Danuta Piekarczyk-Cola
Kategoria:

Tym razem zadania sprawdzające wiedzę o autorach i ich dziełach.

 Autorzy naszych lektur, połącz pary:

https://learningapps.org/watch?v=p272br75520

Autorzy i bohaterowie naszych lektur, quiz wiedzy:

https://learningapps.org/watch?v=pqmozsvga20

Sprawdź swoją wiedzę! Brzydkie kaczątko

1.Przeczytaj lub posłuchaj:

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/brzydkie-kaczatko/

https://lektury.gov.pl/lektura/brzydkie-kaczatko

2.Rozwiąż test:

https://learningapps.org/watch?v=pvkx0uxca20

Danuta Piekarczyk-Cola
Kategoria:

 

W TROSCE O ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO CZYTELNIKÓW JAK I PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI I SZKOŁY PROSIMY O:

1. Zatrzymanie się przed wejściem do biblioteki i wchodzenie do niej pojedyńczo.

2.Zakrycie nosa i ust.

3. Zdezynfekowanie rąk lub założenie rękawiczek.

4. Zachowanie odstępu 2 metry od innych osób.

 Bezpieczni w bibliotece

Bardzo prosimy przestrzeganie wymienionych zasad.

Chodzi o nasze wspólne bezpieczeństwo.


Zapraszamy zgodnie z harmonogramem oddawania wypożyczonych podręczników i książek.

…………………………………………………………………………………………………

Harmonogram oddawania podręczników oraz innych książek do biblioteki szkolnej:

W związku z pandemią COVID – 19 i koniecznością przestrzegania reżimu sanitarnego, w porozumieniu z Dyrektorem SOSW w Sieradzu, opracowane zostały zasady oraz harmonogram zwrotu podręczników szkolnych i wypożyczonych książek.

Dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa czytelników i pracowników szkoły  oraz sprawnego przebiegu czynności związanych ze zwrotem książek, prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi i ścisłe ich przestrzeganie.

1.Przed przyniesieniem podręczników do szkoły, uczeń jest zobowiązany do wcześniejszego usunięcia z nich foliowych okładek, usunięcia zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenia uwagi na czystość i estetykę książek – wyprostowanie pogiętych kartek i pozaginanych rogów, sklejenie rozdarć, podklejenie otartych grzbietów książek i rogów okładek.

2.Komplet podręczników oraz inne książki z biblioteki szkolnej należy zapakować w foliową torbę i dołączyć podpisaną kartkę:

(klasa ucznia, imię i nazwisko, telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna) z wypisanymi numerami inwentarzowymi wszystkich przyniesionych książek (numer inwentarzowy znajduje się na odwrocie strony tytułowej pod pieczątką biblioteki, np.2754P).

3.Podręczniki będą przyjmowane w bibliotece szkoły podczas obecności wychowawcy klasy, który wcześniej sprawdzi czy każdy uczeń ma zapakowane i opisane komplety podręczników. Wychowawca podpisze też potwierdzenie oddanych podręczników i książek wychowanków.

4.Podczas oddawania książek należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa sanitarnego (zachowanie zalecanego dystansu, noszenie maseczki, wydezynfekowanie dłoni).

5.Po upływie czasu kwarantanny (4 dni), bibliotekarka oceniać będzie kompletność i stan techniczny zwróconych podręczników. W przypadku stwierdzenia braku lub zniszczenia, rodzic/opiekun prawny zostanie powiadomiony telefonicznie. Za zniszczony lub zagubiony podręcznik, rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany odkupić nowy egzemplarz lub dokonać wpłaty jego równowartości na konto szkoły.

6.Wychowawcy są proszeni o powiadomienie rodziców/uczniów aby podręczniki były oddawanie zgodnie z poniższym harmonogramem:

KLASA

wychowawca

TERMIN

Godziny

SP 1-3A

2 czerwca (wtorek)

12.00 – 13.00

Szk. Branżowa kl.2

3 czerwca (środa)

10.00 – 10.30

SP 1-3B

3 czerwca (środa)

10.40-11.15

ZTA

4 czerwca (czwartek)

9.00 – 10.30

ZTB

4 czerwca (czwartek)

10.30 – 11.00

ZTD

 

     4 czerwca (czwartek)     

               11.00-11.30

ZTE

 

       5 czerwca (piątek)        

                       9.45-10.15

ZTC

 

       5 czerwca (piątek)        

10.30-11.00

ZTH

 

       5 czerwca (piątek)        

11.15-11.45.

ZTG

 

       8 czerwca (poniedziałek)           

9.00-9.30

ZTF

 

8 czerwca (poniedziałek)

9.35-10.05

ZTJ

 

8 czerwca (poniedziałek)

12.40-13.00

1SPA

 

9 czerwca (wtorek)

9.00-9.30

1SPB

 

9 czerwca (wtorek)

9.45-10.15

3SPC

 

9 czerwca (wtorek)

10.30-11.00

3SPD

 

9 czerwca (wtorek)

11.15-12.00

KL 8

 

16 czerwca (wtorek)

8.00-9.00

Kl.4-7

16 czerwca (wtorek)

9.00-10.00

Kl.3 Szkoły Branżowej

 

23 czerwca (wtorek)

Ostateczny termin

Godz. do ustalenia z wychowawcą

Kl. 2 Szkoły Branżowej

 

23 czerwca (wtorek)

Ostateczny termin

Godz. do ustalenia z wychowawcą

Nauczyciele proszeni są o oddanie wypożyczonych książek i podręczników zgodnie z harmonogramem nazwisk wysłanym przez Panią Dyrektor A. Skrobałę na maila szkolnego.

Materiały pochodzą z Internetu:

 

Źródło:

https://www.fotoomnia.pl/photo/Symbol-Czlowiek-4789

https://www.fotoomnia.pl/szukaj/dystans-spoleczny

https://barnimages.com/?s=gloves

Danuta Piekarczyk-Cola
Kategoria:

5 czerwca 

Dzień Ochrony Środowiska

Światowy Dzień Ochrony Środowiska powinien trwać przez cały rok.(…) Tego dnia przypomnienie o głównych problemach ekologicznych oraz poszukiwanie ich rozwiązań staje się sprawą wspólną.

5 czerwca każdy może przyłączyć się do obchodów na własną rękę. Zrewidować codzienne nawyki, sprawdzić, co można zrobić dla najbliższego otoczenia i wyjrzeć na swoje podwórko.

Większość mieszkańców świata mieszka w miastach. Skupianie się ludności w aglomeracjach od lat jest stałą tendencją demograficzną, która się umacnia. Rzeczywistość miejska powoli staje się naszym głównym środowiskiem życiowym, dlatego warto pomyśleć o ochronie i kultywacji najbliższej nam zieleni. Każdy pobliski skwerek, łąka, park, ogródki działkowe, a zwłaszcza fragmenty naturalnych lasów w mieście są na wagę złota. Tymczasem presja urbanizacyjna z powodzeniem wypiera zielone obszary, ciągle traktowane po macoszemu.

(…)Położone w mieście obszary zielone dobroczynnie wpływają na regulację jego mikroklimatu, uczestniczą w wymianie gazowej, produkują tlen, obniżają temperaturę powietrza i utrzymują w nim odpowiedni stan wilgotności. Uczestniczą w procesach wymiany gleb, obniżają poziom zanieczyszczenia ponad miastem oraz wychładzają miejskie wyspy ciepła. Są na dodatek środowiskiem życiowym zwierząt i ptaków, a dla nas cenną przestrzenią do spacerów, rekreacji, rozrywki, działań edukacyjnych i zdrowotnych. Prowadzone z rozmachem na terenach zielonych inwestycje niszczą lub zmieniają warunki siedliskowe, powodują obniżanie się wód gruntowych i choroby roślin. Na przykład, rewaloryzacje warszawskich parków skutkują trwałym spadkiem populacji ptaków, które na długo tracą miejsca lęgowe.

Tereny naturalne, jako część miejskiego krajobrazu stają się coraz bardziej ograniczonym lub elitarnym dobrem. (…)

Obszary zielone

Na szczęście, trwa także walka zieleni z betonem. W opozycji do miasta inwazyjnego od lat 70. powstał szereg koncepcji zielonego miasta: miasta zrównoważonego, miasta przyszłości czy miasta ogrodu.(…). Wdrażane są między innymi takie postulaty, jak przestawienie się na energię odnawialną i tworzenie samowystarczalności energetycznej, ograniczanie ruchu samochodowego na korzyść komunikacji miejskiej i rowerowej, odpowiedzialne gospodarowanie wodą, minimalizacja zanieczyszczeń i segregacja oraz właściwa utylizacja odpadów.

Przykładem przyjaznej dla środowiska przestrzeni miejskiej może być np. osiedle BedZED w Londynie, które wpłynęło na brytyjską politykę zero carbon, czyli regulacje dotyczące nowo budowanych domów. Od 2016 roku mają być neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla. (…)

Zielone

 Fot. Wikimedia. Ekologiczne osiedle BedZED w Londynie

Coraz bardziej popularne stają się dobre „zielone” praktyki w reorganizacji nieużytkowanej przestrzeni miejskiej. Kluczowym przykładem jest High Line w Nowym Jorku – dwuipółkilometrowy park założony na dawnym torowisku trasy kolejowej nad Manhattanem. Fot. Wikimedia. Widok na Park High Line w Nowym Jorku

Zielone1

http://www.naszaziemia.pl/aktualnosci/dzien-ochrony-srodowiska.html

zielone2

Okazuje się, że dach budynku można wykorzystać w sposób, który uczyni go miejscem rekreacji i źródłem pozyskiwania żywności. Mimo że w Polsce rozwiązania tego typu nie są jeszcze zbyt często spotykane, na świecie zaczynają się cieszyć coraz większą popularnością. https://stressfree.pl/ogrod-na-dachu-nie-tylko-kwiatowy/

zielone3

Gallery of Moesgaard Museum / Henning Larsen - 6

https://www.dezeen.com/2015/10/11/henning-larsen-architects-moesgaard-museum-aarhus-hufton-crow-photographs/

W warunkach intensywnej zabudowy miejskiej sprawdzają się znane jeszcze z Babilonii ogrody uprawiane na dachach budynków. Regulują temperaturę i wilgotność powietrza, pochłaniają hałas, kurz oraz dwutlenek węgla – oddając tlen – a także spełniają funkcje rekreacyjne. Tego rodzaju ogród możemy zwiedzić na dachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, a po nowojorskich i madryckich ulicach mobilne ogrody podróżują już na dachach autobusów.

Autobusy z ogrodem na dachu to nic innego jak ogród na kółkach.

zielone4

https://roslinowo.pl/index.php?route=information/news&news_id=9

 

Obejrzyj nowy film o zmianach klimatu: „Można panikować”, reż. Jonathan L. Ramsey, prod. 2020:

https://www.youtube.com/watch?v=osm5vyJjNY4

Informacje ze str:ekokalendarz.pl

https://www.ekokalendarz.pl/dzien-ochrony-srodowiska/#more-1305

Danuta Piekarczyk-Cola
Kategoria:

4 czerwca         

Międzynarodowy Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji

Nie zawsze wiemy, jak reagować w sytuacji, kiedy dowiadujemy się o dziecku doświadczającym psychicznej bądź fizycznej agresji. Jednak nie szukajmy usprawiedliwienia dla swojej obojętności. ONZ postanowiło przypomnieć nam o tym, że to my, dorośli, jesteśmy odpowiedzialni za los każdego młodego człowieka, który często nie ma szansy na obronę ani wsparcie. 4 czerwca został ustanowiony Dniem Dzieci Będących Ofiarami Agresji.

dd1

Bezpieczeństwo dzieci jest jednak zagrożone nie tylko w przypadku konfliktów zbrojnych. Problematyka ta obejmuje także sprawy rodzinne czy szkolne. Małe ofiary agresji żyją często tuż obok nas. Może za naszą ścianą?

Oczywiście, istnieje cały szereg regulacji, konwencji czy najogólniej aktów prawnych, które mają za zadanie chronić dzieci przed jakimikolwiek przejawami agresji. Warto zasygnalizować istnienie takich przepisów, do których można się odwołać w każdym momencie. Konwencja o Prawach Dziecka to dokument przyjęty przez niemal wszystkie państwa na świecie. Dotyka płaszczyzn, o których często zapomina się mówiąc o najmłodszych. Dziecko ma prawo do życia i rozwoju, wolności, nietykalności osobistej, wychowania w rodzinie i kontaktów z rodzicami (jeśli doszłoby do rozłąki). Posiada też prawo do wolności od przemocy psychicznej i fizycznej, musi mieć zapewniony odpowiedni standard życia, opiekę zdrowotną czy prawo do wypoczynku. Bezwzględnie posiada prawo do edukacji. Konwencja została przyjęta w 1989 roku, jednak z czasem nastąpiło jego rozszerzenie o bardzo istotne punkty. Chodzi o udział dzieci w konfliktach zbrojnych i o współczesne formy niewolnictwa z udziałem dzieci (czyli handel ludźmi, prostytucja itp.). Takie dodatkowe zapisy występują w formie protokołów do Konwencji. Z pewnością największym sukcesem Konwencji jest to, że tak wiele państw z całego globu jednogłośnie podpisało się pod koncepcją, iż dzieci muszą pozostawać pod specjalną ochroną.

https://www.ekokalendarz.pl/miedzynarodowy-dzien-dzieci-bedacych-ofiarami-agresji/

Danuta Piekarczyk-Cola
Kategoria:

Na stronie internetowej ekokalendarz.pl można zapoznać się z pakietem edukacyjnym

„Światowy Dzień Roweru”

Nietrudno zgodzić się ze stanowiskiem Organizacji Narodów Zjednoczonych, że rower towarzyszący człowiekowi od ponad 200 lat to prosty, niedrogi, niezawodny, czysty i przyjazny dla środowiska środek transportu. Może służyć jako narzędzie rozwoju, a także dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej czy sportu.(..). Używanie roweru wpływa też na polepszenie świadomości dotyczącej lokalnego środowiska. Rower jest symbolem zrównoważonego transportu. Jazda na nim kojarzy się z pozytywnym działaniem, które sprzyja zrównoważonej konsumpcji i produkcji oraz ma dobry wpływ na klimat. Nic dziwnego, że jeden z najpopularniejszych środków transportu na świecie, używany codziennie na każdym kontynencie przez społeczeństwa o różnym statusie i zamożności, zasłużył na swoje święto. 12 kwietnia 2018 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję o obchodzeniu 3 czerwca święta – Światowego Dnia Roweru.

Bicykl, 1886/Wikipedia

https://www.ekologia.pl/srodowisko/specjalne/historia-roweru-opis-i-zdjecia-ewolucja-roweru-na-przestrzeni-wiekow,18384.html

Niezależnie od tego, czy twoim celem jest dbanie o zdrowie, kondycję, odpowiedzialna konsumpcja czy ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i hałasu, jazda na rowerze to zawsze dobry wybór.

Więcej informacji na str. https://www.ekokalendarz.pl/dzien-roweru-pakiet-edukacyjny/#more-8242

Danuta Piekarczyk-Cola
Kategoria:

 

dd

http://www.cukierniajarzyna.pl/dzien_dziecka-728.html

 

Poznajcie jak żyją wasi rówieśnicy w innych krajach. Zobaczcie cykl reportaży M. Figiel pt. „Dzieci Świata”:

https://www.youtube.com/watch?v=lXXsAajTMw8&feature=emb_rel_end

 

Posłuchajcie piosenki dla dzieci „Jesteśmy dziećmi” i wraz z zespołem „Śpiewające Brzdące” postarajcie się zaśpiewać:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=7K3_mSb1zRQ&feature=emb_logo

Teraz bajka w formie słuchowiska dla dzieci (audiobook) „ZŁOTA KSIĄŻECZKA” Bajkowisko.pl –

https://www.youtube.com/watch?v=LkT1NHGNM8Y

 

Posłuchajcie: „Piosenki o Prawach Dziecka” – grupy Mała Orkiestra Dni Naszych:

https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4

Z OKAZJI WASZEGO ŚWIĘTA, DEDYKUJĘ WAM  WIERSZYK MARCINA BRYKCZYŃSKIEGO:

NIECH SIĘ WRESZCIE KAŻDY DOWIE

I ROZPOWIE W ŚWIECIE CAŁYM,

ŻE DZIECKO TO TAKŻE CZŁOWIEK

TYLE ŻE JEST MAŁY.

 

 

Danuta Piekarczyk-Cola
Kategoria:

https://www.ekokalendarz.pl/dzien-dziecka/#more-1141

ze strony Internetowej ekokalendarz.pl

Dzień Dziecka Hurra, dzień dziecka!

A

fot. Gosia Świderek/Źródła

Dzieci kochają nieskrępowaną zabawę, wygłupy, wymyślać nowe rzeczy, sprawdzać się eksperymentować i bardzo lubią angażować w zabawy rodziców. Czas spędzony na intensywnej zabawie z rodzicami może być znacznie lepszym prezentem niż droga zabawka. Dlatego dziś, w Dzień Dziecka chcielibyśmy podsunąć Wam kilka pomysłów na zabawy z dziećmi. Wiele z tych zabaw i zabawek pochodzi z czasów głębokiego PRL-u, podobnie, jak i czerwcowe święto dzieci.


Dzień Dziecka Polsce i w wielu krajach byłego bloku komunistycznego obchodzone 1 czerwca od 1952 r. W wielu krajach dzieci świętują swoje święto 20 listopada, w rocznicę przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Ligi Narodów w 1924 roku Deklaracji Praw Dziecka. W 1953 roku ONZ ustanowiła 20 listopada Dniem Praw Dziecka.
Nasze dzieci mają ogromne szczęście żyjąc tu i teraz. Choć lubimy sobie ponarzekać, że teraz dzieciństwo nie jest już takie jak kiedyś, dzieci siedzą przed komputerami i telewizorami, strach wypuścić je same na dwór, mają mało kontaktu z innymi dziećmi, w dodatku jedzenie jest niezdrowe, a środowisko zanieczyszczone, to warto sobie uświadomić, jak wyglądało dzieciństwo 100 czy dwieście lat temu, i niestety jak wygląda wciąż w wielu regionach świata. Dzieciństwo naznaczone konfliktami i wojnami, głodem, chorobami, ciężką pracą. Dzieciństwo bez poczucia bezpieczeństwa, bez czasu na zabawę, bez dostępu do edukacji. Niestety jest to codzienność wielu milionów dzieci na świecie. Dlatego zachęcamy, kiedy wieczorem po radosnej zabawie z własnymi dziećmi usiądziecie w fotelu pomyślcie co moglibyście robić dla dzięki, które tego potrzebują. Zainwestuj w „Prezent bez pudła UNICEF możesz kupić szczepionki, szkołę w pudełku, książki, ołówki, zestawy szkolne albo piłki. Kup książeczki PAH dla dzieci, dochód ze sprzedaży przeznaczany jest na pomoc dzieciom. Zainteresuj się dziećmi w twoim otoczeniu, może kolega twojego dziecka nie przynosi do szkoły kanapek, możesz robić dwie. Możesz wesprzeć uboższe rodziny sprawnymi zabawkami i niezniszczonymi ubraniami, z których wyrosły twoje dzieci.

Zajrzyjcie na stronę jest tam kilka inspirujących zabaw.

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO

Z OKAZJI DNIA DZIECKA!

Danuta Piekarczyk-Cola
Kategoria:

Polecam stronę Internetową :http://pisupisu.pl/

Zadanie Alfabet i cyfry - Słowo na literkę:

http://pisupisu.pl/klasa1/slowo-na-literke

 

Słowne zabawy - Rozsypanka słów:

http://pisupisu.pl/klasa2/rozsypanka-slow

 

Słowne zabawy - Wpisz słowo:

http://pisupisu.pl/klasa2/wpisz-slowo

 

Słowne zabawy - Dopasuj zdanie do obrazka:

http://pisupisu.pl/klasa2/dopasuj-zdanie-do-obrazka

 

Trening umysłu - Król i pszczółka znajdź różnice:

http://pisupisu.pl/klasa2/znajdz-roznice-krol-i-pszczolk

 Powodzenia w czytaniu, trening czyni mistrza!

 

Danuta Piekarczyk-Cola
Kategoria:

Na podanej poniżej stronie możecie wykonać piękny kwiatek dla mamy:

Aby ułatwić dzieciom wypowiadanie się, stworzono tam kartę pracy, w której należy zaprojektować kwiatek dla swojej mamy.

W płatkach zostały wpisane cechy charakteru, spośród których dziecko wybiera te, pasujące do jego mamy.

 

mamakwiat

Na lekcjach języka polskiego, zadanie to może być wstępem do napisania charakterystyki, na zajęciach rewalidacyjnych do rozwijania mowy i do ćwiczeń koordynacji wzrokowo-ruchowej czy percepcji wzrokowej.

 

https://www.specjalni.pl/2020/05/zbliza-sie-dzien-matki-warto-wiec.html#more

Danuta Piekarczyk-Cola
Kategoria:

Dzień Matki

 ma

Dzień Matki podobno po raz pierwszy w Polsce świętowano 26 maja 1914 r. w Krakowie. Choć w tym dniu święto obchodzone jest tylko w Polsce, to Dzień Matki jest świętem międzynarodowym. (…). Dzień Matki, to święto wyjątkowe, podczas którego doceniamy mamy za trud włożony w opiekę nad nami, wsparcie w trudnych chwilach, ich troskę, pomoc i bezwarunkową miłość. Każda mama w takim dniu powinna poczuć się naprawdę wyjątkowo.

https://www.ekokalendarz.pl/dzien-matki/#more-1070

Z tej okazji możemy przeczytać mamie wiersz czy wykonać laurkę, wybrane pomysły znajdziesz poniżej:

Och, mamo kiedy dorosnę
na pewno będę muzykiem.
I wtedy Tobie przyniosę
twe serce w nutach ukryte.

ref. A dziś przynoszę Ci kwiaty
zerwane na naszej łące.
Pachnące chabry i maki
otrzymasz z dziecięcych rączek.

Och mamo kiedy dorosnę
na pewno będę malarzem.
I wtedy Tobie przyniosę
cudowny obraz z pejzażem.

ref. A dziś przynoszę Ci kwiaty

zerwane na naszej łące.

Pachnące chabry i maki

otrzymasz z dziecięcych rączek.

Och, mamo kiedy dorosnę
na pewno będę grzeczniejszy.
I kiedy tylko poprosisz
zaśpiewam lub powiem wierszyk.

ref. A dziś przynoszę Ci kwiaty

zerwane na naszej łące.

Pachnące chabry i maki

otrzymasz z dziecięcych rączek

mama1

https://miastodzieci.pl/piosenki/walczyk-2/

WIERSZ

Dużo mamie mówić chciałem,

ale biegnąc zapomniałem,

więc mamusiu nadstaw uszka

i zapytaj się serduszka

niech ci powie jego bicie,

że ja kocham cię nad życie.

WIERSZ "BUKIECIK DLA MAMY" W. Ścisłowski

Dziś dla ciebie mamo

Świeci słońce złote

Dla ciebie na oknie

Usiadł barwny motyl

Dziś dla ciebie mamo

Płyną białe chmurki

A wiatr je układa

W świąteczne laurki

Dziś dla ciebie mamo

Śpiewa ptak na klonie

I dla ciebie kwiaty

Pachną też w wazonie

Dzisiaj droga mamo

Masz twarz uśmiechniętą –

Niechaj przez rok cały

Trwa to twoje święto

WIERSZ "RYSUNEK"

Na rysunku mały domek w domku dzieci śpią.

A na niebie tuż nad domkiem dwie gwiazdeczki lśnią..

Mama to ta gwiazdka pierwsza, drugą tata jest

Kiedy mama czasem mrugnie, powtarza jej gest.

W zimnym świecie dają sobie ciepło świecąc wraz.

A tym wszystkim obdarują dzieci, czyli nas.

DLA MAMY

Ze wszystkich kwiatów świata

Chciałbym zerwać ... słońce.

I dać je potem Tobie,

Złociste i gorące.

Słoneczko jest daleko,

Ale się nie martw, mamo,

Narysowałem drugie.

Teraz Cię wycałuję, jak mogę najgoręcej,

Bo tak Cię kocham, mamo.

Że już nie można więcej.

DLA MAMY

Życzymy ci serdecznie,

Byś żyła nam sto lat,

By słońce ci świeciło,

Byś kwitła jak kwiat.

Jak najdłużej bądź nam wzorem,

przewodniczką w drodze świata,

byśmy mogli iść twym torem

od dzieciństwa w późne lata.

Dziękujemy ci mamusiu

za twe serce złote

My urwisy cię kochamy

nie zapomnij o tym.

http://www.wesolyprzedszkolak.pl/index.php/wiersze/429-wiersze-dla-mamy

mama2

https://blondynkikreatywnie.blogspot.com/2019/05/laurka-kwiaty-w-doniczce.html

mama3

https://pl.pinterest.com/pin/333055334946655041/

mama4

https://pl.pinterest.com/pin/858146903983880633/activity/tried

Danuta Piekarczyk-Cola
Kategoria:

„Karolcia” – M. Kruger

Poniżej podaję wiele propozycji z internetowych zasobów, zachęcających do poznania bohaterów książki, miłej lektury.

Bohaterowie lektury:

Karolcia – ośmiolatka o jasnych włosach. Jest jedynaczką i mieszka w domu z rodzicami oraz ciocią Agatą. Dziewczynka dzięki koralikowi spełniła swoje oraz innych życzenia. Karolcia to dobra dziewczynka, która jest chętna do pomocy. Dzięki swojej inteligencji i bystrości umiała zwyciężyć złą czarownicę Filomenę i pomóc wielu osobom.

Piotr – kolega Karolci, który pomagał Karolci w unicestwieniu złej czarownicy Filomeny. Wspólnie z dziewczynką wpadli na to, by poprosić o pomoc pana prezydenta.

Filomena – zła czarownica, która chciała ukraść niebieski koralik, by wykorzystać go do swoich niecnych celów. Jednak dzieci zawsze ją przechytrzały i Filomena mimo wielu prób nie zdołała zabrać koralika.

Pan prezydent – prezydent miasta, który bardzo lubi dzieci i jest chętny do pomocy. Dzięki jego dobrej woli ogród został uratowany.

tekst ze str. poniżej, tam też znajdziesz streszczenie lektury:

http://streszczenia-lektur.pl/karolcia-marii-kruger-krotkie-streszczenie-lektury

ćwiczenia:

http://pisupisu.pl/klasa3/karolcia

Karolcia, część 1 : Audiobook z ilustracjami :

https://www.youtube.com/watch?v=0xh6pNiWwWc

Karolcia Rozdział 2 : Audiobook z ilustracjami :

https://www.youtube.com/watch?v=9LWld4C8rno

Aby pobrać obrazki kliknij w poniższy link: https://www.printoteka.pl/cg/materials/item/3074

 https://zajecia3.jimdofree.com/klasa-iii-b/edukacja-polonistyczna/karolcia/

 Kruger

Zadania:

https://learningapps.org/watch?v=pr6uibab318

Prezentacja:

https://view.genial.ly/5e9d6648fdfd740d9d7a3d3d/presentation-karolcia

Danuta Piekarczyk-Cola
Kategoria:

Na stronie bajkowisko.pl znajdziecie wiele bajek do słuchania:

https://youtu.be/zEnLODXoxIY

CO SŁONKO WIDZIAŁO CZ.1 - bajkowisko.pl - bajki dla dzieci po polsku

To seria krótkich opowiastek dla dzieci. Autorka umiejętnie wprowadza małych czytelników w świat wartości i kształtowania właściwych postaw (dobroci, szlachetności, odwagi). W tej części prezentujemy 8 opowiastek:

baj

https://muzeum-radom.pl/wydarzenia/konkurs-na-wiejskim-podworku/1119

Pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=QLNM4E1YUIU

usłyszysz „Z ŻYCIA MAŁYCH DZIECI”– słuchowisko dla dzieci (audiobook)

Bajka dla dzieci: „Z ŻYCIA MAŁYCH DZIECI” – ZUZANNY MORAWSKIEJ to półtorej godziny śmiesznych historyjek! Audiobook dla dzieci.

baj1

https://gazetagazeta.com/2017/07/dwa-tysiace-polskich-dzieci-z-bialorusi-spedza-wakacje-w-polsce/

Danuta Piekarczyk-Cola
Kategoria:

Ciekawostki z kart historii:

Dawne biblioteki na kółkach z różnych zakątków świata.

Mobilne biblioteki, promują literaturę i czytelnictwo od 150 lat:

Zajrzyjcie na stronę:

http://booklips.pl/galeria/z-kart-historii-dawne-biblioteki-na-kolkach-z-roznych-zakatkow-swiata/

c

Czytelniczki wypożyczają książki z objazdowej biblioteki w Cincinnati, 1948 rok.

Obejrzyjcie jak pomysłowo wykonane są niektóre biblioteczki. Może chcielibyście zaprojektować własne mikrobiblioteczki?

https://www.instagram.com/littlefreelibrary/

ciek1

https://gazetakrakowska.pl/kolorowe-mikrobiblioteki-maja-zachecac-oswiecimian-do-czytania-w-calym-miescie-jest-ich-az-szesc/ar/12775308

ciek2

https://faktyoswiecim.pl/fakty/szesc-mikrobibliotek-na-mapie-oswiecimia-foto/

Danuta Piekarczyk-Cola
Kategoria:

http://sp9.gniezno.pl/?s=biblioteka

 A

Gorąco polecam darmową internetową stronę, na której znajdziecie duży wybór polskiej poezji czytanej przez wspaniałych aktorów.

Wystarczy skopiować poniższy link
https://polska-poezja.pl/, a przeniesiecie się w świat ulubionych poetów.

Utwory tam zamieszczone możecie posłuchać ale też i poczytać samodzielnie.

Poznacie również życiorysy niektórych polskich poetów.

W serwisie znajduje się ponad 270 wierszy najbardziej znanych poetów od średniowiecza do współczesności, takich jak m. in. Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Cyprian Kamil Norwid, Krzysztof Kamil Baczyński, ale także Wisława Szymborska, Tadeusz Różewicz i Czesław Miłosz.

https://polska-poezja.pl/lista-wierszy

Odwiedzając tę stronę dowiesz się jakie warunki stawia Maria Pawlikowska-Jasnorzewska swemu wybrankowi serca w wierszu– pt.:„Kto chce, bym go kochała”.

Z kolei Wisława Szymborska przyzna się skąd czerpie „Radość pisania”

Na podanej stronie znajdziesz wiele ciekawych informacji.

Miłej lektury

 

Danuta Piekarczyk-Cola
Kategoria:

"Pociąg do książki"

– piosenka o czytaniu dla dzieci:

Pociag

http://fundacja.kuzniczysko.pl/pociag-do-ksiazek-nowy-projekt/

Każdego dnia, każdego roku
Składamy słowa z liter potoku
A słowa w zdania się układają
W myśli i serca nasze trafiają
Po rymów torach ze stacji GĄSKI
Co dzień odjeżdża pociąg do książki

Czytamy we dnie, czytamy w nocy
Strona za stroną leci jak z procy
Pędzi pociąg przez ksiąg równiny
Do wyobraźni jasnej krainy
A kiedy lampka zaczyna gasnąć
Lokomotywa nie da nam zasnąć

W naszym pociągu jadą powieści
Ciekawe co się jeszcze tu zmieści
W jednym wagonie wiersze, wierszyki
Pani poezja, słowa liryki
Drugi legendą jest wypełniony
W trzecim komiksy, świat ubarwiony

W przedziale Norwid siedzi z Baczyńskim
Sienkiewicz trzyma sztamę z Gałczyńskim
A Brzechwa dzieciom bajki swe czyta
Lem siedzi sam, tak to ten kosmita
Jest też Szymborska i Orzeszkowa
Prus i Żeromski, książka gotowa.

Piosenkę w wykonaniu autora usłyszeć tutaj:

https://youtu.be/izhkHIz1q7Y

Pociąg2

Foto i tekst  :https://miastodzieci.pl/piosenki/pociag-do-ksiazki-piosenka-o-czytaniu-dla-dzieci/

Danuta Piekarczyk-Cola
Kategoria:
  • 1. Biblioteki marzeń dla dzieci:

To takie miejsca, w których oprócz świetnego księgozbioru, uwagę najmłodszych przyciąga oryginalna przestrzeń.

Takie wyjątkowe biblioteki są dla dzieci miejscem magicznym, pobudzającym wyobraźnię, co sprzyja rozwojowi, edukacji czytelniczej i nauce przez zabawę.

 

Na świecie są takie biblioteki jak "Zielona Biblioteka" w Bibliotece Centralnej (Singapur):

bib

Inne przykłady można obejrzeć na stronie:

http://inwestujmywdzieci.czasdzieci.pl/aktualnosci/id,7-biblioteki_marzen.html

       2.Najdziwniejsze biblioteki świata:

Z kolei biblioteki dla dorosłych też zaskakują swą formą, są często prawdziwymi świątyniami czytelnictwa:

Bimar1

Budynek Stadtbibliothek Stuttgart składa się z dziewięciu kondygnacji powyżej parteru i dwóch pod ziemią

http://biblioteki.22web.org/niemcy-stadtbibliothek-stuttgart/?i=1

 

Kolejna biblioteka to: Biblioteka Królewska (zwana Czarnym Diamentem) w Kopenhadze, Dania

bimar2

Inne przykłady na str:

https://www.vogue.pl/g/949/15-najbardziej-spektakularnych-bibliotek-swiata

 

Biblioteka w Luckenwalde (Brandenburgia, Niemcy)

bimar3

Inne biblioteki na stronie:

http://booklips.pl/galeria/najdziwniejsze-biblioteki-swiata/

Danuta Piekarczyk-Cola
Kategoria:

Na stronie: https://www.specjalni.pl/2018/12/nauka-przez-zabawe-z-bingo.html#more

Znajdziecie wiele ciekawych gier, zapoznajcie się z BINGO:

Nauka przez zabawę z BINGO. Tym razem nazwy miesięcy i odpowiadające im cyfry rzymskie.  Stworzyłyśmy dwie wersje gry. Jedną planszę z nazwami miesięcy, drugą z cyframi
rzymskimi. Do każdego zestawu dołączyłyśmy karty do losowania. 
Na czym polegała zabawa? Nauczyciel/rodzic losuje i odczytuje miesiąc, a uczniowie na planszy zaznaczają pionkiem pole z odpowiadającą mu cyfrą rzymską.  Jeżeli ktoś zaznaczył błędne pole, zdejmuje pionek z planszy. Ta osoba, która pierwsza zaznaczy pięć pół w poziomie, pionie lub po skonie wygrywała zabawę.

bin

bin1

Danuta Piekarczyk-Cola
Kategoria:

https://www.nieporet.pl/kultura/8-maja/

bibl

Obchodzony 8 maja ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek został zainicjowany w 1985 roku przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Wydarzenie, początkowo skierowane tylko do bibliotekarzy, z czasem stało się powszechnie obchodzonym świętem rozpoczynającym Tydzień Bibliotek, podczas którego książnice publiczne, szkolne oraz uniwersyteckie organizują wiele konferencji, warsztatów i spotkań dla czytelników.

Drodzy czytelnicy, pandemia koronawirusa zmieniła nasze życie, spowodowała zamknięcie szkół oraz bibliotek. Maj jest miesiącem szczególnym, gdyż wtedy obchodzimy Tydzień Bibliotek i Dzień Bibliotekarza. W tym roku ze względu na bezpieczeństwo - nie można - zorganizować imprez w pomieszczeniach bibliotek. Również w naszej szkole - nie można - zorganizować różnorodnych akcji promujących czytelnictwo. Proponuję aby spotkania te odbywać w przestrzeni multimedialnej, zachęcam aby odwiedzać naszą stronę biblioteki szkolnej:

http://zdalne.sosw-sieradz.pl/index.php/biblioteka

oraz sprawdzać e-maile utworzone dla poszczególnych klas. Znajdziecie tam wiele ciekawych informacji związanych z programem szkolnym, zamieściłam tam lektury oraz inne materiały edukacyjne.

W TYGODNIU BIBLIOTEK 8-15 MAJA 2020 ROKU

- wiele niespodzianek czytelniczych! Zapraszam! 

„CZYTAJ…nigdy nie będziesz sam”.

http://radzilow.pl/2018/04/10/z-ksiazka-do-czytelnika/ ,           http://www.sbp.pl/artykul/?cid=22164

bib

bib2

bib3

https://www.google.pl/search?q=Stowarzyszenie+Bibliotekarzy+Polskich+8+maja+&tbm=isch&ved=2a

bib1

Danuta Piekarczyk-Cola
Kategoria:

Testy interaktywne dla klasy 8  

znajomość lektury obowiązkowej

„Pan Tadeusz” - test 1:

http://pisupisu.pl/klasa8/pan-tadeusz-test-1

 

„Pan Tadeusz” - test 2:

http://pisupisu.pl/klasa8/pan-tadeusz-test-2

 

„Pan Tadeusz” - test 3:

http://pisupisu.pl/klasa8/pan-tadeusz-test-3

 

Aby test wypadł pomyślnie :) zapoznaj się z materiałami dotyczącymi lektury „Pan Tadeusz” na stronie:

http://zdalne.sosw-sieradz.pl/index.php/biblioteka

Powodzenia:)

 

Danuta Piekarczyk-Cola
Kategoria:

Testy interaktywne dla klasy 7-8  

znajomość lektury obowiązkowej

 

„Quo Vadis?” - test 1:

http://pisupisu.pl/klasa8/quo-vadis-test-1

 

„Quo Vadis?” - test 2:

http://pisupisu.pl/klasa8/quo-vadis-test-2

 

„Quo Vadis?” - test 3:

http://pisupisu.pl/klasa8/quo-vadis-test-3

 

test -Autorzy lektur - klasa 8:

http://pisupisu.pl/klasa8/autorzy-lektur-klasa-8

Aby testy wypadły pomyślnie :) zapoznaj się z materiałami dotyczącymi lektury „Quo Vadis” na stronie:

http://zdalne.sosw-sieradz.pl/index.php/biblioteka

Powodzenia:)