Internat

Internat oferuje 3 - 4 osobowe pokoje. Wykwalifikowana kadra przez całą dobę opiekuje się wychowankami. Wyżywienie jest całodzienne, uwzględniające indywidualne potrzeby żywieniowe. Zakwaterowanie w internacie jest bezpłatne. Uczniowie ponoszą tylko koszty wyżywienia. Wychowankowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w kołach: muzycznym, plastycznym, kulinarnym, ekologicznym, turystyczno - krajoznawczym. Biorą udział w wycieczkach, rajdach rowerowych.

Zapewniona jest indywidualna pomoc w nauce. Szczególna uwaga zwracana jest na prawidłowy i wszechstronny rozwój psychofizyczny wychowanków. W internacie panuje domowa atmosfera, która pozwala każdemu wychowankowi rozwijać jego indywidualne zainteresowania."Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi"

Janusz Korczak