Kadra

Dyrektor Ośrodka - mgr Angelika Skrobała

V-cedyrektor  Ośrodka - mgr Barbara Madalińska

 

W SOSW im. J. Korczaka w Sieradzu zatrudnionych jest 86 nauczycieli.

Aktualny status zawodu przedstawia się następująco:

  • nauczyciel dyplomowany - 70 osób
  • nauczyciel mianowany - 14 osób
  • nauczyciel kontraktowy- 1 osoba
  • nauczyciel bez stopnia awansu - 1 osoba

Nasi nauczyciele to osoby z pasją, które czerpią radość z sukcesów i osiągnięć swoich podopiecznych!        

Kadrę pedagogiczną w naszym Ośrodku stanowią wykształceni, wykwalifikowani
i doświadczeni nauczyciele. Są to odpowiednio przygotowani i kreatywni pedagodzy, osiągający wysokie efekty w pracy z dziećmi, w zakresie rozwijania ich potencjalnych możliwości oraz rozbudzania ciekawości poznawczej. Wszyscy nauczyciele posiadają wymagane wykształcenie uprawniające do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi - są oligofrenopedagogami.

Bogaty wachlarz zajęć realizowany jest przez specjalistów z zakresu rehabilitacji, terapii pedagogicznej, wczesnego wspomagania rozwoju, logopedii, neurologopedii, socjoterapii, psychologii, psychopedagogiki, surdopedagogiki, tyflopedagogiki, wspomagania rozwoju dzieci z autyzmem, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej i resocjalizacji. Aby zapewnić jak najlepszą i fachową opiekę dla Państwa dzieci, nauczyciele dokształcają się i wzbogacają swoje umiejętności podczas kursów, warsztatów, szkoleń i studiów podyplomowych. Tak więc, każde dziecko nawet z najmniejszym problemem rozwojowym zostanie objęte fachową
i specjalistyczną pomocą.

 

                                                                                     

                                                                                            "Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi"

Janusz Korczak