Justyna Jasianek
Kategoria:

 

 W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, ale także na apel Ministra Edukacji Narodowej, a przy tym chcąc zachęcić dzieci do przebywania w domu i naukę, w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców"   Centrum Rozwoju Lokalnego przygotowało serię materiałów dydaktycznych do wspólnej domowej nauki rodziców i dzieci.

W każdą środę i każdy piątek na stronie internetowej www.crl.org.pl ukazują się materiały do pobrania całkowicie za darmo. Zamieszczane lekcje,obejmują tematykę bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, promocji sportu, ekologii.                                   

Zakres tematyczny i liczba lekcji będzie zależna od rozwoju sytuacji i ewentualnej decyzji co do wydłużenia okresu zamknięcia przedszkoli i szkół podstawowych.

Zapraszamy do pobrania  darmowych lekcji. 
Materiały można pobrać pod adresem:

https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/

Justyna Jasianek
Kategoria:
UWAGA! PILNE!
1 kwietnia 2020r. wprowadzono w Polsce zakaz wychodzenia na ulice nieletnich bez opieki dorosłego. Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie mogą wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica (opiekuna prawnego) lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich wyjście z domu. Za złamanie tego zakazu odpowiedzialność karną będą ponosić rodzice lub opiekunowie osób niepełnoletnich ( do 30 tysięcy zł. grzywny, a w skrajnych przypadkach do 8 lat pozbawienia wolności) Informacja przekazywana jest na polecenie Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu.
Super User
Kategoria:

ZDALNE NAUCZANIE

w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sieradzu

wybierz w menu po lewej stronie swoją klasę

Super User
Kategoria:

Szanowni Państwo!
Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło rekomendacje dla dyrektorów szkół w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się przypadkami zachorowań na koronawirusa


Informujemy że:

1. W szkole zostały lub zostaną przeprowadzone pogadanki z uczniami na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny.
2. Na korytarzach i w okolicach toalet zostały wywieszone instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk i zachowania ogólnych zasad higieny osobistej.
3. W przypadku nieprzewidzianego zamknięcia szkoły przysługuje Państwu zasiłek opiekuńczy na dziecko do lat 8 na mocy przepisów art. 32 ust. 1 lit a Ustawy z dn. 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa (Dz. U. 2017, poz. 1368).
4. W przypadku, gdy dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do najbliższego oddziału zakaźnego.
5. Została utworzona infolinia Ministerstwa Zdrowia dla osób mających jakiekolwiek wątpliwości w przedmiotowej sprawie: tel. 800 190 590 (czynna całą dobę).

Apelujemy o:

1. Nie posyłanie do szkoły dzieci przeziębionych lub chorych.
2. Poinformowanie swoich dzieci, że jeżeli nie miały kontaktu z osobą zainfekowaną koronawirusem, to nie mają powodów do obaw.
3. Bieżącą kontrolę komunikatów publikowanych na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.