Sport
Stowarzyszenie dla osób z upośledzeniem umysłowym OLIMPIADY SPECJALNE POLSKA

   Olimpiady Specjalne Polska na terenie naszego Ośrodka reprezentowane są przez działającą od 1993 roku Sekcję Olimpiad Specjalnych "Spartakus". Stowarzyszenie na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym działa prężnie na terenie naszej placówki już ponad dziesięć lat. W Sekcji Olimpiad Specjalnych " Spartakus " działającej przy SOSW w Sieradzu prowadzone są zajęć sportowo - rehabilitacyjne z następujących dyscyplin sportowych : tenis stołowy, tenis ziemny, hokej halowy, kajakarstwo, piłka koszykowa, piłka nożna, lekkoatletyka, jazda szybka na wrotkach, gimnastyka, pływanie, bocce, bowling.

   W naszej Sekcji trenuje ponad 50 zawodników Olimpiad Specjalnych z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym. Zawodnicy Ci trenują pod kierunkiem pięciu doświadczonych i wykwalifikowanych trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego:


AGNIESZKA GAŁĄZKA - mgr wychowania fizycznego, mgr pedagogiki specjalnej. Prowadzone dyscypliny sportowe : gimnastyka, lekkoatletyka, tenis stołowy.


PIOTR ISZCZEK - mgr wychowania fizycznego, mgr pedagogiki specjalnej, trener tenisa, instruktor piłki koszykowej, instruktor piłki siatkowej, instruktor pływania, instruktor piłki ręcznej, instruktor gimnastyki, instruktor lekkoatletyki, trener tenisa Olimpiad Specjalnych. Prowadzone dyscypliny sportowe : hokej halowy, tenis ziemny, piłka koszykowa, lekkoatletyka, piłka nożna.


ZBIGNIEW FLANEK - mgr wychowania fizycznego, instruktor sportu osób niepełnosprawnych, instruktor kajakarstwa. Prowadzone dyscypliny sportowe : hokej halowy, tenis stołowy, kajakarstwo, piłka koszykowa, lekkoatletyka, piłka nożna, pływanie.

PIOTR MIEDZIŃSKI – mgr rehabilitacji i fizykoterapii, studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki. Prowadzone dyscypliny sportowe: piłka nożna, piłka koszykowa, tenis stołowy, lekkoatletyka.

PIOTR KALECIŃSKI – mgr pedagogiki, studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki oraz  wychowania fizycznego dla nauczycieli. Prowadzone dyscypliny sportowe; bowling, bocce, tenis stołowy, tenis ziemny.

Nasi trenerzy i instruktorzy posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi, a ich zawodnicy od wielu już lat biorą udział w licznych zawodach sportowych, turniejach, mityngach i olimpiadach specjalnych dla osób z upośledzeniem umysłowym na szczeblu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym osiągając znaczące wyniki sportowe. Sekcja "Spartakus" jest również organizatorem corocznie wielu imprez i zawodów sportowych Olimpiad Specjalnych o zasięgu lokalnym i regionalnym. Jest organizatorem licznych zawodów sportowych dla osób z upośledzeniem umysłowym na terenie miasta Sieradza i województwa łódzkiego z zakresu : kajakarstwa, piłki koszykowej, hokeja halowego, piłki nożnej, tenisa stołowego, tenisa ziemnego, lekkoatletyki i gimnastyki. 


Praca Sekcji oparta jest na ogólnej filozofii i założeniach - Olimpiad Specjalnych

  Misją Olimpiad Specjalnych jest organizowanie całorocznych treningów i zawodów sportowych dla dzieci i dorosłych z upośledzeniem umysłowym w celu zapewnienia im możliwości lepszego rozwoju sprawności fizycznej, wykazywania się odwagą, odczuwania radości i dzielenia się talentami, umiejętnościami i przyjaźnią ze swoimi rodzinami, innymi zawodnikami Olimpiad Specjalnych i społecznością lokalną.

   Ruch Olimpiad Specjalnych zrodził się w Stanach Zjednoczonych w 1968 r., w wyniku przekonania, iż osoby z upośledzeniem umysłowym potrafią przy odpowiedniej zachęcie
i pomocy trenować, cieszyć się i czerpać korzyści z uczestnictwa w sportach indywidualnych
i zespołowych, dostosowanych-tam, gdzie jest to niezbędne-do ich możliwości psychofizycznych.

   Idea Special Olympics dotarła do Polski w połowie lat 80' i przyjęta została z wielkim entuzjazmem szczególnie przez środowiska na co dzień pracujące z osob z upośledzeniem umysłowym. Ruch Olimpiad Specjalnych bardzo szybko zyskał poparcie rodzimych władz oświatowych i sportowych, jak również sympatię wielu wpływowych osobistości ze świata polityki, biznesu i sfer artystycznych. Obecnie Olimpiady Specjalne zrzeszają ponad milion sportowców z upośledzeniem umysłowym w ponad 200 akredytowanych programach narodowych na całym świecie. Olimpiady Specjalne dają możliwość udziału w treningach   
i zawodach sportowych każdej osobie z upośledzeniem umysłowym powyżej 8 roku życia - niezależnie od stopnia upośledzenia, poziomu umiejętności sportowych, sytuacji materialnej, rasy, religii itp., oraz nie wymaga uiszczania żadnych opłat przez zawodników ani ich rodziny. Dzięki Olimpiadom Specjalnym zawodnicy z upośledzeniem umysłowym mogą przez cały rok trenować wybrane dyscypliny sportowe (19 letnich i 5 zimowych), przygotowując się do zawodów rozgrywanych na wielu szczeblach - od lokalnych do ogólnopolskich, jak również brać udział w imprezach sportowych ruchu Special Olympics za granicą.

   W tradycyjnych zawodach prawo do rywalizacji o pierwsze miejsce mają tylko zawodnicy, którzy przeszli wszystkie szczeble wstępnych eliminacji. Są to najlepsi z najlepszych.
W zawodach sportowych Olimpiad Specjalnych nie wyłania się zawodników najbardziej zdolnych, lecz daje się szansę zwycięstwa każdemu zawodnikowi z upośledzeniem umysłowym, niezależnie od jego poziomu sprawności i możliwości, które mogą być u tych osób w różny sposób ograniczone. Sposób w jaki się to osiąga jest prosty i polega na podzieleniu mających ze sobą rywalizować zawodników na grupy sprawnościowe o możliwie wyrównanym poziomie. Mechanizm tworzenia grup nazywa się procesem preeliminacji. Stwarza się w ten sposób każdemu zawodnikowi warunki do rywalizacji sportowej z równymi sobie przeciwnikami, a równocześnie do przeżycia radości i dumy jaką daje doświadczenie zwycięstwa.

   W Olimpiadach Specjalnych podkreślany jest jednocześnie fakt, że zwycięzcą jest każdy, kto podejmie trud walki i okazuje w niej swoją wytrwałość. Dla Specjalnych Sportowców jest to niezwykły wysiłek i dlatego wszyscy startujący są nagradzani. W Olimpiadach Specjalnych nie prowadzi się zespołowej klasyfikacji, nie sumuje się liczby medali, nie rejestruje i nie nagradza rekordów, a dzięki temu eliminuje się wszelkie negatywne zjawiska obserwowane
w tzw. normalnym sporcie.

   Ruch ten akcentuje moralne i duchowe cechy osób z upośledzeniem umysłowym, pobudzając ich poczucie godności i szacunku dla siebie. Dlatego też przed każdymi zawodami sportowcy wypowiadają słowa przysięgi Olimpiad Specjalnych:

"Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, niech będę dzielny w swym wysiłku".

Podsumowanie

   Przedstawicielami organizacji skupiających osoby z upośledzeniem umysłowym na terenie naszego Ośrodka są zatem : Sekcja Olimpiad Specjalnych "Spartakus" oraz Oddział Terenowy PTSS "Sprawni - Razem" z siedzibą w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Instytucje te obejmują swoją działalnością młodzież z terenu powiatu sieradzkiego.

   Staramy się stworzyć jak najlepsze warunki do rozwoju psychofizycznego i podnoszenia sprawności fizycznej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościa intelektualną, przez systematyczne prowadzenie ćwiczeń i zajęć sportowych. Organizujemy wiele imprez sportowych, począwszy od zawodów szkolnych i międzyszkolnych a na regionalnych i wojewódzkich kończąc. Jesteśmy już doświadczonymi i coraz prężniej działającymi organizacjami, pozyskujemy coraz to nowych przyjaciół, dzięki którym dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym może rywalizować z sobą na gruncie sportowym, nawiązywać nowe znajomości i sympatie.

   Dzięki tak wielkiemu zaangażowaniu wielu ludzi z terenu naszego miasta i regionu
o sukcesy na miarę olimpijską nie jest trudno. Wystarczy tylko wspomnieć o Krzysztofie Kaczmarku, zdobywcy paraolimpijskiego złota w Sydney w pchnięciu kulą. Radku Majtyce, który zdobył wraz z drużyną piłki nożnej złoty medal Mistrzostw Europy w Anglii czy zawodnikach Olimpiad Specjalnych uczestniczących w Światowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Minneapolis, i New Heawen w USA, Anhorage na Alasce, Dublinie w Irlandii, Nagano w Japonii czy w Atenach w Grecji.

   Specjalni sportowcy z naszego regionu trenują wiele dyscyplin sportu. Najlepsze wyniki osiągają w lekkoatletyce, tenisie stołowym, tenisie ziemnym, piłce nożnej, koszykowej, gimnastyce, hokeju halowym oraz kajakarstwie. Chcemy również wprowadzić nowe dyscypliny, które w kraju zaczynają się prężnie rozwijać, a mianowicie: bowling i bocce.

   Wiemy, że w każdej szkole znajdują się uczniowie z niepełnosprawnościa intelektualną, którzy chcieliby rozwijać swój talent sportowy lecz nie mają szans rywalizować z rówieśnikami których los obdarzył pełnią zdrowia. Kontakt z nami da możliwość postawienia pierwszego kroku na drodze do sukcesów, możliwość wzięcia udziału w zawodach i sprawdzeniu się z kolegami
o podobnych możliwościach fizycznych.

  Dzięki tym stowarzyszeniom ci, których świat nauki uznał za niezdolnych do udziału
w rywalizacji sportowej, mogą brać udział w zawodach, przeżywając radość i dumę ze swoich sportowych osiągnięć.

Ze sportowym pozdrowieniem

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE UCZNIÓW SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO

IM. JANUSZA KORCZAKA W SIERADZU W LATACH 1990 - 2015

1. VIIIŚwiatowe Letnie Igrzyska O.S. w Minneapolis w USA- lipiec 1991 r.
(srebrny medal w gimnastyce)

2. Europejskie Letnie Igrzyska O.S. w Belgii – sierpień 1992 r.
(1 srebrny medal w piłce nożnej)

3. IX Światowe Letnie Igrzyska O.S. w New Heawen w USA - lipiec 1995 r.
(1 srebrny medal w gimnastyce.)

4. Międzynarodowy Mityng w LA w Gratzu w Austrii -sierpień 1995 r.
(2 złote medale w skoku w dal, 1 złoty w sztafecie 4x100m, 1 srebrny w biegu na 100m 

5. Mistrzostwa Europy w piłce nożnej w Leicester w Anglii – lipiec 1997r. 
(1 złoty medal w piłce nożnej) 

6. Mistrzostwa Świata w LA w Sewilli w Hiszpanii - lipiec 1999 r.
(2 złote medale i 2 rekordy świata w pchnięciu kulą i w rzucie dyskiem) 

7. Europejskie Zimowe Igrzyska O.S. w Lungau w Austrii - styczeń 2000 r.
(IV miejsce w hokeju halowym) 

8. Mistrzostwa Europy w LA w Lizbonie w Portugalii - wrzesień 1998 r. ( 1 złoty medal - w rzucie dyskiem oraz 1 srebrny -w pchnięciu kulą) i w Bollnas w Szwecji - marzec 2000 r.
(1 srebrny medal w pchnięciu kulą)

9. Igrzyska Paraolimpijskie w Sydney w Australii – październik 2000 r.
(1 złoty medal i rekord świata w pchnięciu kulą)

10. VII Światowe Zimowe Igrzyska O.S. na Alasce w Anchorage w USA - marzec 2001r.
( 1złoty medal w hokeju halowym)

11. XI Światowe Letnie Igrzyska O.S. w Dublinie w Irlandii -czerwiec 2003 r.
(1 złoty medal w kajakarstwie),

12. VIII Światowe Zimowe Igrzyska O.S. w Nagano w Japonii -marzec 2005r.
(1 brązowy medal w hokeju halowym)

13. V Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Warszawie – wrzesień 2010 r.
( 1 złoty medal, 2 srebrne medale w tenisie )

14. XIII Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych – Grecja – Ateny – czerwiec - lipiec 2011 r. (2 medale złote w kajakarstwie, 1 złoty 1 brązowy w tenisie)

15. Europejski Turniej Tenisa Olimpiad Specjalnych w Luksemburgu – listopad 2013 r.
( 2 złote medale)

     Uczniowie SOSW w Sieradzu w latach 1990 – 2015 zdobyli łącznie 154 medale, w tym 69 złote , 48 srebrnych i 37 brązowych medali na zawodach sportowych rangi ogólnopolskiej, europejskiej i światowej z czego 16 złotych, 8 srebrnych, 2 brązowe medale i 1 czwarte miejsce na zawodach sportowych rangi europejskiej i światowej. 

 

Nauczyciele WF w latach 1990 - 2015

Piotr Iszczek, Zbigniew Flanek, Agnieszka Gałązka, Piotr Miedziński,

Andrzej Męcel, Piotr Kaleciński, Maria Durka, Zenon Łuczak, Grażyna Michalska 

  

Piłkarska gorączka już się zacząła

Rusza XIII ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych

Zawodnicy Olimpiad Specjalnych zagrają na EURO2012

   Łódź, 17 maja, 2012. Dziś w łódzkiej Manufakturze o godz. 20:00 Ceremonia Otwarcia zainauguruje XIII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Drużyn Olimpiad Specjalnych.  Turniej odbywa się w ramach Europejskiego Tygodnia Piłki Nożnej – największej tego typu inicjatywy na świecie. Jednocześnie piłkarze
z niepełnosprawnością intelektualną przygotowują się do występu na EURO2012.

   W rozpoczynającym się właśnie Turnieju w Łodzi  udział weźmie 16 drużyn z 12 Oddziałów Regionalnych Olimpiad Specjalnych, w których zagra 256 zawodników, wspieranych przez 64 trenerów, 60 wolontariuszy i liczne grono kibiców. Rozgrywki będą odbywały się 0d 18 do 20 maja w Centrum Sportu i Rekreacji Ptak (Gutów Mały). Całą imprezę rozpocznie Ceremonia Otwarcie, podczas której na rynku Manufaktury pojawią się zawodnicy olimpiad specjalnych, piłkarze Widzewa Łódź oraz byli piłkarze reprezentacji Polski.  Jedną z wielu atrakcji będzie pokaz sztucznych ogni.

   Europejski Tydzień Piłki Nożnej, choć nie skupia tyle uwagi co EURO2012, jest wydarzeniem sportowym najwyższej rangi.  Inicjatywa zrzesza 45 000 zawodników z niepełnosprawnością intelektualną w 45 krajach Europy i Eurazji. W ramach Europejskiego Tygodnia Piłki Nożnej UEFA współpracuje z 35 narodowymi federacjami piłkarskimi. W akcję zaangażowanych jest na stałe ponad 60 klubów, agend rządowych i organizacji pozarządowych (m.in. UNICEF, FARE, CAFE). W tym roku w Polsce w Europejskim Tygodniu Piłki Nożnej udział weźmie ok. 2600 zawodników, 500 trenerów i 550 wolontariuszy.

- Sport osób z niepełnosprawnością intelektualną nie różni się specjalnie od sportu osób w pełni sprawnych – tłumaczy Bogusław Gałązka, Dyrektor Generalny Olimpiad Specjalnych w Polsce. – Ten sam wysiłek, te same emocje, ta sama rywalizacja. Imprezy sportowe i różne inicjatywy ruchu Olimpiad Specjalnych, również te organizowane w Polsce, swoją liczebnością i rozmachem dorównują największym turniejom krajowym i międzynarodowym.

      W Polsce ruch Olimpiad Specjalnych, a w szczególności rozwój piłki nożnej osób                    z niepełnosprawnością intelektualną, od lat wspiera m.in. T-Mobile Ekstraklasa. Właśnie Olimpiadom Specjalnym dedykowana była rozegrana ostatnio 28. kolejka ligowa. Zawodnicy Olimpiad Specjalnych Polska wybiegli na murawę wszystkich stadionów ligowych podczas przedmeczowych prezentacji. Na stadionach obecna była także oficjalna flaga Olimpiad.

  Olimpiadom Specjalnym Polska w ramach działań związanych z EURO2012, UEFA powierzyła realizację projektu społecznego UEFA EURO 2012 Respect Inclusion Showcase Poland. W ramach projektu piłkarze z niepełnosprawnością intelektualną oraz zawodnicy CROSS – Stowarzyszenia Osób Niewidomych i Słabowidzących zaznaczą swoją sportową obecność podczas rozpoczynających się Mistrzostw EURO2012. Przed meczami ćwierćfinałowymi w Warszawie (21.06.) na płytę boisk wybiegną zawodnicy Olimpiad Specjalnych, a w Gdańsku (22.06.) zawodnicy niewidomi i słabo widzący. Ambasadorami projektu zostali: Cezary Pazura, Roman Kosecki i Jose Torres.

***
O Stowarzyszeniu Olimpiady Specjalne Polska

Olimpiady Specjalne Polska to narodowy program światowego ruchu Special Olympics. Jest to sportowa organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Polska reprezentacja po raz pierwszy wzięła udział w Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w 1983 roku. Obecnie Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska posiada 18 oddziałów regionalnych i 564 sekcje. W treningach   i rywalizacji bierze udział 17 190 sportowców i 1 612 trenerów. Ruch wspiera 1 114 członków rodzin i 4 500 wolontariuszy. W Polsce co roku odbywa się około 200 zawodów i imprez Olimpiad Specjalnych w 20 dyscyplinach sportowych, letnich i zimowych. W 2010 roku w Warszawie zostały zorganizowane Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych, uznane za najlepszą imprezę sportową roku.

 

 

 

 

 
 

 "Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi"

Janusz Korczak