Następnie uczniowie rywalizowali ze sobą w różnych konkurencjach. Jako pierwszy odbył się konkurs plastyczny pod hasłem „Oznaki wiosny”. Komisja jednogłośnie zdecydowała, że wszystkie prace są piękne i zostaną rozwieszone na korytarzu szkolnym. Następnie odbyły się konkursy sportowe. Poziom przygotowania do wiosny był bardzo wysoki. Jury miało bardzo trudny wybór. Podczas występów widownia bawiła się świetnie, klaszcząc i pomagając występującym. Po wszystkich konkursach zostały wręczone słodycze. Wszystkim biorącym udział serdecznie gratulujemy! Dzień ten był pełen atrakcji.
44 ZAGRANICZNE SZKOLENIA NAUCZYCIELI SOSW W SIERADZU W RAMACH ERASMUS+
W lutym 2019r. nauczyciele realizujący projekt "POSZUKIWANIE METOD PREWENCJI PRZEDWCZESNEGO KOŃCZENIA NAUKI NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ EUROPEJSKICH II" odbyli dwa szkolenia zagraniczne. Pierwsze pt. „ Creative method in special needs education” (03-09.02.2019r.) odbyło się w Barcelonie, drugie pt. „Tackling Early School Leaving” (25.02.-01.03.2019) w Pisa. Zagraniczne szkolenia stanowią realizację celu projektu, którym jest nauka zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki przez naszych uczniów. We Włoszech tematyka skupiała się na przyczynach i skutkach przedwczesnego kończenia nauki (ESL), istniejących strategiach, politykach i środkach mających na celu zwalczanie tego zjawiska, a także na wypracowaniu metod wspierania nauczycieli i uczenia się uczniów. Podczas szkolenia nacisk kładziony był również na umiejętności zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron - uczniów, szkoły, nauczycieli, rodziców i społeczności lokalnych w celu stworzenia systemowego podejścia. Natomiast w Hiszpanii uczestnicy brali udział w zajęciach praktycznych, związanych z teatrem, grami i dramą. Uczyli się od siebie nawzajem, jak uatrakcyjnić ofertę edukacyjną placówki. Wizyty szkoleniowe odbywały się za pośrednictwem europejskich instytucji szkolących takich jak: Pricalica i Dorea. W szkoleniach uczestniczyli również nauczyciele innych krajów: ze Słowenii, Cypru, Niemiec, Chorwacji, Bułgarii, Hiszpanii, Serbii, z którymi podzieliliśmy się dobrymi praktykami oraz merytorycznymi spostrzeżeniami i wnioskami. Projekt jest finansowany z Programu Erasmus+, współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej - nr umowy 2018-1-PL01-KA101-049152. Projekty realizowane w ramach akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej”w obszarze edukacji szkolnej mają na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej osiąganą przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe.
43 Akademia Uwielbiam.pl
Uczniowie klas VII i VIII mieli okazje uczestniczyć w zajęciach realizowanych w ramach programu Akademia Uwielbiam.pl. Celem programu jest edukacja młodzieży na temat zasad zdrowego trybu życiu, roli aktywności sportowej oraz właściwego doboru produktów żywnościowych.
Uświadomienie uczniom , jak ważne jest przestrzeganie zasad prawidłowego żywienia w kontekście kształtowania właściwych nawyków żywieniowych na przyszłość. Uczniowie uczestniczyli w inspirujących zajęciach . Jako podsumowanie wiedzy zdobytej w trakcie lekcji przygotowano grę, która pomogła utrwalić wiedzę uczniów na temat właściwego trybu życia, roli aktywności sportowej oraz odpowiedniego doboru produktów żywnościowych, tematyki przeciwdziałania marnowaniu żywności a także samodzielnego przyrządzania posiłków. Elementy aktywnej i zdrowej rywalizacji zastosowane w grze były dodatkowym atutem.
42 5 PORCJI ZDROWIA W SZKOLE
W naszej szkole realizujemy program edukacyjny mający na celu zwrócenie uwagi na potrzebę zadbania o edukację w zakresie zbilansowanej diety już od najmłodszych lat. Podstawą prawidłowego żywienia jest spożywanie minimum 5 porcji warzyw i owoców dziennie, a jedną z nich może być szklanka soku. Dieta bogata w produkty z tej grupy wspomaga prawidłowy rozwój dzieci, a także dostarcza im całą gamę witamin i składników mineralnych. Dbałość o prawidłowe nawyki żywieniowe od najmłodszych lat z pewnością zaprocentuje w przyszłości.
41 REALIZACJA ZADAŃ PROJEKTU "LEPSZY START"

Od października 2018 trwa realizacja zadnia „doskonalenie zawodowe” . W ramach tego zadania nauczyciele naszej placówki podnoszą swoje kompetencje i umiejętności zawodowe odbywając szereg specjalistycznych szkoleń i studiów podyplomowych.
I tak, w ramach projektu „Lepszy start” RPLD.11.01.02/1/18/015 naukę na studiach podyplomowych podjęło 6 nauczycieli (5K1M). Kierunki na jakich odbywa się doskonalenie to : Integracja sensoryczna, Diagnoza, edukacja, terapia i rewalidacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Surdologopedia, Edukacja i wspieranie rozwoju dziecka z autyzmem i Zespołem Aspergera. Jak do tej pory odbyło się kilka specjalistycznych szkoleń takich jak: Stymulatory funkcji motorycznych MFS- Nowe trendy w leczeniu zaburzeń zgryzu, szkolenie z metody Johansena, ortoptyki oraz metody Warnkego.
W ślad za szkoleniami doposażona zostanie również placówka w sprzęty do realizacji między innymi ww.metod:
• Metoda Johansena zwana również stymulacją słuchową poprawia przetwarzanie bodźców słuchowych. Jeśli u dziecka występują centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego wówczas ma ono problemy z prawidłowym różnicowaniem dźwięków,lokalizacją źródła dźwięku, rozpoznawaniem wzorców dźwiękowych, analizą czasowych aspektów sygnału dźwiękowego, umiejętnością rozumienia mowy zniekształconej, rozumieniem mowy w hałasie. To znaczy, że osoba z tym zaburzeniem nie ma możliwości pełnego wykorzystania słyszanego sygnału akustycznego przy prawidłowym jego odbiorze w strukturach obwodowych.W konsekwencji często pojawiają się trudności w rozwoju mowy, prawidłowej artykulacji, uczeniu się, czytaniu, koncentracji uwagi, konstruowaniu wypowiedzi pisemnych, pianiu. W klasie dzieci z tym zaburzeniem mogą pozostawać na uboczu z powodu nieśmiałości, niskiej samooceny.
• Metoda Warnkego, która przeznaczona jest do pracy z dziećmi od 6 roku życia lub osobami dorosłymi, u których występują trudności w zakresie prawidłowego czytania, pisania i mówienia. Terapią objęte są również osoby przejawiające objawy Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego. Według koncepcji Warnkego, przyczyną problemów z nauką prawidłowego czytania, pisania i mówienia są trudności w automatyzacji przetwarzania słuchowego, wzrokowego i motorycznego. Czytanie, pisanie i mówienie to złożone czynności umysłowe, które przebiegać mogą prawidłowo wyłącznie wtedy, gdy są w pełni zautomatyzowane. Jeżeli przetwarzanie bodźców zmysłowych w mózgu jest opóźnione, zwiększenie ilości ćwiczeń czytania i pisania nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Znacznie skuteczniejsze jest przyspieszenie procesów przetwarzania na poziomie centralnym poprzez ćwiczenia automatyzacji ośmiu funkcji podstawowych w zakresie słyszenia, widzenia i motoryki wykonywanych z pomocą urządzenia Brain-Boy® - Universal.
Jest to jednak dopiero pierwszy etap, przed nami kolejne szkolenia oraz zakupy specjalistycznych sprzętów, ale o tym będziemy informować na bieżąco.

40 BAL KARNAWALOWY
W dniu 7 lutego 2019 r cała społeczność szkolna bawiła się wspólnie na długo wyczekiwanym przez uczniów balu karnawałowym. Na tą wyjątkową okazję zaprosiliśmy do prowadzenia balu wodzireja, który zachęcał wszystkich do tańca przygotowaną muzyką i śpiewem. Uczniowie i przedszkolaki świetnie się bawili. Wspólna zabawa przyniosła wiele radości naszym wychowankom. Dziękujemy organizatorom za zorganizowanie imprezy i słodki poczęstunek.
39 BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE
Ferie zimowe to czas odpoczynku od nauki, to czas beztroskiej zimowej zabawy. Aby przebiegały one szczęśliwie należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpiecznego spędzania czasu wolnego na śniegu i lodzie. W dniach 30 i 31 stycznia 2019r. w ramach realizacji programu komunikacyjnego „Bądź bezpieczny”, w dwóch grupach wiekowych dla młodszych i starszych uczniów naszej szkoły, odbyły się spotkania, podczas których przypomnieliśmy sobie o zasadach bezpiecznego zachowania się podczas ferii zimowych. Uczniowie obejrzeli prezentacje multimedialną, oceniając różne zachowania dzieci na slajdach wykorzystując sylwety uśmiechniętej i smutnej buźki. Najmłodsi bawili się podczas zabawy oddechowej i zimowej wyliczanki. Na koniec wspólnie wylepiliśmy bałwany, którym zostały przyklejone wydrukowane na paskach papieru zasady postępowania w czasie ferii. Bałwany wiszą na korytarzu szkolnym, a w klasach widoczne są kodeksy postępowania w czasie ferii zimowych, aby wszystkim uczniom przypominać jak bezpiecznie spędzić ferii zimowych. Wszystkim nauczycielom i uczniom życzymy udanych i bezpiecznych ferii zimowych!!!
38 PROJEKT "LEPSZY START"
Od stycznia 2019r. ruszyły zajęcia dla uczniów w ramach Projektu "Lepszy start". Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.Realizowany będzie w naszej placówce w terminie 01.10.2018 do 30.09.2020r. Dedykowany jest 60 uczniom oraz 25 nauczycielom placówki. Celem głównym jest podniesienie kompetencji kluczowych, umiejętności niezbędnych na rynku pracy u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, rozwijanie indywidualizacji pracy, doskonalenie umiejętności i kwalifikacji nauczycieli poprzez realizację cyklu zajęć, udział w doskonaleniu zawodowym, przy jednoczesnym doposażeniu placówki w sprzęt TIK, inne pomoce dydaktyczne.
Całkowita wartość projektu to 939.322,85.000 zł., w tym otrzymane dofinansowanie 872322,85zł.
37 ZWYCIĘSTWO W KONKURSIE KOLĘD
22 stycznia 2019r, w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli odbył się XII FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK. Naszą placówkę reprezentowała uczennica klasy III gimnazjum Natalia Wojterzak, która zaprezentowała staropolską pastorałkę „Z narodzenia Pana”. Swoim wokalem zdobyła I miejsce i wygrała festiwal w kategorii soliści.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów :)
36 BIEG PO ZDROWIE
W szkole realizujemy program antytytoniowej edukacji zdrowotnej ˵ BIEG PO ZDROWIE˵ pod patronatem MEN, Ministerstwa Zdrowia, Rzecznika Praw Dziecka. Celem programu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i używania e-papierosów, opóźnienie lub zapobieganie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży, pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego, zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów. Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane są za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców Podczas cyklu zajęć dzieci :dyskutują, wymieniają doświadczenia, spostrzeżenia, refleksje i pomysły, przeprowadzają wywiady z osobami niepalącymi, liczą koszty palenia papierosów, pracują w grupach przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów, tworzą komiks z bohaterami programu. Ważnym elementem jest też angażowanie rodziców w realizację programu. Z perspektywy kształtowania postaw prozdrowotnych współpraca rodzica z dzieckiem, ich wzajemne relacje oraz dawanie dobrego przykładu mają korzystny wpływ na efekty programu.
35 BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE
Uczniowie naszej szkoły mieli okazje uczestniczyć w spotkaniu cyklicznym z Panem Tomaszem Olejnikiem pracownikiem WORD w Sieradzu. Spotkanie obejmowało pogadankę na temat bezpiecznego poruszania się po drodze oraz widoczności. Dowiedzieliśmy się o konieczności zapinania pasów bezpieczeństwa, jazdy w fotelikach. Uświadomiono uczniom, jaką ważną rolę odgrywa widoczność na drodze, wszyscy uczestnicy powinni być wyposażeni w elementy odblaskowe. Nie zabrakło również treści dla „starszaków”, którzy zamierzają zdać egzamin na prawo jazdy. Uczniowie zostali uświadomieni , jakie ryzyko i konsekwencje ponoszą kierowcy kierujący pojazdem pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Spotkanie miało charakter edukacyjno-profilaktyczny.
34 SPOTKANIA Z MUZYKĄ
24 grudnia odbyło się pierwsza audycja muzyczna w ramach projektu edukacyjnego Spotkania z Filharmonią. Zajęcia będą odbywać się raz w miesiącu, na terenie naszej placówki. Styczniowe spotkanie dotyczyło tańców i przyśpiewek Beskidu Śląskiego. Celem projektu jest edukacja kulturalna i estetyczna, stanowiąca wsparcie dla rozwoju społeczno-kulturowego, uwrażliwienie na sztukę i przygotowanie do bardziej świadomego odbioru dzieł artystycznych, ale również wykorzystanie muzyki jako bardziej komunikatywnego środka do przekazu treści edukacyjnych wychowanków.
W programie spotkań przewidziane są prezentacje instrumentów na żywo, koncert muzyczny, śpiewanie i inscenizacje piosenek, animacje i zabawy integracyjno-ruchowe.
33 SZKOLNE KOLĘDOWANIE
W miłej i świątecznej atmosferze 18 grudnia 2017r. odbyło się szkolne kolędowanie. Nasi uczniowieprzygotowali piękne wiersze i piosenki świateczne, dekoracje oraz słodki poczęstunek. Słuchaliśmy tradycyjnych polskich kolęd, a także podziwialiśmy świąteczny taniec. Podczas uroczystości wręczono nagrody uczniom, którzy wzięli udział w konkursie na najładniejszą kartkę lub ozdobę bożonarodzeniową. W radosnej i ciepłej atmosferze cała społeczność szkolna spędziła ten przedświąteczny czas. Następne kolędowanie już za rok..
32 SPOTKANIE WIGILIJNE
13 grudnia 2018 roku odbyło się tradycyjnie spotkanie wigilijne w restauracji „Marusia” zorganizowane przez nauczycieli zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i Stowarzyszenie „Dary Losu”.
Uczestnikami byli uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu objęci zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi, mieszkańcy DPS-u, podopieczni Stowarzyszenia „Dary Losu” wraz z rodzicami, opiekunami, nauczycielami, terapeutami.
Uroczystość uświetnili również swoją obecnością: przedstawiciele władz powiatu sieradzkiego, przedstawiciele instytucji – PCPR, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Nadleśnictwo Złoczew, współgospodarze spotkania czyli kadra kierownicza Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu, wielki przyjaciel – wieloletni dyrektor SOSW, siostry ze Zgromadzenia Sióstr Urszulanek w Sieradzu, przedstawiciele mediów.
Uroczystość rozpoczęły kolędy w wykonaniu uczniów ze Środowiskowej Świetlicy Profilaktyczno-Komputerowej Stowarzyszenia „Dary Losu”. Spotkanie przebiegało
w atmosferze wzajemnej życzliwości. Były pełne serdeczności życzenia od dyrekcji SOSW.
Wszyscy dzielili się opłatkiem, składali sobie płynące z serca życzenia. Na odświętnie przygotowanych stołach nie mogło zabraknąć tradycyjnych, wigilijnych potraw. Czas umilał nam koncert kolęd w wykonaniu uczennicy Liceum z Warty.
Następnie wielu emocji dostarczyła wizyta św. Mikołaja w towarzystwie Śnieżynki i wręczane przez nich upominki.
Był to czas pełen magii, radości i pięknie wprowadził w nastrój świąt Bożego Narodzenia.

31 WIGILIA W INTERNACIE
W dniu 18 grudnia odbyła się już tradycyjnie wigilia internacka. Wzięli w niej udział wychowankowie internatu wraz z rodzicami, dyrekcja, obecni i emerytowani pracownicy Ośrodka. Przybyło również światełko betlejemskie przyniesione przez Druha L. Moczydłowskiego. Nie mogło zabraknąć symbolicznego łamania się opłatkiem oraz wspólnego śpiewania pięknych, polskich kolęd.
Młodzież zaprezentowała jasełkę, która wprowadziła wszystkich w cudowny nastrój Świąt Bożego Narodzenia.
30 MIKOŁAJKI W ZESPOŁACH TERAPEUTYCZNYCH
Święty Mikołaj lubi odwiedzać dzieci w każdym miejscu na całym świecie. Już od samego rana uczniowie Szkoły Podstawowej nasłuchiwali, czy nie słychać dźwięku dzwonka Św. Mikołaja. Pomimo braku białego puchu, jak co roku jednak 7 grudnia we wczesnych godzinach, z workiem pełnym prezentów przyjechał również do naszej szkoły Św. Mikołaj. Na jego wizytę dzieci cierpliwie czekały . Wcześniej nauczyły się piosenki i przygotowały duże ozdobne choinki. Spotkanie z Mikołajem minęło w bardzo miłej atmosferze. Dzieci powitały gościa piosenką. W ten wyjątkowy dzień marzeniem Mikołaja było, aby uśmiech nie schodził z twarzy wszystkich uczniów. Udało się, wszyscy bawili się wyśmienicie i otrzymali wymarzone prezenty.
29 ŚWIĄTECZNE DEKOROWANIE PIERNIKÓW
W czwartek 6.12.2018r.na świetlicy szkolnej unosił się zapach świątecznych pierniczków. Dzieci z zespołów terapeutycznych pod opieka wychowawców z zaangażowaniem i cierpliwością ozdabiały ciasteczka różnokolorowymi lukrami, barwnymi posypkami, cukrowymi pisakami i kolorowymi cukiereczkami. Powstawały prawdziwe dzieła sztuki. Każdy pierniczek wyglądał inaczej, był wyjątkowy i niepowtarzalny. Po skończonej pracy nastąpił najprzyjemniejszy moment czyli smakowanie przygotowanych pierników. Były pyszne!!! Ozdobią nasze choinki w klasach. Każde dziecko udekorowało tez pierniczki, które zabrało do domu. Na warsztatach panowała świąteczna i ciepła atmosfera zbliżających się Świat.
28 BEZPIECZNY W DOMU, SZKOLE I NA ULICY"
Kolejne spotkanie w ramach realizacji programu profilaktycznego „Bezpieczny w domu, szkole, na ulicy” odbyło się 29.11.2018r. pod hasłem „Zagrożenia Internetu”. Uczestniczyli w nim uczniowie SPP i ZTG wraz z wychowawcami. Podczas rożnych form aktywności, uczniowie poznawali wady i zalety korzystania z Internetu, a także zagrożenia jakie niosą ze sobą określone zachowania.
27 ZAJĘCIA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ
Od kilku lat uczniowie naszej szkoły uczestniczą w cyklicznych zajęciach edukacyjnych w Bibliotece Pedagogicznej w Sieradzu. Tak jest i w tym roku szkolnym. Pierwsze zajęcia odbyły się w listopadzie, tematycznie związane z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Kolejne, grudniowe, przybliżyły uczniom tematykę świąteczną. Zajęcia przygotowała i poprowadziła dla nas sympatyczna Pani Ania Dąbek, pracownik biblioteki, serdecznie dziękujemy! :)
26 WIZYTA PARTNERSKA W SIERADZU
Od 12 do 16 listopada 2018 w ramach realizacji projektu ERASMUS+ „Przyszłość zaczyna się dziś” (KA229) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu gościł 15 nauczycieli i dyrektorów szkół partnerskich z 3 krajów: Włoch, Hiszpanii i Chorwacji. W tym czasie odbyły się szkolenia (pod hasłem: „Szczęśliwy nauczyciel= szczęśliwy uczeń”): trening relacji interpersonalnych, zajęcia z zakresu komunikacji alternatywnej, studium przypadku, analiza dzieła malarskiego, metody relaksacji, warsztaty taneczne, plastyczne oraz teatralne. Goście obserwowali lekcje, nie tylko w SOSW, lecz również w SP4, zapoznali się z polską kulturą (folklor regionu sieradzkiego) oraz historią (głownie w trakcie Koncertu Patriotycznego – 13.11.2018 w Sieradzkim Centrum Kultury, z udziałem delegacji szkół sieradzkich: z SP6, SP10, SPGS, I LO, II LO, KLO, SOSW). Partnerzy wzięli również udział w konferencji na temat przeciwdziałania zjawisku wczesnego kończenia szkoły przez uczniów (prelegenci to dyrektorzy i koordynatorzy projektów z: Centrum Edukacji Zawodowej – jako przykładu dobrych praktyk w kraju, a także z I LO im. K .Jagiellończyka oraz SP4 im. M. Konopnickiej – jako placówek proponujących rozwiązania edukacyjne na szczeblu międzynarodowym w ramach projektu Erasmus+ - współpracy szkół).
Piątek, jako ostatni dzień spotkania, był przeznaczony na poznanie historii stolicy oraz jej dziedzictwa kulturowego.
25 ANDRZEJKI NA ŚWIETLICY
29 listopada w świetlicy szkolnej odbyły się Andrzejki- przypomnieliśmy polskie tradycje związane z Katarzynkami i Andrzejkami. Były wędrujące buty do drzwi, przekuwane czerwone serca i losy z wróźbami- było magicznie i tajemniczo. Imprezę przygotowały i przeprowadziły panie L.Augustyniak i M. Szczuko.
24 LEGENDA O SMOKU WAWELSKIM
Dnia 26.11.2018 w naszej placówce odbyło się kolejne spotkanie w ramach działania na 100-lecie Niepodległości Polski. Uczniowie w wyjątkowy sposób teatru pacynek zapoznali się z "Legendą o Smoku Wawelskim". Dzieci dzięki przedstawieniu, wspólnej nauce przez zabawę zaznajomiły się z treścią legendy. Stworzyły również portret bratniego smoka sieradzkiego i ułożyły dla niego specjalne zdrowe meni by był zdrowy pełen energii i dobroci.
23 BEZPIECZNY W DOMU, SZKOLE I NA ULICY"
23 listopada bieżącego roku, w ramach realizacji programu profilaktycznego „Bezpieczny w domu, szkole i na ulicy”, odbyły się zajęcia dla uczniów szkoły podstawowej „Spotkanie z nieznajomym”. Organizatorki, p. A.Maślak, p. J.Bronka, p. I.Pietruszewska i p. R.Dziedziela, zaprezentowały i omówiły sytuacje zagrażające bezpieczeństwu w kontaktach z nieznajomym. Uczniowie poznali sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych. Na zakończenie została zaaranżowana sytuacja pojawienia się w sali osoby nieznajomej, dzięki temu uczniowie mieli okazję praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy.
22
15 listopada został rozstrzygnięty konkurs plastyczny „Jesienne inspiracje”. Podczas uroczystości wręczenia nagród i dyplomów spotkali się autorzy prac oraz ich opiekunowie. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Wzięły w nim udział przedszkolaki oraz uczniowie zespołów terapeutycznych szkoły podstawowej. Organizatorki, p. J.Bronka i p. I.Pietruszewska, jednogłośnie stwierdziły, że wszystkie prace były na bardzo wysokim poziomie, zachwycały kolorystyką, różnorodnością technik i pomysłowością, dlatego postanowiły nagrodzić wszystkich uczestników. Jednocześnie składają serdeczne podziękowania za udział w konkursie.
21 100 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
Tegoroczne Święto Niepodległości jest wyjątkowe.11 listopada 1918r. spełnił się sen pokoleń Polaków - Państwo Polskie narodziło się na nowo. Młodzi Polacy w naszej szkole uroczyście świętowali ten wyjątkowy dla całego kraju dzień. Przygotowano bogaty program artystyczny z recytacjami, tańcem, śpiewem i scenografią. Dumnie, przyjmując właściwą postawę "na baczność" odśpiewano hymn Polski.
20 OWOCE, WARZYWA I MLEKO W SZKOLE
Już od października w naszej szkole (w klasach I-V) na uczniów czekać będą mleko, warzywa i owoce, dostarczane w ramach programu promującego zdrowy styl życia i odżywiania. Program jest realizowany ze środków Unii Europejskiej. Celem tej unijnej inicjatywy jest propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych wśród dzieci. Obejmuje ona rozdawanie owoców, warzyw i produktów mlecznych, a także specjalny program edukacyjny, dzięki któremu uczniowie poznają znaczenie odpowiedniego żywienia i dowiedzą się, jak produkowana jest żywność. Poza tym zdrowym odżywianiem dzieci będą uczestniczyły w warsztatach i lekcjach poświęconych zdrowemu odżywianiu, dlatego że głównym celem tego programu jest wyrabianie właściwych nawyków żywieniowych u dzieci , kiedy właśnie te nawyki kształtują na całe życie
19
Dnia 29.10.2018r. odbyło się spotkanie integracyjne w ramach obchodów 100 - lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę. Podczas spotkania uczniowie wysłuchali legendy pt. "Wars i Sawa", odpowiadali na pytania do tekstu. Z rozsypanki literowej ułożyli i odczytali hasło: Warszawa. Zobaczyli prezentację multimedialną „Warszawa – stolica Polski” opatrzoną komentarzem prowadzących. Obejrzeli krótki film pt. "Spacer po Warszawie" przedstawiający najciekawsze miejsca i zabytki przy czym również wysłuchali utworów muzycznych nawiązujących do tego miasta. Prowadzące: J. Cajdler, A. Szczepańska
18 JESIENNE WARZYWA NA START
„Jesienne warzywa na start!” to tytuł konkursy, który odbył się 24.10.2018r w naszym ośrodku. Udział w nim wzięli wszyscy uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Uczestnicy pracowali w trzech zespołach zadaniowych, demonstrując swoje umiejętności manualne, a także kreatywność i staranność wykonania. Ich praca została oceniona przez jury, w skład którego weszli nauczyciele i rodzice. Pierwsze miejsce zajęła klasa II, natomiast dwa drugie miejsca przypadły klasom: III a i III b. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
17
31.10.2018r uczniowie zespołów terapeutycznych szkoły podstawowej oddali hołd zapalając symboliczny znicz na grobie poległych żołnierzy w Sieradzu.
16
W dniu 29.10.2018r odbył się konkurs kulinarny pod hasłem ,,Cztery pory roku- kolorowo smacznie i zdrowo”. Uczniowie szkoły podstawowej wraz z nauczycielami przygotowywali potrawy, soki, desery z owoców i warzyw w kolorze pomarańczowym. Na spotkaniu zwrócono uwagę na walory zdrowotne przygotowywanych potraw. Wszyscy uczestnicy degustowali przygotowane przez siebie desery i soki.
15 BIWAK HARCERSKI W ZAŁĘCZU WIELKIM
Wdniach 27-28 pażdziernika 2018 r. nasi harcerze z 6 DH "NS" "ŻYWIOŁY" z dh. M. Szczuko i dh. A. Kałdońską-Plock uczestniczyli w Biwaku harcerskim Hufca ZHP Sieradz w Załęczu Wielkim. Harcowali po lesie, zdobyli I miejsce w grze terenowej i I miejsce za inscenizację "Dziadów"- gratulujemy!
14 KONKURS PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ
25.10. odbył się szkolny konkurs piosenki pt.: „Jestem Polakiem i patriotą”, w ramach działań na 100 lecie Niepodległości Polski, którego organizatorkami były p. E. Chrzanowska, p. A. Cajdler i p. A. Król. Udział w nim wzięło 13 uczniów SP i Gimnazjum. Regulamin konkursu pozwalał również na wykonywanie inscenizacji muzycznych, swobodny akompaniament na instrumentach perkusyjnych do utworów i inne formy muzyczne. Młodzi artyści mimo, że niektórzy bardzo stremowani wykonali swój repertuar znakomicie, bawili i wzruszali. Konkurs był wspaniałą lekcją patriotyzmu.
13
O tym, jak ciekawa jest „Bajka o sumie i sieradzkim Sieradku” Tadeusza Gicgiera przekonali się uczniowie, którzy wzięli udział w spotkaniu 17 października bieżącego roku, w związku z działaniami na 100 – lecie Niepodległości Polski”. Uczniowie w wielkim skupieniu wysłuchali legendy z baśniowym wątkiem związanym z miastem Sieradz. Oglądali i porównywali zdjęcia Sieradza dawnego z obecnym. Na koniec zamalowywali ilustracje przedstawiające znane obiekty naszego miasta.
12 PROJEKT MIĘDZYNARODOWY – WSPÓŁPRACA SZKÓŁ
W okresie: od 1 września 2018 do 31 sierpnia 2020 roku Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy będzie realizował zadania projektu międzynarodowego „The future begins today’’ – „Przyszłość zaczyna się dziś” (nr umowy: 2018-1-PL01-KA229-050749_1), współfinansowanego w ramach Akcji 2 z programu Unii Europejskiej Erasmus +. Biorą w nim udział 4 państwa europejskie (Polska, Włochy, Hiszpania, Chorwacja), a nasza placówka pełni funkcję instytucji koordynującej.

Główny cel to umożliwienie każdemu uczniowi osiągnięcie sukcesu na miarę jego możliwości.
Ponadto projekt zakłada:
1) zmniejszenie liczby uczniów przedwcześnie kończących szkołę;
2) wzrost kompetencji osobistych, zawodowych, językowych, organizacyjnych, w zakresie TIK.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.
Przewidziane są następujące rezultaty:
- strona na FB
- szkolne kluby "Moje hobby",
- wolontariat szkolny,
- film "Marzenia się spełniają",
- spektakle teatralne "Przyszłość zaczyna się dziś" -wraz z debatami,
- logo projektu;
- kronika projektu–prowadzona przez uczniów;
- raporty z mobilności;
- teczka ze scenariuszami zajęć z klubu „Moje hobby”, dostępna w bibliotekach każdego kraju partnerskiego -na stronie FB
- prezentacje i materiały filmowe z działań projektowych służące szkoleniu nauczycieli innych placówek i promocji projektu w trakcie imprez i konferencji;
- publikacja końcowa - materiały dydaktyczne dla nauczycieli: "Przyszłość zaczyna się dziś" w formie elektronicznej;
- materiały promocyjne (ulotki, zaproszenia, plakaty),
- elektroniczna biblioteka na użytek partnerów (dostępna na Google Drive)
- certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu dla nauczycieli,
- certyfikaty uczestnictwa w szkoleniach dla uczniów oraz opiekunów
- dokumenty Europass Mobilność dla każdego uczestnika
- dobre praktyki w edukacji.

11 DZIEŃ NAUCZYCIELA
W dniu 16 października w restauracji Marusia odbyła się uroczystość z okazji Dnia Nauczyciela, na którą zaproszeni byli nauczyciele, uczniowie, pracownicy administracji i obsługi oraz emerytowani nauczyciele. Podczas uroczystości dyrektor Ośrodka pani I. Górka wręczyła przyznane pracownikom naszej szkoły nagrody dyrektora za szczególne osiągnięcia w pracy. Ponadto złożono gratulacje osobom, które otrzymały nagrodę Starosty: p. L. Ubycha- Chwalęckiej, p. J. Gotkowiczowi a także Pani I. Komorowskiej , którą odznaczono Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Nie zabrakło również serdecznych życzeń z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystości pożegnano również wieloletnich pracowników naszej szkoły: Panią K. Goląbek i Panią R. Banaś.
10 DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA W BIBLIOTECE
Z okazji „Dnia Głośnego Czytania” 5 października 2018 roku uczniowie naszego ośrodka szkoły podstawowej klasy drugiej i trzeciej zaprezentowali swe
umiejętności czytelnicze. Głośne czytanie odbyło się w bibliotece szkolnej w ramach akcji sklepów sieci Biedronka. Wszystkich uczestników nagrodzono upominkami a najlepiej czytający uczniowie otrzymali książeczki „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”. Uczniowie zobowiązali się czytać codziennie w domu , co najmniej 10 minut dziennie. Czytanie będą potwierdzać podpisami rodzice a wychowankowie otrzymają naklejki oraz kolejne nagrody tym razem pluszaki Słodziaki.
9 TURNUS REHABILITACYJNY W USTCE
W dniach 16.09.2018r. - 01.10.2018r. uczniowie naszej szkoły przebywali na turnusie rehabilitacyjnym w Ustce w ośrodku „Lawendowa Przystań”.
Uczestnicy turnusu korzystali z zabiegów rehabilitacyjnych oraz kąpieli w basenie. Pobyt ten urozmaicony był rejsem po morzu statkiem pirackim.
Uczestnicy turnusu zwiedzili również słynne bunkry Bluchera, a także pojechali na wycieczkę autokarową do Słupska, gdzie z przewodnikiem poznali historię miasta, zabytków oraz dynastii książąt pomorskich. Największą atrakcją tej wycieczki był pobyt w „Papugarnii”, gdzie uczestnicy mogli osobiście karmić, dotykać i przebywać w świecie papug. Wielką atrakcją pobytu w Ustce była, też wycieczka do „Doliny Charlotty”. Oprócz zabiegów rehabilitacyjnych, spacerów po plaży i duktami leśnymi organizatorzy zapewnili nam dyskoteki, ogniska, spotkania z ciekawymi ludźmi.
Czas szybko minął w domowej, ciepłej i serdecznej atmosferze. Nasi podopieczni mają nadzieję wrócić tam za rok.
8 XIV FESTIWAL RECYKLINGU
15.09.2018 odbył się XIV Festiwal Recyklingu w ramach projektu Edukacja Ekologiczna Sieradzan 2018.Nasza szkoła zajęła I miejsce w konkursie na spektakl "Jestem Eko - bierz przykład". Uczennica Alicja Skrobała została wyróżniona w konkursie twórczym "Coś z niczego".
Gratulujemy Sukcesów
7 DZIEŃ CHŁOPAKA NA ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Na świetlicy szkolnej 28 września, zorganizowano Dzień Chłopca. W tym dniu zostały złożone życzenia i na każdego czekał słodki upominek w postaci cukierka. Uwiecznieniem tego Święta była dyskoteka świetlicowa, podczas której wszyscy uczestnicy świetnie się bawili. Dzień Chłopca w świetlicy szkolnej naprawdę był udany:)
6 LEKCJA HISTORII W MUZEUM OKRĘGOWYM W SIERADZU
Dnia 25 września 2018 roku grupa wychowanków naszego ośrodka składająca się z uczniów Szkoły Podstawowej nr 5, Gimnazjum oraz Branżowej Szkoły I stopnia uczestniczyła w lekcji historii w Muzeum Okręgowym w Sieradzu. Uczestnicy wycieczki obejrzeli wystawę czasową pt.: "OCALENI Z NIELUDZKIEJ ZIEMI" ze zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi. Nasi uczniowie poznali losy Polaków zesłanych, wysiedlonych i deportowanych przez władze rosyjskie na katorgę lub przymusowe osiedlenie "w nieludzkiej ziemi" .Tak nazywano dalekie kraje Syberii w latach 1721-1865, a później w latach 1940-1941. Wielką skalę deportacji, podczas okupacji sowieckiej po 1939 roku, pokazywały dane o ilości zesłanych osób: podczas pierwszej deportacji zesłano około 141 tys. obywateli polskich, druga wywózka dotknęła ok. 61 tys. ludzi z czego 80% całości transportów stanowiły kobiety i dzieci. Trzecia deportacja pochłonęła ok. 79 tys. osób, głównie Żydów. Podczas ostatniej wielkiej wywózki ludności zesłano około 42 tys. ludzi.
Ta lekcja historii i bohaterstwa naszych rodaków odbyła się zgodnie z harmonogramem działań i imprez zaplanowanych na 100 lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę w naszym ośrodku.
5 SPOTKANIE Z POLICJANTEM
1 października uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w pogadance na temat "bezpieczna droga do szkoły" przeprowadzonej przez przedstawiciela Komendy Policji Powiatowej w Sieradzu. Ponadto obejrzeli prezentacje multimedialna "Bądź bezpieczny" i film instruktażowy o bezpieczeństwie w ruchu ulicznym.
4 KONKURS PLASTYCZNY
W konkursie "Depresja w twoich oczach" wzięła udział młodzież szkół podstawowych z II i III klas gimnazjalnych z powiatu sieradzkiego oraz pacjenci Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży w Warcie. W śród uczestników byli również nasi uczniowie SOSW : Amelia Świniarska , Adam Kałuża, Natalia Wojterzak -; zdobyli wyróżnienia z pośród 90 prac nadesłanych na konkurs .Podkreślenia wymaga fakt, że konkurs zbiega się w czasie z ważną rocznicą dla Centrum Psychiatrycznego. W tym roku mija bowiem 110. rocznica utworzenia szpitala w Warcie. Konkursowi towarzyszyły spotkania, dyskusje i warsztaty pod hasłem: "Lepiej rozmawiać, pokazywać zachowania prozdrowotne niż leczyć". Uczestnicy spotkali się z dietetyk Dorotą Cieślak, z założycielką szkoły tańca "Arabeska", Anetą Barton oraz z instruktor fitness Magdaleną Ulas.
Honorowym patronem konkursu był marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień.
3 NARODOWE CZYTANIE 2018
10 września 2018 r. uczniowie naszej szkoły włączyli się w ogólnopolską akcję " Narodowe Czytanie 2018". Poznawali powieść Stefana Żeromskiego "Przedwiośnie". Na zakończenie zajęć każdy wykonała projekt swojego szklanego domu. Spotkanie z lekturą przygotowała i przeprowadziła p. M. Szczuko.
2 PROJEKT ERASMUS +
Od 1 września 2018r. do 30 listopada 2019r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu będzie realizował kolejny już - finansowany z Programu Erasmus+, współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej – projekt pt. "POSZUKIWANIE METOD PREWENCJI PRZEDWCZESNEGO KOŃCZENIA NAUKI NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ EUROPEJSKICH II".
Na ten cel placówka otrzymała dofinansowanie w wysokości 38 815,00 EUR- nr umowy 2018-1-PL01-KA101-049152.
Projekt to kontynuacja działań, które placówka rozpoczęła w ubiegłym roku szkolnym realizując przedsięwzięcie z sektora Kształcenie zawodowe.
Głównym celem Projektu jest wprowadzenie modyfikacji w istniejące rozwiązania na poziomie naszej placówki specjalnej w obszarze prewencji zjawiska przedwczesnego kończenia szkoły przez uczniów z niepełnosprawnością.
Projekt ma wpłynąć na zwiększenie liczby mobilności kadry edukacji szkolnej, podnieść ich kompetencje poprzez zdobycie nowej wiedzy i umiejętności związanych z minimalizowaniem zjawiska przedwczesnego kończenia edukacji poprzez udział w różnorodnych specjalistycznych kursach i szkoleniach.

Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+
1 Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
3 września 2018 roku na placu przed internatem odbyła się uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego, na którą przybyli uczniowie, rodzice i nauczyciele. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu P. dyr. I. Górka powitała wszystkich po wakacjach, odczytała list pani Minister Edukacji Narodowej. Dyrekcja zapoznała społeczność szkolną z ważnymi sprawami organizacyjnymi na nowy rok szkolny. Następnie odbyły się spotkania uczniów z wychowawcami klas.
Archiwum aktualności:
rok szkolny 2022/2023
rok szkolny 2021/2022
rok szkolny 2020/2021
rok szkolny 2019/2020
rok szkolny 2018/2019
rok szkolny 2017/2018
rok szkolny 2016/2017
rok szkolny 2015/2016
rok szkolny 2014/2015
rok szkolny 2013/2014
rok szkolny 2012/2013
rok szkolny 2011/2012
rok szkolny 2010/2011
rok szkolny 2009/2010
rok szkolny 2008/2009
rok szkolny 2007/2008
rok szkolny 2006/2007"Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi"

Janusz Korczak