Aktualności - rok szkolny 2007/2008

28 ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2007/2008
3 września 2007 r. uczniowie i nauczyciele naszej placówki rozpoczęli Nowy Rok Szkolny uroczystym apelem i spotkaniem w klasach.
27 DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
12 października 2007 r.o godz. 13.00 na sali gimnastycznej naszego Ośrodka odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystości wzięli udział: nauczyciele czynni i emeryci, pracownicy administracyjni i uczniowie.
26 ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA
16 października 2007 r. uczniowie zespołów terapeutycznych szkoły podstawowej i gimnazjum oraz nauczania zintegrowanego naszej placówki uczestniczyli w święcie pieczonego ziemniaka zorganizowanym na placu szkolnym za internatem.
25 PROGRAM „Równe szanse”.
Od 2 października 2007 r. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sieradzu uczestniczy w realizacji Rządowego PROGRAMU WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY - „Równe szanse”. Nasz program jest skierowany do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin o niskich dochodach, z problemami wychowawczymi, mających problemy w nauce oraz dzieci i młodzieży pochodzących z terenów wiejskich.
Cykle zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych umożliwiają rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów oraz wyrównywanie braków i uzupełnianie wiedzy. Zapobiegają ich wykluczeniu społecznemu, integrują społecznie oraz zaspokajają potrzeby aktywnego spędzania wolnego czasu i kształtowania pozytywnych postaw obywatelskich. Oferta edukacyjna skierowana do rodziców i opiekunów ma na celu uświadomienie im potrzeb edukacyjnych dzieci oraz kszałtowanie właściwych postaw rodzicielskich.

Wykaz zajęć zgodnie z harmonogramem programu:
1. Równe szanse w urzędzie, w pracy i na wolnym rynku – B. Madalińska, M. Szczuko
2. Szkolenie dla rodziców na temat bezpieczeństwa oraz potrzeb edukacyjnych uczniów – E.Chrzanowska, K. Stasiak
3. Koło informatyczne – A. Wencwel, M. Nogala, I. Zając
4. Koło polonistyczne - M. Szczuko
5. Koło historyczne - B. Madalińska, M. Szczuko
6. Koło ekologiczne – I. Jabłoński
7. Profilaktyka uzależnień dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły zawodowej – I. Komorowska, A. Mikołajczyk
8. Wyrównawcze zajęcia psychologiczno – pedagogiczne „Mogę więcej” – K.Dawid Jędrysiak, L.Krystkiewicz, E.Chrzanowska, I.Zając, B. Piasecka
9. Koło turystyczno – krajoznawcze - M. Szczuko, J. Dzierdziejewska
10. 3-dniowy biwak krajoznawczo – ekologiczny do Załęcza Wielkiego - M. Szczuko, B. Madalińska
11. Koło kulturalno – artystyczne ( zajęcia warsztatowe: muzyczne, plastyczne, teatralne) – A.Król, A. Kłaniecka, B.Tomczyk, K. Tomczyńska
12. Wycieczka do Opery Dolnośląskiej we Wrocławiu – A.Król, A. Kłaniecka
13. Edukacja filmowa – M. Szczuko, B. Madalińska
14. Wyjazd na seans filmowy do kina Silver Screen w Łodzi – M. Szczuko, B.Madalińska
15. Zajęcia korekcyjne, gimnastyczne i usprawniające – Zb.Flanek, P.Miedziński. P.Kaleciński
16. Treningi oraz mistrzostwa młodzieży niepełnosprawnej w piłce nożnej halowej - Zb.Flanek, P.Miedziński. P.Kaleciński
24 OTRZĘSINY W SZKOLE ZAWODOWEJ I GIMNAZJUM
30 października 2007 r. w naszej placówce miały miejsce Otrzęsiny uczniów klas pierwszych szkoły zawodowej i gimnazjum. Wszyscy uczestnicy bawili się wspaniale.
23 I OGÓLNOPOLSKI KONKURS ORTOGRAFICZNY Szkół Zawodowych Specjalnych
Od 25 do 27 października 2007 r. dwoje uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej z naszego Ośrodka wzięło udział w I Ogólnopolskim Konkursie Ortograficznym Szkół Zawodowych Specjalnych w Poznaniu. Na 29 uczestników z 15 miast Polski - M. Sojkowski z kl.II zajął V miejsce, a P.Siara z kl.I – XVI. Nasi uczniowie przywieźli ciekawe nagrody i miłe wspomnienia.

22 MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA W PIŁCE NOŻNEJ HALOWEJ
14 listopada 2007 r. w hali sportowej Jednostki Wojskowej w Sieradzu odbyły się MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA W PIŁCE NOŻNEJ HALOWEJ, w których uczestniczyły drużyny z Radomska, Zduńskiej Woli, Wielunia, Warty i Sieradza (ZSZ i Gimnazjum z naszego Ośrodka). Zawodnicy otrzymali puchary i nagrody w postaci piłek.
21 XII TYDZIEŃ EUROPEJSKI
Od 19 do 24 listopada 2007 r. w szkole obchodziliśmy TYDZIEŃ EUROPEJSKI pod hasłem: "Poznajemy Litwę, Łotwę i Estonię". Była to XII edycja Programu Europejskiego realizowanego w ramach zajęć dydaktycznych.
20 INSCENIZACJA W WYKONANIU NAUCZYCIELI
21 listopada 2007 r. społeczność naszego Ośrodka obejrzała inscenizacje wybranych utworów poetów polskich w wykonaniu nauczycieli. Wszyscy świetnie się bawili.
19 ANDRZEJKI
27 i 29 listopada 2007 r. społeczność szkolna w dwóch grupach wiekowych uczestniczyła w tradycyjnych zabawach andrzejkowych przy muzyce i wróżbach.
18 WIGILIA I KOLĘDOWANIE
19, 20 i 21grudnia 2007 r. na sali gimnastycznej SOSZW w Sieradzu w Bożonarodzeniowej scenerii odbyło się kilka spotkań przedświątecznych: Wigilia dla mieszkańców internatu; Wigilia z udziałem uczniów objętych zajęciami rewalidacyjnymi i dzieci ze Świetlicy profilaktyczno-komputerowej prowadzonej przez Stowarzyszenie "Dary Losu" oraz wspólne kolędowanie dla całej społeczności szkolnej.
17 ZABAWA NOWOROCZNA
22 stycznia 2008 r. na sali gimnastycznej SOSW w Sieradzu odbyła się ZABAWA NOWOROCZNA w dwóch grupach wiekowych. Od 11.00 bawili sie uczniowie szkoły podstawowej, zespołów terapeutycznych, nauczania zintegrowanego oraz nauczania indywidualnego i rewalidacji. O 15.00 w zabawie wzięli udział uczniowie gimnazjum i szkoły zawodowej.
16 REGIONALNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
2 lutego 2008 r. sześciu uczniów reprezentowało nasz Ośrodek w Regionalnym Turnieju Tenisa Stołowego w Zduńskiej Woli. III miejsce zajęli: Z. Flas, M. Bratuszewski; IV - R. Niewiadomski, S. Stodulska; V - S. Ubych, M. Kubas
15 REGIONALNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO OLIMPIAD SPECJALNYCH
4 marca 2008 r. reprezentacja naszego Ośrodka wzięła udział w Regionalnym Turnieju Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych w Wieluniu. I miejsce zajął H. Olszewski i zakwalifikował się na Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego do miejscowości GNIEW woj. pomorskie oraz A. Stodulska. II miejsce - A. Ignaczak, III miejsce - S. Ubych. Gratulujemy.
14 XIII TYDZIEŃ EUROPEJSKI
Od 10 d0 15 marca 2008 r. w szkole obchodzono XIII TYDZIEŃ EUROPEJSKI pod hasłem: "Nasi sąsiedzi ze wschodu". Program poświęcony Białorusi i Ukrainie realizowany był w ramach zajęć dydaktycznych.
13 VII OGÓLNOPOLSKIE ZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIAD SPECJALNYCH
Od 27 do 30 marca 2008 r. 11 osobowa drużyna naszej placówki uczestniczyła w VII Ogólnopolskich Zimowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Białymstoku. Na 13 startujących zespołów z całego kraju drużyna z naszego Ośrodka zajęła IV miejsce. Gratulujemy.
12 POWITANIE WIOSNY
27 marca 2008 r. na sali gimnastycznej Ośrodka społeczność szkolna obchodziła "POWITANIE WIOSNY". Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum wzięli udział w różnych konkursach i zabawach.
11 REGIONALNY TURNIEJ PIŁKI KOSZYKOWEJ
16 kwietnia 2008 r. odbył się w Sieradzu REGIONALNY TURNIEJ PIŁKI KOSZYKOWEJ. Nasza szkolna reprezentacja zajęła II i III nmiejsce.
10 WOJEWÓDZKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
24 maja 2008 r. reprezentacja naszego Ośrodka zdobyła I miejsce w WOJEWÓDZKIM TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ w Poddębicach spośród 16 drużyn. Gratulujemy
9 KONKURS BIBLIJNY
30 kwietnia 2008 r.odbyła się V edycja KONKURSU BIBLIJNEGO organizowanego przez SOSW we współpracy z Katolickim Stowarzyszeniem "Civitas Christiana". Wszyscy uczestnicy konkursu - 5 zespołów ze szkół specjalnych z Warty, Wielunia, Wieruszowa, Zd. Woli i Sieradza - zostali nagrodzeni dyplomami i książkami ufundowanymi przez "Civitas Christiana".
8 PIKNIK INTEGRACYJNY
20 maja 2008 r. na terenie Zespołu Szkół Katolickich odbył się Piknik Integracyjny w ramach programu:"Młodzież w działaniu" połączony z XIX Przeglądem "W Krainie Baśni, Pieśni i Tańca" pod hasłem TACY SAMI. Były również inne atrakcje: kiermasz wyrobów uczniowskich, loteria fantowa, zajęcia plastyczne i sportowe, pokazy wyrobów garncarskich oraz występy zespołów na otwartej scenie. Każdy z uczestników mógł się posilić kiełbaską z grila. Wszyscy dobrze się bawili. Nawet pogoda sprzyjała atrakcjom na świeżym powietrzu.
7 X LAT ZAJĘC REWALIDACYJNYCH
27 maja 2008 r. uczniowie zespołów terapeutycznych naszego Ośrodka pod opieką wychowawców wzięli udział w obchodach X - lecia zajęc rewalidacyjno - wychowawczych pod hasłem "Dostalismy równe szanse" i Europejskiego Dnia Godności osób z upośledzeniem umysłowym. Uroczystości rozpoczęły się marszem ulicami Sieradza i wręczeniem petycji władzom miasta.Dalsze obchody miały miejsce w sali Starostwa Powiatowego.
6 TURNUS REHABILITACYJNY
Od 24 maja do 6 czerwca 2008 r. grupa wychowanków naszego Ośrodka pod pieką wychowawców i opiekunów przebywała na Turnusie Rehabilitacyjnym w Jarosławcu.
5 REGIONALNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
4 czerwca 2008 r. na kortach MOSiR w Sieradzu odbył się Regionalny Turniej Tenisa Ziemnego Olimpiad Specjalnych, w którym udział wzięli zawodnicy z naszej placówki i z Rąbienia. Reprezentacja SOSW zdobyła dwa I miejsca, trzy II miejsca i jedno III miejsce.Wszyscy zawodnicy otrzymali medale i nagrody.
4 DZIEŃ DZIECKA
5 czerwca 2008 r. w naszej placówce obchodziliśmy Dzien Dziecka. Wszyscy uczestniczyli w pokazie fryzur w wykonaniu "naszych fryzjerek" ze szkoły zawodowej, tańczyli przy muzyce w wykonaniu zespołu z LO im. Żeromskiego w Sieradzu oraz częstowali się kiełbaską i kaszanka z grilla. Atrakcją były też lody na patyku.
3 REGIONALNY MITYNG LEKKOATLETYCZNY OLIMPIAD SPECJALNYCH
11 czerwca 2008 r. w Regionalnym Mityngu Lekkoatletycznym Olimpiad Specjalnych w Kutnie brali udział i zdobyli medale uczniowie naszej placówki:
Adam Pająk- zloty medal w skoku w dal i rzucie piłeczką palantową
Sylwia Ubych- złote medale w skoku w dal, biegu na 100 m i sztafecie 4x100m
Łukasz Kwapiszewski- zloty medal w biegu na 100 m, sztafecie 4x 100 m i srebrny w skoku w dal
Jan Tomczyk-złoty medal w biegu na 100 m i skoku w dal oraz złoto w sztafecie
Artur Ignaczak - złoto w sztafecie, brąz na 200 m i IV miejsce na 400 m. Gratulujemy
2 POWITANIE LATA
17 czerwca 2008 r. uczniowie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych i zespołów terapeutycznych wraz z opiekunami uczestniczyli w imprezie plenerowej: „Powitanie lata” na terenie naszej placówki.
1 ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
20 czerwca 2008 r. cała społeczność szkolna uczestniczyła w zakończeniu roku szkonego 2007/ 2008. Uczniowie kończący Gimnazjum i Zasadniczą Szkołę Zawodową złożyli uroczyste ślubowanie oraz zaprezentowali krótki program artystyczny. Były też nagrody, dyplomy, podziękowania, kwiaty i życzenia "udanych i bezpiecznych wakacji".
Archiwum aktualności:
rok szkolny 2022/2023
rok szkolny 2021/2022
rok szkolny 2020/2021
rok szkolny 2019/2020
rok szkolny 2018/2019
rok szkolny 2017/2018
rok szkolny 2016/2017
rok szkolny 2015/2016
rok szkolny 2014/2015
rok szkolny 2013/2014
rok szkolny 2012/2013
rok szkolny 2011/2012
rok szkolny 2010/2011
rok szkolny 2009/2010
rok szkolny 2008/2009
rok szkolny 2007/2008
rok szkolny 2006/2007"Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi"

Janusz Korczak