Aktualności - rok szkolny 2020/2021

81 ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
Wielkimi krokami zbliża się najbardziej wyczekiwany przez uczniów moment - początek WAKACJI. Zanim jednak letni wypoczynek się rozpocznie, w piątek 25 czerwca dzieci i młodzież ze SOSW w Sieradzu uczestniczyła w uroczystości zakończenia roku szkolnego. Uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami w klasach i otrzymali świadectwa podsumowujące cały rok ich nauki. Chwilom wręczenia świadectw towarzyszyły życzenia składane nauczycielom oraz kwiaty w podziękowaniu za poświęcanie i trud włożony w edukację podopiecznych.
80 REGATY KAJAKOWE
Od 10 do 13 czerwca 2021 roku odbyły się w Nowej Soli Ogólnopolskie Regaty Kajakowe Olimpiad Specjalnych. W kajakarstwie na dystansach 200 i 500 m z naszej placówki wzięło udział 4 uczniów i absolwentów. Mateusz Frycze który zdobył 2 srebrne medale. Poza nim Łukasz Kwapiszewski 2 złota, Jakub Rogozinski również dwa złote medale oraz Damian Ubych 2 medale srebrne.
Zawodnicy zakwaterowani byli w ośrodku przygotowań olimpijskich w Dżonkowie.
Trenerem był Pan Zbigniew Flanek
79 UDZIAŁ W "PROGRAMIE DLA SZKÓŁ"
Nasz Ośrodek po raz kolejny skorzystał z "Programu dla szkół" obejmując 48 uczniów klas I-V szkoły podstawowej. Aby kształtować wśród dzieci dobre nawyki żywieniowe, uczniowie otrzymywali bezpłatnie owoce i warzywa oraz mleko i przetwory mleczne, które spożywali podczas drugiego śniadania, podwieczorku. Ponadto, w ramach programu zostały przeprowadzone edukacyjne działania towarzyszące:
-konkurs plastyczny "Kolorowo, smacznie, zdrowo";
-zajęcia tematyczne np. Dbamy o higienę spożywanych warzyw, Dbamy o higienę spożywając owoce;
-Co to jest sezonowość? -wyjaśnienie terminu. Oglądanie filmu edukacyjnego opartego na warsztatach kulinarnych, prowadzonych przez kucharza p.Grzegorza Łapanowskiego:jesień-zima.
-Zdrowo się odżywiam - warzywa i owoce spożywam! Zaznajomienie z rolą warzyw i owoców w codziennej diecie, omówienie piramidy żywieniowej;
-Mleko i przetwory mleczne - zapoznanie ze składnikami odżywczymi mleka i przetworów mlecznych. Zwrócenie uwagi na korzyści płynące z ich spożywania;
-I śniadanie - dla ucznia doładowanie. Zapoznanie z rolą i składem I i II śniadania zgodnie z zasadami Piramidy zdrowego żywienia i stylu życia dla dzieci i młodzieży. Wspólne przygotowanie i spożywanie II śniadania, podwieczorku.

Dzięki podjętym działaniom dzieci poznały korzyści diety bogatej w owoce, warzywa i produkty mleczne. Dowiedziały się również na temat ich pochodzenia, sposobu upraw i produkcji. Ważnym aspektem podjętych tematów było także zwrócenie uwagi na to, jak należy postępować, aby nie marnować żywności.
Mamy nadzieję, że okres wakacji będzie okazją do utrwalania zasad zdrowego odżywiania.
Koordynator: Izabela Pietruszewska

78 KREATYWNIE
Prace wykonane przez uczniów ZTK i 1 SPA
Brawo :)
opiekun Agnieszka Król
77 MAMY LATO
Nasi uczniowie reprezentowali szkołę w Ogólnopolskim Konkursie Muzycznym „Mamy lato”, organizowanym przez „Krainę Muzyki” w Warszawie.
Głównymi celami konkursu były: rozbudzanie muzycznych zainteresowań, wzmacnianie więzi emocjonalnych pomiędzy członkami grup, nauczycielami i rodzicami, radosne celebrowanie nadchodzącego lata, tworzenie możliwości do powszechnego muzykowania bez rywalizacji.
Solista Kamil Wróbel wykonał ilustrację ruchową do utworu „Ambo Sambo”.
Grupa w składzie: Gabriela Koryś, Klaudia Koryś, Malwina Męcfal, Kacper Monarcha – wykonali piosenkę „Lato płynie do nas” wraz z akompaniamentem rytmicznym z rekwizytami. Wszyscy uczestnicy zdobyli I miejsce.
Gratulacje :)
Opiekun – Agnieszka Król
76 WYMIANA DOŚWIADCZEŃ I DOBRYCH PRAKTYK W RAMACH REALIZACJI PROJEKTÓW ERASMUS+
17 czerwca 2021 o godzinie 17.00 odbyła się konferencja pt. "Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w ramach realizacji projektów Erasmus+", organizowana przez SOSW w Sieradzu.
W spotkaniu on-line udział wzięli dyrektorzy i nauczyciele takich szkół jak: Szkoła Podstawowa nr 4 w Sieradzu, Szkoła Podstawowa w Dąbrowie, Szkoła Podstawowa we Wróblewie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Sieradzu, II Liceum Ogólnokształcące w Sieradzu, Zespół Szkół Specjalnych w Warcie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie.
Uczestnicy zostali zapoznani z rezultatami projektu "Przyszłość zaczyna się dziś", dyskutowali o korzyściach, jakie przynosi realizacja projektów Erasmus+, opowiadali o swoich doświadczeniach, przytaczali opinie na ten temat uczniów i nauczycieli. Poruszono również kwestię akredytacji i możliwości, jakie daje nowa edycja programu.
75 PIKNIK INTEGRACYJNY POWITANIE LATA
W przededniu zakończenia roku szkolnego pomimo niekorzystnie zapowiadającej się pogody odbyło się w naszej szkole "Powitanie Lata". Atmosferę imprezy podgrzała zmieniająca się z godziny na godzinę słoneczna aura. Uczniowie mogli skorzystać z poczęstunku, zabawy i tańców na świeżym powietrzu. Cała społeczność szkolna mogła miło spędzić ostatni dzień roku szkolnego. Jutro wszyscy odbierzemy świadectwa i pożegnamy się wakacyjnie. Życzymy bezpiecznych wakacji!
74 DZIECI WIDZĄ MUZYKĘ
Uczestniczyliśmy w wydarzeniu Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie „Dzieci widzą muzykę”. Wydarzenie towarzyszy wystawie „Widzę muzykę. Wystawa czasowa”.
Klawiatura nie zawsze musi być biało – czarna :)
Uczniowie klas: ZTK i 1SPA wykonali barwną klawiaturę i zagrali kolorowe koncerty do muzyki F. Chopina. Uczestnicy słuchając muzyki tworzyli własne obrazy, zwracając uwagę na tempo, dynamikę utworu, dźwięki wysokie – niskie, melodię wznoszącą – opadającą.
Wykorzystano kompozycje: Mazurek D - dur, Walc a – moll, Mazurek a – moll Op. 68 nr 2, Polonez g – moll.
Opiekun – Agnieszka Król
73 KONKURS RECYTATORSKI
Dnia 15 czerwca 2021 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym odbył się piąty już Szkolny Konkurs Recytatorski pod hasłem ,, Krzysztof Kamil Baczyński – poeta niezapomniany”.
Do konkursu przystąpiło 13 uczestników z recytacją wierszy poety, w setną rocznicę jego urodzin.
Wszyscy uczestnicy prezentowali wysoki poziom i piękną recytację, patronat honorowy nad konkursem objęło Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych „Ab Ovo” . Zakup nagród wsparł i sklep elektroniczny Rebel z Sieradza. Pierwsze miejsce zajęła uczennica szkoły branżowej: Natalia Wojterzak, trzy wyróżnienia otrzymąly uczennice: Maria Janusz, Amelia Świniarska i Natalia Zych.
Konkurs przygotowały i przeprowadziły panie Marzena Szczuko i Sylwia Wojtyniak. W komisji jury zasiadły: pani dyrektor Angelika Skrobała, pani Beata Kubiś- Knop, pani Katarzyna Matusiak.
72 LOGORYTMIKA
W związku ze zbliżającymi się wakacjami, 15 czerwca odbyły się zajęcia otwarte dla uczniów i nauczycieli w ramach programu logorytmiki: „Rytm, ruch mowa czyli zabawa gotowa”, pt: „Lato, lato czeka..” Zajęcia służyły rozwijaniu umiejętności prawidłowego oddychania, motoryki artykulacyjnej, rozwijaniu umiejętności świadomego słuchania, rozpoznawaniu charakteru, nastroju, dynamiki i tempa utworu oraz ćwiczeń rytmiczno ruchowych z rekwizytami. Uczestnicy wesoło bawili się w rytm letnich przebojów.
71 MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI
7 czerwca 2021 roku w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie (organizator konkursu), nastąpiło rozstrzygnięcie Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego pod hasłem:"Twórczość poetycka i prozatorska Marii Konopnickiej", który objęty został patronatem honorowym przez Starostę Sieradzkiego.
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy imienia Janusza Korczaka w Sieradzu reprezentowali uczniowie z Branżowej szkoły Zawodowej: Natalia Wojterzak klasa II, w recytacji , Alan Kopka uczeń pierwszej klasy klasy Szkoły Podstawowej w recytacji . Malwina Męcfal uczennica klasy VII w recytacji Klaudia Koryś w czytaniu prozy i Jakub Mikołajczyk z pracą plastyczną -ilustracja.
Nasi uczniowie zajęli dwa pierwsze miejsca, jedno drugie, jedno wyróżnienie.
Gratulujemy naszym uczniom zdobytych wyróżnień. Życzymy dalszych sukcesów i uśmiechu.
Cele konkursu:
rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa,
popularyzowanie twórczości Marii Konopnickiej,
kształtowanie języka, wyobraźni i wrażliwości,
odkrywanie i rozwijanie uzdolnień polonistycznych,
promowanie talentów recytatorskich/ lektorskich,
wzbogacanie biernego i czynnego słownictwa,
popularyzacja literatury pięknej,
rozwijanie zdolności plastycznych,
wspieranie uzdolnień i zainteresowań uczniów,
prezentacja umiejętności.
Ze w względu na trwającą pandemię, Jury zapoznawało się z wcześniej nagranymi prezentacjami, które obejmowały, zgodnie z kategoriami konkursowymi: recytacje, czytania utworów poetyckich i prozatorskich autorstwa Marii Konopnickiej oraz prace plastyczne będące ilustracjami do wierszy wspomnianej autorki
W konkursie udział wzięło 37 uczniów z siedmiu szkół z powiatów: sieradzkiego, wieluńskiego i kaliskiego.
Fundatorzy nagród:
Starostwo Powiatu Sieradzkiego;
Rada Rodziców ZSS w Warcie;
Biblioteka ZSS w Warcie.
Wyniki Międzyszkolnego Konkurs Recytatorskiego:
KATEGORIA: RECYTACJA
grupa wiekowa: najmłodsza
I miejsce: Alan Kopka SP nr 5 SOSW w Sieradzu
grupa wiekowa młodsza
I miejsce: Karolina Krasińska - ZSS w Warcie
II miejsce: Karol Nowicki - SOSW Gromadzice
III miejsce: Kacper Kałużny- ZSS w Warcie
Nagroda specjalna za inscenizację do wiersza "Muchy samochwały"
Julia Gidelska, Dominik Nogaj, Paulina Jurek, Sylwia Kubczak- SP Specjalna nr 19
w Kaliszu
grupa wiekowa starsza
I miejsce: Mateusz Woźny ZSS w Warcie
II miejsce: Marzena Męcfal SP nr 5 SOSW w Sieradzu
III miejsce: Jakub Ostrowski - ZSS w Warcie
grupa wiekowa najstarsza
I miejsce: Natalia Wojterzak - SP nr 5 SOSW w Sieradzu
KATEGORIA: PIĘKNE CZYTANIE
grupa wiekowa: najmłodsza
I miejsce: Wanesa Michalska - ZSS w Warcie
II miejsce: Dawid Bednarek-Zientek- ZSS w Warcie
grupa wiekowa młodsza
I miejsce: Ksawery Grzesiak - SP w Jeziorsku
II miejsce: Adam Kasprzak - SP w Cielcach
III miejsce: Paulina Małuszyńska - SP w Jeziorsku
Wyróżnienie: Adam Błaszczak – ZSS w Wieluniu
grupa wiekowa starsza
I miejsce: Natalia Freigang - ZSS w Warcie
II miejsce: Piotr Denkowski - ZSS w Warcie
III miejsce: Mateusz Dolat - ZSS w Warcie
grupa wiekowa najstarsza
I miejsce ex aequo:
Łukasz Wróbel - SOSW w Gromadzicach;
Piotr Wroński - ZSS w Warcie
II miejsce: Izabela Wańkowska - ZSS w Warcie
III miejsce: Błażej Raducki - ZSS w Wieluniu
KATEGORIA: ILUSTRACJA DO WIERSZA
grupa wiekowa – najmłodsza
I miejsce: Julia Jabłońska - ZSS w Warcie
II miejsce: Jakub Mikołajczyk - SP nr 5 SOSW w Sieradzu
III miejsce: Justyna Frątczak - ZSS w Warcie
grupa wiekowa młodsza
I miejsce ex aequo:
Karolina Krasińska ZSS w Warcie
Aleksander Langowski ZSS w Warcie
grupa wiekowa starsza
I miejsce ex aequo:
Adrian Wilczyński - ZSS w Warcie
Krystian Grzesiak - ZSS w Warcie
grupa wiekowa najstarsza
I miejsce: Bartosz Szczepaniak - ZSS w Warcie
II miejsce: Adrian Pawlak - ZSS w Warcie
70 REALIZACJA PROGRAMU "Z KULTURĄ MI DO TWARZY"
Nasza placówka zdobyła certyfikat za udział w projekcie „Z kulturą mi do twarzy”. Dzięki zaangażowaniu i kreatywności nauczycieli uczniowie poznali świat wartości i szeroko rozumianej kultury. Ciekawe, często innowacyjne formy zajęć, przyczyniły się do wszechstronnego rozwoju naszych podopiecznych. Nawet czas pandemii nie przeszkodził w realizacji wszystkich zadań. Czekamy na kolejną edycję programu. Koordynator – K. Matusiak, nauczyciele: I. Komorowska, G. Kawka, A. Król, L. Łuszczek, A. Gaj, J. Jasianek, I. Pietruszewska.
69 WARSZTATY CERAMICZNE W BWA
Nasi podopieczni biorą udział w zajęciach ceramicznych p.Izabeli Domańskiej w BWA w Sieradzu. To dla nas niesamowita przygoda i odkrycie naszych ukrytych talentów
68 ZAWODY KAJAKOWE
W dniach od 10 do 13.06.2021 w Nowej Soli odbyły się
XII OGÓLNOPOLSKIE Regaty Kajakowe Olimpiad specjalnych.
W zawodach wzięli i udział uczniowie i absolwenci naszej placówki.
W Kategorii kajaków jedynek złote medale na dystansie 200 i 500 metrów zdobyli Łukasz Kwapiszewski i Jakub Rogozinski natomiast srebrne medale na tym dystansie wywalczyli Mateusz Frycze i Damian Ubych.
67 REALIZACJA PROJEKTU "Z KULTURĄ MI DO TWARZY"
Tańcowała igła z nitką. Realizacja Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Z kulturą mi do twarzy”. Prace wykonali uczniowie ZTK i 1 SPA - opiekun A. Król.
66 LITERACKIE SPOTKANIE Z BOREJKAMI
Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zdobyli wyróżnienie w ramach literackiego spotkania z Borejkami w warsztatach czytelniczych z Jeżycjadą Małgorzaty Musierowicz. Serdecznie gratulujemy!
65 MOJE MIASTO, MOJA DUMA- SIERADZ
Poznaliśmy historię naszego miasta. Oglądaliśmy widokówki, albumy sieradzkich artystów: „Sieradz w grafice Cezarego Zbrojewskiego” i „Sieradz w rysunkach Kasjana Farbisza”. Samodzielnie wykonaliśmy szkice niektórych sieradzkich zabytków, obiektów (kamienice i pompa na starym rynku, teatr, park).
Zapoznaliśmy się z postacią sieradzkiego renesansowego muzyka, kompozytora – Cypriana Bazylika. Wysłuchaliśmy wybranych utworów. Oglądaliśmy animację makiety sieradzkiego zamku oraz doświadczaliśmy urokliwości strojów szlacheckich.
Realizacja Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Z kulturą mi do twarzy”. Moduł II „Piękno regionu”. Uczniowie ZTK i 1SPA- opiekun A. Król
64 IV POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI
Uczennice Malwina Mecfal i Natalia Wojterzak uczestniczyły w IV Powiatowym Konkursie Recytatorskim "Opowiem Wam wierszem..." Do udziału w konkursie przygotowały się pod kierunkiem pani Sylwii Wojtyniak i Marzeny Szczuko. Gratulujemy udanych występów !
63 DZIEŃ DZIECKA
1 czerwca odbył się Piknik Integracyjny z okazji Dnia Dziecka organizowany na świeżym powietrzu. Uczniowie Ośrodka spędzili ten dzień bawiąc się przy muzyce oraz korzystając z atrakcji w kącikach sportowym, plastycznym
i kulinarnym. Były również przejażdżki i motocyklami i upominki dzięki wizycie członków Stowarzyszenia Motocyklistów Sieradzanie. Uroczystość sfinansowana została przez Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Osób Niepełnosprawnych Ab Ovo.
62 ŻEGNAMY WSPANIAŁEGO WYCHOWAWCĘ, NAUCZYCIELA, NASZEGO KOLEGĘ...
Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że odszedł od nas niespodziewanie wieloletni nauczyciel , wychowawca internatu, pracownik naszej placówki ŚP Pan Jacek Gotkowicz...
Zawiadamiają
Dyrekcja, grono pedagogiczne, pracownicy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawaczego w Sieradzu
61 WIRTUALNA MOBILNOŚĆ DO WŁOCH
24 maja 2021 rozpoczęła się mobilność on-line, której gospodarzem był partner projektowy z Soverato we Włoszech.
Wzięło w niej udział 7 uczniów oraz 7 nauczycieli z SOSW w Sieradzu. W ciągu pięciu dni łączyło się 4 partnerów projektu "Przyszłość zaczyna się dziś" programu Erasmus+: Polska, Hiszpania, Włochy, Chorwacja, aby zrealizować cele działania, związanego z uczeniem się i nauczaniem.
Pierwszy dzień poświęcony był prezentacji szkoły-ITT Malafarina, jej funkcjonowaniu i zrealizowanym projektom, a także relacji z działań wolontariatu w poszczególnych państwach partnerskich. Tego dnia do spotkania dołączyły 3 szkoły z Polski: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie, I LO oraz Szkoła Podstawowa nr 4 w Sieradzu oraz 2 szkoły podstawowe z okolic miasta chorwackiego Popovac.
Drugiego dnia uczniowie dzielili się swoimi doświadczeniami, przemyśleniami z okresu pandemii, prezentowali eseje na temat: "Jak Covid 19 wpłynął na moje życie".
Trzeciego dnia odbył się premierowy pokaz filmu "Marzenia się spełniają"oraz debata na ten temat, w której wypowiadali się aktorzy, biorący udział w nagraniu filmu.
Czwartego dnia został omówiony przewodnik dla uczniów pod nazwą "Zaplanuj swoją przyszłość"
Piątego dnia nastąpiło podsumowanie działań projektowych, pokaz filmu reportażowego "Najlepsze chwile projektu" oraz przekazanie certyfikatów.
60 REALIZACJA PROGRAMU "Z KULTURĄ MI DO TWARZY"
Muzyka folklorem malowana - Realizacja Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Z kulturą mi do twarzy”. Prace wykonali uczniowie 1 SPA – opiekun A. Król.
59 UDZIAŁ W PROJEKCIE Z KULTURĄ MI DO TWARZY
Uczestniczyliśmy w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym"Z kulturą mi do twarzy"
Moduł III zadanie 11 "Z kulturą przy stole". Wykonaliśmy scenkę z wykorzystaniem wiersza ";Łyżka i widelec" oraz samodzielnie zrobionych rekwizytów. Rozmawialiśmy o zasadach zachowania się przy stole, układaniu i posługiwaniu się sztućcami. Uczniowie ZTK - opiekun A. Król.
58 REALIZACJA PROGRAMU "Z KULTURĄ MI DO TWARZY"
Polskie tańce narodowe - krakowiak :) Uczniowiez klasy VII - opiekun A. Król
57 PROGRAM DLA SZKÓŁ
Drodzy Rodzice, Opiekunowie!

W związku z realizacją "Programu dla szkół" oraz ograniczeniem w funkcjonowaniu szkoły spowodowanym obecną sytuacją epidemiczną, przekazujemy Państwu List z Krajowego Ośrodka Wspierania Konsumpcji o wprowadzonych do Programu zmianach.
56 KONKURS WIELKANOCNY
W naszej Placówce odbył się kolejny konkurs plastyczny pt.Wielkanocna ozdoba świąteczna” I Tym razem mimo zdalnej przestrzeni twórczej uczniowie wykazali się pomysłowością pokazując ozdoby wielkanocne w szerokiej palecie koloru, kształtu i form.
Gratulujemy serdecznie!
55 ŻYCZENIA WIELKANOCNE
W tym wyjątkowym czasie Triuduum Paschalnego łączymy się z Wami duchowo, Drodzy Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy Administracji i Obsługi, Uczniowie oraz Przyjaciele, aby wspólnie przeżywać wyjątkowe chwile, związane z Pańskim Zmartwychwstaniem.
Życzę bardzo serdecznie z tej okazji wszystkim spokoju, nadziei i wytrwałości, która daje siłę, by pokonać wszelkie przeciwności losu.
Wesołego Alleluja!
54 ŻYJEMY W ZGODZIE Z NATURĄ
W marcu odbywały się zajęcia związane z pszczelarstwem. Poznaliśmy życie pszczelej rodziny i jej hierarchię (królowa matka, robotnice i trutnie), pracę pszczelarza w pasiece, budowę i rodzaje uli.
Pszczoły są wyraźnym przykładem pokazującym, że wspólna praca ma ogromną moc, więc i my wspólnie wykonaliśmy ekologiczne świece z węzy pszczelej o miłym miodowo – woskowym zapachu i właściwościach zdrowotnych, razem bawiliśmy się przy ćwiczeniach ruchowych z rekwizytami – samodzielnie wykonanymi pszczółkami z balonów. Nie zabrakło również smakowania pysznego, zdrowego miodku.
53 EUROPEJSKI DZIEŃ MÓZGU
18 marca"Zajrzeliśmy do mózgu"- poznaliśmy o nim 10 ciekawostek.
Zapraszamy do galerii zdjęć- uczniowie klasy I SPB i II SPC
52 SPOTKANIE W BIBLIOTECE- PALETA BARW
18 marca uczniowie klasy ISPB i II SPC zrealizowali zadanie
z Modułu I "Paleta barw".Spotkali się z artystą plastykiem p. Danutą Piekarczyk-Cola. Oglądali piękne obrazy malowane na płótnie i na drewnie.
Szczególną uwagę uczniowie zwrócili na niespotykane w naszym regionie Ikony Prawosławne, których pisanie wymaga ogromnej wiedzy i umiejętności. Poznali wiele malarskich sekretów, nawet modlitwę Ikonografa.
Dziękujemy Pani D. Piekarczyk-Cola za bardzo ciekawe spotkanie.
51 ŚWIĘTO WSZYSTKICH PIEKARZY I CUKIERNIKÓW
14 marca - ŚWIĘTO WSZYSTKICH PIEKARZY I CUKIERNIKÓW
Uczniowie klasy I SPB i II SPC przyłączyli się do tego święta i wykonali pyszne napoleonki z krakersami.
Smakowały wybornie!
50 TŁUSTY CZWARTEK
Dziś tłusty czwartek, dlatego i u Nas nie mogło zabraknąć domowych pączków.
Uczniowie klas SPB i SPC samodzielnie wykonali "Pączki serowe w 5 minut".
Później świętowaliśmy uwielbiany przez wszystkich łasuchów dzień.
Tego dnia spotkała nas jeszcze miła niespodzianka.
Biuro KSN Nieruchomości Sieradz podarowało Nam pyszne, świeże pączki.
49 ŚWIĘTO KOBIET
Dzień kobiet! Dzień kobiet!
Niech każdy się dowie,
Że dzisiaj święto dziewczynek!
Uśmiechy są dla nich
Zabawa i taniec
Piosenka z radia popłynie

Uczniowie klasy I SPB i II SPC zrealizowali zadanie z Modułu III - "Tydzień uprzejmości".Poznali zasady zachowania się wobec kobiet tych starszych
i młodszych. Chłopcy przygotowali pyszny deser oraz wręczyli kwiaty swoim koleżankom oraz uczącym ich Paniom. To był bardzo miły dzień.
48 MISTRZOWIE PĘDZLA
Uczniowie klasy I SPB i II SPC wykonali zadanie z Modułu I "Mistrzowie pędzla".
Uczestniczyli w lekcji bibliotecznej, na której zapoznali się z życiem, twórczością oraz dziełami wybitnego polskiego malarza Jana Matejki. Następnie wykonali prace plastyczne do gabloty szkolnej.

47 NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI "ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH"
1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych".
Uczniowie klas I SPB i II SPC wraz z wychowawcami udali się pod pomnik PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH ZIEMI SIERADZKIEJ aby zapalić znicz. Pamiętamy...
46 Z KULTURĄ MI DO TWARZY
Dnia 05.03.2021r. zrealizowano w SOSW w Sieradzu - Ogólnopolski Program: "Z KULTURĄ MI DO TWARZY" . Moduł I programu odbył się w formie zajęć bibliotecznych.
Uczniowie klas I SPB i II SPC udali się w "Podróż do królestwa dźwięków" oraz na "Spotkanie z muzyką" wielkiego kompozytora polskiego Fryderyka Chopina.
Korzystając z internetowych zasobów wychowankowie naszej placówki uczestniczyli w wirtualnej wycieczce do Muzeum Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli oraz w Warszawie. Poznali życie i twórczość utalentowanego kompozytora . Uczniowie wysłuchali utworów skomponowanych przez naszego rodaka , granych w ramach konkursów Chopinowskich w parku Łazienek Królewskich w Warszawie, pod słynnym Pomnikiem Chopina.
Na koniec zajęć uczniowie wykonali prace plastyczne związane z tematem oraz zaprezentowali je na wystawie na korytarzu szkolnym. Wychowawcy natomiast wypożyczyli z biblioteki książki o F.Chopinie .
45 PRZEDSZKOLE SPECJALNE W SIERADZU WESOŁE BIEDRONECZKI
Przyjdź- zobacz- zdecyduj

- bezpłatne zajęcia
- integracja
- specjaliści
- możliwość dojazdu
- nauka, zabawa i rozwój
- komfortowe warunki

Oferujemy:

- małe 4 osobowe grupy, w każdej nauczyciel specjalista i pomoc,
- wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, innowacyjne metody pracy,
-rodzaje zajęć i pomoce dydaktyczne dostosowane do indywidualnych możliwości i potrzeb dzieci,
- możliwość transportu dzieci do placówki,
- własną kuchnię, uwzględniającą potrzeby (diety specjalistyczne np.
bezglutenowe, cukrzycowe itp.)
- plac zabaw, boisko sportowe,
-ogród przedszkolny,
- salę rekreacyjną,
-zajęcia specjalistyczne (zajęci z logopedą, psychologiem, rehabilitantem).

Ponadto:

- zajęcia z logopedą, neurologopedią (stosujemy AAC m.in. PECS, Mówik),
- zajęcia z surdopedagogiem/surdologopedą,
- zajęcia z tyflopedagogiem,
- terapia Integracji Sensorycznej,
- dogoterapia,
- sensoplastyki,
-muzykoterapia

98-200 Sieradz , ul .Krakowskie Przedmieście 58
Tel. 781155061, 723643449
44 "KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ"
"Dzien św. Walentego, to dzień dobry dla każdego.W tym dniu wszyscy to wyznają,że chcą kochać i kochają."Z tej okazji uczniowie klas SPB i SPC przygotowali niekonwencjonalne "Walentynki".nauczyli się piec walentynkowe ciasteczka oczywiście w kształcie serca. Walentynkowe upominki zabrali dla swoich ukochanych.
43 WYGRANA W POWIATOWYM KONKURSIE PLASTYCZNYM
Kochani! jesteśmy niesamowici nasi uczniowie zdobyliśmy nagrody w powiatowym konkursie plastycznym pt "Biblioserca – świętego Walentego" Gratulujemy!!!
42 WALENTYNKI
Z okazji WALENTYNEK narobiliśmy w szkole trochę hałasu. W ramach realizacji programu "Rytm, ruch, mowa, czyli zabawa gotowa", zaaranżowaliśmy muzyczną niespodziankę- graliśmy na instrumentach perkusyjnych do piosenki "Umówiłem się z nią na dziewiątą". Pan Piotr nosił ogromny kosz pełen łakoci i rozdawał każdemu słodkie upominki.
41 PROGRAM " ŻYJEMY W ZGODZIE Z NATURĄ"
W ramach realizacji programu "Żyjemy w zgodzie z naturą" w ZTI odbyły się warsztaty poświęcone dobroczynnym właściwościom roślin"Herbatki na zimowe wieczory i różne dolegliwości"
Poznaliśmy korzystną moc naparów z suszonych owoców: malin, jeżyn, borówek z dodatkiem liści porzeczki, ziół (mięta, rumianek), liści i kwiatów roślin leczniczych (lipa, jaśmin).
Wykonaliśmy herbatki o właściwościach rozgrzewających, smakowały przewybornie z dodatkiem miodu, cytrusów, przypraw korzennych, soku z czarnego bzu. Próbowaliśmy naparów z rumianku i mięty na dolegliwości żołądkowe, oraz działającego odprężająco i rozluźniająco jaśminu.
Dzięki olejkom eterycznym pachniało w całej klasie. Nasze zmysły powonienia zachwycały niepowtarzalne zapachy: lata w herbatce owocowej, świeżej mięty, słodkiego jaśminu ...
Spróbujcie koniecznie!
40 KONKURS PLASTYCZNY ZDROWE, SMACZNE, KOLOROWE-KUPUJE PRODUKTY KRAJOWE
Nasi uczniowie uczestniczyli w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. "Zdrowe, smaczne, kolorowe" kupuje produkty krajowe" . Organizatorem konkursu był KOWR oddział w Łodzi. W śród wielu laureatów konkursu znaleźli się również nasi uczniowie Oliwia z kl. ZTA i Mateusz z kl. ZTD. Uczestnikom gorąco gratulujemy
39 ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA
Kochani Dziadkowie!
Z Waszego przepisu przygotowaliśmy smaczny i szybki posiłek - "Ziemniaki zapiekane z gzikiem"Smakowały wybornie.

38 SZKOLNE PRZYGODY GANGU FAJNIAKÓW
W dniu 25.01.2021 r. w bibliotece ośrodka przeprowadzono konkurs „Szkolne Przygody Gangu Fajniaków” przeznaczony dla uczniów trzech zespołów szkoły podstawowej klas 1-2.
Celem konkursu było rozwijanie wśród uczniów naszej szkoły - nawyku codziennego czytania oraz dbania o nasze środowisko.
Tym razem wraz z następcami „Słodziaków” – „Fajniakami” mali czytelnicy poznali magię natury, ucząc się wrażliwości ekologicznej i troski o niezaśmiecanie naszego otoczenia każdego dnia.
Uczniowie poznali historyki pt.: „Gang Fajniaków i miasto marzeń”. Wykazali się znajomością liter oraz czytania, ułożyli z liter imiona Fajniaków i dopasowali je do odpowiednich pluszaków. Utrwalili zasady segregowania śmieci wkładając do odpowiednich worków (w kolorach : żółtym, zielonym, niebieskim) odpady plastiku, szkła, papieru, metalu. Wysłuchali piosenki „Fajniakowe pomaganie” a na koniec stworzyli Portret Fajniaka – samodzielną pracę plastyczną.
Za prace konkursowe uczniowie otrzymali nagrody w formie pluszaków i książek.
Tegoroczny konkurs„Szkolne Przygody Gangu Fajniaków” kolejny raz zainspirował do wspólnych działań na rzecz naszej planety.
Organizatorami konkursu w SOSW w Sieradzu były Panie : Donata Biernacka, Katarzyna Kowalska – Burdelak, Agnieszka Maślak, Danuta Piekarczyk – Cola
Pomysłodawcą akcji i fundatorem nagród w konkursie „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków” była sieć sklepów Biedronka”. Nagrody pozyskała Pani Sara Szustak oraz Danuta Piekarczyk – Cola.
Dodatkowo wręczone zostały zestawy książeczek podarowane przez Instytut Książki dla uczniów klas pierwszych.
37
W ramach realizacji programu edukacji ekologicznej "Jestem przyjacielem przyrody" w zespołach terapeutycznych SP i SPP zostały przeprowadzone zajęcia podczas, których uczniowie poznali charakterystyczne cechy ptaków zimujących w naszym kraju. Uczniowie z zaciekawieniem słuchali ciekawostek o ptakach, chętnie opisywali ich wygląd. Na zakończenie wykonali pracę plastyczno-techniczną dowolną techniką.
36 INFORMACJE O FUNKCJONOWANIU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sieradzu pracuje w trybie stacjonarnym, z zachowaniem reżimu sanitarnego. specjaliści psycholodzy, pedagodzy, logopedzi dostępni są od poniedziałku do piątku w godzinach swojej pracy – harmonogram dostępny jest na stronie internetowej www. ppp-sieradz.pl.
35 RAZEM NA ŚWIĘTA
Nauczycielki SOSW im. Janusza Korczaka w Sieradzu p. Zuzanna Kuran, Bogusława Paś-Sobczak, Beata Fogiel - Dobiecka oraz Maria Wika wraz z Dyrektorem I Liceum Ogólnokształcącego w Sieradzu p. Jowitą Królikowską, panią pedagog Agnieszką Sapiejką-Reichan oraz uczniami i wychowawcami I Liceum Ogólnokształcącego w Sieradzu im. Kazimierza Jagiellończyka a także z wolontariuszkami Klubu Wolontariusza przy Szkole Podstawowej Gminy Sieradz im Jana Pawła II Hanią Kalińską i Polą Stefaniuk wraz z opiekunką wolontariuszy p. Anną Szczepaniak Toboła oraz w roli Mikołaja p. Aleksandrą Sapiejką - Grduszak wzięli udział w akcji Razem Na Święta pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. W ramach akcji młodzież I Liceum Ogólnokształcącego im Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu przygotowała paczki dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu oraz podopiecznych Domu Pomocy Społecznej Sióstr Urszulanek, do których dołączyła własnoręcznie wykonane kartki świąteczne. Wcześniej dzieci wspólnie z nauczycielami SOSW oraz opiekunami napisali listy do Świętego Mikołaja, w których krótko opisali siebie, czym się interesują, a także co może sprawić im radość. W dniu 22 grudnia 2020 r. Święty Mikołaj wraz z prezentami przybył do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu oraz do Domu Pomocy Społecznej Sióstr Urszulanek aby rozdać dzieciom piękne upominki. Uśmiech obdarowanych dzieci był bezcenny!
Uczniowie i wychowawcy SOSW im Janusza Korczaka w Sieradzu dziękują uczniom i wychowawcom za piękne podarki zorganizowane i stworzone przez uczniów i wychowawców I Liceum Ogólnokształcącego im Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu.
Cel, który przyświecał akcji to uwrażliwianie młodego człowieka na potrzeby i problemy innych osób oraz włączanie się i współpraca między placówkami.

Informacje o akcji pojawiły się w Naszym Radio oraz na stronie facebooka Siostry Dyrektor DPS w Sieradzu:
https://www.nasze.fm/news,36960
https://www.facebook.com/Dom-Pomocy-Spo%C5%82ecznej-dla-Doros%C5%82ych-i-Dzieci-w-Sieradzu-230946187536607/
34 BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE
W czasie ferii zimowych zaprosiliśmy naszych uczniów do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. Bezpieczne ferie zimowe w dobie corona wirusa. W tym roku z powodu tandemy konkurs przybrał inny charakter niż co roku, a mianowicie dzieci uwieczniły swoje pomysły na bezpieczne ferie w formie zdjęć. Aura zimowa dopisała , radość czynnego bezpiecznego wypoczynku został uwieczniona , a trud naszych autorów zostały docenione i wynagrodzony.
33 KONKURS NA OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ
W czasie nietypowych przygotowań na święta Bożego Narodzenia w czasie pandemii ogłosiliśmy kolejny multimedialny konkurs pt.
" Konkurs na Ozdoby Bożonarodzeniową" z możliwością wykorzystania jej na choinkę, okno odzew uczestników był duży, a każda z prac była wyjątkowa i ciekawa . Mamy pewność iż wykonane przez naszych uczniów dekorację ociepliły klimat świąt i wprowadziły magiczny nastrój.
32 BOŻONARODZENIOWE DEKORACJE I OZDOBY
W świątecznym nastroju - kreatywnie :)
31 BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU ZAWITAŁO RAZ JESZCZE W PROGI NASZEJ SZKOŁY
22 grudnia harcerze z Hufca ZHP Sieradz przynieśli nam przesłanie: "Światło służby" , otrzymaliśmy pamiątkowy medal z okazji 30-lecia sztafety przekazania Światełka i życzenia świąteczne. Również składamy harcerzom wszystkiego najlepszego na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia i Nowy 2021 Rok.
30 DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA
Kuratorium Oświaty w Łodzi informuje, iż z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka, w odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży, został uruchomiony całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania 800 12 12 12 oraz dedykowany młodym ludziom czat internetowy. Oba kanały komunikacji udzielają młodym osobom w kryzysie wsparcia i pomocy
psychologicznej. Szczegóły w załączonym liście otrzymanym z Biura Rzecznika Praw Dziecka
29 KONKURS PATRIOCI POLSCY
N początku listopada odbył się konkurs plastyczny pt „ Portret Patrioty” realizowany w ramach programu „Kolory Polski”. Nasi uczniowie ukazali postacie według nich ważne i znane dla świata kultury sztuki i historii. Otrzymaliśmy portret św Jana Pawła II, Maksymiliana Maria Kolbę, Krzysztofa Pendereckiego, Marszałka Józefa i Piłsudzkiego, i portret gwiazdy filmu.
To był nasz pierwszy konkurs multimedialny stworzony w dobie Cowid -19. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.

28 AKCJA SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU "SZKOLNA, SZLACHETNA PACZKA" - 2020
Szkolne Koło Wolontariatu działające przy Stowarzyszeniu "AB OVO" oraz w SOSW w Sieradzu przeprowadziło na początku grudnia 2020 r. akcję: "Szkolna, Szlachetna Paczka".
Zbierano, jak co roku, produkty spożywcze i środki czystości. W zadaniu tym wspierało nas wielu ofiarnych wolontariuszy, nauczycieli naszego ośrodka. To dzięki Wam Drodzy Wolontariusze udało nam się przygotować 4 paczki po 2 dla dwóch potrzebujących rodzin - uczniów naszego ośrodka. Dodatkowo jedna z tych rodzin otrzymała podarowany rower!
Dziękujemy Dyrekcji naszego ośrodka za wsparcie w przeprowadzeniu tego działania a wszystkim Świętym Mikołajom jeszcze raz Wielkie Dzięki za Serce!
27 PRZEKAZANIE BETLEJEMSKIEGO ŚWIATŁA POKOJU
13 grudnia 2020 r. na Mszy św. o godz. 20.00 w Bazylice Mniejszej dh Przemysław Serweta – Komendant Hufca ZHP przekazał drużynowym i mieszkańcom Sieradza Betlejemskie Światło Pokoju, które przywędrowało harcerską sztafetą z Groty Narodzenia Pana Jezusa. Tegoroczne przesłanie, to „Światło służby”.
Drużynowa 6DH „ŻYWIOŁY” – dh Marzena Szczuko również odebrała światełko dla naszych harcerzy i społeczności szkolnej.
26 KONKURS LITERACKI "ZAINSPIRUJ SIĘ NIEPODLEGŁOŚCIĄ”
W listopadzie 2020 r. uczennica klasy VII Malwina Męcfal wzięła udział w konkursie literackim "Zainspiruj się niepodległością. Zainspiruj się bohaterem niepodległości z województwa łódzkiego" - organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej ,,Inspiracja”, a patronat nad konkursem obejmuje Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi. W pracy opisała harcerza Jakuba Gałkę, jednego z Sieradzkich Zakładników 1939 r. - opiekunem była pani Marzena Szczuko.
25 XXIV WOJEWÓDZKIM KONKURSIE Z JĘZYKA POLSKIEGO
W listopadzie 2020 r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 wzięli udział w XXIV Wojewódzkim Konkursie z Języka Polskiego - organizatorem konkursu był Zespół Szkół Specjalnych w Wieluniu.
NATALIA WOJTERZAK – laureatka Nagrody Grand Prix Konkursu (opiekun: Sylwia Wojtyniak);
MALWINA MĘCFAL - laureatka I miejsca w kategorii IV-VIII (ex-aequo)(opiekun: Marzena Szczuko);
ALAN KOPKA – laureat II miejsca w kategorii: uczniowie klas I-III (opiekun: Elżbieta Bartodziej)
24 DEKOROWANIE PIERNIKÓW
Dekorowanie świątecznych pierników to jedna z najpiękniejszych przedświątecznych tradycji. Potrafi scalić całą społeczność klasową, a miejsce, w którym się odbywa wypełnić wspaniałym zapachem przypraw i miodu. Jak co roku - uczniowie zespołów terapeutycznych przygotowywali świąteczne pierniki, lukrowali i dekorowali je świątecznymi motywami. Wszyscy uczniowie byli bardzo zaangażowani i z chęcią wykonali to przedświąteczne zadanie na 6. Oceńcie sami efekty.
23 PROGRAM KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA DLA RODZIN "ZA ŻYCIEM"
Zapraszamy do obejrzenia filmu z dotychczasowej realizacji projektu:
https://www.8tvr.pl/m/8816/program-za-zyciem-w-sosw/
Link należy skopiować do przeglądarki.

Realizacja Programu Kompleksowego Wsparcia dla Rodzin "Za życiem" - utworzenie ośrodków koordynacyjno-rewalidacyjno-opiekuńczych ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju.

Cele działania:

zapewnienie rozwoju dziecka dostępu do aktywnej pomocy
rodzicom informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych
zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wsparcia rozwoju dziecka , umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka
grupa docelowa- dzieci od 0 roku życia do 7 lat do czasu podjęcia nauki szkolnej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.
wsparciem objęte będą dzieci z terenu całego powiatu sieradzkiego.
SOSW - jako placówka został wskazany przez Zarząd Powiatu Sieradzkiego do realizacji zadania. Utworzony w naszej placówce ośrodek będzie funkcjonowała od miesiąca grudnia 2017 do 31 grudnia 2021 roku. Ośrodek będzie pracował przez cały rok, również w wakacje. Zajęcia, konsultacje, różnego rodzaju terapie są bezpłatne.

W ramach działalności ośrodek oferuje udzielanie właściwych form specjalistycznej pomocy w szczególności rehabilitacyjno-terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i innych w zależności od potrzeb. Liczba godzin będzie zależna od indywidualnych potrzeb dziecka, jego rodziny. Może wynosić do 5 godzin tygodniowo. Informacji udziela Dyrektor Ośrodka, kontakt : tel. 507 045 197

Pliki do pobrania (podanie, wniosek, wniosek o kontynuację programu) są w zakładce PROJEKTY


22 PRZEDSZKOLAKI DLA NIEPODLEGŁEJ
" Kto Ty jesteś
Polak mały .
Jaki znak Twój
orzeł biały... "
Nadeszło listopadowe święto Odzyskania Niepodległości przez Polskę . Dzieci na zajęciach poznawały symbole narodowe , oglądały filmy edukacyjne , malowały flagi Polski . Wzięły też udział w ogólnopolskim śpiewaniu hymnu narodowego .
21 NASZE PRAWA WAŻNA SPRAWA
Patron naszej szkoły Janusz Korczak zawsze walczył o prawa dzieci, chciał dla nich stworzyć " królestwo szczęścia ". 20 listopada w Międzynarodowym Dniu Praw Dziecka przedszkolaki poznawały bliżej postać doktora i prawa dziecka. Wykonały piękne prace plastyczne.
20 JESIENNE ZABAWY PRZEDSZKOLAKÓW
Jesienią , jesienią ...
Jesienią przedszkolaki też się fajnie bawią na świeżym powietrzu . Pewnego listopadowego dnia zamiast piłek dzieci wzięły w ręce grabie, łopatę i rozpoczęły zabawę z kolorowymi liśćmi. Ich zadaniem było usypać jak największą górę liści . Trochę przeszkadzał w tym wiatr i Adam, który podrzucał liście do góry . Zabawa była przednia . Przedszkolaki dały radę .
19 KONKURS PLASTYCZNY BARWY JESIENI
Przedszkole Specjalne brało udział w konkursie plastycznym „Barwy jesieni” w ramach projektu edukacyjnego „Wędrówki przez cztery pory roku”. Prace zostały wykonane przez przedszkolaków różnymi technikami plastycznymi takimi jak: włóczka, materiały przyrodnicze, farby, kredki, wydzieranki. Powstały różnokolorowe piękne prace jesienne.
18 KAMPANIA "BĄDŹ Z INNEJ BAJKI" - PRZECIWDZIAŁANIE CYBERZAGROŻENIOM W SIECI
Kampania Bądź z innej bajki powstała, aby uświadomić rodzicom i opiekunom, że zagrożenia, z którymi ich dzieci mogą się zetknąć w wirtualnym świecie, są równie prawdziwe jak te pojawiające się w świecie realnym. Internet jest kopalnią wiedzy i rozrywki, jednocześnie nie można zapominać, że jest też źródłem niebezpieczeństw, przed którymi rodzic powinien chronić swoje dziecko.

W ramach kampanii powstały materiały, które są świetnym wstępem do rozmowy z dzieckiem o cyberzagrożeniach - można dowiedzieć się z nich, co trudnego może nas spotkać w sieci i jak sobie z tym wspólnie poradzić. Atrakcyjna forma współczesnych animacji opartych na znanych baśniach sprawi, że kampania zainteresuje wszystkie pokolenia odbiorców. Bajki uzupełnione są o dodatkowe materiały: podcast, w którym eksperci dzielą się sposobami radzenia sobie z internetowymi zagrożeniami oraz broszurę z gotowymi do zastosowania poradami, którą można wydrukować i powiesić w domu lub szkole.

Kampania jest realizowana przez Ministerstwo Cyfryzacji i Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy ze Stowarzyszeniem Góry Kultury - zwycięzcą konkursu pt. „(Nie)Bezpieczni w sieci – konkurs dla NGO na najlepszą kampanię edukacyjną”.
https://www.gov.pl/web/badz-z-innej-bajki

Zapraszamy do zapoznania się z bajkami!
17 PODZIĘKOWANIE ZA UDZIAŁ W AKCJI "SZKOŁA DO HYMNU"
Ponad 16 tys. szkół, przedszkoli i placówek oświatowych oraz 134 placówki polonijne wzięły udział w akcji MEN „Szkoła do hymnu”. Punktualnie o godz. 11:11 uczniowie i nauczyciele z całego kraju odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”, łącząc się ze sobą za pomocą różnych komunikatorów.
Hymn to wielki symbol naszego narodu, wielki symbol naszej państwowości, naszej niepodległości. To taki bukiet kwiatów dla naszej niepodległości .
Ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu epidemii tegoroczna akcja „Szkoła do hymnu” miała nieco odmienny charakter. Uczniowie i nauczyciele śpiewali hymn przede wszystkim w sposób wirtualny, łącząc się ze sobą za pomocą różnych komunikatorów. Niektórzy uczniowie z klas I-III szkoły podstawowej zaśpiewali wspólnie hymn narodowy jeszcze w ubiegłym tygodniu podczas tradycyjnych lekcji w szkołach.
„Szkoła do hymnu” to kontynuacja akcji MEN z 2019 r. i 2018 r. („Rekord dla Niepodległej”).
Dziękujemy wszystkim za udział w akcji i wspólne odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego”. Cieszymy się, że w ten sposób społeczności szkolne włączyły się w obchody Narodowego Święta Niepodległości.


Szanowni Państwo Dyrektorzy,

w imieniu Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka serdecznie dziękuję za udział w akcji "Szkoła do hymnu". Cieszę się, że tak wielu uczniów i nauczycieli uczciło w ten sposób Narodowe Święto Niepodległości.

W tegorocznej akcji wzięło udział 16 269 szkół, przedszkoli i placówek oświatowych z całego kraju. Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia!

W załączeniu przekazujemy pamiątkowy dyplom.


Z poważaniem
Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN
16 KONKURS PLASTYCZNY JESIENNY ROLKOTELEGRAM
Przedszkole Specjalne przystąpiło do ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Jesienny rolkotelegram”. Organizatorem konkursu jest akcja Zdrowo i sportowo z partnerem Velvet Care.
Prace zostały wykonane z dziećmi przez nauczycielkę K. Miśkiewicz. Uczestnicy przygotowali prace grupowe w formie pocztówki z pozdrowieniami dla misia Velvetusia. W dniu 02.11.2020r. Przedszkole Specjalne otrzymało dyplom za udział w konkursie.
15 MATERIAŁY INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ
Szanowni Państwo!
Serdecznie prosimy Państwa, Rodziców, Uczniów o zapoznanie się z materiałami informacyjnymi dotyczącymi profilaktyki zdrowotnej. Dostarczą one oraz usystematyzują wiedzę z zakresu rozprzestrzeniania się wirusa oraz ochrony przed zakażeniem.
Pamiętajmy, że właściwa profilaktyka jest niezbędna w walce z epidemią.

14 INSTRUKCJE ZAPOBIEGANIA COVID
Prosimy o zapoznanie się z zaprezentowanymi na plakatach instrukcjami, które mają ogromne znaczenie w minimalizacji ryzyka zakażenia.
Profilaktyka jest obecnie jednym z najistotniejszych elementów przeciwdziałania kontynuacji rozpowszechniania się pandemii COVID.
Na stronach Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego znajdują się aktualne informacje na temat koronawirusa, aby tam przejść należy skopiować poniższe adresy do przeglądarki internetowej:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

www.gov.pl/koronawirus.
13 DYŻURY PSYCHOLOGA I PEDAGOGA W SOSW SIERADZ
Od 26 października w naszej placówce ruszyły dyżury w ramach konsultacji psychologiczno- pedagogicznych.Dyżury realizowane są w godzinach:

psycholog Katarzyna Dawid-Jędrysiak tel. 507045139:
poniedziałek 9.00-11.00
wtorek 9.00-11.00
piątek 9.00-11.00

pedagog Katarzyna Matusiak tel. 507045139:
poniedziałek 10.00-12.00
wtorek 12.00-14.00
środa 12.00-14.00

Zapraszamy do kontaktu.
12 ZDALNE NAUCZANIE OD 26.10.2020 R. DO 8.11.2020 R. klasy 4-8;Branżowa Szkoła I Stopni;Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
Drogi uczniu, Szanowny rodzicu!
W okresie od 26.10-08.11.2020 r. klasy 4-8 przechodzą, SPP i Branżowa Szkoła I Stopnia, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy mają lekcje zdalne. Zachęcamy do pracy w domu, utrwalania wiadomości i rozwijania umiejętności. Nauczyciele SOSW w Sieradzu przygotowali materiały dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci. Warto z nich skorzystać! Pamiętajmy jednak, że brak lekcji w budynku szkoły nie oznacza braku nauki w ogóle. Zapewniamy, iż po powrocie do szkoły wszystkie trudne partie materiału zostaną one omówione na lekcjach wraz z uczniami, a wszelkie trudności i wątpliwości wyjaśnione. Życzę wszystkim wytrwałości na ten trudny czas. Do zobaczenia w szkole.
11 MOTYWOWANIE DZIECKA DO NAUKI, ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA W SIECI
Zapraszamy do zapoznania się z ciekawymi artykułami na tematy:
1. JAK MOTYWOWAĆ DZIECKO DO NAUKI?/ Należy skopiować podane linki do przeglądarki internetowej/
http://staszickutno.pl/szkola/wpcontent/uploads/2020/03/Motywowanie%20do%20nauki.pdf
2. JAK ZAPEWNIĆ DZIECIOM BEZPIECZEŃSTWO W SIECI?
http://staszickutno.pl/szkola/wp-content/uploads/2020/03/Zasady%20bezpiecze%C5%84stwa%20w%20sieci.pdf
10 PAMIĘTAMY O MYCIU RĄK!!!
Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.
9 PROGRAM "HEJ DZIEWCZYNY"
Na początku października SOSW rozpoczął działania w ramach programu "HEJ DZIEWCZYNY!" Włączyłyśmy się w walkę z ubóstwem menstruacyjnym szerzeniem dobrych nawyków wśród uczniów i poprawę ich komfortu. Dzięki Fundacji Akcja Menstruacja nasze toalety w szkole w internacie wyposażone zostały w komplet materiałów menstruacyjnych.
8 SUKCES UCZNIÓW NASZEGO OŚRODKA W KONKURSIE PLASTYCZNYM POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SIERADZU.
Sukces uczniów naszego ośrodka w Konkursie Plastycznym Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu.
Uczniowie naszego ośrodka z klas 1-4 szkoły podstawowej wzięli udział w międzyszkolnym konkursie plastycznym ogłoszonym przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Sieradzu pod tytułem: „Książka moich marzeń”. Konkurs ten to część projektu sieradzkiej biblioteki pod hasłem: „Partnerstwo dla książki -2020.”
Uroczystość wręczenia nagród uczniom, którzy stworzyli najpiękniejsze prace plastyczne a konkretnie zaprojektowali okładkę swojej wymarzonej książki, odbyła się w dniu 8.10. 2020 r. Na tę okoliczność zostali zaproszeni a następnie nagrodzeni uczniowie z kilku szkół Powiatu Sieradzkiego. Z naszego ośrodka zaszczytu takiego dostąpili uczniowie: Kacper Żórawski , Adam Chojnacki oraz Jakub Mikołajczyk natomiast uczennice Klaudia Koryś i Gabrysia Koryś otrzymały dyplomy.
Wspaniałe nagrody ufundowane przez organizatorów oraz BWA w Sieradzu, w formie albumów i materiałów plastycznych, wzbogaciły warsztat naszych wychowanków – artystów, którym serdecznie gratulujemy!
7 I BIEG NA ORIENTACJĘ
W dn. 7 października 2020 r odbył się I Bieg na Orientację organizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Warcie w urokliwym otoczeniu Leśniczówki Kamionacz.Do rywalizacji stanęli zawodnicy szkół w Warcie , Ustkowie, Jeziorsku, Cielcach, Rososzycy, Sieradza, Łasku. W biegu uczestniczyły drużyny, których zadaniem było zgodnie z otrzymaną mapą pokonanie trasy i odgadnięcie hasła umieszczonego w punktach kontrolnych. Na wszystkich uczestników czekał ciepły posiłek oraz słodki poczęstunek. Nasz Ośrodek reprezentowało 2 zawodników : Igor Pietrzak oraz Dominik Musialski. Zawody odbyły się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Nasza drużyna zdobyła pamiątkowy Puchar oraz medale . Gratulujemy !!!!
6 PROJEKT EDUKACYJNY WĘDRÓWKI PRZEZ CZTERY PORY ROKU PRZEDSZKOLU
Przedszkole specjalne realizuje projekt edukacyjny Wędrówki przez cztery pory roku w roku szkolnym 2020/2021. W ramach projektu przedszkolaki brały udział w konkursie plastycznym „Słonecznik”. Wykonywały pracę wg. własnych pomysłów z użyciem kredek i kolorowego papieru. Powstały piękne i pomysłowe słoneczniki
5 KREATYWNE PRZEDSZKOLE W SOSW
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu i Powiat Sieradzki (jako beneficjent) realizują projekt „Kreatywne przedszkole – dobry start w dorosłe życie!”, skierowany do dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.
Projektem zostało objętych 13 przedszkolaków. SOSW przeprowadzi dla nich cykl zajęć ukierunkowanych na zwiększenie szans edukacyjnych i wyrównanie deficytów. Będą to zajęcia specjalistyczne korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne i neurologopedyczne, surdopedagogiczne tyflopedagogiczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, terapeutyczne z elementami integracji sensorycznej i z elementami dogoterapii, terapeutyczno-psychologiczne, a także zajęcia rozwijające uzdolnienia muzyczne, taneczne, sensoplastyczne i kulinarne.

W projekcie kreatywnego przedszkola weźmie udział również 20 nauczycieli placówki, którzy będą mogli skorzystać z form doskonalenia zawodowego w zakresie m.in. terapii miofunkcjonalnej i logopedycznej, integracji bilateralnej, diagnozowania i terapii autyzmu, obsługi oprogramowania wspomagającego terapię logopedyczną MÓWik, umiejętności komunikacyjnych (w tym komunikacji alternatywnej) oraz pedagogiki Montessori. Przejdą również Trening Umiejętności Społecznych.
Pozyskane na projekt pieniądze pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i zostały pozyskane w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka Jakość Edukacji, Poddziałania XI.1.1 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Całkowity koszt realizacji projektu to 302 115,71 zł, kwota dofinansowania wyniosła 256 785,71 zł. Różnica – 45 330 zł – to koszt niefinansowego wkładu własnego sieradzkiego samorządu powiatowego, który jest beneficjentem projektu. Kreatywne przedszkole ruszyło 1 września 2020 r. Zakończy się 31 sierpnia 2021 roku.
4 SPEKTAKL "ZŁOTE SERDUSZKO"
29.09.2020r. mieliśmy przyjemność gościć w naszej placówce Teatrzyk z Białegostoku ze spektaklem "Złote serduszko". Wychowankowie przedszkola specjalnego, uczniowie oraz uczestnicy zajęć rewalidacyjnych zobaczyli i usłyszeli jak ważne jest bycie dobrym, życzliwym i pomocnym, poświęcając czas drugiemu człowiekowi mogą zyskać o wiele więcej.
Życzymy wam i sobie dużo dobra.
3 NOWY PROJEKT MIĘDZYNARODOWY W SOSW W SIERADZU ERASMUS+ „NASZE ŻYCIE W NASZYCH RĘKACH”
Żyjemy w dobie zmian klimatycznych, stale pogarszającej się jakości powietrza, z ciągle nierozwiązanym problemem przetwarzania odpadów, a także konsumpcyjnego nastawienia do otaczającej nas rzeczywistości, co przyczynia się do wykluczenia społecznego osób o niskich dochodach, często imigrantów czy niepełnosprawnych. Projekt „Nasze życie w naszych rękach” ma uświadomić młodym ludziom, że to od ich postawy zależy jakość życia następnych pokoleń. Chcemy postawić na młodzież w drodze do zmian na lepsze, zapoznać ją z wiarygodnymi wynikami badań stanu środowiska, zachęcić do własnych wniosków. Nauczyć ją racjonalnego, gospodarnego życia (co zwiększy szanse na sukces grup społecznych zagrożonych wykluczeniem) w oparciu o sprawdzone, stare metody pokolenia dziadków, tradycje kulturowe poszczególnych krajów partnerskich; radzenia sobie z trudnościami dzięki mądrości poprzednich pokoleń, pomagania innym (wolontariat); przerabiania rzeczy starych i odchodzenia od konsumpcjonizmu na rzecz realizacji wartościowych celów. Jednocześnie będziemy mobilizowali uczniów do przyjmowania postawy aktywnej – aby dzielili się swoją wiedzą z kolegami, znajomymi („rówieśnicy rówieśnikom”), rodziną, zarażali innych przekonaniem o konieczności świadomego, ekologicznego, racjonalnego stylu życia poprzez formy artystyczne (konkurs na logo, spot – film, teatr, plakaty), z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i mediów (blog z poradami, wideokonferencje, Facebook, Instagram, eTwinning), a także z nastawieniem na promowanie idei projektu w społeczeństwie lokalnym (debata, festyn). Nasze cele planujemy osiągnąć poprzez partnerstwo szkół z: Polski, Rumunii, Grecji, Włoch, Macedonii.
SOSW w Sieradzu jest koordynatorem dwuletniego projektu, który przewiduje mobilności zagraniczne uczniów i nauczycieli, a także wypracowanie takich rezultatów jak:
logo; - debaty; - festyn z udziałem uczniów i ich rodzin – propagujący zdrowy i ekologiczny styl życia, w czasie których można wymienić się ubraniami, zamienić sprzętem, dowiedzieć się, jak w prosty sposób przerobić rzeczy zużyte na użyteczne; - spektakl teatralny „Nasze życie w naszych rękach”, - spot reklamowy (filmowy); - blog z poradami, jak żyć gospodarnie, ekologicznie, oszczędzać zasoby, przerabiać rzeczy zużyte; na bazie tradycyjnej kuchni z każdego kraju – przepisy na oszczędne wykorzystanie resztek jedzenia, tanie i ekologiczne potrawy - „giełda pomysłów”–wideokonferencje, w czasie których uczniowie będą się wymieniać pomysłami na temat tego, jak dotrzeć do ludzi z przesłaniem ekologicznym, - wolontariat („bycie dla innych”); - scenariusze lekcji dla nauczycieli
(z tematyki ekologicznej).
Na realizację projektu nasza placówka otrzymała 51.336,00 EUR, w sumie z innymi partnerami: 171.518,00 EUR.
2 ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE DLA RODZICÓW
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sieradzu oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu zapraszają RODZICÓW – mieszkańców powiatu sieradzkiego na bezpłatne szkolenie „Ogarnij dzieci w sieci. Praktycznie
o zachowaniach ryzykownych w wirtualnym świecie.”

Osoba prowadząca: Katarzyna Kudyba – psycholog, pedagog, profilaktyk, medioznawca, założycielka EDUKATORA. Jest wieloletnim praktykiem i biegłym znawcą wirtualnej przestrzeni.

Termin szkolenia – 11 września 2020 roku w godz. 10.00-13.00

Miejsce szkolenia: budynek Starostwa Powiatowego w Sieradzu, sala 113 (I piętro).
Liczba miejsc ograniczona (do 35 osób). O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia prosimy zgłaszać swój udział do dnia 7 września 2020 roku telefonicznie – 43 822 42 70.
Więcej informacji na temat szkolenia udzielają: dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sieradzu Pani Agnieszka Jasianek - Dobras, tel. 43 822 42 70 oraz pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu pani Jolanta Dobrowolska, tel. 43 827 18 07 oraz 43 822 43 77.
1 POWITANIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
Wakacje, wakacje i po wakacjach… Tegoroczna inauguracja nowego roku szkolnego była wyjątkowa i inna niż zazwyczaj. Uczniowie, przedszkolaki naszej placówki powitali nowy rok szkolny 2020/2021 w klasach z wychowawcami i rodzicami. Nowy rok szkolny to czas pełen wyzwań, niepokojów związanych z pandemią koronawiurasa, ale i zmian. Po kilkumiesięcznej przerwie uczniowie i nauczyciele chętnie podejmą nowe wyzwania i obowiązki.Wszystkim życzymy powodzenia!
Archiwum aktualności:
rok szkolny 2021/2022
rok szkolny 2020/2021
rok szkolny 2019/2020
rok szkolny 2018/2019
rok szkolny 2017/2018
rok szkolny 2016/2017
rok szkolny 2015/2016
rok szkolny 2014/2015
rok szkolny 2013/2014
rok szkolny 2012/2013
rok szkolny 2011/2012
rok szkolny 2010/2011
rok szkolny 2009/2010
rok szkolny 2008/2009
rok szkolny 2007/2008
rok szkolny 2006/2007"Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi"

Janusz Korczak