Biblioteka

 Biblioteka to dobre miejsce dla młodego człowieka”

KTO jest najważniejszy w bibliotece?

Bez obecności KOGO - każda, nawet najlepiej wyposażona biblioteka jest martwa?

Czytelnik- to w bibliotece osoba najważniejsza!

Nauczyciel bibliotekarz:

W roku szkolnym 2019/2020  naszą bibliotekę prowadzi: mgr Danuta Piekarczyk - Cola

Biblioteka zaprasza w następujących godzinach:

poniedziałek 8.45-10.40 ; 12.45-14.20

wtorek 8.45-9.50; 10.50-11.45

środa 8.00-10.45; 13.40-13.55

czwartek 10.20-14.20

piątek  8.45-10.45


Księgozbiór biblioteki wpisany jest do komputerowej bazy danych. Jego ewidencjonowanie i udostępnianie odbywa się w bibliotecznym programie komputerowym MOLNET+, który zainstalowany jest „w chmurze”, co bardzo ułatwia pracę i dostęp do bazy i katalogów z każdego komputera. 

Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy, gromadzeniu informacji i różnorodnych wydawnictw jak i literatury fachowej oraz materiałów edukacyjnych niezbędnych do realizacji zadań statutowych szkoły. Biblioteka wspomaga uczniów w przygotowaniu do życia w społeczeństwie informacyjnym, przygotowuje ich do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł.

W wypożyczalni księgozbiór rozmieszczony jest działowo wg. Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej a  w obrębie działów – alfabetycznie.

W bibliotece,  uczniowie mają do dyspozycji nie tylko księgozbiór podręczny,  ale również Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej - stanowiska komputerowe, przyłączone do sieci Internetowej, a także urządzenie wielofunkcyjne (skaner, ksero), tablica interaktywna.

W ramach edukacji czytelniczej i medialnej uczniowie są zapraszani do biblioteki na zajęcia biblioteczne i imprezy czytelnicze.


Biblioteka to niezwykle ważne centrum informacji szkoły. Bardzo chcemy, by  była ona  przyjazna dla uczniów, nauczycieli oraz wszystkich pracowników szkoły.

 

 

 

 

 

 "Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi"

Janusz Korczak