ZDALNE NAUCZANIE

w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sieradzu

wybierz w menu po lewej stronie swoją klasę

Szanowni Państwo!
Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło rekomendacje dla dyrektorów szkół w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się przypadkami zachorowań na koronawirusa


Informujemy że:

1. W szkole zostały lub zostaną przeprowadzone pogadanki z uczniami na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny.
2. Na korytarzach i w okolicach toalet zostały wywieszone instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk i zachowania ogólnych zasad higieny osobistej.
3. W przypadku nieprzewidzianego zamknięcia szkoły przysługuje Państwu zasiłek opiekuńczy na dziecko do lat 8 na mocy przepisów art. 32 ust. 1 lit a Ustawy z dn. 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa (Dz. U. 2017, poz. 1368).
4. W przypadku, gdy dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do najbliższego oddziału zakaźnego.
5. Została utworzona infolinia Ministerstwa Zdrowia dla osób mających jakiekolwiek wątpliwości w przedmiotowej sprawie: tel. 800 190 590 (czynna całą dobę).

Apelujemy o:

1. Nie posyłanie do szkoły dzieci przeziębionych lub chorych.
2. Poinformowanie swoich dzieci, że jeżeli nie miały kontaktu z osobą zainfekowaną koronawirusem, to nie mają powodów do obaw.
3. Bieżącą kontrolę komunikatów publikowanych na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.