Aktualności - rok szkolny 2016/2017

108 ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017
Dnia 24 czerwca w naszej szkole odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017.
Pani dyrektor Iwona Górka podziękowała całej społeczności szkolnej za rok wytężonej nauki i pracy , a także życzyła wspaniałych i bezpiecznych wakacji. W tym roku odwiedzili nas przedstawiciele Komedy Powiatowej Policji i przypomnieli uczniom zasady bezpieczeństwa podczas wypoczynku letniego. Po uroczystym ślubowaniu absolwentów klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 i Gimnazjum nr 4 nastąpiło wręczenie nagród i dyplomów dla wyróżnionych uczniów i przedszkolaków. Całą uroczystość wzbogacił występ wokalny naszej utalentowanej uczennicy klasy pierwszej gimnazjum , a także występ szkolnego koła tanecznego ,, Zakręcone”, które jak zawsze porwały wszystkich do tańca. Na koniec nasi absolwenci szkoły zawodowej zaprezentowali scenkę z życia szkoły , która rozbawiła wszystkich do łez. I tak pełni wzruszeń i zadowolenia zakończyliśmy kolejny rok nauki szkolnej.
107 MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE PROJEKTOWE W ESTONII

W dniach: 18-21 czerwca 2017 roku 3 pracowników SOSW w Sieradzu przebywało z wizytą partnerską w Estonii w ramach programu Erasmus+ „Together Better- join Us”. Było to ostatnie już, podsumowujące spotkanie, w czasie którego osiem państw: Grecja, Belgia, Łotwa, Włochy, Portugalia, Turcja, Estonia, Polska, dokonało analizy rezultatów i działań, podjętych w okresie 2 lat realizacji projektu.
Omówiono wszystkie zrealizowane zadania, dokonano porównania wyników ankiet dla nauczycieli, uczniów i rodziców, uszczegółowiono treści poradników: dla nauczyciela: „Faces of integration” oraz ucznia „Together Better – join Us”. Ujednolicono wygląd ww. poradników oraz ich zawartość merytoryczną, szczególnie w zakresie potrzeb dydaktycznych nauczycieli.
Zaprezentowano również film promocyjny, przygotowany przez polskiego koordynatora. Przygotowano wstępne informacje i ustalenia do sporządzenia raportu końcowego. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż wszystkie placówki uznały ww. projekt za niezwykle istotny dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa w szkołach i przedszkolach, integracji uczniów, ich lepszego samopoczucia w szkole. Portugalia, Turcja i Estonia podkreśliły wzrost prestiżu ich placówek w środowisku lokalnym, docenienie wartości rezultatów projektu dla podniesienia jakości oświaty w ich regionach.
Wszystkie kraje partnerskie były zgodne co do tego, że oddziaływania projektu będą miały charakter długofalowy i przez kolejne lata będą przyczyniać się do przeciwdziałania wykluczeniu dzieci i młodzieży w szkołach.
106 TURNUS REHABILITACYJNY W MIĘDZYWODZIU
Od 16 czerwca 2017 roku do 29 czerwca 2017 roku grupa uczniów z naszego Ośrodka wraz z opiekunami uczestniczyła w turnusie rehabilitacyjnym w Ośrodku Rehabilitacyjno – Wypoczynkowym „JANTAR” w Międzywodziu. Był to czas systematycznej rehabilitacji, relaksu, odpoczynku, dobrej zabawy i radości. Każdego dnia uczniowie korzystali z zabiegów rehabilitacyjnych, brali aktywny udział w spotkaniach integracyjnych: zabawy taneczne, wspólne spacery, konkurs budowania zamków z piasku na plaży, ognisko, grill, noc świętojańska. Szum morskich fal i ciepłe słoneczne dni, które zachęcały do spacerów i plażowania na długo pozostaną w pamięci uczestników turnusu. Żegnaj Morze na rok….

105 PIKNIK INTEGRACYJNY „POWITANIE LATA”
Na rozpoczęcie wakacji odbył się 21.06.2017r. piknik „Powitanie lata” na terenie DPS-u w Sieradzu. Brali w nim udział: uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, mieszkańcy DPS-u, ich rodzice, opiekunowie, dyrekcja SOSW, s. Zgromadzenia Sióstr Urszulanek, nauczyciele zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
Czas mijał nam na wspólnym grillowaniu, słuchaniu muzyki, rozmowach. Słoneczna pogoda sprzyjała spacerom po okolicy.
Podczas pikniku został również podsumowany rok szkolny 2016/2017. Pani dyr. M. Wika wręczyła dyplomy i drobne upominki uczestnikom zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
Wszystkim dopisywał dobry nastrój, atmosfera wprowadzała wakacyjny, letni klimat.
104 BEZPIECZNE WAKACJE
19 czerwca 2017r w ramach realizacji programu wychowania komunikacyjnego „Bądź bezpieczny” odbyło się kolejne spotkanie integracyjne na temat bezpiecznego spędzania czasu wolnego. Po dziesięciu miesiącach ciężkiej pracy nadszedł tak wyczekiwany przez wszystkich uczniów czas – WAKACJE. Będzie to czas zabawy i nowych przeżyć. Jak należy zachowywać się podczas wakacji, aby był to bezpieczny wypoczynek przypomnieli sobie uczniowie zespołów terapeutycznych, klas gimnazjalnych i zasadniczej szkoły zawodowej na spotkaniu pt. „Bądź bezpieczny w czasie wakacji „ . Spotkanie to odbyło się w dwóch grup wiekowych i miało na celu utrwalenie podstawowych zasad bezpiecznego zachowania się podczas wakacji. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali przestróg i przygotowanych rad odnośnie bezpiecznego spędzania wolnego czasu nad wodą, w górach, w lesie, podczas burzy, na plaży i zachowania się w stosunku do nieznajomych. Uczestnicy spotkania w sposób aktywni brali udział w zadaniach i zabawach ucząc się czego wolno, a czego nie wolno na wakacjach; oglądali prezentację multimedialną, brali udział w zabawach ruchowych, śpiewali piosenki, odgadywali zagadki.
Wszystkim życzymy udanych, słonecznych i bezpiecznych wakacji!!! – organizatorzy –
p. A. Mikołajczyk, p. A. Wencwel i p. B. Kubiś-Knop.
103 REALIZACJA PROGRAMU "MOJA POLSKA"
14.06.2017r. odbyło się kolejne spotkanie integracyjne w ramach realizacji programu „Moja Polska”. Tym razem mówiliśmy o parkach narodowych w Polsce, a szczegółowo o Tatrzańskim Parku Narodowym.
Uczniowie poznali różnice między parkiem miejskim, a parkiem narodowym. Wysłuchali pieśni góralskich oraz obejrzeli prezentację multimedialną, przygotowaną przez uczniów gimnazjum na temat Tatrzańskiego Parku Narodowego ( symbol parku, wybrane zwierzęta i rośliny typowe dla tego obszaru). Uczestnicy spotkania nauczyli się piosenki „W góry” i śpiewająco zakończyliśmy spotkanie.

102 PROJEKT "SOSW W SIERADZU JAKO CENTRUM SZKOLENIOWO-DORADCZE Z ZAKRESU EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ CZERPIĄCE Z DOŚWIADCZEŃ EUROPEJSKICH"
W dniach 05.06- 09.06.2017r. odbyło się czwarte z zaplanowanych szkoleń w ramach projektu:"Mobilność kadry edukacji szkolneJ" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (POWERSE-2016-1-PL01-KA101-023792).
Pięć nauczycielek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu:Katarzyna Dawid-Jędrysiak, Lilianna Krystkiewicz, Agnieszka Maślak, Marlena Oleszczyk i Katarzyna Piaskowska - uczestniczyło w szkoleniu pt. "Inclusive education: tackling with classroom diversity and early school leaving" zorganizowanym przez instytucję szkolącą IDEC SA z siedzibą w Grecji. Celem szkolenia było zdobycie wiedzy na temat edukacji włączającej i zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki na przykładzie Grecji. Szkolenie odbywało się w formie warsztatowej i wykładów. Podczas szkolenia tworzyliśmy w grupach międzynarodowych indywidualne programy edukacyjne, analizowaliśmy trudne przypadki, zapoznawaliśmy się z nowymi metodami pracy oraz metodami zapobiegającymi przedwczesnemu kończeniu nauki , ze stylami, strategiami i teoriami uczenia się. Ponadto prowadząca szkolenie zaprezentowała propozycje gier, ćwiczeń, lodołamaczy do wykorzystania z uczniami w klasie, statystyki dotyczące zagadnienia edukacji włączającej na przykładzie krajów europejskich, modele współpracy z rodzicami i instytucjami odpowiedzialnymi za sferę socjalno-bytową ucznia z niepełnosprawnościami i trudnościami w nauce.Wartością dodaną szkolenia była współpraca w międzynarodowej grupie nauczycieli i pracowników oświatowych z Niemiec, Litwy, Rumunii, Finlandii i Polski. W ramach projektu uczestniczki zrealizowały również program kulturowy.

101 WYCIECZKA PO SIERADZU
Znam moje miasto, Sieradz!!!- tak mogą powiedzieć uczniowie SOSW w Sieradzu, którzy w dniach 7-8 czerwca 2017 r. zwiedzali nasze miasto. W programie wycieczki, m.in.było poznanie Rynku i jego okolic, sieradzkiej Fary, klasztoru, Placu Teatralnego i Teatru, Muzeum Okręgowego w Sieradzu, Rynku Praskiego, Wzgórza Zamkowego,Pomnika Grunwaldzkiego i Parku Etnograficznego.Również uczestniczyli w warsztatach teatralnych, wykonania wycinanki i wypiekania chleba. Wycieczka została przygotowana przez panie: U. Dalmatę, I. Komorowską, M. Szczuko i S.Wojtyniak, a finansowana ze środków Urzędu Miasta Sieradza i Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych AB OVO.
100 10 LAT WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU NA TERENIE POWIATU SIERADZKIEGO
W dniu 06.06.2017 roku w Teatrze Miejskim odbyła się kolejna uroczystość związana z obchodami 10-lecia wczesnego wspomagania rozwoju na terenie powiatu sieradzkiego. Uroczystość składała się z trzech części: uroczystej Gali, części zabawowej dla dzieci oraz przedstawienia teatralnego.Podczas Gali przedstawiono historię zajęć wczesnego wspomagania oraz zaprezentowano obecny ich charakter, wręczono upominki pierwszym uczestnikom zajęć oraz złożono podziękowania osobom i instytucjom zaangażowanym w rozwój tej działalności. W części zabawowej pogoda pokrzyżowała plany i zamiast zabaw podwórkowych była świetna zabawa w holu teatru. Spotkanie uwieńczyło przedstawienie "Pszczółka Maja i przyjaciele" przygotowane przez nauczycieli zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
99 JESTEM PRZYJACIELEM PRZYRODY
8 czerwca , w ramach programu ,, Jestem przyjacielem przyrody” część uczniów szkoły podstawowej i SPP wraz z wychowawcami odwiedzili Leśne Centrum Edukacyjne w Dąbrowie Wielkiej. Spacerowaliśmy leśną ścieżką edukacyjną poznając faunę i florę środowiska leśnego. Zwieńczeniem naszej wyprawy było ognisko i samodzielne pieczenie kiełbasek. Szczęśliwi, pełni wrażeń wróciliśmy do szkoły.
98 SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI W SOSW W SIERADZU
5.06.2017 w SOSW w Sieradzu odbyło się szkolenie dla nauczycieli pt. „Dobre praktyki projektów Erasmus+ (ze szczególnym uwzględnieniem rezultatów projektu Together Better – Join Us!)”, w którym udział wzięło 27 nauczycieli z następujących placówek:
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu
- Zespół Szkół Specjalnych z Warty,
- Szkoła Podstawowa nr4 w Sieradzu,
- Gimnazjum nr3 w Sieradzu.
W trakcie spotkania zaprezentowano założenia projektu, przedstawiono rezultaty. Odbył się również premierowy pokaz filmu promocyjnego TBJU. Przedstawiono dobre praktyki, wypracowane w ciągu 2 lat. Zapoznano uczestników z metodami, technikami pracy nauczycieli w krajach partnerskich. Koordynator projektu Erasmus + - KA2 pn. „Zaprogramuj swoją przyszłość” z Gimnazjum nr3 zapoznał zebranych z głównymi założeniami działań oraz refleksjami z realizacji projektu, realizowanego w swojej szkole.
Uczestnicy projektu „SOSW w Sieradzu jako centrum szkoleniowo-doradcze z zakresu edukacji włączającej czerpiące z doświadczeń europejskich” w ramach projektu Mobilność kadry edukacji szkolnej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój podzielili się swoimi doświadczeniami z kursów w krajach europejskich.
Zebrani nauczyciele uznali spotkanie za bardzo owocne i wyrazili chęć pogłębienia wiedzy z zakresu zasad aplikowania wniosków w ramach ogłaszanych przez Agencję Narodową konkursów.
97 MAJA I PRZYJACIELE
W dniach: 25.04 (Warta), 26.04 (Złoczew), 06-07.06.2017r. (Sieradz) została wykonana przez nauczycieli i gościnnie dzieci bajka pt.: „Maja i przyjaciele”. Dochód z przedstawienia zostanie przeznaczony na dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych wychowanków.W przedstawieniu wzięli udział: Maja – Aldona Sowijak, Gucio- Bożena Olszewska, pająk Tekla – Donata Biernacka, mysz Aleksander – Katarzyna Piaskowska, pasikonik Filip – Aneta Bińczyk-Strumińska, drużyna mrówek – Sara Piecyk, Maja Piecyk, Sonia Piecyk, Kacper Kaczmarek, Sylwia Zwierzak, Franek Gajda,biedronka – Maja Wojtkiewicz, mucha Funia – Beata Wojtkiewicz, żaba – Wiktoria Nowakowska, żuk Teodor – Agnieszka Sobczyńska. Dzieci bawiły się wyśmienicie, gdy w trakcie występów poznawały przygody, psoty mieszkańców łąki. Oprócz świetnej gry aktorskiej przyciągały kolorowe stroje i niezwykły bajkowy klimat. Dodatkowo dzieci mogły czynnie brać udział w przedstawieniu tańcząc i bawiąc się wraz z „aktorami” na scenie.
96 DZIEŃ MATKI W INTERNACIE
Dzień Matki to jeden z najpiękniejszych dni w roku. W naszym internacie również uczciliśmy ten dzień bardzo uroczyście. Wychowankowie
w odświętnych strojach poprzez recytację wierszy i popisy wokalne wyrazili swoją miłość i wdzięczność swoim mamom, za trud
i poświęcenie wkładane każdego dnia w ich wychowanie. Po części artystycznej została przedstawiona prezentacja multimedialna promująca działania internatu. Rodzice mogli zobaczyć jak ich pociechy aktywnie
i miło spędzają czas w naszej placówce. W spotkaniu brali udział rodzice wychowanków, p dyrektor I. Górka, p. kierownik R. Płaczek oraz wychowawcy internatu. Mamy były bardzo wzruszone i dumne
z występów artystycznych swoich pociech. Następnie dzieci obdarowały mamy własnoręcznie wykonanymi serduszkami i oczywiście buziakami. Spotkanie kontynuowano w sympatycznej atmosferze przy kawie, herbacie i różnego rodzaju ciastach oraz ciasteczkach. Organizacją imprezy zajęli się p. kierownik i wszyscy wychowawcy internatu .
95 OGÓLNOPOLSKA AKCJA „JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM”
Dzień Dziecka w naszym ośrodku był okazją do wspólnego czytania. Społeczność szkolna wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam”. Pomysłodawcą i głównym organizatorem była redakcja miesięcznika „Biblioteka w Szkole”, natomiast organizatorami przedsięwzięć w poszczególnych miastach – biblioteki szkolne i publiczne.
Akcja mała na celu przede wszystkim promocję czytelnictwa ale też ustanowienie nowego rekordu masowego czytania książek przez uczniów.
Uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły zgromadzili się na terenie rekreacyjnym naszego ośrodka. Czytano z podziałem na role „Legendę o Smoku Wawelskim”. Uczniowie wcielili się w postaci głównych bohaterów: Smoka Wawelskiego, króla , królewnę, szewczyka, owcę. Utworzono książkowy krąg, który został udokumentowany wspólnym zdjęciem.
Biblioteka szkolna wraz z wszystkimi nauczycielami a szczególnie tymi, którzy realizują szkolne projekty :” Lubisz wiersze i bajeczki to zaglądaj do książeczki” oraz „ Moja Polska” pragnie inicjować modę na czytanie, pokazać, że książka to nie tylko lektura, lecz przede wszystkim miła forma spędzania czasu.
94 ŚWIĘTUJEMY DZIEŃ DZIECKA W SZKOLE
W dniu 2.06.2017r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu odbył się Piknik Integracyjny z okazji Dnia Dziecka pod hasłem ,,Dzień Dziecka ze Starym Doktorem” Gościnnie udział w pikniku wzięli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 i Szkoły Podstawowej nr 9.
Podczas wspólnych gier i zabaw uczestnicy pikniku poznali postać, myśli i dzieła Janusza Korczaka. Puszczali wcześniej przygotowane latawce, bawili się w gry podwórkowe powszechne w czasach Janusza Korczaka.
Ponadto podczas pikniku funkcjonowały kąciki zabaw sportowych, plastycznych, muzyczno-tanecznych prowadzonych przez DJ oraz kącik kulinarny ze zdrowymi owocowo-warzywnymi przekąskami.
Dodatkową atrakcją pikniku była obecność i przejażdżki motocyklami członków Grupy Motocyklowej Sieradzanie
Zadanie było finansowane ze środków Gminy Miasto Sieradz oraz Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Ab Ovo.
93 ZIELONA FLAGA I LOKALNE CENTRUM AKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ
W bieżącym roku szkolnym SOSzW aplikuje o certyfikat Zielonej Flagi i Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej w ramach Programu Szkół dla Ekorozwoju. W związku z tym, zorganizowano w Ośrodku zajęcia otwarte nt” Jak zmniejszyć ilość odpadów” – sposoby gospodarowania odpadami, oraz „Nie marnuj jedzenia” – planuj, przechowuj, przetwarzaj, dla: starszych i młodszych uczniów, rodziców, nauczycieli , pracowników administracji i kucharzy. Uczestnicy zajęć poznali sposoby zmniejszania ilości odpadów w gospodarstwach domowych, oraz co zrobić by nie marnować żywności.
92 XI OGÓLNOPOLSKI MITYNG TRÓJBOJU SIŁOWEGO OLIMPIAD SPECJALNYCH
W dniach 26 -28 maja w Jędrzejowie k. Kielc odbył się XI Ogólnopolski Mityng Trójboju Siłowego Olimpiad Specjalnych. W Zawodach podnoszenia ciężarów wzięło udział dwóch naszych uczniów a mianowicie Mateusz Klimczak i Dominik Orszulak. Obydwaj Atleci pobili rekordy życiowe poprawiając swoje wyniki od kilku do kilkunastu kilogramów. Dominik najlepiej wypadł w martwym ciągu i w tej konkurencji dość swobodnie podniósł 132,5 kg Natomiast Mateusz wykazał się siłą zarówno w martwym ciągu jak i wyciskaniu sztangi w leżeniu i w przysiadzie ze sztangą zdobywając zloty medal w Trójboju. Obaj zawodnicy nie odstawali techniką i siłą od najlepszych w tej dyscyplinie.
Podsumowując przywieżliśmy trzy złote krążki ,srebro i brąz .
Organizatorzy Zapewnili uczestnikom również wiele ciekawych atrakcji np. podczas Ceremonii Otwarcia Zawodów w Amfiteatrze Jędrzejowskim odbył się koncert jednego z najbardziej znanych raperów w Polsce " MEZO" a drugiego dnia odbyliśmy podróż po okolicach Jędrzejowa kolejką wąskotorową z przerwą na grila i dyskotekę.
Zawodnicy wrócili z zawodów szczęśliwi i pelni niezapomnianych wrażeń ale za poł roku czekają już ich kolejne silowe zmagania -zawody regionalne a w przyszlym roku Igrzyska w Kielcach. Więc nie ma żartów tylko trzeba brać się do pracy.
91 ODWIEDZINY W ŁÓDZKIM ZOO
30 maja br. uczniowie z zespołów terapeutycznych szkoły podstawowej pojechali na wycieczkę autokarową do zoo. Tam wzięliśmy udział w zajęcia terenowych pod hasłem „Nie taki wąż straszny”- a jednak dla niektórych z nas okazał się straszny… Podczas zajęć dzieci, spacerując po Ogrodzie, miały możliwość zobaczenia z bliska, dotknięcia, a także pogłaskania oswojonych zwierząt dydaktycznych. Wielu z nas poprzez uczestnictwo w tego rodzaju zajęciach przełamało negatywne emocje (niechęć, strach) wobec zwierząt. Prowadzący w rozmowie z dziećmi wyjaśniał błędne, lecz obecne w naszej świadomości, stereotypy związane ze zwierzętami, np. śliski wąż, śmierdzący skunks, jeż noszący jabłka, sarna jako żona jelenia.
Obecność żywych zwierząt podczas tej lekcji przyrody ułatwiła nawiązywanie kontaktów z uczestnikami zajęć. Uczniowie wykazali żywe zainteresowanie dzikimi i egzotycznymi zwierzętami. Nagrodą za dzielne i wzorowe zachowanie wszystkich uczestników podczas wędrówki po zoo były lody i posiłek w Mc’Donalds.
90 PRZEDSZKOLAKI ŚWIĘTUJA DZIEŃ MAMY I TATY
Dnia 26 maja 2017 roku w naszym przedszkolu odbyła się uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty. Przedszkolaki zaprezentowały program artystyczny. Po występie były życzenia, całusy, prezenty oraz wiele uśmiechów i radości. Za swoje popisy przedszkolaki zostały nagrodzone burzą braw. Następnie wszyscy wspaniale bawili się przy utworach muzyki tanecznej w wykonaniu jednego z naszych nauczycieli.
Ta uroczystość pozwoliła umocnić rodzinne więzi, okazać miłość, szacunek oraz zacieśnić relację pomiędzy rodzicami, dziećmi i nauczycielami.
89 PLANETA ENERGII
25 maja zjawiło się w Sieradzu mobilne centrum nauki „Planeta Energii”. Jest to nagroda dla uczniów naszej szkoły.
Dzięki wizycie miasteczka uczniowie mieli możliwość przeżyć niezapomnianą przygodę oraz uczestniczyć w niecodziennych eksperymentach i doświadczeniach pobudzających zainteresowanie nauką, otaczającym nas światem i zachodzącymi w nich zjawiskami. Powitał nas sam Pan dr Tomasz Rożek, ambasador programu, fizyk, popularyzator nauki, dziennikarz oraz gospodarz programu „SONDA 2” w TVP2. Nasi uczniowie są żywym przykładem, na to iż nawet najmłodszych można zainteresować trudnymi tematami i naukami ścisłymi, o ile są im one podane w przystępnej formie.
W miasteczku czekało na dzieci wiele atrakcji związanych z energią elektryczną. Najmłodsi mogli m.in. zobaczyć jak działają baterie słoneczne. W specjalnej gablocie poruszał się pojazd zasilany energią słoneczną. Dzieci zatrzymywały go wspólnie zasłaniając baterię słoneczną, a następnie ponownie wprawiały w ruch. Po krótkiej zabawie na powietrzu uczniowie przenosili się do pierwszego namiotu – kina 3 D, gdzie mogli obejrzeć film o mieszkańcach Planety Energii Energoludkach. W drugim namiocie najmłodsi mogli wziąć udział w eksperymentach prowadzonych przez dr Tomasza Rożka.
Dziękujemy całej ekipie Planety Energii za niezapomniane przeżycia i cudowną zabawę.
88 WYCIECZKA SZKOLNA KAZIMIERZ DOLNY – LUBLIN – SANDOMIERZ
Od 22 do 25 maja 2017 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w trzydniowej wycieczce szlakiem najpiękniejszych miast polskich. W tym roku zwiedziliśmy trzy urocze i klimatyczne miasta : Kazimierz Dolny nad Wisłą , Lublin i Sandomierz.
Wczesnym rankiem wyruszyliśmy spod szkoły, zajęliśmy miejsca w autokarze z zaprzyjaźnionej firmy transportowej pana Szcześniaka. Zadowoleni i pełni entuzjazmu dotarliśmy do pierwszego miejsca naszej wycieczki – Czarnolasu, miejsca życia i twórczości wieszcza polskiego Jana Kochanowskiego- autora dobrze nam znanych pieśni, fraszek i trenów. Muzeum Czarnoleskie wywarło na nas ogromne wrażenie , pani przewodnik w bardzo ciekawy sposób opowiedziała nam nam o życiu , działalności i twórczości literackiej poety. Mogliśmy posiedzieć pod Czarnoleską Lipą ”na kamieniu natchnień” i poczuć klimat w jakim tworzył czarnoleski poeta swoje najwybitniejsze dzieła literackie. Następnie dotarliśmy do Kazimierza Dolnego , gdzie : płynęliśmy statkiem po Wiśle , zwiedzaliśmy miasto, zabytki, poznaliśmy ,, Legendę o kogucie”’ – symbolu miasta”. Późnym popołudniem dotarliśmy do Uściąża , gdzie miało miejsce zakwaterowanie w Wiilii
Prezydent i obiadokolacja. W środę pojechaliśmy zwiedzać Lublin ; poznaliśmy historię niemieckiego obozu zagłady na Majdanku , Starówkę i Zamek Królewski. Podczas poobiedniego spaceru zakupiliśmy pamiątki. Po powrocie do miejsca noclegowego czekała na nas niespodzianka – pieczenie kiełbasek przy ognisku.
Trzeciego dnia pojechaliśmy zwiedzać Sandomierz- ,, niegdyś miasto królewskie – dziś Ojca Mateusza.
Zadowoleni i pełni wrażeń wróciliśmy do Sieradza.
W wycieczce brało udział 38 uczniów wraz z opiekunami i rodzicami. Wycieczkę współfinansowało stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Ab Ovo i powiat sieradzki ze środków PEFRON.
87 BEZPIECZNY W DOMU, SZKOLE I NA ULICY
W dniu 15 maja 2017 r. w ramach realizacji programu odbyło się spotkanie"Bezpieczny w domu, szkole i na ulicy"; pt ."Zapoznanie z zagrożeniami i sposobami zapobiegania chorobom przenoszonym drogą płciową. Uświadomienie potrzeby profilaktyki". Spotkanie przeznaczone było dla uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w dwóch grupach osobno dla chłopców i dziewcząt.
Zajęcia rozpoczęły się pogadanką n/t różnic w budowie ciała kobiet i mężczyzn oraz potrzebie higieny. Następnie została przedstawiona prezentacja, której celem było zapoznanie uczniów z przyczynami i przebiegiem chorób przenoszonych drogą płciową oraz sposobami ochrony przed zakażeniem.
86 BEZPIECZNY W DOMU SZKOLE I NA ULICY
Bezpieczny w domu szkole i na ulicy 15 maja odbyło się ostatnie spotkanie dedykowane uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum, w ramach realizacji programu profilaktycznego. Dzięki temu że mamy gaz, możemy gotować, jeść ciepłe posiłki, pić gorące napoje. Niektóre domy są ogrzewane piecami gazowymi, dzięki czemu zimą jest w nich ciepło. Gaz może spowodować groźne dla zdrowia, a nawet życia zatrucie. Może doprowadzić także do wybuchu. Gaz jest substancją palną, dlatego w domu bardzo łatwo zaprószyć ogień, co może doprowadzić do pożaru domu i groźnych poparzeń ludzi. Te i wiele innych informacji dostarczyły uczestnikom zajęcia pt. Uwaga gaz. Uczniowie zapoznali się z podstawowymi zasadami zachowania w razie ulatniania się gazu oraz z zasadami postępowania z urządzeniami gazowymi, dostępnymi w naszych domach i szkole.
85 XXVIII PRZEGLĄD KULTURALNY "W KRAINIE BAŚNI, PIEŚNI I TAŃCA"
18 maja 2017 roku po raz kolejny odbyło się wielkie, kulturalne świętowanie - XXVIII Przegląd Kultury : W krainie baśni, pieśni i tańca pod hasłem:,, Dla każdego coś fajnego”. W tym roku gościliśmy około 250 gości , którym teatr i sztuka sceniczna są bliskie sercu. Uczestnicy przeglądu- to dzieci i młodzież , która przybyła do nas z 11 placówek specjalnych i integracyjnych z terenu woj. Łódzkiego/ SOSW Sieradz, /: SOSW Sieradz, SOSW Gromadzice, ZSS z Rafałówki, ZSS z Brzezin, Ośrodek Adaptacyjny z Sieradza, Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Chorych z Zespołem Downa z Łodzi, ZS nr 2 z Wieruszowa, ZSS z Warty, ZSS Zduńska Wola, Warsztaty Terapii Zajęciowej z Sieradza/. Na deskach naszego teatru uczestnicy zaprezentowali bogatą twórczość artystyczną .Głównym organizatorem przeglądu jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu i Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych "AB OVO". Ponadto organizację przeglądu wspierają Sieradzkie Centrum Kultury, Gmina Miasto Sieradz, Starostwo Powiatowe Sieradz - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, a także środki finansowe z programu Erasmus +.,,Kraina Baśni, Pieśni i Tańca", to wyjątkowa impreza. Pozwala poznać najwspanialszych artystów, jakimi są dzieci i młodzież niepełnosprawna. Poprzez ekspresję i talenty sceniczne pokazali nam swoją wrażliwość, zdolności i umiejętności. Na deskach sieradzkiego teatru zaprezentowali niezwykłe i wyjątkowe pokazy artystyczne. W trakcie przeglądu podziwialiśmy przeróżne formy sceniczne: przedstawienie, piosenkę, taniec, scenkę rodzajową, prezentację multimedialną.
Odkryciem tegorocznego przeglądu był występ naszej uczennicy Natalii Wojterzak , której śpiew wzruszył i zachwycił zebranych gości.
Natomiast podczas obrad jury mogliśmy podziwiać występ szkolnego koła tanecznego ,, Zakręcone” , które jak zawsze rozbawiło i ,, rozkręciło” publiczność .
Przeglądowi towarzyszyło szereg imprez, m.in.: wystawa prac realizowanych przez uczniów SOSW w Sieradzu, mini-kącik plastyczny, loteria fantowa.
Tegoroczne hasło przeglądu nawiązywało do realizowanego przez SOSW projektu Erasmus +: ,,Razem lepiej – przyłącz się do nas”. Jednym z ważnych celów tegorocznego przeglądu było umożliwienie każdemu dziecku odkrycia swoich talentów i pasji oraz pokazanie ich na scenie.
84 ZIELONY PONIEDZIAŁEK
Dnia 15 maja nasza szkoła świętowała wiosenne spotkanie z kolorem zielonym. Tego dnia obowiązkowym kolorem ubrania, dekoracji, potraw był kolor zielony. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli – wychowawców przygotowali zielone dania, aby swoim kolegom zademonstrować jak wiele potraw może mieć barwę zieloną. Oprócz przygotowanych potraw jak zupa brokułowa, czy sałatka owocowa dzieci miały możliwość skosztowania surowych warzyw i owoców. Spotkanie zakończyło się wspólnym próbowaniem przygotowanych potraw.
83 KONCERT PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH W INTERNACIE
W dniu 15.05.2017r. w Internacie SOSW w Sieradzu odbył się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu zespołu wokalno-instrumentalnego z Gimnazjum nr 1 w Sieradzu z okazji 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-Maja.
Wychowankowie słuchając pieśni patriotycznych mięli okazję przypomnieć sobie wydarzenia historyczne Polski z przełomu XVIII i XIX w. Uroczystość przygotował i przeprowadził R. Mikołajczyk.
82 MOJA POLSKA
9 maja odbyły się zajęcia pt. Jestem dumnym Polakiem, w ramach realizacji programu edukacji regionalnej i patriotycznej: MOJA POLSKA. Zajęcia tego typu uświadamiają dzieciom kim jesteśmy, skąd się wywodzimy, jaka jest nasza przeszłość, uczą je bycia Polakiem i miłości do kraju ojczystego. Poprzez animowane formy, piosenki pokazujemy w prosty i przystępny sposób, często zawiłą i skomplikowaną historię naszego kraju. Na początku spotkania uczniowie wysłuchali , a chętni recytowali wiersz Władysława Bełzy"Kto Ty jesteś? Polak mały." . Najlepiej wypadł duet Bartosz Chmurski i Dominik Musialski z klasy ZTF. Podczas tego spotkania uczestnicy dowiedzieli się, że symbole narodowe należy szanować i odpowiednio się z nimi obchodzić. Ćwiczyli śpiew hymnu w postawie na baczność. Odbył się ponadto quiz wiedzy o Polsce, podczas którego wielu uczniów wykazało się dużą znajomością swojego kraju, z czego jesteśmy dumni. Rozstrzygnięty został również konkurs plastyczny na najciekawszą pracę pt."Krajobrazy Polski". Jury miało twardy orzech do zgryzienia, bo prac było naprawdę dużo, a każda wspaniała i ciekawa. I miejsce zajęli uczniowie klasy ZTG1 , wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody w postaci książki i dyplomu. Gratulujemy !
81 UDZIAŁ W ZAJĘCIACH EDUKACYJNYCH W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ
W dniu 5 maja 2017 r. uczniowie zespołów terapeutycznych gimnazjum uczestniczyli w kolejnych już zajęciach edukacyjnych w Bibliotece Pedagogicznej w Sieradzu. Odbyły się one pod hasłem "Jedz i żyj zdrowo". W trakcie zajęć utrwalili sobie wiedzę na temat tego, co warto jeść a co trzeba ograniczać oraz jak ważna w życiu każdego człowieka jest aktywność fizyczna. Tradycyjnie, zajęcia dla nas poprowadziła Pani Ewa Kanicka, niestety, ostatni raz, ponieważ Pani Ewa wybiera się na zasłużony odpoczynek od pracy zawodowej, mianowicie ...emeryturę :) Chcielibyśmy podziękować za wiele sympatycznych spotkań, miłą współpracę oraz życzyć Pani Ewie dobrego i aktywnego wypoczynku, a nade wszystko zdrówka :)
80 EUROPEJSKI DZIEŃ GODNOŚCI OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
Po raz kolejny ulicami Sieradza przeszedł głośny, radosny i kolorowy korowód w związku z obchodami Europejskiego Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Odbył się 10.05.2017r. i służył propagowaniu postaw otwartości i akceptacji.Uczestniczyli w nim: osoby niepełnosprawne, ich rodzice, opiekunowie, dyrekcja i nauczyciele SOSW, podopieczni Ośrodka Adaptacyjnego, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „DARY LOSU”, Środowiskowego Domu Samopomocy w Rożdżałach, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 i dzieci z Przedszkola nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi. Pochód wyruszył sprzed SOSW ulicami: Krakowskie Przedmieście, Polna, Leszka Czarnego, Piłsudskiego na Plac Wojewódzki. Tutaj została odczytana i wręczona petycja Władzom Miasta i Powiatu. Wskazywała na ograniczenia i bariery m.in.: komunikacyjne, prawne, edukacyjne, które utrudniają swobodne funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym. Głos zabrali m.in.: prezydent Sieradza -p. Paweł Osiewała i starosta – p. Mariusz Bądzior.
Następnie uczestnicy pochodu wyruszyli ulicami: Żwirki i Wigury, Warcką, Dominikańską na Plac Teatru Miejskiego w Sieradzu. Na każdego czekał słodki poczęstunek. Impreza zakończyła się wspólnym oglądaniem bajki pt.: „Zwierzogród”. Pomimo chłodnej aury wszystkim dopisywał dobry nastrój.
79 TARGI PRACY I DORADZTWA ZAWODOWEGO W SIERADZU
11.05.2017 uczniowie klas gimnazjalnych i zasadniczej szkoły zawodowej mieli możliwość uczestniczenia w Pierwszych Sieradzkich Targach Pracy i doradztwa zawodowego „Ścieżki do zatrudnienia”.
Podczas targów firmy przedstawiały absolwentom oferty pracy, praktyk i staży. Dzień ten był szansą na bezpośredni kontakt z potencjalnymi pracodawcami, przedstawicielami firm oferujących wartościowe praktyki.
Korzystając z okazji wybraliśmy się do Starostwa Powiatowego, gdzie uczniowie mieli możliwość poznali strukturę starostwa oraz kompetencje poszczególnych wydziałów,
Dzisiejsze wyjście okazało się niezwykle użyteczną lekcją przedsiębiorczości, co więcej - w wydaniu praktycznym.
78 SZKOLENIE DLA PARTNERÓW ZAGRANICZNYCH W SOSW W SIERADZU
Od 24 do 28 kwietnia 2017 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu przebywali partnerzy z siedmiu krajów realizujących projekt Erasmus + „Together better – join us!” (Partnerstwa Strategiczne - 2015-1-PL01-KA219-016925_1).
Odbywały się równolegle dwa szkolenia: dla nauczycieli - metody komunikacji (w tym komunikacji alternatywnej i cyfrowej) oraz dla uczniów - warsztaty z zakresu porozumiewania się, głównie w formie ruchu oraz aktywności niewerbalnych. Wizyta rozpoczęła się w sali gimnastycznej SOSW w Sieradzu, gdzie władze powiatu w asyście dyrekcji ośrodka przywitały gości w tradycyjny sposób: chlebem i solą, a uczniowie zaprezentowali krótką część artystyczną w ludowej odsłonie.
Uczestnicy poznali system edukacji w Polsce, głównie pod kątem szkolnictwa specjalnego, ale dowiedzieli się także, jak funkcjonują szkoły masowe na przykładzie Gimnazjum nr3 (realizującym również projekt Erasmus+- „Zaprogramuj swoją przyszłość”) – tam też odbyły się zajęcia warsztatowe dla młodzieży.
Zgodnie z tematyką szkolenia partnerzy zwiedzili dwie szkoły dla osób niesłyszących w Łodzi: Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną oraz SOSW dla Dzieci Niesłyszących. Uczniowie wzięli udział w warsztatach kulinarnych, zorganizowanych przez ZSZS, natomiast nauczyciele obserwowali lekcje pokazowe w łódzkim SOSW.
Uczniowie – słyszący, niedosłyszący i głusi z takich krajów jak: Łotwa, Portugalia i Turcja uczestniczyli w ciągu pięciu dni w różnego typu zajęciach, m.in. z wykorzystaniem języka migowego, plastycznych (wykonanie projektu do planowanych muraliów), teatralnych, sportowych (kręgle), spotkali się również z Prezydentem oraz Młodzieżową Radą Miasta.
Nauczyciele w ramach pracy nad projektem obserwowali zajęcia w SOSW z wykorzystaniem różnych alternatywnych metod porozumiewania się, omówili zagadnienia związane z różnymi formami komunikacji oraz dyskutowali nad sposobem niwelowania problemów, związanych z powyższym tematem w szkołach. Omówiono również wyniki ankiet dla rodziców oraz uczniów, zaplanowano pracę na kolejne miesiące aż do spotkania w Estonii.
77 OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM „COŚ ZIELONEGO”
Uczniowie naszej szkoły brali udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Coś Zielonego” , którego organizatorem było Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „JESTEM” w Lubińcu. Celem konkursu było rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży. Uczniowie mieli pełna swobodę wypowiedzi w interpretacji tematu. TRZYMAMY KCIUKI.
76 WIZYTA NAUCZYCIELI W PORTUGALII
W ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (POWERSE-2016-1-PL01-KA101-023792) odbyła się w dniach 18 – 22.04.2017r. realizacja wizyty typu job shadowing. Kolejnych pięcioro nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu - Elżbieta Bartodziej, Justyna Jasianek, Marzena Szczuko, Jacek Gotkowicz i Rafał Kuchnicki nabywali nową wiedzę i doświadczenia zawodowe, tym razem w Portugalii,
w zaprzyjaźnionej instytucji partnerskiej, Escolas Alexandre Herculano w Porto. Głównym celem szkolenia było zdobycie wiedzy na temat edukacji włączającej w Portugalii poprzez job shadowing, co w tłumaczeniu oznacza, poznawanie pracy na określonym stanowisku. Przez te kilka dni nauczyciele SOSW obserwowali różne zajęcia między innymi: zajęcia
z uczniami z autyzmem, z niepełnosprawnymi intelektualnie, niesłyszącymi, sesję logopedyczną, hydroterapię, zajęcia z gotowania, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne
w klasach, język ojczysty, pracę z dziećmi młodszymi. Analizowali różne sytuacje edukacyjne w kontekście terapeutycznym, dydaktycznym i wychowawczym. Głównym aspektem wizyty było zaobserwowanie rozwiązań integracji uczniów z różnymi deficytami, niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej, zastosowanych w portugalskim systemie edukacyjnym. Podczas zorganizowanego dla nich szkolenia dowiedzieli się na temat portugalskiego systemu edukacyjnego, w tym realizacji edukacji specjalnej i włączającej. Nauczyciele podczas wizyty w instytucji partnerskiej wymieniali się swoim doświadczeniem w pracy z osobami z niepełnosprawnością umysłową, porównywali, doszukiwali się podobieństw i różnic w systemie edukacji w Polsce i w Portugalii.
Podczas tej mobilności w dniu 20.04.2017r.odbyła się również kontrola projektu zrealizowana przez 2 pracownice Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Podczas wizyty monitorującej panie kontrolujące nasz projekt spędziły cały dzień z uczestnikami mobilności uczestnicząc w zaplanowanych do realizacji aktywnościach, przeprowadziły wywiady z uczestnikami, tłumaczkami oraz dyrektorem szkoły goszczącej Panem Manuelem Lima. O wynikach kontroli dowiemy się już niebawem.
Wartością dodaną szkolenia była możliwość zbadania w praktyce swoich kompetencji językowych oraz realizacja programu kulturowego zaplanowanego w projekcie.
75 ŁÓDZKI MITTING LEKKOATLETYCZNY OLIMPIAD SPECJALNYCH
27.04.2017 r. odbył się w Bełchatowie Łódzki Mitting Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych.Organizatorami zawodów byli Klub Olimpiad Specjalnych ,,Dzikie Koty ,, - Bełchatów i Starostwo Powiatowe w Bełchatowie.Nad całością imprezy czuwał Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska - Łódzkie.Sportowców gościł stadion lekkoatletyczny i Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie.W zawodach wzięli udział sportowcy i ekipy z : Łodzi ,Rawy Mazowieckiej, Gromadzic, Opoczna,Sieradza, Piotrkowa Trybunalskiego,Działoszyna,Bełchatowa.Naszą szkołę reprezentowało 5 zawodników, którzy rywalizowali w biegach na 100 m ,200 m, skoku w dal ,pchnięciu kulą.Organizatorzy przygotowali ciepły posiłek dla uczestników,słodki poczęstunek, napoje.W wyniku bardzo zaciętych rywalizacji odnieśliśmy bardzo duży sukces zdobywając 9 medali w tym : 3 złote ,5 srebrnych i 1 brązowy.Organizatorzy przygotowali dla zawodników pamiątkowe prezenty i upominki z pobytu w Bełchatowie.GRATULUJEMY SUKCESU !!!!
74 MOJA POLSKA – PROGRAM EDUKACJI REGIONALNEJ I PATRIOTYCZNEJ
21 kwietnia odbyło się spotkanie pt. „Podróże po Polsce”, w ramach programu Moja Polska. W szkole podstawowej i gimnazjum, w miesiącach marcu i kwietniu, uczniowie realizowali ośrodek tematyczny: Krajobrazy Polski. Głównym celem spotkania było podsumowanie wiadomości na temat różnorodności krajobrazów oraz charakterystycznych jego elementów. Uczniowie uważnie obejrzeli film: Najpiękniejsze miejsca w Polsce, podczas którego rozpoznawali i nazwali miejsca im znane. Mieli również za zadanie dopasowanie charakterystycznych elementów do danego typu krajobrazu np. latarni morskiej do krajobrazu nadmorskiego, wyciągu krzesełkowego do krajobrazu górskiego, wieżowców do krajobrazu wielkomiejskiego itd. Musieli wykazać się umiejętnościami spostrzegania i świetnie poradzili sobie z tym zadaniem. Na zakończenie zajęć odbył się konkurs w 2 grupach na układanie puzzli przedstawiających mapę Polski. Zwycięska drużyna zdobyła oklaski i uznanie prowadzących oraz drużyny przeciwnej. Przypomniano ponadto o ogłoszonym konkursie na najciekawszą pracę plastyczną „Krajobrazy Polski”, który zostanie rozstrzygnięty na początku maja. Na laureatów czekają nagrody.
73 WYCIECZKA DO STACJI PRZEŁADUNKOWEJ ODPADÓW KOMUNALNYCH
W dniu 19 kwietnia nasi uczniowie mieli okazję uczestniczyć w ciekawej lekcji ekologicznej przygotowanej przez Pana Karola Kalińskiego w Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych na temat ekologicznego wykorzystania odpadów oraz ich segregacji. Mieliśmy okazje dowiedzieć się, co się dzieje z odpadami po ich wyrzuceniu do kosza na śmieci, zwiedziliśmy zakład i obejrzeliśmy film jak funkcjonuje stacja przeładunkowa odpadów komunalnych. Każdy z uczestników otrzymał ekologiczne upominki.
72 OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNO – EKOLOGICZNY
Nasi uczniowie laureatami OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNO – EKOLOGICZNEGO „MODNY ELEMENT” . Wernisaż konkursu odbędzie się w Młodzieżowym Domu Kultury we Wrocławiu 22.04.2017. Uczniowie otrzymali cenne nagrody.Serdecznie Gratulujemy.
71 ŚNIADANIE WIELKANOCNE 2017
12 kwietnia 2017 r., w ostatnią środę przed świąteczną przerwą, spotkaliśmy się w sali gimnastycznej na Śniadaniu Wielkanocnym. Tradycją stało się świętowanie całej szkolnej społeczności w gronie zaproszonych przyjaciół szkoły i rodziców. Zanim jednak wszyscy usiedli do wspólnego posiłku, już od rana trwały przygotowania do uroczystości: wykonanie ozdób wielkanocnych, dekoracji, krojenie sałatek, nakrywanie do stołów. O 10.00 rozpoczęliśmy spotkanie od zapoznania się z tradycjami i symboliką Wielkiego Tygodnia. Następnie kosztowaliśmy potraw, charakterystycznych dla Świąt Zmartwychwstania. Nie obyło się bez atrakcji: zagadek ( nie tylko dla najmłodszych) oraz występów uczniów klas terapeutycznych: piosenek i wierszyków okolicznościowych. Kolejny raz wspaniała, kolorowa, radosna szkolna uroczystość wprowadziła nas w atmosferę zbliżających się świąt.
70 ŚNIADANIE WIELKANOCNEW W PRZEDSZKOLU
Tradycyjnie w naszym przedszkolu 6 kwietnia br. odbyło się Śniadanie Wielkanocne. Tego dnia wszystkie przedszkolaki wraz z rodzicami zasiadły przy świątecznie przybranym stole, który uginał się od pysznych smakołyków. Po to, aby w najbliższym gronie podzielić się jajkiem i złożyć sobie życzenia. Ten dzień miał wyjątkowy charakter, dzieci śpiewały i grały na instrumentach oraz wspólnie z rodzicami bawiły się w kole. Takie radosne przeżycia na długo pozostaną w naszej pamięci.
69 ŚNIADANIE WIELKANOCNEW W DPS
W dniu 06.04.2017r. w pochmurny, chłodny dzień w DPS-ie zapanowała ciepła
i świąteczna atmosfera za sprawą nauczycieli zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, którzy zorganizowali „śniadanie wielkanocne”. Uczestniczyli w nim mieszkańcy DPS-u, personel,p. Elżbieta Cieślak, dyrekcja SOSW – p. dyr. Iwona Górka, p. dyr. Maria Wika oraz nauczyciele. Klimatu świąt dodawał pięknie udekorowany stół, na którym nie mogło zabraknąć pisanek, figurek kurczaczków, zajączków oraz wiosennych akcentów w postaci kompozycji ze świeżych kwiatów. Smakowaliśmy tradycyjne potrawy wielkanocne, mieliśmy okazję do długich rozmów. Uroczystość przebiegła w wyjątkowym i podniosłym nastroju.
68 PIKNIK "SIERADZ NA NIEBIESKO"
2 kwietnia to ŚWIATOWY DZIEŃ AUTYZMU. W tym dniu odbędzie się na Rynku w Sieradzu w godzinach 15.00-17.00 piknik ph.: "Sieradz na niebiesko". Podczas spotkania odbędą się konsultacje z terapeutami integracji sensorycznej, logopedą, zajęcia dla dzieci w zakresie stymulacji dotykowej, ruchowej. O rozwoju małego dziecka dowiemy się od ekspertów w osobach psycholog kliniczny B. Balcerek- Bunio, terapeuta integracji sensorycznej M. Charbickiej, surdologopedy B. Zachtej. Dodatkowych atrakcji dostarczy nam koncert zespołu "Dymy"oraz maskotki MINI i MINIONEK Happy Kids. Serdecznie zapraszamy!
67 KONKURSY PLASTYCZNE W RAMACH PROGRAMU ZIELONA FLAGA
W marcu w naszym Ośrodku w ramach ubiegania się o aplikację Zielonej Flagi ogłosiliśmy międzyszkolny konkurs plastyczny nt” Każdy z nas zyska na ochronie środowiska” oraz konkurs „Zdrowe jedzenie to mądre myślenie.”
Z przyjemnością pragniemy poinformować, że konkursy zostały rozstrzygnięte. Jury w składzie: p. B. Madalińska,p. J. Stencel, p. A.Skrobała, p. I.Pietruszewska, p. M. Frycie nagrodziło i wyróżniło najciekawsze prace. Wśród nagrodzonych i wyróżnionych byli uczniowie ze SOSW w Warcie, uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 4 , oraz uczniowie ze SOSW w Sieradzu.
Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i spróbowali swoich sił w konkursach.
66 WYCIECZKA DO KLONOWEJ
W dniu 30 marca uczniowie zespołów terapeutycznych gimnazjum i SPP byli na wycieczce w Klonowej, w trakcie której wzięli udział w zajęciach edukacyjnych w tamtejszej Izbie Regionalnej. Celem zajęć było przybliżenie wiedzy o kulturze i historii naszego regionu. Zobaczyli dawne sprzęty, narzędzia codziennego użytku oraz poznali sposoby sporządzania niektórych potraw, a także mieli możliwość uczestniczenia w ich przyrządzaniu: wyrabiali ciasto na chleb, pieczony w piecu opalanym drewnem, ogrzewali mleko na ser, z serwatki gotowali polewkę, wyrabiali masło. Wszystkich tych potraw mieli następnie możliwość spróbować. Zajęcia poprowadziła Pani Mariola Perdek.
65 TURNIEJ BOWLINGU W WIELUNIU
W dn. 29.03.2017 r. odbył się w Wieluniu VIII Łódzki Turniej Bowlingu Olimpiad Specjalnych.Organizatorami turnieju były Klub Olimpiad Specjalnych ,,Słoneczko ,, z Wielunia i Klub ,,Leśni ,, z Gromadzic. Na starcie zawodów stanęły ekipy z Wielunia , Działoszyna ,Gromadzic, Stemplew, Rawy Mazowieckiej, Łodzi,Sieradza, Bełchatowa,Łasku.Łącznie turniej zgromadził 120 zawodników i trenerów.Patronat honorowy nad zawodami objął Starosta Wieluński Pan Andrzej Stępień. Zawodników gościł klub bowlingowy ,,Black,,. Naszą szkołę reprezentowało 4 zawodników , którzy walczyli w 3 grupach wiekowych.Rozgrywki były bardzo zacięte i kilkukrotnie potrzebna była dogrywka aby wyłonić zwycięzce .Organizatorzy zapewnili gorący obiad dla zawodników i słodki poczęstunek , a na deser każdy otrzymał puchar lodów.Nasza ekipa odniosła duży sukces zdobywając 4 medale : 2 złote , 1 srebrny i 1 brązowy.GRATULUJEMY SUKCESU !!!
64 PROGRAM ERASMUS + SZKOLENIE W PORTUGALII
W dniach 20-24 marca 2017 roku odbyło się kolejne szkolenie w ramach realizacji projektu Together Better -Join Us! z programu Erasmus +. 4 nauczycieli i 4 uczniów SOSW w Sieradzu wizytowało placówkę partnerską Alexandre Herculano Secondary School w Porto w Portugalii. Podczas wymiany odbyły się szkolenia dla uczniów i nauczycieli z siedmiu państw partnerskich. Były to warsztaty dla młodzieży z zakresu zapobiegania wykluczeniu z powodu uzależnień i niepełnosprawności oraz warsztaty z międzynarodowego języka migowego. Odbyły się ponadto aktywności sportowe dla uczniów - sport jako sposób walki z uzależnieniami oraz jako sposób integracji osób z niepełnosprawnością. Mieliśmy możliwość uczestniczenia w warsztatach nt. produkcji tradycyjnej portugalskiej biżuterii - filigree. Odbyły się szkolenia dla nauczycieli -budowanie partnerstwa, omówienie wypracowanych produktów, rezultatów. Uczestnicy szkolenia brali także udział w realizacji części kulturowej projektu, poznając tradycje i zabytki Porto poprzez metodę Pedy Paper, Monastery of Batalha, Coimbra, Fatima, Óbidos. Cennym doświadczeniem było poznanie systemu edukacyjnego w Portugalii, obserwowanie pracy z uczniami w kilku placówkach oświatowych w Porto skupiających uczniów na różnych poziomach edukacyjnych i różnym poziomie funkcjonowania poznawczego (EB das Flores, Alexandre Herculano Secondary School, Elementary School Ramalho Ortigão, CIAD- Integrated Centre of Support to the Disabled).
63 TRZYMAMY KCIUKI!
Nasi uczniowie wzięli udział w ogólnopolskim konkursie plastyczno – ekologicznym „Modny Element”, którego organizatorem jest Młodzieżowy Dom Kultury Fabryczna we Wrocławiu. Uczniowie użyli wyobraźni i zdolności i zaprojektowali przepiękne dodatki do stroju, a co najważniejsze z materiałów pochodzących z recyklingu.
62 POWITANIE WIOSNY
21 marca to kolejna wyjątkowa data w kalendarzu roku szkolnego. Uczniowie SOSzW czekają na ten dzień z niecierpliwością, bo wiedzą, że w tradycji szkoły Pierwszy Dzień Wiosny obchodzi się w niecodzienny, uroczysty sposób. Tego dnia uczniowie wraz z wychowawcami zostali zaproszeni do sali gimnastycznej, gdzie odbyło się „Powitanie Wiosny”.
To był niesamowity, nietuzinkowy dzień, działo się naprawdę wiele. Każda klasa zaangażowała się w pełni, aby zaprezentować swoje możliwości plastyczne, muzyczne, taneczne lub sportowe, momentami emocje sięgały zenitu. Wiedzą o tym wszyscy, którzy uczestniczyli w programie oraz przybyli na tę uroczystość i z zainteresowaniem śledzili jej przebieg . Celem spotkania z okazji Pierwszego Dnia Wiosny było rozbudzanie kreatywności uczniów, umożliwienie im prezentacji swoich osiągnięć w warunkach rywalizacji z rówieśnikami, integracja zespołów klasowych oraz całej społeczności szkolnej.
21 marca uczniowie naszej szkoły energicznie, z entuzjazmem, radośnie pożegnali zimę, a przywitali wiosnę. Na zakończenie został rozstrzygnięty konkurs „Wiosna – moja ulubiona pora roku” i wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody oraz gratulacje za ciekawe pomysły i barwną kolorystykę prac.
61 JESTEŚMY LAURETAMI PROGRAMU "PLANETA ENERGII"
SOSW znalazł się w gronie laureatów Programu „Planeta Energii”. Wiosną odwiedzi nasze miasto z 2-dniową wizytą mobilne centrum nauki.
Nasi uczniowie i nauczyciele brali udział w Programie „Planeta Energii”, której ambasadorem jest dr Tomasz Rożek.
Program „Planeta Energii” realizowany był w formie konkursu skierowanego do nauczycieli i uczniów klas I–III szkół podstawowych w całym kraju. Jego głównym celem było propagowanie wśród najmłodszych wiedzy o energii elektrycznej oraz kształtowanie odpowiedzialnych postaw. W ramach konkursu najmłodsi dowiedzieli się m.in., czym jest i skąd bierze się prąd, jaką rolę pełni w naszym życiu, jakie są jego podstawowe źródła oraz jak racjonalnie i przyjaźnie dla środowiska z niego korzystać. Poznali zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń elektrycznych oraz prawidłowego zachowania w pobliżu obiektów energetycznych, podczas burzy czy w przypadku porażenia prądem.
Koordynatorem programu w naszej szkole była pani Angelika Skrobała.
Bardzo się cieszymy i czekamy do wiosny…….Planeta Energii” to dla najmłodszych niezapomniana przygoda oraz udział w niecodziennych eksperymentach i doświadczeniach pobudzających zainteresowanie nauką, otaczającym nas światem i zachodzącymi w nim zjawiskami.
60 UDZIAŁ W KONKURSIE
Uczennice naszego Ośrodka wzięły udział w XIII Ogólnopolskim Konkursie Literacko – Plastycznym „Świat bez Barier” pod hasłem ”Dmuchawce, Latawce, Wiatr…..” Trzymamy za nie kciuki
59 DZIEŃ KOBIET NA ŚWIETLICY SZKOLNEJ
"Papierowe warsztaty - upominki dla pań i dziewczynek"- pod takim hasłem odbyły się 8 marca zajęcia w świetlicy szkolnej w ramach obchodów Dnia Kobiet. Było kolorowo, papierowo, bibułowo... a upominki wykonane według własne inwencji były piękne i niepowtarzalne.
58 DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU
16 lutego 2017 roku został rozstrzygnięty przez komisję w składzie: pani dyrektor Iwona Górka oraz pani aspirant Agnieszka Kulawiecka międzyszkolny konkurs na plakat: "Zagrożenia Internetu". Pierwsze miejsca otrzymali uczniowie: SP nr 4, SP nr 9, ZSK oraz SOSW w Sieradzu. Nagrody zostały wręczone wszystkim laureatom oraz osobom wyróżnionym w czasie imprezy pod hasłem "Dzień Bezpiecznego Internetu", który nasza placówka zorganizowała 24 lutego o godzinie 11.00 w sali gimnastycznej w ramach realizacji zadań programu Erasmus + "Razem lepiej, przyłącz się do nas!". Były wspólne warsztaty na temat pozytywnych i negatywnych stron Internetu, w których wzięli udział goście: uczniowie SP nr 4, SP nr 9 i ZSK, prezentacja multimedialna, występ Amatorskiego Teatru Dorosłych MASAKRA i rozstrzygnięcie konkursu.
Nagrody i dyplomy, ufundowane ze środków unijnych, wręczali: pani aspirant Agnieszka Kulawiecka oraz pan dyrektor Piotr Iszczek, który podsumował spotkanie slowami: "Do zobaczenia za rok!"

https://drive.google.com/open?id=0B-gCbMcEmZHoR3NsUG5qSXVUbVk
57 TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO OLIMPIAD SPECJALNYCH
W dniu 22.02.2017 r odbył się w Rawie Mazowieckiej II Łódzki Turniej Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych.W zawodach udział wzięły ekipy z : Łodzi, Kutna Opoczna , Gromadzic, Sieradza, Bełchatowa, Klub Marzenia z Łodzi , Stowarzyszenie,,Jaś i Małgosia ,, , Czepowa, Stemplewa, Rawy Mazowieckiej, Stowarzyszenie ,, Brata Alberta,, z Łodzi . Nasz ośrodek reprezentowała 4 osobowa drużyna zawodników.
Organizatorzy uświetnili zawody pokazem grup tanecznych w układach muzycznych.Patronat honorowy nad zawodami objęło Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji ,,Tatar ,, w Rawie Mazowieckiej .Liczni sponsorzy zadbali o to by zawodnicy mogli mieć napoje i słodki poczęstunek.Po zakończeniu zawodów na wszystkich czekał gorący obiad w restauracji hotelu ,,Tatar,, .Rozgrywki odbywały się w 3 grupach sprawnościowych.Ponad 70 zawodników stoczyło zacięte mecze .Piecze nad zawodami sprawowali sędziowie klasy międzynarodowej .Nasi zawodnicy odnieśli duży sukces zdobywając łącznie 3 srebrne i 1 brązowy medal. Każdy zawodnik otrzymał od organizatorów pamiątkowe prezenty i upominki. GRATULUJEMY !!!
56 SZKOLNY BAL KARNAWAŁOWY
Jak co roku w okresie karnawału uczniowie szkoły uczestniczyli w balu karnawałowym. Podczas balu nie zabrakło karnawałowych strojów, fajnej muzyki, konkursów i słodkiego poczęstunku. Zabawa karnawałowa to mile spędzony wspólnie czas, który na długo pozostanie w naszej pamięci.Imprezę przygotowali nauczyciele zespołu SPP przy wsparciu Stowarzyszenia AB OVO.
55 SPOTKANIE Z LEŚNIKIEM
20 lutego 2017 roku , w ramach realizacji programu ,,Jestem przyjacielem przyrody” część uczniów naszej szkoły wzięło udział w lekcji przyrody, którą poprowadził dla nas zaprzyjaźniony leśniczy pan Daniel . Tym razem dowiedzieliśmy się o tym co dzieje się zimą w lesie i jak bardzo potrzebna jest zwierzętom nasza pomoc. Słuchaliśmy ciekawych opowieści o zwierząt zamieszkujących nasze polskie lasy.
54 WALENTYNKI SZKOLNE
"Muzyka jest kluczem, taniec emocjami a śpiew myślami" pod takim tytułem 14 lutego, odbyła się impreza z okazji Walentynek - święta zakochanych. Miłość można okazać na wiele sposobów: poprzez czyny, gesty, słowa, muzykę, śpiew, taniec, w deszczu, przy pięknej pogodzie, solo i w duecie. Wychowankowie przedszkola i uczniowie szkoły recytowali poezję miłosną oraz zaprezentowali różne gatunki tańców, w rytm standardów i piosenek o tematyce miłosnej. Wystąpili w tangu, walcu z "Pięknej i Bestii", cha-chy z filmu Grees, romantycznym tańcu z filmu "Gorączka sobotniej nocy", tańcu z parasolami w rytm piosenki z filmu "Deszczowa piosenka", charlestonie, tańcu hinduskim z muzyką z filmu bollywood, tańcu ze wstążkami i nowoczesnym. W trakcie imprezy nagrodzono uczestników konkursu recytatorskiego pt. "Miłość nie jedno ma imię". Wyróżnienie otrzymała Klaudia Grobelna. Natalia Wojterzak zaprezentowała dwie piosenki z repertuaru Anny Jantar: " Co ja w Tobie widziałam" i "Zawsze gdzieś czeka ktoś". W imprezie uczestniczyli przedszkolaki, uczniowie, nauczyciele oraz rodzice, którzy ze łzami w oczach przypatrywali się swoim pociechom. To były niezapomniane chwile.
53 BAL KARNAWAŁOWY W DPS
Dnia 14 lutego 2017r. na terenie DPS-u odbył się bal karnawałowy, w którym uczestniczyły dzieci objęte zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi wraz z nauczycielami. Uczestnicy balu byli przebrani w stroje karnawałowe. Wszyscy spędzili miło czas przy muzyce, tańcach i ulubionych zabawach. Mogli również skosztować specjałów przygotowanych specjalnie na tę okazję.
52 WALENTYNKI W INTERNACIE
Tradycyjnie już, 14 lutego, wychowankowie internatu świętowali Walentynki. W tygodniu poprzedzającym ten dzień, zorganizowali pocztę walentynkową i wykonali dla siebie nawzajem drobne upominki oraz dekoracje na bal. W czasie imprezy każdy uczestnik otrzymał walentynkę. Wszyscy bawili się w rytmie karnawałowych szlagierów
51 BAL KARNAWAŁOWY DLA PRZEDSZKOLAKÓW ORAZ 10-LECIE ZAJĘĆ WCZESNEGO WSPOMAGANIA
Dnia 16 lutego 2017 roku odbył się Bal Karnawałowy dla przedszkolaków i dzieci z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju. Wszyscy mali uczestnicy zabawy, mieli piękne i kolorowe stroje karnawałowe. Dobra zabawa towarzyszyła wszystkim przybyłym gościom. Ponadto była to okazja do świętowania 10 –lecia zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, urodzinowym tortem dzieliła pani wicedyrektor Maria Wika. Największą atrakcją imprezy okazał się magiczny świat baniek mydlanych oraz malowanie twarzy. Do zobaczenia w przyszłym roku.
50 ŁÓDZKI MITYNG OLIMPIAD SPECJALNYCH
W dniu 16.02.2017 roku w sali Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Sieradzu odbył się Łódzki Mityng Olimpiad Specjalnych w Trójboju Siłowym. Trójbój siłowy to dyscyplina mało popularna wymagająca wszechstronnego przygototowania siłowego gdyż obejmuje trzy konkurencje siłowe a mianowicie: wyciskanie sztangi w leżeniu na ławeczce, tzw. "Martwy ciąg" czyli podniesienie sztangi z podłogi do wysokości pasa zawodnika oraz przysiad ze sztangą. wszystkie wyniki zostają przeliczane przez współczynnik wagi zawodnika i suma punktów daje wynik końcowy w poszczególnych konkurencjach oraz w trójboju.
W Sieradzu wystartowało 10 zawodniczek i zawodników z Klubu OS JiM z Łodzi oraz Spartakus Sieradz. Bezkonkurencyjni okazali się sieradzanie choć emocji nie brakowało a w poszczególnych kategoriach zwyciężyli:
Kobiety :Agata Kaczmarek -wynikiem 161.55 pkt,Małgorzata Woźniak -150,36 pkt,
Karolina Kucharska 140,33 pkt,Martyna Moczkowska 133,536
Mężczyźni waga lekka:Martin Bogulski -207,72 pkt,Patryk Korban -169.02
Dominik Orszulak -157,61.
Mężczyżni waga ciężka:Mateusz Klimczak - 133,82 pkt, Wiktor Czerkawski -133,14 pkt,
Adrian Witek - 108,34 pkt
Zwycięzcy poszczególnych kategorii będą mieli szansę wziąć udział w ogólnopolskich zawodach ,które odbędą się w dniach 26-28 maja w Jędrzejowie.
49 WALENTYNKI NA ŚWIETLICY SZKOLNEJ
14 lutego 2017 r. w świetlicy szkolnej odbyły się walentynki .Uczniowie obejrzeli film „Tylko mnie kochaj”, przygotowali kartki walentynkowe i wzięli udział w zabawie „Poczta Walentynowa”… a miłość i przyjaźń „wisiały w powietrzu” przez cały dzień!
48 SPOTKANIE ZE STOMATOLOGIEM
W dniu 9 lutego 2017 roku, odwiedziła nas pani stomatolog Aleksandra Miśkiewicz, która przeprowadziła pogadankę na temat dbania o higienę jamy ustnej. Podczas spotkania, pani doktor na modelu szczęki zademonstrowała prawidłowy sposób mycia zębów oraz wspólnie z dziećmi ustaliła dietę właściwą dla zdrowych zębów i kości, wyjaśniła jak zbudowany jest ząb i co dzieje się z nim, gdy zaczyna chorować. Na zakończenie pani stomatolog opowiedziała co należy robić, aby zęby jak najdłużej pozostały zdrowe zachęcając do odwiedzin stomatologa.

47 UDZIAŁ W ZAJĘCIACH W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ
W dniu 3 lutego 2017 roku uczniowie zespołów terapeutycznych ZTG2 i ZTG1 wraz z wychowawczyniami uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych w Bibliotece Pedagogicznej w Sieradzu, które poprowadziła dla nich Pani Ewa Kanicka. Tematyką przewodnią zajęć była "przyjaźń". Uczniowie w ich trakcie szukali odpowiedzi "Czy warto mieć przyjaciela/być przyjacielem?" Obejrzeli przy okazji wystawę czasową, którą były zdjęcia z tegorocznej edycji naszego szkolnego kalendarza. Pani Ewa zaprosiła uczniów na kolejne zajęcia już w kwietniu :)
46 DOGOTERAPIA NA ZAJĘCIACH REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH
W dniu 31.01.2017r. po raz kolejny w zespole zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w Złoczewie gościliśmy Boni z panią Martyną. Boni to przemiły piesek rasy labrador, który potrafi niezwykle uradować naszych podopiecznych: każdy z nas dostał „całusa”, mogliśmy się poprzytulać, głaskać, nakarmić pieska, wyjść z nim na spacerek. Boni bardzo chętnie przynosiła rzucony przedmiot, podawała łapę, turlała się po naszych nogach, a na koniec „przybiła piątkę” i zrobiła „pa-pa”.Boni jest naprawdę rewelacyjna…
45 PROJEKT "SOSW W SIERADZU JAKO CENTRUM SZKOLENIOWO-DORADCZE Z ZAKRESU EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ CZERPIĄCE Z DOŚWIADCZEŃ EUROPEJSKICH"
Szkolenie w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (POWERSE-2016-1-PL01-KA101-023792).
W dniach 16.01 -20.01.2017r. odbyło się drugie z zaplanowanych szkoleń w ramach projektu:"Mobilność kadry edukacji szkolnej"Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (POWERSE-2016-1-PL01-KA101-023792). Pięcioro nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu - Elżbieta Chrzanowska, Krystyna Stasiak, Barbara Tomczyk, Renata Dziedziela i Renata Płaczek - uczestniczyło w szkoleniu pt. ,,Edukacja włączająca na przykładzie instytucji hiszpańskich"zorganizowanym przez instytucję szkolącą Europrojectos z Hiszpanii. Celem szkolenia było zdobycie wiedzy na temat edukacji włączającej w Hiszpanii. Oprócz zdobytej wiedzy teoretycznej nauczyciele mieli okazję zobaczyć jak pracuje się w różnych instytucjach zajmujących się edukacją, rehabilitacją, resocjalizacją i wychowaniem dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz niewidomych i słabo widzących. I tak dodatkowo w ramach szkolenia odbyto wizyty w: Down Córdoba, Virgen de la Esperanza, Asociación Autismo de Córdoba, Centro de Educación Especial Santo Ángel, Aprosub, Centro Alfa. Nauczyciele podczas wizyt w instytucjach wymieniali się doświadczeniem w pracy z osobami z niepełnosprawnością umysłową , porównywali, doszukiwali się podobieństw i różnic w systemie edukacji w Polsce i w Hiszpanii. Wartością dodaną szkolenia była współpraca w międzynarodowej grupie nauczycieli i pracowników oświatowych z Hiszpanii, Niemiec, Polski. W ramach projektu uczestniczki zrealizowały również program kulturowy.
44 PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu, ul. Krakowskie Przedmoście 58 informuje, iż nie planuje żadnych postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017.
43 BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE 2017
11 stycznia odbyły się zajęcia w ramach programu wychowania komunikacyjnego "Bądź bezpieczny". Dotyczyły one zachowania bezpieczeństwa podczas zbliżających się ferii zimowych.Odbyły się one w dwóch grupach wiekowych: dla uczniów zespołów terapeutycznych SP, klas I-VI oraz uczniów Gimnazjum i SPP. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, utrwalali Kodeks postępowania w domu, na ulicy i podczas zabaw na śniegu i lodzie. Zajęcia zostały przygotowane przez: p. A. Mikołajczyk, p.A. Wencwel, p.B. Kubiś-Knop, p. A. Maślak.
42 KONCERT KOLĘD
W dniu 10.01.2017r. odbył się w internacie koncert kolęd w wykonaniu zespołu wokalno-instrumentalnego z Gimnazjum nr 1 w Sieradzu. Młodzież obu szkół miała możliwość wspólnie zaśpiewać 12 najpopularniejszych kolęd polskich. Spotkanie to było doskonałą lekcją kultury spędzania wolnego czasu
i integracji. Coroczne koncerty kolęd stały się tradycją kalendarza uroczystości internatu SOSW w Sieradzu.
41 WIGILIA SZKOLNA
22 grudnia 2014 roku w sali gimnastycznej SOSW w Sieradzu odbyła się szkolna wigilia. Dyrekcja, nauczyciele i wszyscy uczniowie naszej szkoły mogli wspólnie zgromadzić się przy stole wigilijnym. W przygotowanie uroczystości zaangażowani byli wszyscy: poczynając od maluchów ze szkoły podstawowej poprzez klasy gimnazjum, zespoły terapeutyczne, uczniów szkoły przysposabiającej do pracy, kończąc na młodzieży szkoły zawodowej. Gdy młodsi od rana pracowali nad przystrojeniem choinek, starsi kroili ciasto, nakrywali do stołów, przygotowywali dekoracje. Potem było tradycyjne dzielenie się opłatkiem i delektowanie smakołykami świątecznymi. Nie zabrakło występów. Uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy oraz zespołu terapeutycznego gimnazjum przygotowali pod kierunkiem p. A. Kłanieckiej i p. I. Komorowskiej inscenizację wiersza ks. Jana Twardowskiego. Natomiast młodsi uczniowie zespołów terapeutycznych szkoły podstawowej pod kierunkiem p. A. Król zaprezentowali wiersze i piosenki o tematyce bożonarodzeniowej. To było wspaniałe spotkanie. Wszyscy byliśmy razem, mogliśmy wspólnie pokolędować. Właśnie tak smakują święta…
40 WIGILIA W INTERNACIE
Piękną tradycją naszego ośrodka jest Wieczór Wigilijny, który odbył się 21. grudnia o godzinie 18 . Jak co roku uroczystość tę zaszczycili swoją obecnością : Dyrekcja Ośrodka, Nauczyciele, pracownicy szkoły, emeryci , rodzice wychowanków oraz przedstawiciele harcerstwa z Komendy Hufca Miasta Sieradza z „ Betlejemskim Światełkiem Pokoju” .Wychowankowie internatu zaprezentowali swoje umiejętności aktorskie, wokalne oraz taneczne w przedstawieniu pt: „ Świat potrzebuje miłości” wprowadzając wszystkich w świąteczny nastrój. Spotkanie wigilijne przebiegało w atmosferze rodzinnego ciepła, wzajemnej życzliwości i pojednania. Były płynące z głębi serca życzenia oraz wspólne śpiewanie kolęd. Na odświętnie przygotowanych stołach nie zabrakło wspaniałych wigilijnych potraw. Ten niezwykły dzień na zawsze zapisał się w pamięci wszystkich uczestników
39 SPOTKANIE WIGILIJNE PRZEDSZKOLAKÓW
We wtorek 20 grudnia 2016 roku odbyło się spotkanie wigilijne naszych przedszkolaków zorganizowane we współpracy z rodzicami. Tradycyjnemu składaniu życzeń świątecznych towarzyszyła wesoła atmosfera. Najbardziej wyczekiwanym momentem naszego spotkania była wizyta Świętego Mikołaja, który przybył z ogromną paczką prezentów. Na zakończenie wszyscy wspólnie śpiewali najpiękniejsze kolędy i pastorałki. Radości i swawolom nie było końca.
38 V MIĘDZYPOWIATOWY KONKURS KULINARNY
W dni 16 grudnia 2016roku uczennice Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr3 w naszym Ośrodku w zawodzie kucharz : Alicja Skrobała z kl. III i Magdalena Szymczak kl. II wzięły udział w V Międzypowiatowym Konkursie Kulinarnym ,, Potrawa Wigilijna i Bożonarodzeniowa- Między tradycją, a ekologią.Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach. Współorganizatorem było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych " Polska Ekologia" w Warszawie.Celem głównym Konkursu było kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o polskiej tradycji kulinarnej podczas przygotowywania potraw wigilijnych i bożonarodzeniowych.
Konkursanci byli oceniani przez jury w składzie: Pan Carlos Gonzales- Tejera, Pan Marcin Piotrowski, Pani Anna Kołodziej oraz Pani Agnieszka Klimczak.
Komisja oceniała: kreatywność, wygląd i aranżację potraw, dobór składników, smak i aromat, prawidłowe zastosowanie technik kulinarnych, odpowiednie i właściwe przygotowanie produktów i sprzętu, racjonalne wykorzystanie surowca, higienę i czystość podczas pracy, profesjonalizm pracy, czas pracy.
Rywalizacja była emocjonująca . Uczennice podczas zmagań konkursowych sporządziły ,, Zielone pierogi z pstrągiem podane z sosem ćwikłowym”, zdobyły wyróżnienie, otrzymały dyplomy, oraz nagrody rzeczowe. Oczekując na rozstrzygnięcie konkursu uczestnicy mogli obejrzeć:
-pokaz synchroniczny z"szablowaniem wina" w wykonaniu naszych Mistrzów.
-pokaz gastronomiczny wykonywany przez Eksperta firmy Stalgast Pana Carlosa Gonzales- Tejera- "Tajemnice kuchni sous "
-pokaz gastronomiczny w wykonaniu uczestnika programu "Top Chef" Pana Marcina Piotrowskiego"Czarodziejska kuchnia" - zastosowanie ciekłego azotu w kuchni.
37 SPOTKANIE WIGILIJNE
16 grudnia 2016 r. odbyło się tak jak w poprzednich latach spotkanie wigilijne
w "Marusi". Uczestniczyli w nim uczniowie SOSW w Sieradzu objęci zajęciami
rewalidacyjno-wychowawczymi, mieszkańcy DPS-u, podopieczni Stowarzyszenia "Dary Losu" wraz ze swoimi rodzicami, opiekunami, nauczycielami, terapeutami. Na spotkanie przybyli również zaproszeni goście: zastępca prezydenta miasta Sieradza – p. Rafał Matysiak,przewodniczący Rady Miejskiej – p Mirosław Antoni Owczarek, władze zaprzyjaźnionej Gminy Burzenin, przedstawiciele instytucji: PCPR, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Nadleśnictwo Złoczew, ZNP, współgospodarze spotkania czyli kadra kierownicza SOSW -p. dyr. Iwona Górka, p. dyr. Piotr Iszczek, p. Renata Płaczek, przedstawiciele mediów oraz wolontariatu z Sieradza.Pani Monika Nowicka i p. Beata Dobiecka powitały i wprowadziły w świąteczny nastrój przybyłych na uroczystość. Następnie w imieniu zarządu Stowarzyszenia "Dary Losu"i dyrekcji SOSW głos zabrała p. Maria Wika. Podczas swojego wystąpienia p. dyr. Maria Wika złożyła najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych, pełnych życzliwości świąt Bożego Narodzenia spędzonych w rodzinnym gronie. Życzenia zebranym na uroczystości złożył również przewodniczący Rady Miasta – p. Mirosław Antoni Owczarek.
Kolejnym punktem spotkania wigilijnego był występ dzieci ze środowiskowej
świetlicy profilaktyczno-komputerowej Stowarzyszenia"Dary Losu". Następnie przystąpiliśmy do dzielenia się opłatkiem i składania sobie życzeń. Zgromadziliśmy się wokół pięknie udekorowanych stołów, na których nie mogło zabraknąć tradycyjnych potraw. Ten szczególny czas umilał nam występ zespołu "Dzikie śledzie". Dużo emocji dostarczyła uczestnikom spotkania wizyta Św. Mikołaja i jego Śnieżynek. Uroczystość pięknie nas wprowadziła w nastrój, klimat zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.
36 KALENDARZ 2017
W dniu 15 grudnia 2016 roku odbyła się w naszej placówce uroczystość promująca Kalendarz 2017, która jednocześnie rozpoczęła cykl imprez związanych z 10-leciem zajęć wczesnego wspomagania rozwoju. Dlatego właśnie na stronach tegorocznego kalendarza przedstawiony jest wizerunek najmłodszej grupy naszych podopiecznych, dzieci w wieku od 1 do 7 lat, uczestników w/w zajęć. W tym roku wsparli nas w tym przedsięwzięciu Panowie Dariusz Klimczak – fotograf i Tomasz Piętka – grafik komputerowy oraz liczni sponsorzy. Podczas uroczystości po prezentacji zdjęć oraz podziękowaniach dla realizatorów i sponsorów odbyła się krótka zabawa dla dzieci i pokaz iluzjonisty.
35 BEZPIECZNY W DOMU SZKOLE I NA ULICY
W dniu 28. 11. 2016r. w ramach realizacji programu "Bezpieczny w domu, szkole i na ulicy" odbyło się spotkanie pt" Inicjacja seksualna - czy warto czekać" przygotowane na uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. Celem spotkania było zapoznanie uczniów, jakimi motywami kierują się młodzi ludzie podejmując wczesne współżycie seksualne oraz określenie i analiza następstw przedwczesnej inicjacji seksualnej. Na spotkaniu młodzież podzielona na grupę męską i żeńską za pomocą schematów zaznaczała elementy narządów rozrodczych człowieka oraz omówiony został temat dotyczący higieny osobistej. Spotkanie przygotowały Krystyna Stasiak, Agnieszka Maślak, Katarzyna Dawid-Jędrysiak.
34 DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA ORAZ PASOWANIA NA PRZEDSZKOLAKA
W dniu 24 listopada 2016 roku odbyło się spotkanie z okazji ,, Dnia pluszowego misia oraz Pasowania na Przedszkolaka”. Uroczystości towarzyszyła miła atmosfera i wiele emocji. Podczas spotkania rodzice przygotowali dla swoich pociech przedstawienie oparte na wierszu Juliana Tuwima ,,Rzepka”.
33 WYRÓŻNIONE ANIOŁY
Uczniowie Zespołów Terapeutycznych naszego ośrodka z wielką ochotą przystępują do konkursów i wykonują przeznaczone na te cele prace plastyczne. Tym razem siedmiu uczniów wykonało „Anioły Bożego Narodzenia i Bombki Choinkowe”na konkurs, skierowany do wszystkich szkół sieradzkich, który pod takim hasłem ogłosił Spółdzielczy Dom Kultury w Sieradzu. Anioły dwóch naszych gimnazjalistek z zespołów: ZTG2 i ZTI zostały wyróżnione. W dn. 5.12.2016 r. nasi wychowankowie uczestniczyli w
uroczystym wręczeniu nagród.
32 SZKOLNE ANDRZEJKI
Tradycyjne w wigilię św. Andrzeja w naszym Ośrodku cała społeczność szkolna uczestniczyła w zabawie andrzejkowej . Każdy ,, mógł poznać swoją przyszłość", dzięki wróżkom, które nawiedziły naszą szkołę. W trakcie imprezy odbyły sie otrzęsiny uczniów klas pierwszych, którzy po wykonaniu kilku zdań zostali oficjalnie przyjęci przez samorząd szkolny do społeczności szkolnej. Ponadto rozstrzygnięto szkolny konkurs na ,, Najpiękniejszy lampion" i wręczono nagrody. Całej imprezie towarzyszyła skoczna i taneczna muzyka.
31 SPOTKANIE ANDRZEJKOWO - KATARZYNKOWE NA ŚWIETLICY SZKOLNEJ
…kończy się listopad…czas długich wieczorów, wróżb i magii… dlatego 30 listopada 2016 r. w świetlicy szkolnej odbyło się spotkanie katarzynkowo-andrzejkowe. Przypomnieliśmy staropolskie zwyczaje tradycje. Buty z lewych stóp uczniów powędrowały w stronę progu (uchylimy rąbka prawdy: pierwsi, którzy wyjdą za mąż/ożenią się to Dominik O. i Kasia L.). Wróżby dotyczące przyszłości i szczęścia, przyszłej pracy. Było tajemniczo a kiedy pani Justynka odpaliła wielka tubę konfetti: wybuchowo, wystrzałowo i kolorowo.
30 KONKURS BIBLIJNY
30 listopada 2016 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Sieradzu odbyła XII edycja Międzyszkolnego Konkursu Biblijnego dla uczniów szkół specjalnych współorganizowanego z łódzkim oddziałem Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana. Tematem tegorocznej edycji było miłosierdzie ,,Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią``
W konkursie wzięli udział uczniowie ze szkół specjalnych z Warty, Łasku, Stemplewa i Sieradza. Uczestnicy konkursu pracowali w trzyosobowych mieszanych zespołach, gdyż celem konkursu oprócz sprawdzenia wiedzy biblijnej i umiejętności korzystania z Pisma Św. była integracja i wzajemne poznanie się uczestników. Wszyscy doskonale poradzili sobie z zadaniami konkursowymi.
Fundatorem nagród zespołowych i indywidualnych było Stowarzyszenie Civitas Christiana.
29 SPOTKANIE Z POETKĄ
W dniu 28.11.2016r. wychowankowie Internatu SOSW w Sieradzu mięli zaszczyt gościć poetkę p. Annę Baśnik. Pani Anna deklamowała wiersze z autorskich tomików poetyckich „Zatrzymane w kadrze’, „Smak życia” i „Slajdy” przy akompaniamencie muzycznym p. R. Mikołajczyka, który zorganizował ten andrzejkowy wieczór z poezją.Dzieci i młodzież z dużym zainteresowaniem i wzruszeniem wysłuchali wierszy deklamowanych przez poetkę.
Spotkanie to, było refleksją nad codziennym życiem, miłością i przyjaźniami, na co dzień których doświadczamy.
28 „HERBATKA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ”
W ramach programu „Lubisz wiersze i bajeczki” odbyły się w bibliotece szkolnej spotkania uczennic Zespołu Terapeutycznego Gimnazjum nr 2 z przedszkolakami uczęszczającymi do naszego ośrodka. Gimnazjalistki czytały oraz śpiewały wiersz Wandy Chotomskiej pt.: „Rodzinna herbatka”. Najmłodsi, z dużym zainteresowaniem, wysłuchali utworu zaprezentowanego przez starsze koleżanki a następnie skosztowali ciepłej herbatki z cytrynką zaparzonej według wskazówek zawartych w wierszu Wandy Chotomskiej.
27 SZKOLENIE NAUCZYCIELI SOSW W TURCJI
W dniach: 21.11.2016 - 25.11.2016 dwie nauczycielki z SOSW w Sieradzu przebywały na szkoleniu (na temat sposobów przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu z powodu różnego typu uzależnień) w miejscowości Eregli w Turcji w placówce ponadgimnazjalnej (o profilu marynistycznym) - Hatice Erdem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi.
W trakcie wizyty, która odbyła się w ramach realizacji projektu Together Better - Join Us! (Erasmus+), uczestnicy: omówili rezultaty ankiet dla uczniów i rodziców, zaprezentowali w formie warsztatowej oraz cyfrowej sposoby zapobiegania wykluczeniu, które może być wynikiem uzależnień od: alkoholu, narkotyków, papierosów, Internetu, gier komputerowych, hazardu, telefonów komórkowych; zapoznali się z systemem edukacji w Turcji na podstawie przygotowanych prezentacji i poprzez zwiedzanie szkół (również specjalnych); uczestniczyli w warsztatach artystycznych, zaplanowali i omówili zadania na kolejne 3 miesiące, ustalili sposób wykonania poradników na temat integracji w szkole, poznali elementy kultury Turcji.
Interesujące dla nauczycieli z państw partnerskich były dwa spotkania z przedstawicielami władz: miasta i regionu, w czasie których rozmawiano o edukacji oraz sposobach budowania dialogu międzykulturowego.
26 JESIEŃ W PEŁNI
14 listopada odwiedziła nas Pani Jesień. Tego dnia obowiązkowym kolorem ubrania, dekoracji i potraw był kolor pomarańczowy. Barwa pomarańczowa to połączenie czerwieni i żółci należące do kolorów ciepłych. Jest jednym z najradośniejszych kolorów. Wprowadza wesoły nastrój, kojarzy się z żywością owoców. Oprócz tego, kolor ten sprzyja pogodnym myślom, zwiększa motywację do działania, wzmacnia poczucie własnej wartości i pomaga walczyć z kompleksami. Nie bez znaczenia został więc wybrany dominującym kolorem spotkania podczas, którego uczniowie pod kierunkiem nauczycieli i wychowawców przygotowywali pomarańczowe dania. Najwięcej radości sprawiało dzieciom samodzielne przygotowywanie soku pomarańczowego i marchewkowego przy użyciu sokowirówki i wyciskarki do cytrusów. Chętnie wykonywali także surówkę z marchwi i koreczki owocowo-warzywne. Oprócz przygotowanych potraw, jak zupa dyniowa, galeretki, kiśle, dzieci miały możliwość skosztowania pomarańczowych warzyw i owoców, których walory zostały podkreślone przez p.I.Maćczak, p.I.Pietruszewską i p.M.Frycie. Całemu spotkaniu towarzyszyła przyjemna atmosfera.
25 UROCZYSTY APEL Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
W dniu 10 listopada 2016 roku spotykaliśmy się na uroczystości z okazji 98 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. 11 listopada to wielka data - symbol miłości ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i zwycięstwa. Apel miał na celu wzbogacenie wiedzy uczniów, kształtowanie szacunku do historii minionych pokoleń, uświadomienie Polakom roli wartości w życiu narodu, oraz uświadomienie młodemu pokoleniu, że Święto Narodowe i praca codzienna jest sprawą wszystkich. Obowiązkiem rodziny i szkoły jest pielęgnowanie tradycji narodowych , co czynimy na co dzień i od święta. Apel przygotowały panie: E. Chrzanowska, Katarzyna Kowalska-Burdelak, A. Król, Barbara Madalińska, D. Piekarczyk-Cola, B. Tomczyk.
24 KONCERT Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W INTERNACIE
W dniu 07.11.2016r. odbył się w Internacie SOSW w Sieradzu koncert pieśni żołnierskich i patriotycznych w wykonaniu Chóru z Gimnazjum nr 1
w Sieradzu, Wychowankowie Internatu wysłuchali następujące pieśni: „Rota”, „Przybyli ułani pod okienko”, „Marsz, marsz Polonia”, „Marsz I Brygady”, „Ułani, ulani”, „O, mój rozmarynie”, „Piechota”, „Rozkwitają pąki białych róż”, „Pierwsza kadrowa”, „O, mój rozmarynie”, „Biały krzyż”, „Hej strzelcy wraz”, „Warszawianka”, „Czerwone maki na Monte Cassino”, „Rozszumiały się wierzby płaczące”. Tematyka wysłuchanych pieśni była doskonałą lekcją historii, drogi naszej Ojczyzny do niepodległości.
Koncert w ramach koła muzycznego zorganizował i przeprowadził
R. Mikołajczyk.
23 UDZIAŁ W PROJEKCIE NIEMIECKO-POLSKIM
Dwoje uczniów naszej placówki: Piotr Kosatka i Weronika Zawadzka przebywało w dniach: 6.11.2016 – 12.11.2016 w niemieckiej miejscowości Trebnitz wraz z sieradzką grupą PaT (działającą przy KPP w Sieradzu), zaproszoną przez władze Brandenburgii oraz Stowarzyszenie Zamek Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań. W programie profilaktycznym znalazły się dwie prezentacje spektaklu, przygotowanego przez grupę: „Requiem dla Mai” (na zamku Trebnitz oraz w Domu Kultury w Seelow), warsztaty teatralne i dokumentacyjne, realizowane wraz z niemieckimi rówieśnikami, a także spektakl, przygotowany przez niemieckich instruktorów. W uroczystym podsumowaniu projektu wzięli udział także: przedstawiciele policji Brandenburgii, minister spraw wewnętrznych tego regionu, starosta Seelow, lokalne i regionalne media, a także szefowie policji z Sieradza i Łodzi, którzy zainicjowali współpracę w zakresie profilaktyki między zaprzyjaźnionymi regionami obu krajów. Na koniec były łzy wzruszenia, zapewnienia o dalszej współpracy, a przede wszystkim radość z nawiązania nowych znajomości z naszymi zachodnimi sąsiadami.
22 "BEZPIECZNY W DOMU, SZKOLE I NA ULICY"
"Prąd i urządzenia elektryczne" to temat zajęć otwartych, które odbyły się 7 listopada w ramach realizacji programu profilaktycznego "Bezpieczny w domu, szkole i na ulicy". W spotkaniu wzięli udział uczniowie zespołów terapeutycznych szkoły podstawowej i klasy IV-VI. Uczestnicy dowiedzieli się w jaki sposób obchodzić się z urządzeniami elektrycznymi.; poznali zasady bezpiecznego korzystania z njch. W ramach praktycznego działania odgrywali scenki sytuacyjne ukazujące niebezpieczne zachowania w kontaktach z prądem i urządzeniami elektrycznymi. Obejrzeli również prezentację multimedialną i rozwiązali krzyżówkę tematyczną.
21 UDZIAŁ W ZAJĘCIACH EDUKACYJNYCH W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ
W dniu 4 listopada 2016 r. uczniowie zespołów terapeutycznych gimnazjum pod opieką p.A.Szczepańskiej i p.I.Komorowskiej wzięli udział w zajęciach edukacyjnych w Bibliotece Pedagogicznej w Sieradzu. Zajęcia pod hasłem "Prawa dziecka" poprowadziła zaprzyjaźniona z nami Pani Ewa Kanicka. Po zajęciach uczniowie obejrzeli również wystawę czasową w postaci prac plastycznych i innych wytworów podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach.
20 SPOTKANIE Z LEŚNIKAMI
Dnia 2 listopada 2016 roku, o godz. 10:40, odbyło się spotkanie z pracownikami nadleśnictwa : p. D. Palmą i D. Łaniewskim, w ramach realizacji programu ,, Jestem przyjacielem przyrody”. Dzieci z zapartym tchem słuchały ciekawych opowieści panów leśniczych o zmianach zachodzących jesienią w przyrodzie . Uczniowie dowiedzieli się o tym , z jakich pięter zbudowany jest las, jak chronić i dbać o przyrodę oraz jak należy właściwie zachowywać się w lesie. Poznaliśmy także wielu mieszkańców lasu – na przykładzie eksponatów. Na koniec czekało nas wspólne sadzenie drzewek. Wrażeń tego dnia było wiele, które jeszcze przez długi czas będziemy pamiętali a zdobyta wiedza o lesie, zostanie utrwalona podczas zajęć w szkole.
19 X KONKURS GASTRONOMICZNY POD HASŁEM ,, SMAKI REGIONU ŁÓDZKIEGO”
W dniu 25 października 2016r. dwie uczennice kl. III Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 naszego Ośrodka – Alicja Skrobała i Weronika Zawadzka wzięły udział w X Konkursie Gastronomicznym pod hasłem ,, Smaki Regionu Łódzkiego”. Głównym celem konkursu było : zapoznanie uczniów z tradycyjnymi potrawami regionu łódzkiego, rozwijanie kreatywności i pomysłowości podczas przygotowania potraw , podniesienie poziomu kształcenia i rozwijanie umiejętności zawodowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych szkół specjalnych, rozwijanie zainteresowań i umiejętności uczniów, integracja młodzieży. Konkurs nawiązywał do regionalnych potraw ziemi łódzkiej. Zawodnicy mogli popisać się przygotowaniem znanej zupy zalewajki wywodzącej się z Łodzi i jej okolic. Nasze uczennice rywalizowały z 6 drużynami . Wykazały się najlepszą wiedzą na temat potraw z regionu łódzkiego, sporządziły i zaserwowały najlepszą zalewajkę, oraz zaprezentowały potrawę w postaci plakatu. Zdobyły I miejsce. Otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe w postaci serwisów obiadowych i drobnych urządzeń niezbędnych w kuchni. Konkurs odbył się w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym Zbyszko w Wiączyniu Dolnym. Uczniowie mogli sprawdzić swoje umiejętności w kuchni restauracyjnej. Zawodnicy byli oceniani przez szefa kuchni restauracji ,,Zbyszko”. Po zmaganiach konkursowych zawodnicy konkursu uczestniczyli w atrakcjach typu przejażdżka bryczką, ognisko , tort.GRATULUJEMY!!!
18 SPOTKANIE W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ
W ramach współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Sieradzu
w dniu 24.10.2016r. odbyło się spotkanie wychowanków Internatu
z p. Karoliną Kurkowską. Tematem spotkania były „Aktywne formy spędzania wolnego czasu”. Pod okiem p. Karoliny, dzieci i młodzież poznawały i uczyły się gier planszowych i towarzyskich: „Dable”, „Potwory w Tokio”, „Dixit”, „Manster Munch” i „Grzybobranie”. Wspólna zabawa, była doskonałą lekcją myślenia logicznego, czytania ze zrozumieniem oraz integracji społeczności internackiej. Spotkanie zorganizowali wychowawcy:
J. Gotkowicz i R. Mikołajczyk.
17 WYCIECZKA HARCERZY DO ŁĘCZYCY
20 października harcerze 6 DH "Żywioły" i uczniowie pojechali na spotkanie z Diabłem Borutą do Łęczycy. Czart bardzo nas polubił, nikogo nie porwał i pomógł, żebyśmy szczęśliwie poznali Ziemię Łęczycką (klasztor Bernardynów, archikolegiatę w w Tumie i skansen w Kwiatkowicach). Organizatorki wyjazdu: p. M. Szczuko i p. I. Komorowska.Wyjazd współfinansowany ze środków Stowarzyszenia AB OVO.
16 WIZYTA SZKOLENIOWA W ESTONII
W dniach: 9.10.2016 – 16.10.2016 grupa nauczycieli (3) oraz uczniów (2) ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu przebywała w Estonii. Polska grupa wraz z delegacjami z 6 innych państw odbywała szkolenie w estońskim przedszkolu Kohtla Jarve Tareke w ramach realizacji programu Erasmus + „Razem lepiej, przyłącz się do nas”.
W trakcie wizyty równolegle odbyły się dwa szkolenia: dla nauczycieli oraz uczniów. Przedstawiciele kadry pedagogicznej krajów partnerskich wzięli udział w następujących formach aktywności: prezentacja sposobów przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, spowodowanemu przez różnice pod względem: narodowości, rasy, światopoglądu, religii itp., stosowanych w krajach europejskich; warsztaty integracyjne, legoterapia, pokaz behawioralnej metody walki z agresją –VETPA; praca z filmem, gry ruchowe, taniec, przedstawienie propozycji zawartości kolejnych rozdziałów dwóch poradników w formie elektronicznej. Młodzież natomiast uczyła się empatii oraz panowania nad emocjami na farmie podczas karmienia zwierząt, brała udział w warsztatach: sportowych, tanecznych, z rękodzieła artystycznego. Cała grupa projektowa uczestniczyła również w warsztatach naukowych, zorganizowanych w AHHAA Center w miejscowości Tartu oraz historycznych w Muzeum Morskim w Tallinnie, a także w podziemiach kopalni łupków bitumicznych w Kohtla Jarve. Partnerzy zapoznali się również z systemem edukacji w Estonii, zwłaszcza pod kątem edukacji specjalnej, zwiedzając kilka placówek oświatowych w miastach: Kohtla Jarve, Tartu, Tallinn, Narva.
15 PROJEKT "SOSW W SIERADZU JAKO CENTRUM SZKOLENIOWO-DORADCZE Z ZAKRESU EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ CZERPIĄCE Z DOŚWIADCZEŃ EUROPEJSKICH"

Pierwsze szkolenie w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (POWERSE-2016-1-PL01-KA101-023792) jest już za nami. Pięcioro nauczycieli SOSW w Sieradzu w terminie
03-07.10.2016r. odbyło zaplanowane w projekcie szkolenie pt. „Identify the Hidden Talent in Your Classroom” w miejscowości Limassol na Cyprze. Instytucją szkolącą była firma zajmująca się profesjonalnymi kursami dla nauczycieli z całej Europy Dorea Educational Institute. Oprócz grupy nauczycieli z Sieradza w szkoleniu uczestniczyły również trzy nauczycielki z Niemiec i jedna z Chorwacji. Celem szkolenia było zdobycie wiedzy i umiejętności w prawidłowym rozpoznawaniu mocnych stron ucznia, nauczenie się odróżniania ucznia zdolnego od uzdolnionego. Nasi nauczyciele podczas szkolenia zdobyli dodatkową wiedzę, szereg nowych umiejętności oraz narzędzi diagnostycznych do pracy właśnie z tymi uczniami oraz ich rodzicami. Szkolenie miało również szerszy kontekst pozwoliło spojrzeć na edukację oraz edukację włączająca w innym europejskim kraju. Uchwycić różnice i podobieństwa pracy pedagogicznej z uczniem, w tym przypadku uczniem uzdolnionym. Porównać cypryjski system edukacyjny z naszym polskim. Nauczyciele mieli okazję również porównania merytorycznego poziomu szkoleń tych organizowanych u nas w Polsce od tych odbywanych za granicą. A wartością dodaną tegoż szkolenia jest wzrost ich kompetencji językowych, tak niezbędnych dzisiaj każdemu Europejczykowi.
14 DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Jak co roku, 13 października, odbyła się uroczystość z okazji Święta Edukacji Narodowej, w której uczestniczyli uczniowie, przedszkolaki, pracownicy SOSW oraz zaproszeni goście - emerytowani nauczyciele. Podczas spotkania pani dyr. Maria Wika złożyła życzenia i podziękowania wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi. Wyróżnionym pracownikom szkoły wręczono nagrody dyrektora. W bieżącym roku było ich 20. Ponadto złożono gratulacje osobom, które otrzymały medale za długoletnią służbę, oraz p.. Ireneuszowi Jabłońskiemu nagrodzonemu przez starostę sieradzkiego, p. Annie Grabarczyk wyróżnionej przez kuratora oświaty, jak również p. dyr. Piotrowi Iszczkowi nagrodzonemu przez ministra edukacji. Uroczystość uświetnił występ uczniów, zatytułowany: "Lekcja geografii - tańce z różnych stron świata", podczas którego mogli zaprezentować własne umiejętności, zdolności i talenty w tańcach: afrykańskim, japońskich gejsz, hinduskim, country, hawajskiej huli, gorącej sambie i emocjonalnym flamenco. Było wesoło a nawet wzruszająco. Podziękowania dla wszystkich zaangażowanych uczniów i nauczycieli, podczas organizacji imprezy.
13 BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY
W dniu 12 października odbyły się zajęcia w ramach realizacji programu wychowania komunikacyjnego „Bądź bezpieczny”. Uczestnicy spotkania na podstawie obejrzanego filmowego materiału edukacyjnego oraz prezentacji multimedialnych utrwalili wiadomości na temat bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym, znajomości zasad poruszania się po ulicach w mieście i drogach na wsi. Przypomnieli sobie znaczenie poszczególnych znaków drogowych, jak zachować się w sytuacji, gdy zaczepia ich obcy dorosły. Uczniowie przypomnieli sobie również zasady postępowania, przyjmowania pozycji obronnej podczas ataku psa. Spotkanie odbyło się w dwóch grupach wiekowych i zakończyło się quizem sprawdzającym znajomość przekazanych wiadomości. Na spotkaniu został rozstrzygnięty konkurs plastyczny. Wygranym serdecznie gratulujemy.
12 KONKURS KULINARNY "Z KARPIEM ZA PAN BRAT"
W dniu 7 października 2016r. w Łodzi na odbywających się IX Międzynarodowych Targach Żywności Ekologicznej I Naturalnej NATURA FOOD 2 uczennice klasy II i III Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 – Alicja Skrobała i Magdalena Szymczak wzięły udział w konkursie kulinarnym „Z Karpiem Za Pan Brat” - pod Patronatem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych "Polska Ekologia" i Firmy Stalgast prowadzonym przez Carlosa González Tejera, Marcina Piotrowskiego, Sebastiana Kornackiego, Jacka Maliszewskiego.Uczennice zdobyły wyróżnienie, otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe - narzędzia do obróbki wstępnej ryb. Celem głównym Konkursu było doskonalenie umiejętności kulinarnych, rozbudzenie pomysłowości i kreatywności uczniów szkół gastronomicznych, współpraca w grupie. Alicja i Magda po wykonaniu obróbki wstępnej dwóch karpi, sporządziły potrawę ,, Karp smażony po wędkarsku na miodzie”. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
11 PASOWANIE WYCHOWANKA INTERNATU
W dniu 6.10 2016 r. odbyła się uroczystość pt: „ Pasowanie wychowanka internatu”. To tradycyjna impreza , która wspomaga adaptacje nowych podopiecznych, integruje ich we wspólnej zabawie z pozostałymi mieszkańcami. Do grona nowych wychowanków internatu zostali włączeni najmłodsi, którzy pomyślnie przeszli konkurencje ( „sprawnościowy tor przeszkód”, „picie soku przez słomkę na czas”, „rysowanie portretu wybranego wychowawcy”, „ powlekanie poduszki” itp. ) Wszystkie zadania „ nowi wychowankowie”wykonywali z pomocą starszych kolegów i koleżanek. Na koniec zostali pasowani „ Na pełnoprawnych wychowanków internatu” przez panią kierownik świetlicy. Miłym zakończeniem uroczystości była zabawa dyskotekowa, na której wszyscy świetnie się bawili.
10 TURNIEJ BOCCE OLIMPIAD SPECJALNYCH
W dn.11.10.2016 r. odbył się II Łódzki Turniej Bocce Olimpiad Specjalnych.Miejscem zmagań sportowych było boisko przy Zespole Szkół Specjalnych w Wieluniu.Organizatorami zawodów byli Klub Olimpiad Specjalnych ,,Słoneczko,, z Wielunia oraz Klub ,,Leśni ,, z Gromadzic. W zawodach wzięły udział ekipy z : Łasku, Działoszyna ,Sieradza,Wielunia,Gromadzic, Stowarzyszenie ,,Jaś i Małgosia,, z Łodzi. Zawodnicy rywalizowali w 3 kategoriach wiekowych i sprawnościowych.Organizatorzy zapewnili słodki poczęstunek oraz gorący posiłek.Nasz ośrodek reprezentowało 3 zawodników.Rozgrywając trudne pojedynki ,zdobyliśmy łącznie 3 medale : 1 srebrny i 2 brązowe.Gratulujemy !!!
9 DZIEŃ CHŁOPCA NA ŚWIETLICY
W dniu 30.09.2016 w świetlicy szkolnej odbył się Dzień Chłopaka. W imprezie uczestniczyli zarówno młodsi jak ii starsi uczniowie naszej szkoły. Wśród wielu konkursów dużym zainteresowaniem cieszyły się: taniec w parze na gazecie, malowanie paznokci oraz picie magicznego napoju (sok z cytryny:)). Po konkursach odbyła się dyskoteka . Wszyscy otrzymali pamiątkowe medale oraz słodycze.
8 WIZYTA W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SIERADZU
W dniu 29. 09. 2016 roku odwiedziliśmy Państwową Straż Pożarną w Sieradzu. W wycieczce przedmiotowej wzięli udział uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowe kl. I, II, III ( grupy gastronomiczne) pod opieką pani Lilli Ubycha-Chwalęckiej, oraz uczniowie klas Szkoły Przysposabiającej do Pracy pod opieką pani Lidii Łuszczek, Justyny Jasianek, Grażyny Kawki Jzabeli Łukasiewicz, Agnieszki Maślak. O godzinie 9.30 zaczęliśmy zwiedzać PSP. Na początku zwiedziliśmy miejsce dowodzenia jednostką i garaż z samochodami strażackimi. Przewodnik opowiadał o każdym samochodzie, ich wyposażeniu .Następnie przedstawiono nam symulację gaszenie palącego oleju wodą . (nie należy tego robić!!!). Kolejny etap zwiedzania to budynek ćwiczeń, gdzie mogliśmy zobaczyć, a osoby chętne mogły spróbować swoich sił. Osoby odważne mogły pokonać trudności na placu ćwiczeń w ciemnym pomieszczeniu. Na koniec przedstawiono nam symulator pożarów.Dziękujemy za oprowadzenie nas po jednostce .
7 EUROPEJSKI TURNIEJ TENISA OLIMPIAD SPECJALNYCH W REIT AM WINKL W NIEMCZECH
Wyjazd na Europejski Turniej Tenisa Olimpiad Specjalnych w Reit am Winkl w Niemczech w dniach 29 września – 04 października 2016 r. okazał się dość karkołomnym przedsięwzięciem, z którym poradziliśmy sobie doskonale. Podróż bardzo długa około 1200 km podzielona została na dwa etapy z noclegiem w Zgorzelcu, co pozwoliło uniknąć zmęczenia całej ekipie liczącej 5 zawodników oraz dwóch trenerów z oddziałów regionalnych łódzkie ( SOSW Sieradz), opolskie i kujawsko – pomorskie. Oddział Regionalny łódzkie reprezentowały absolwentki SOSW w Sieradzu Sylwia Ubych i Aleksandra Stodulska, zawodniczkami podczas turnieju opiekował się trener i nauczyciel wychowania fizycznego SOSW w Sieradzu Piotr Iszczek. W Europejskim Turnieju Tenisa wzięło łącznie udział 45 zawodników z 10 krajów.
Bawaria przywitała nas korkami na autostradzie i pięknym górskim klimatem, ponieważ turniej rozgrywany był u podnóża Alp. Okoliczne widoki zapierały dech zawodnikom, ale potrafili oni skoncentrować się na rozgrywkach. Zakwaterowano nas w urokliwym pensjonacie, w którym spędziliśmy 3 noce otoczeni bardzo troskliwą opieką gospodarzy. Ceremonia otwarcia odbyła się w miejscowej Festhalle, a jej przebieg nieco różnił się od naszych oczekiwań.
Turniej odbywał się na miejscowych 8 kortach ziemnych, na których udało nam się rozegrać gry eliminacyjne systemem szwajcarskim, metodą słynnego Buchholza. Wieczorem miło spędziliśmy czas na wspólnej zabawie przy muzyce, a kolejny poranek przywitał nas deszczem, co w dużym stopniu utrudniło pracę organizatorom. Rozgrywki przeniesiono pod dach ( 2 korty dywanowe , )a część turnieju do hali w Ruhpolding ( 4 korty ), oddalonej o około 25 km. Mimo niesprzyjającej aury udało się przeprowadzić turniej, jednak w formule z którą wcześniej się nie spotkaliśmy. Nasi zawodnicy pomimo utrudnień i czasami braku stanowczych decyzji organizatorów byli skoncentrowani na grze i zaprezentowali doskonale własne umiejętności i wolę walki, czego odzwierciedleniem był nasz dorobek medalowy.
Turniej stał się doskonałą okazją do integracji z zawodnikami z innych krajów ( w sumie było ich 10 ) oraz możliwością porównania organizacji do podobnych zawodów tenisowych w naszym kraju. Z dumą możemy donieść, że zazwyczaj te porównania wypadały na naszą korzyść. Mimo wszystko nasza ekipa wróciła do kraju pełna wrażeń zarówno sportowych jak i krajoznawczych. Marzeniem wszystkich byłby powrót w to miejsce w przyszłości.
Miłą niespodzianką okazał się również nieoczekiwany przyjazd rodziców jednego z naszych zawodników, którzy wiernie kibicowali naszej ekipie i wyjechali zauroczeni atmosferą i magią Olimpiad Specjalnych.
Wyniki sieradzkich zawodniczek :
Aleksandra Stodulska (OR Łódzkie) –wywalczyła srebrny medalw grze pojedynczej. Ola rozegrała w turnieju 7 spotkań przegrywają tylko jedno finałowe spotkanie z zawodniczką z Lichtensteinu 4/3 4/1.
Sylwia Ubych (OR Łódzkie) –wywalczyła 4 miejscew grze pojedynczej, przegrywając mecz o brązowy medal z zawodniczką z Włoch 5/3 4/2.
Gratulacje.
Trener: Piotr Iszczek, Piotr Kaleciński - OR Łódzkie, SOSW Sieradz
6 TURNUS REHABILITACYJNY W USTCE
W dniach 14-27 września podopieczni naszego Ośrodka wraz z opiekunami przebywali na turnusie rehabilitacyjnym w Pensjonacie „Lawendowa Przystań” w Ustce.Podczas pobytu spotkali się tam z miłą , przyjazną i życzliwą atmosferą właścicieli i pracowników. Pensjonat położony jest nieopodal lasu .Doskonała lokalizacja z dala od zgiełku gwarantowała dobry komfort wypoczywania. Odległość od morza to zaledwie 700m, sosnową ,oświetloną alejką, zachęcała do częstych spacerów na plażę.
Do dyspozycji ponadto były: rowery, plac zabaw dla dzieci, cymbergaj oraz liczne zabiegi rehabilitacyjne, w okolicy: boisko, zewnętrzna siłownia, stadnina koni. Pobyt w Domu Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym był także doskonałą okazją do odkrycia interesujących miejsc jak np. Wydma Orzechowska , szlaki i wieża widokowa wraz ze ścieżką edukacyjną Nadleśnictwa Ustka, Bunkry Bluchera. Był także rejs statkiem wycieczkowym po Bałtyku oraz objazdowa wycieczka ciuchcią po Ustce z przewodnikiem.
5 WARSZTATY EKOOGICZNO- PRZYRODNICZE W LESIE ŁAGIEWNICKIM
Edukacja ekologiczna daje najlepsze efekty, kiedy jest realizowana w środowisko naturalnym w związku z tym uczniowie zespołów terapeutycznych szkoły podstawowej i gimnazjum w dniu 28 września spotkali się oko w oko z przyrodą łagiewnickiego lasu. Możliwość przebywania na polanie w lesie, nad rzeka było gwarancją dobrze wykorzystanego czasu. Uczniowie mieli możliwość poznania najmniejszych mieszkańców lasu i roślinności za pomocą stetoskopów, usłyszeli anegdoty na temat zwierząt zamieszkujących las, zobaczyli czatownię. Na koniec zorganizowano ekologiczny poczęstunek i ognisko z kiełbaskami.Wszyscy wrócili zadowoleni do szkoły.
4 V OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TENISA OLIMPIAD SPECJALNYCH
W dniach 16.09-18.09.2016 r. odbył się w Białymstoku V Ogólnopolski turniej Tenisa Olimpiad Specjalnych. Naszą szkołę reprezentowało 4 zawodników sekcji ,,Spartakus,, Sieradz oraz 2 trenerów.Ekipę naszą gościł hotel ,,Jard,, w Wasilkowie k/Białegostoku.Turniej rozpoczęła ceremonia otwarcia w Zespole Szkół Katolickich w Białymstoku , imprezę uświetniły występy artystyczne grup tanecznych ,, Szał ,, oraz ,, Cuban Flow ,,. Gwiazdą muzyczną był występ zespołu ,, Maxx Dance ,,.Patronat medialny nad turniejem objęła Telewizja Polska S.A w Warszawie , Oddział w Białymstoku , ,,Polskie Radio Białystok S.A,, oraz ,,Radio Jard ,,.
Zawody sportowe odbywały się na terenie - Centrum Tenisowego ,,Zwierzyniec ,, leżącego na terenie Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.Pomoc nad przebiegiem zawodów zapewniło 50 wolontariuszy z białostockich szkół średnich.Patronat honorowy nad zawodami objął Pan Jerzy Leszczyński - Marszałek Województwa Podlaskiego.
Po pierwszym dniu preeliminacji i gier obserwowanych nasi zawodnicy zostali przydzieleni do poszczególnych grup sprawnościowych .Drugi dzień turnieju to już gry singlowe pojedyńcze oraz gry deblowe .
W wyniku rozegranych spotkań w Grupie Radwańskiej - Adam Pająk zdobył I miejsce i złoty medal pokonując 2 zawodniczki z woj.zachodniopomorskiego. Rozgrywki w grupie Djokovica - Jan Tomczyk zajął po zaciętach meczach III miejsce i brązowy medal.W grupie Williams Sylwia Ubych zdobyła I miejsce i złoty medal pokonując swoją koleżankę z oddziału łódzkiego Aleksandrę Stodulską, która musiała uznać jej wyższość zdobywając srebrny medal .W rozgrywkach deblowych w Grupie Matkowski - nasz debel A.Stodulska -S.Ubych zajął III miejsce zdobywając brązowy medal .Zawody zakończyła uroczysta Ceremonia oraz wręczenie medali. Trenerami ekipy byli : Piotr Iszczek i Piotr Kaleciński . GRATULUJEMY !!!!
3
Od 1 września 2016r. do 31 maja 2018r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu będzie realizował projekt "SOSW w Sieradzu jako centrum szkoleniowo-doradcze z zakresu edukacji włączającej czerpiące z doświadczeń europejskich", otrzymane dofinansowanie wynosi 169 720,49zł. , nr umowy POWERSE-2016-1-PL01-KA101-023792 - Projekt „Mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Potrzeba realizacji projektu wyniknęła wprost z nałożenia obowiązku na specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzenia działań wspierających przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły i oddziały w planowaniu, realizacji zadań związanych z kształceniem uczniów niepełnosprawnych w zakresie diagnozowania i rozwiązywania problemów dydaktyczno-wychowawczych uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do tych przedszkoli i szkół zgodnie z Rozporządzeniem MEN dnia 24 lipca 2015r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Aby wyjść naprzeciw stawianym przed nami wymaganiom niezbędne jest odbycie szkoleń zagranicznych w krajach realizujących edukację włączającą uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Celem projektu jest więc wypracowanie odpowiednich rozwiązań, dobrych praktyk i wdrożenie zaobserwowanych zmian pod kątem rozwoju edukacji włączającej na przykładzie Europy. Po odbyciu 5 zagranicznych szkoleń stworzony zostanie "profil" europejskiego nauczyciela edukacji włączającej oraz uruchomione zostanie centrum edukacyjno-doradcze dla pozostałych placówek regionu. Realizacja projektu umożliwi jego uczestnikom podniesienie kwalifikacji zawodowych, nabycie nowej wiedzy podczas szkoleń odbywanych za granicą. Warto podkreślić, że uczestnicy szkoleń zdobytą wiedzą i doświadczeniem podzielą się z pracownikami placówki, rodzicami, uczniami i z przedstawicielami kadry edukacyjnej na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym. A zaobserwowane i wypracowane rozwiązania wdrożą do swojej codziennej praktyki nauczycielskiej.
2 SPOTKANIE PRZYJACIÓŁ- REGIONALNA IMPREZA INTEGRACYJNA
Po raz XX odbyła się Regionalna Impreza Integracyjne pod hasłem "Spotkanie Przyjaciół", w której uczestniczyli uczniowie SOSW. Impreza była adresowana do osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Podczas imprezy odbyły się zawody sportowe, prezentacje artystyczne, manualne oraz różnorodne konkurencje promujące umiejętności dzieci.Spotkanie w Wieruszowie dało możliwość wyrównywania szans rozwojowych w zakresie funkcjonowania w środowisku. Naszych uczniów opieką otoczyła p. Anna Wencwel.
1 ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017
1 września 2016 r. uczniowie i nauczyciele naszej placówki rozpoczęli Nowy Rok Szkolny uroczystym apelem i spotkaniem w klasach.
Archiwum aktualności:
rok szkolny 2022/2023
rok szkolny 2021/2022
rok szkolny 2020/2021
rok szkolny 2019/2020
rok szkolny 2018/2019
rok szkolny 2017/2018
rok szkolny 2016/2017
rok szkolny 2015/2016
rok szkolny 2014/2015
rok szkolny 2013/2014
rok szkolny 2012/2013
rok szkolny 2011/2012
rok szkolny 2010/2011
rok szkolny 2009/2010
rok szkolny 2008/2009
rok szkolny 2007/2008
rok szkolny 2006/2007"Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi"

Janusz Korczak